Giáo Án:Tiet 15

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
aewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:03:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần :15 NS: Tiết : 15 Baøi 13: MOÂI TRƯỜNG TRUYEÀN AÂM I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:  Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.  Nêu được trong các môi trường kh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần :15                  NS:
Tiết : 15
          Baøi 13: MOÂI TRƯỜNG TRUYEÀN AÂM
 
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
       Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
       Nêu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau
2.Kỹ năng: 
       Làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào?
3.Thái độ:  
-     Nghiêm túc trong học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
     Tranh phóng to hình 13.4.
2.Học sinh:  
                  _2 trống (loại trống mặt căng, mỏng)
       2 quả cầu bấc
       1 nguồn phát ra âm dùng vi mạch kèm pin
       1 bình nước có cho lọt nguồn phát âm vào bình
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1:  Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập ...5. phút
 
Kiểm tra:
      - HS1:Độ to của âm phụ thuộc vào nguồn âm như thế nào ? Đơn vị đo độ to của âm ?
      -HS2:Chữa bài tập 12.1 và 12.2
 
 
 
 
 
 
Gv nhận xét, đánh giá
 Tổ chức tình huống học tập:
    Trong chiến tranh khi bộ đội đi tham gia chiến dịch để tránh lọt vào ổ phục kích của địch, các chú đã đặt tai xuống đất để nghe xem có tiếng chân của đối phương không? Vậy tại sao lại áp tai xuống đất thì nghe đựợc mà đứng hoặc ngồi lại không nghe?
 
 
HS1: Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn ( nhỏ) thì m cng to( nhỏ)
HS2
-    Bài tập 12.1 :B
-   Bài tập 12.2:
   + Đơn vị độ to của âm là đêxiben
   +  Dao động càng mạnh thì âm phát ra càng to
   +  Dao động càng yếu thì  âm phát ra càng nhỏ
-HS chú ý lắng nghe.
 
 
 
HS nu  dự đoán: vì khi  đặt tai xuống đất  thì đất là môi trường rắn nhờ đó mà ta nghe được tiếng chân của đối phương
 
 
 
-HS ghi tựa bài vào vở.


Hoạt động 2: Môi trường truyền âm     20 phút       
I- Môi trường truyền âm
Thí nghiệm
1.Sự truyền âm trong chất khí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sự truyền âm trong chất rắn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yêu cầu:
    -  Đọc thí nghiệm
    - Nghiên cứu trong 1 phút
Gv hướng dẫn HS thực hành theo nhóm (5 phút)
   - Cầm tay trống 1 tránh âm truyền qua chất rắn, trống 2 đặt trên giá đỡ.
   - Tâm của 2 mặt trống cùng nằm song song với giá đỡ và cách nhau khoảng 10cm
  -  GV nêu các bước tiến hành thí nghiệm.
  -  Đặt câu hỏi trước khi làm thí nghiệm để HS dự đoán xem: Có hiện tương gì xảy ra khi gõ mạnh 1 tiếng vào mặt trống ?
- Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.
 
 
 
 
 
- GV quan sát và sửa sai.
- Hướng dẫn HS thảo luận kết quả thí nghiệm theo 2 câu hỏi C1 và C2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-GV khẳng định lại câu trả lời đúng.
Yêu cầu:
    -  Đọc TN 2 SGK
    -  Bố trí TN như hình 13.2
    - Hướng dẫn HS chơi trò chơi “ai nhanh tai nhất”.
 Thể lệ trị  chơi:
   - Chia nhóm (1 người gõ, 1 trọng tài còn lại nghe và đếm tiếng gõ), sau đó trọng tài xác định tiếng gõ của bạn 1.
  -  Bạn gõ vào bàn gõ khẽ sao cho bạn đứng không nhìn vào bạn gõ không nghe thấy.
HS làm theo yêu cầu
-  1 học sinh đọc TN
-  Nghiên cứu trong 1 phút
 
 
-HS chú ý nghe GV hướng dẫn.
 
 
 
 
  -  HS nêu các bước tiến hành thí nghiệm.
  -  HS lắng nghe câu hỏi của GV và nêu dự đoán: Hai quả cầu bấc đều dao động
 
 
- Tiến hành thí nghiệm theo nhóm, yêu cầu thấy được : Khi gõ mạnh trống 1 quan sát cả hai quả cầu đều dao động. Quả cầu 1 dao động mạnh hơn quả cầu 2.
-Cá nhân HS tham gia thảo luận câu hỏi C1 và C2
    C1: Quả cầu bất treo sát trống 2 dao động. Chứng tỏ âm thanh truyền trong không khí
     C2: Quả cầu 2 dao động ít hơn quả cầu 1 cho thấy sự truyền âm trong không khí giảm dần khi càng xa nguồn m.
 
 
HS làm theo yêu cầu
    - Nhóm trưởng phân công HS làm TN
    - Sau khi làm TN 3 bạn cho biết số lần gõ của mình.
 
 
-HS chú ý lắng nghe cách chơi và tham gia.
 
 
 
 
- HS trong nhóm làm TN và thay đổi vi trí cho nhau để tất cả cùng thấy được hiện tượng.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Môi trường chất lỏng .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Am có thể truyền được trong chân không hay không?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết luận:
- Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng , khí và không thể truyền qua chân không.
 
 
 
 
Yu cầu cac bạn trong nhóm đổi chỗ cho nhau
 
 
 
 
 
-  Yêu cầu trả lời C3
Âm đã truyền qua được mấy môi trường ?( HS trung bình)
-Vậy âm còn truyền qua môi trường nào nữa không ?
Yêu cầu:  
- Đọc mục 3 trong SGK và C4
GV giới thiệu dụng cụ làm thí nghiệm hình 13.3
 
- GV làm thí nghiệm
-Trả lời C4
 
Âm có truyền qua môi trường chân không hay không ?
Yêu cầu:
- Đọc nội dung mục 4 SGK
Yu cầu học sinh  quan st hình 13.4 mô tả lại thí nghiệm( HS giỏi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hình 13.4
- Gọi 1 học sinh khác đọc và trả lời câu C5
 
 
 
 
- Qua TN ta rút ra kết luận
- Bạn đứng ( B ) không nghe thấy tiếng gõ của bạn ( A ), bạn ( C ) áp tai xuống mặt bàn nghe thấy tiếng gõ
C3:Am truyền đến tai bạn C qua môi trường rắn
 
- 2 môi trường : chất khí và chất rắn
 
 
 
HS đđọc thông tin TN
 
HS lắng nghe và quan sát
 
 
 
 
 
HS quan st TN của GV
C4: Âm truyền qua môi trường không khí, chất rắn và chất lỏng
HS  nu dự đoán: Không
 
 
 
- HS đọc SGK mục 4
- HS mô tả thí nghiệm:
+ Đặt một chuông điện trong một bình thủy tinh kín-chuơng ku v ht dần khơng khí trong bình ra.
+ Khơng khí trong bình cng ít chuơng ku cng nhỏ
+Khi  hết khơng khí ta khơng nghe thấy chuơng ku nữa.
 
 
 
 
 
- HS trả lời C5
C5:Thí nghiệm trên chứng tỏ âm không truyền qua chân không
-HS điến vào chỗ trống phần kết luận trong SGK
Kết luận:
- Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng , khí và không thể truyền qua chân không.
- Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng


5. Vận tốc truyền âm:
- Trong các môi trường khác nhau, âm truyền với vận tốc khác nhau.
-Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
 
 
 
 
 
  Gọi 2, 3 HS nhắc lại nội dung bi
Trong môi trường truyền âm khác nhau, vận tốc truyền âm có giống nhau không ?
 
Yêu cầu:
- Đọc nội dung SGK mục 5
- So sánh trong  bảng vận tốc truyền âm và trả lời câu C6 .
 
 
 
Từ nội dung trả lời cu C6 em hy so sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí
Yêu cầu nhận xét lại dự đoán của các bạn
nhỏ.
HS lặp lại kết luận v ghi vở
HS nêu dự đoán: Khác nhau
 
 
HS làm theo yêu cầu GV
 
C6:Vận tốc truyền âm trong nước nhỏ hơn trong thép và lớn hơn trong không khí (vrắn > vlỏng > vkhí )
Hs trả lời: -Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
Hs nhận xt
Hoạt động 4: Vận dụng  - Củng cố    ..15.. phút
II I- Vận dụng
 
 
 
Vận dụng 
-Yêu cầu học sinh lần lượt đọc và trả lời C7, C8, C9, C10
 
 
 
 
Gọi 1 vài HS trả lời, HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
 
 
 Củng cố :
GV treo bảng phụ kiểm tra
1. Âm thanh có thể truyền trong các môi trường sau :
A. Chất lỏng      C. Chất rắn
B. Chất khí         D. Rắn, lỏng, khí
Gọi HS yếu trả lời cu 1
2. Hãy sắp xếp tăng dần về vận tốc  truyền âm trong các môi trường .Môi trường nào truyền âm tốt nhất?
Gọi HS kh trả lời cu 2
 
 
-Cá nhân HS suy nghĩ  trả lời
 
   C7 : Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường rắn, lỏng, khí.
   C8 : Khi bơi dưới nước ta có thể nghe được tiếng tàu chạy …
   C9 : Vì đất truyền âm nhanh hơn không khí .
  C10 : Các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau bình thường được vì họ bị ngăn cách bởi môi trường chân không.
 
 
- HS trả lời:  D. Rắn, lỏng, khí
 
 
 
 
 
 
2. vrắn > vlỏng > vkhí
 
 
 
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nh .5... phút


       -  Đọc ghi nhớ trong SGK
        -  Đọc “Có thể em chưa biết”
       - Làm các bài tập 13.1 -13.10 SBT.(Trang. 30, 31)
       - Chuẩn bị bài mới: “Phản xạ âm - Tiếng vang”.                 
                      + Tiếng vang la gì? Khi noi tai ta nghe được tiếng vang? Cho ví dụ?
                      +  Am phản xạ l gì?
                      +  Thế no l vật phản xạ m tốt? Thế no l vật phản xạ m km? Cho ví dụ?

 
PHỤ TRANG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN THAM KHẢO
 
       - Sóng âm bị yếu khi truyền qua một vật cản như một bức tường dày, lớp kín quá mỏng sẽ không giữ được âm, nhưng hai lớp của kín được lắp dựng tách riêng ra sẽ cách âm hiệu quả hơn các vật mềm hấp thụ âm thanh mạnh hơn. Vì vậy phòng thu âm đều không có cửa sổ , ngoài ra tường và trần của phòng thu âm còn được phủ thêm lớp vải dày được làm bằng chất dẽo.
     - Những người hay đi câu cá cho biết không thể câu được cá khi có người đi tới gần bờ . Đó là vì cá đã nghe được tiếng chân người truyền qua đất , qua nước và bỏ đi ra xa
    -  Khi đánh cá người ta thường chèo thuyền đi xung quanh lưới và gõ vào mạn thuyền để đón cá vào lưới . Điều đó chứng tỏ nước đã truyền được tiếng động đến tai cá .
 GIẢI BÀI TẬP SBT :
      13.1  A. khoảng chân không  
      13.2  Tiếng động chân người đi đã truyền qua đất trên bờ, rồi qua nước đến tai cá nên cá bơi tránh ra chỗ khác
      13.3   Đó là vì ánh sáng truyền trong không khí nhanh hơn âm thanh  rất nhiều. Vận tốc ánh trong không khí là 300.000 km/s, trong khi đó vận tốc âm thanh trong không khí khoảng 340 m/s. Vì vậy thời gian để tiếng sét truyền đến tai dài hơn thời gian mà ánh sáng chớp truyền đến mắt ta. 
      13.4*   Khoảng cách từ nơi đứng đến chỗ sét đánh
                   s = v.t = 340.3 = 1020m = 1 km
      13.5  Am đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường khí rắn.
      13.6.  D. Vận tốc m thanh trong gỗ vo khoảng 3400 m/s
      13.8.  C. vận tốc truyền m trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất khí.
      13.9. Người đó đứng cách  nơi xảy ra sét một khoảng s= v.t=340.5=1700 (m)
      13.10.  D, cả A, B
 

 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 15
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_15.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 15 - Tiết 15 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 15 - Tiết 15 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 15- LS6- TIẾT 15
  Lịch sử 7
  TUẦN 15- LS6- TIẾT 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2012

  Xem: 0

 • LS 6. Tuần 15. Tiết 15
  Giáo án khác
  LS 6. Tuần 15. Tiết 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 15 - SỬ 6 - TIẾT 15
  Lịch sử 7
  TUẦN 15 - SỬ 6 - TIẾT 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2013

  Xem: 0

 • Su 9- tuan 15- tiet 15
  Lịch sử 7
  Su 9- tuan 15- tiet 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2013

  Xem: 0

 • Su 9-tuan 15- tiet 15
  Lịch sử 7
  Su 9-tuan 15- tiet 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2012

  Xem: 0

 • Tuần 15 - Tiết 15 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 15 - Tiết 15 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 0

 • Tuần 15 - CN 7 - Tiết 15
  Giáo án khác
  Tuần 15 - CN 7 - Tiết 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • địa 6/tuần 15/tiết 15
  Địa lý
  địa 6/tuần 15/tiết 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2014

  Xem: 0

 • Tuần 15- GDCD 7- Tiết 15
  Giáo án khác
  Tuần 15- GDCD 7- Tiết 15

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2016

  Xem: 0

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU