Tiết 2, Bai 2. Tĩnh vật (Lọ hoa và quả)(Tiết 1- vẽ hình)

giáo án Mỹ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 22       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0x3azq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/4/2013 9:40:02 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
22
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần: Ngày soạn: Ngày giảng: 9A: 9B: 9C:    Tiết: 2 Bài 2 VTM TĨNH VẬT (Lọ hoa và quả - Vẽ hình) (Tiết 1) ***********  I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh biết cách quan sát, nhận xét tương quan,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiết 2, Bai 2. Tĩnh vật (Lọ hoa và quả)(Tiết 1- vẽ hình), Giáo Án Mỹ Thuật 9 , Giáo án điện tử Tiết 2, Bai 2. Tĩnh vật (Lọ hoa và quả)(Tiết 1- vẽ hình), doc, 1 trang, 0.04 M, Mỹ thuật 9 chia sẽ bởi Duyên Lý Thị đã có 22 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-2A-Bai-2.-Tinh-vat-Lo-hoa-va-qua-Tiet-1-ve-hinh.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần:
Ngày soạn:
Ngày giảng: 9A:
9B:
9C:


 Tiết: 2
Bài 2
VTM
TĨNH VẬT
(Lọ hoa và quả - Vẽ hình)
(Tiết 1)
***********

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh biết cách quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu, biết cách sắp xếp bố cục hợp lý, biết dựng hình.
2. Kỹ năng
- Học sinh vẽ được hình có tỉ lệ cân đối, giống mẫu.
3. Thái độ
- Học sinh hiểu được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật, thêm yêu bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng
Giáo viên:
+ DDMT 9.
+ Mẫu, bài vẽ tĩnh vật, các bước vẽ, bài của học sinh.
Học sinh:
+ Mẫu, vở ghi, sách giáo khoa, bút chì, tẩy, vở bài tập, giấy.
2. Phương pháp
+ Quan sát, gợi mở, luyện tập.
III. TIẾN TRÌNH
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số:
9A:………………………………………………………….
9B:………………………………………………………….
9C:………………………………………………………….
- Kiểm tra đồ dùng.
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu vài nét về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn
? Nêu hiểu biết của em về mĩ thuật thời Nguyễn
3. Bài mới
? Kế tên các bài vẽ theo mẫu đã học ở lớp dưới
? Nêu lại khái niệm vẽ theo mẫu
- HSTL.
- GVKL vào bài.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

HĐ1
Quan sát, nhận xét
? Em lên bày mẫu
? Tại vị trí em quan sát thấy em có nhận xét gì về cách bày mẫu
? Mẫu nằm trong khung hình chung là gì (HS ở các vị trí nhận xét)
? Khung hình riêng của từng mẫu
? Vị trí giữa các vật mẫu (HS ở các vị trí nhận xét)
? Tỉ lệ giữa các vật mẫu
? Ở vị trí của em quan sát thấy vật mẫu thế nào, khi vẽ cần chú ý những gì.
* Kết luận:
Ở các vị trí khác nhau quan sát thấy vật mẫu khác nhau, khi vẽ phải thể hiện mẫu ở góc độ mình quan sát thấy, vừa quan sát vừa vẽ sao cho bài vẽ gần giống với mẫu thật.
HĐ2
Cách vẽ hình
? Nêu các bước vẽ một bài tĩnh vật
- Treo các bước vẽ
- Cho học sinh quan sát một số bài vẽ tốt, chưa tốt.
? Em hãy nhận xét cácài vẽ, bài nào vẽ tốt, bài nào chưa tốt, tại sao
? Khi vẽ hình cần phải chú ỹ điều gì, tại sao.
* Kết luận:
- Quan sát mẫu thường xuyên, vẽ mẫu sao cho đúng với vị trí mình quan sát thấy
HĐ3
Bài tập
- Phân nhóm
? Em bày mẫu theo nhóm và vẽ
- Quan sát, hướng dẫn.

- Lên bày mẫu.
- TL
- TL
- TL
- TL
- TL
- TL
- RKN
- TL
- QS
Bước 1
Vẽ khung hình chung, riêng.
Bước 2
Chia tỷ lệ các bộ phận
Bước 3
Vẽ phác nét chính
Bước 4
Vẽ chi tiết (hình)
- TL
- RKN
- Làm bài.
I. Quan sát, nhận xét
- Cấu tạo, hình dáng của mẫu.
- Vị trí các vật mẫu.
- Khung hình chung
II. Cách vẽ hình
- Vẽ khung hình chung, riêng.
- Chia tỷ lệ các bộ phận.
- Vẽ phác nét chính.
- Vẽ chi tiết.
III. Bài tập
Bày mẫu theo
nhóm và vẽ

4. Củng cố, đánh giá
- HS treo bài.
? Em nhận xét về bố cục (vị trí các vật mẫu)
? Em nhận xét về hình dáng
? Nhắc lại khái niệm vẽ theo mẫu
? Nêu các bước vẽ theo mẫu (vẽ hình)
? Khi làm bài vẽ theo mẫu ở tiết 1 cần chú ý những gì
- GV đánh giá giờ học.
5. Dặn dò
- Về nhà tự bày mẫu và vẽ.
- Chuẩn bị bài mới: Tiết 3 – Tĩnh vật (lọ hoa và quả tiết 2)
* Rút kinh nghiệm.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày......tháng......năm……
..................................................................
..................................................................
..................................................................Tuần:

Ngày soạn:

Ngày giảng: 9A:

                     9B:

                     9C:

 

                                     Tiết: 2

Bài 2

VTM

TĨNH VẬT

(Lọ hoa và quả - Vẽ hình)

(Tiết 1)

***********

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh biết cách quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu, biết cách sắp xếp bố cục hợp lý, biết dựng hình.

2. Kỹ năng

- Học sinh vẽ được hình có tỉ lệ cân đối, giống mẫu.

3. Thái độ

- Học sinh hiểu được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật, thêm yêu bộ môn.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng

Giáo viên:

+ DDMT 9.

+ Mẫu, bài vẽ tĩnh vật, các bước vẽ, bài của học sinh.

Học sinh:

+ Mẫu, vở ghi, sách giáo khoa, bút chì, tẩy, vở bài tập, giấy.

2. Phương pháp

+ Quan sát, gợi mở, luyện tập.

III. TIẾN TRÌNH

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số:

9A:………………………………………………………….

9B:………………………………………………………….

9C:………………………………………………………….

- Kiểm tra đồ dùng.

2. Kiểm tra bài cũ

? Nêu vài nét về bối cảnh lịch sử thời Nguyễn

? Nêu hiểu biết của em về mĩ thuật thời Nguyễn

3. Bài mới

? Kế tên các bài vẽ theo mẫu đã học ở lớp dưới

? Nêu lại khái niệm vẽ theo mẫu

- HSTL.

- GVKL vào bài.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

HĐ1

Quan sát, nhận xét

? Em lên bày mẫu

? Tại vị trí em quan sát thấy em nhận xét gì về cách bày mẫu

? Mẫu nằm trong khung hình chung là gì (HS ở các vị trí nhận xét)

? Khung hình riêng của từng mẫu

? Vị trí giữa các vật mẫu (HS ở các vị trí nhận xét)

? Tỉ lệ giữa các vật mẫu

? Ở vị trí của em quan sát thấy vật mẫu thế nào, khi vẽ cần chú ý những gì.

* Kết luận:

Ở các vị trí khác nhau quan sát thấy vật mẫu khác nhau, khi vẽ phải thể hiện mẫu ở góc độ mình quan sát thấy, vừa quan sát vừa vẽ sao cho bài vẽ gần giống với mẫu thật.

HĐ2

Cách vẽ hình

? Nêu các bước vẽ một bài tĩnh vật

- Treo các bước vẽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho học sinh quan sát một số bài vẽ tốt, chưa tốt.

? Em hãy nhận xét cácài vẽ, bài nào vẽ tốt, bài nào chưa tốt, tại sao

? Khi vẽ hình cần  phải chú ỹ điều gì, tại sao.

* Kết luận:

- Quan sát mẫu thường xuyên, vẽ mẫu sao cho đúng với vị trí mình quan sát thấy

HĐ3

Bài tập

- Phân nhóm

? Em bày mẫu theo nhóm và vẽ

- Quan sát, hướng dẫn.

 

 

- Lên bày mẫu.

- TL

 

- TL

 

- TL

 

- TL

- TL

- TL

 

- RKN

 

 

 

 

 

 

 

- TL

- QS

Bước 1

Vẽ khung hình chung, riêng.

Bước 2

Chia tỷ lệ các bộ phận

Bước 3

Vẽ phác nét chính

Bước 4

Vẽ chi tiết (hình)

 

 

 

- TL

 

 

 

- RKN

 

 

 

- Làm bài.

 

 

 

I. Quan sát, nhận xét

- Cấu tạo, hình dáng của mẫu.

- Vị trí các vật mẫu.

- Khung hình chung

 

 

 

 

 

 

 

II. Cách vẽ hình

- Vẽ khung hình chung, riêng.

- Chia tỷ lệ các bộ phận.

- Vẽ phác nét chính.

- Vẽ chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bài tập

Bày mẫu theo

nhóm và vẽ

 

 

4. Củng cố, đánh giá

- HS treo bài.

? Em nhận xét về bố cục (vị trí các vật mẫu)

? Em nhận xét về hình dáng

? Nhắc lại khái niệm vẽ theo mẫu

? Nêu các bước vẽ theo mẫu (vẽ hình)

? Khi làm bài vẽ theo mẫu ở tiết 1 cần chú ý những gì

- GV đánh giá giờ học.

5. Dặn dò

- Về nhà tự bày mẫu và vẽ.

- Chuẩn bị bài mới: Tiết 3 Tĩnh vật (l hoa và quả tiết 2)

* Rút kinh nghiệm.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ngày......tháng......năm……

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết 2, Bai 2. Tĩnh vật (Lọ hoa và quả)(Tiết 1- vẽ hình)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU