Giáo Án Thể Dục 10:Tiet 21-30 (Td 10)

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
412luq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-07-17 16:31:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 21+22 theo PPCT Tên bài: CẦU LÔNG-TTTC (Bóng chuyền) Giáo án số: 11 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn luyện kỷ thuật di chuyển bước đơn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

Tiết thứ 21+22 theo PPCT             Tên bài: CẦU LÔNG-TTTC (Bóng chuyền)
Giáo án số: 11
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn luyện kỷ thuật di chuyển bước đơn kết hợp đánh cầu thấp tay, kỷ thuật
đệm bóng bằng 2 tay. Học kỷ thuật di chuyển ngang, bước đệm, bước chéo; Kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
2. Kỷ năng: Biết cách phối hợp và thực hiện được kỷ thuậtấcc động tác đã học.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: 10 bộ Vợt, cầu lông, tranh ảnh minh hoạ (nếu có), 10 quả bóng chuyền
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




 
GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay.
- Nữ: Ôn kỷ thuật di chuyển bước đơn kết hợp với đánh cầu thấp trái tay.
3. Đổi nhóm:
- Nữ: Ôn kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay.
- Nam: Ôn kỷ thuật di chuyển bước đơn kết hợp với đánh cầu thấp trái tay.
 
 
4. Giới thiệu luật đánh cầu:
5. Củng cố bài dạy:
 
6. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
22’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5'
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 
                        
 
 
 
                                
 
GV
 
 
                        
 
                                
- GV giới thiệu một số điểm cơ bản
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
TIẾT 2
1. Chia nhóm:
- Nam: Học kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật di chuyển bước đơn kết hợp với đánh cầu thấp tay.
          + Học: Kỷ thuật di chuyển ngang, bước đệm, bước chéo
 
 
3. Đổi nhóm:
- Nữ: Học kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nam: + Ôn kỷ thuật di chuyển bước đơn kết hợp với đánh cầu thấp tay.
          + Học: Kỷ thuật di chuyển ngang, bước đệm, bước chéo
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
35'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                         
 
 
 
                       
GV
- 1HS phục vụ, 1 HS thực hiện sau đó đổi cho nhau.
- 2HS đánh bóng qua lại với nhau
 
                       
 
                           
 
GV
- GV hướng dẫn kỷ thuật 2-3 lần sau đó cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự.
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
III. Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 
 
 
 
 
Tiết thứ 23+24 theo PPCT             Tên bài: CẦU LÔNG-TTTC (Bóng chuyền)
Giáo án số: 12
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn kỷ thuật di chuyển bước đệm, bước chéo kết hợp với kỷ thuật đánh cầu
thuận, trái tay. Học kỷ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới, kỷ thuật di chuyển
về 2 góc cuối sân
   - Ôn kỷ thuật đệm bóng thấp bằng 2 tay và kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng
2 tay trước mặt. Học kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện.
2. Kỷ năng: Biết cách phối hợp và thực hiện được kỷ thuật các động tác đã học.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: 10 bộ Vợt, cầu lông, tranh ảnh minh hoạ (nếu có), 10 quả bóng chuyền
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
         + Học kỷ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới
3. Đổi nhóm:
- Nữ: Ôn kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nam: + Ôn kỷ thuật di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
         + Học kỷ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
27’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 
                        
 
 
 
                                
 
GV
 
 
-Mỗi nhóm 2HS đệm bóng qua lại với nhau
 
                        
 
                                
 
- GV hướng dẫn kỷ thuật 2-3 lần sau đó triển khai cho HS tập luyện hướng sự điều khiển của cán sự
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
TIẾT 2
1. Chia nhóm:
- Nam: + Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt, kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay.
            + Học kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật di chuyển bước đệm, bước chéo kết hợp với đánh cầu thấp tay, kỷ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới.
          + Học: Kỷ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.
 
 
3. Đổi nhóm:
- Nữ: Học kỷ thuật bóng chuyền
- Nam: Học kỷ thuật cầu lông
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
35'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                         
 
 
 
                       
GV
 
- 2HS đánh bóng qua lại với nhau
 
                       
 
                           
 
GV
- GV hướng dẫn kỷ thuật 2-3 lần sau đó cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự.
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
III. Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’




 
GV

Tiết thứ 25+26 theo PPCT             Tên bài: CẦU LÔNG-TTTC (Bóng chuyền)
Giáo án số: 13
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học kỷ thuật phát cầu cao xa, Luật phát cầu.
- Hoàn thiện kỷ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
2. Kỷ năng: Biết cách phối hợp và thực hiện được các kỷ thuật động tác đã học. Nắm được
một số điểm cơ bản của luật phát cầu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: 10 bộ Vợt, cầu lông, tranh ảnh minh hoạ (nếu có), 10 quả bóng chuyền
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Giới thiệu luật phát cầu
 
3. Chia nhóm:
- Nam: Hoàn thiện kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới và kỷ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.
         + Học kỷ thuật phát cầu cao xa
 
4. Đổi nhóm:
- Nam: Hoàn thiện kỷ thuật đệm bóng thấp tay bằng 2 tay, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới và kỷ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân.
         + Học kỷ thuật phát cầu cao xa
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
5'
 
22’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
-                     GV giới thiệu một số điểm cơ bản trong luật phát cầu
 
                        
 
 
 
                                
 
GV
- Mỗi nhóm 2HS đệm bóng qua lại với nhau
 
 
                        
 
                                
 
- GV hướng dẫn kỷ thuật 2-3 lần sau đó triển khai cho HS tập luyện hướng sự điều khiển của cán sự
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
TIẾT 2
1. Chia nhóm:
- Nam: + Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
            + Thi đấu tập
- Nữ: + Ôn kỷ thuật phát cầu cao xa
         + Học kỷ thuật phát cầu thấp gần
3. Đổi nhóm:
- Nữ: + Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
          + Thi đấu tập
- Nam: + Ôn kỷ thuật phát cầu cao xa
            + Học kỷ thuật phát cầu thấp gần
 
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
35'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                         
 
 
 
                       
 
GV
 
- 2HS đánh bóng qua lại với nhau
 
                       
 
                           
 
GV
- GV hướng dẫn kỷ thuật 2-3 lần sau đó triển khai cho HS tập luyện hướng sự điều khiển của cán sự
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
III. Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’




 
GV

Tiết thứ 27+28 theo PPCT     Tên bài: KIỂM TRA CẦU LÔNG-TTTC (Bóng chuyền)
Giáo án số: 14
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Kiểm tra KT phát cầu, KT đánh cầu thấp tay kết hợp với di chuyển.
   - Ôn kỷ thuật phát bóng thấp tay.
2. Kỷ năng: Thực hiện được bài kiểm tra. Phát bóng qua lưới.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: 10 bộ Vợt, cầu lông, 10 quả bóng chuyền. Thang điểm đánh giá
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Kiểm tra cầu lông:
- Kiểm tra kỷ thuật phát cầu, kỷ thuật đánh cầu thấp tay kết hợp với di chuyển
* Cách tính điểm: Căn cứ vào những chỉ tiêu bên GV thực hiện đánh giá theo bảng sau:
Số quả đánh được
9-10

7-8

5-6

4
3
2
1
0
Chất lượng KT
 
 
 
 
 
 
 
 
A
10
9
8
7
6
5
4
3
B
9
8
7
6
5
4
3
2
C
7
6
5
4
3
2
1
0

 
3. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
30'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
- Kiểm tra mỗi nhóm 2 HS, thực hiện phối hợp đánh cầu qua lại liên tục- Kết hợp kỷ thuật HS thực hiện theo 3 mức A, B, C
+ Loại A: HS thực hiện đúng KT
+ Loại B: Còn sai xót trong các bước di chuyển hoặc ở KT đánh cầu.
+ Loại C: Có Sự sai xót nhiều trong thực hiện các KT.
 
 
 
 
 
 
 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
TIẾT 2
1. Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi          2 lần x 20m
- Chạy nâng cao gót
 
 
 
 
 
 
1. Chia nhóm:
- Nam: + Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật phát bóng
         3. Đổi nhóm:
- Nam: + Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
- Nữ: + Ôn kỷ thuật phát bóng
 
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
8'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
 

 

 

 

 
GV
 
 
                         
 
 
 
                       
 
GV
 
- 2HS phát bóng qua lại với nhau
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
III. Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 
 
Tiết thứ 29+30 theo PPCT             Tên bài:     TTTC (Bóng chuyền)
Giáo án số: 13
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Kỷ thuật đệm bóng và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
   - Ôn luyện kỷ thuật phát bóng. Giới thiệu luật bóng chuyền
2. Kỷ năng: Biết cách phối hợp và thực hiện được các kỷ thuật động tác đã học. Nắm được
một số điểm cơ bản của luật bóng chuyền và áp dụng trong thi đấu tập
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV:   20 quả bóng chuyền
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn kỷ thuật đệm bóng
- Nữ: Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 trước mặt
 
3. Đổi nhóm:
- Nam: Ôn kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 trước mặt
- Nữ: Ôn kỷ thuật đệm bóng
4. Thi đấu tập:
 
5. Củng cố bài dạy:
 
6. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
10’
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 
                        
 
 
                                
 
GV
- Mỗi nhóm 2-3HS đệm bóng qua lại với nhau
 
- GV tổ chức cho học sinh thi đấu tập giữa các nhóm
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
TIẾT 2
1. Chia nhóm:
- Nam: + Ôn kỷ thuật phát cầu thấp tay chính diện
- Nữ: + Ôn kỷ thuật đệm bóng và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
2. Đổi nhóm:
- Nữ: + Ôn kỷ thuật phát cầu thấp tay chính diện
- Nam: + Ôn kỷ thuật đệm bóng và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
3. Giới thiệu luật bóng chuyền:
- Sân thi đấu, phát bóng, lỗi chạm bóng...
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
25'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10'
 
 
2’
 
3’
 
                         
 
 
 
                       
 
GV
 
 
 
 
 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
III. Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’




 
GV

 
 
 
 
 
 
 
--1--

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 21-30 (TD 10)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTitth2130TD10.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự