tiet 31+32 giáo án Thể dục

  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pxl5tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/29/2009 7:39:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
0
Lần tải
6

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn: 29/03 /2009
Giáo án số:28
Tiết: 31+32
BÀI 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức: Qua bài này học sinh cần nắm được:
- Khái niệm, đặc điểm của ma tuý
- Cách phân loại ma tuý
- Tác hại của ma tuý.
- Nguyên nhân dẫn đến nghiện và dấu hiệu nhân biết nghiện ma tuý
2. kỹ năng: Từ các kiến thức đã nắm được xây dựng cho bản thân ý thức phòng tránh tệ nạn ma tuý, trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý của cả nước.
3. Yãu cáöu: Tự giác, tích cực và có thái độ học tập đúng đắn trong giờ học, xây dựng cho bản thân ý thức phòng tránh tệ nạn ma tuý.
B. ÂËA ÂIÃØM: Phòng học nhà trường
C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn.
- Hoüc sinh: Vãû sinh phòng học, trang phuûc âuïng quy âënh.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
Phương pháp - tổ chức
TG
5 phút
80 phút
50 phút
10 phút
25 phút
15 phút
25 phút
5 phút
Nội dung

- Lớp ngồi theo sơ đồ lớp
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.
- HS lên bảng trả lời - GV nhận xét cho điểm.
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi:
Em hiểu như thế nào là Ma tuý?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi: Theo em phân loại Ma tuý có những cách nào? Nêu tên các cách phân loại đó?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi: Em hãy kể tên các chất ma tuý thường gặp?
Các nhóm ma tuý?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi: Theo em ma tuý co tác hại như thế nào?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
- GV tổng hợp lại nội dung của bài học.
- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.
- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp. 


Ngày soạn: 29/03 /2009

Giáo án s:28

Tiết: 31+32

BÀI 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Qua bài này học sinh cần nắm được:

- Khái niệm, đặc điểm của ma tuý

- Cách phân loại ma tuý

- Tác hại của ma tuý.

- Nguyên nhân dẫn đến nghiện và dấu hiệu nhân biết nghiện ma tuý

2. k năng: Từ các kiến thức đã nắm được xây dựng cho bản thân ý thức phòng tránh tệ nạn ma tuý, trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý của cả nước.

3. Yãu cáöu: T giác, tích cực và có thái độ học tập đúng đắn trong gi học, xây dựng cho bản thân ý thức phòng tránh t nạn ma tuý.

B. ÂËA ÂIÃØM: Phòng  học nhà trường

C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn.

          - Hoüc sinh: Vãû sinh phòng học, trang phuûc âuïng quy âënh.

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Phương pháp - tổ chức

TG

5 phút

 

 

 

 

 

80 phút

50 phút

10 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phút

 

 

- Lớp ngồi theo sơ đồ lớp

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số

- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.

- HS lên bảng trả lời - GV nhận xét cho điểm.

 

 

- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.

Câu hỏi:

Em hiểu như thế nào là Ma tuý?

- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, tr lời câu hỏi.

- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu tr lời của học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

I. Phần mở đầu:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.

- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.

- Kiểm tra bài :

Câu hỏi: Em hãy cho biết Nguyên tắc của băng bó vết thương là gì?

II. Phần nội dung:

A. Một s hiểu biết cơ bản v Ma tuý:

1. Khái niệm về Ma Tuý:

Hiện nay Ma Tuý có nhiều quan điểm khác nhau.

Và theo Điều 2 luật Phòng chống Ma Tuý (PCMT) quy định:

Ma Tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục do Chính ph ban hành.

Trong đó:

- Chất gây nghiện là chất kích thích, ức chế thần kinh d gây tình trạng nghiện đối với người s dụng.

- Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

* Đặc điểm của chất Ma Tuý:

- Là chất độc, có tính gây nghiện;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.

Câu hỏi: Theo em phân loại Ma tuý có những cách nào? Nêu tên các cách phân loại đó?

- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, tr lời câu hỏi.

- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu tr lời của học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Có nguồn gốc t nhiên hoặc nhân tạo;

- Khi đi vào cơ th làm thay đổi trạng thái tâm sinh lý người s dụng;

- Được quy định trang Danh mục của Chính ph.

* Một s điểm chú ý:

- Cấm s dụng chất ma tuý dưới bất k hình thức nào dù ch một lần.

- Quá trình tiếp xúc cần có dụng c bảo h.

- Cơ s để xác định 1 chất có phải là chất ma tuý hay không cần dựa vào Danh mục do Chính ph quy định

2. Phân loại Ma Tuý:

Có 5 PP phân loại các chất ma tuý đó là:

a. Phân loại dựa vào nguồn gốc sản xuất:

Là PP dựa vào nguồn nguyên liệu sản xuất ra chất ma tuý, gồm có 3 nhóm:

* Các chất ma tuý có nguồn gốc t t nhiên, là các chất ma tuý có sẵn trong t nhiên như: Thuốc phiện, cn sa, lá, hoa, qu cây cô ca.

* Các chất ma tuý có nguồn gốc bán tổng hợp: Là những chất ma tuý mà 1 phần nguyên liệu sãn xuất ra chúng có nguồn gốc t nhiên.

* Chất ma tuý tổng hợp toàn phần: Là những chất ma tuý được sản xuất trong phòng thí nghiệm bằng  nguồn nguyên liệu ban đầu là các chất hoá học.

b. Phân loại dựa vào đặc điểm cấu trúc hoá học của các chất ma tuý: Là PP phân loại người ta dựa vào đặc điểm cấu trúc hoá học của các chất ma tuý. Người ta phân loại theo tên h hợp chất, như: morphine, heroine, codeine.

c. Phân loại dựa vào mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng: Có 2 loại:

* Chất ma tuý có hiệu lực cao là những chất có kh năng gây nghiện và độ độc tính mạnh.

VD: Heroine, Amphetamine..

* Chất ma tuý có hiệu lực thấp là những chất ma tuý có kh năng gây nghiện và độ độc tính thấp hơn.

VD: Cần sa, thuốc phiện..

d. Phân loại dựa vào danh mục kiểm soát của Quốc tế: Chia làm 3 bảng

* Bảng 1: gồm 47 chất ma tuý độc hại tuyệt đối không được s dụng trong bất k lĩnh v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.

Câu hỏi: Em hãy k tên các chất ma tuý thường gặp?

Các nhóm ma tuý?

- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, tr lời câu hỏi.

- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu tr lời của học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ực nào trong ĐSXH (VN.DM1:45 chất )

* Bảng 2: Gồm 112 chất ma tuý độc hại được s dụng hạn chế trong y học và nghiên cứu KH, nhưng dưới d kiểm soát chặt ch của PL (VN.DM2: 116 chất)

VD: Methamphetamine, Amphetamine

* Bảng 3: Gồm 68 chất ma tuý độc hại được s dụng rộng rãi trong y học và nghiên cu KH, (VN.DM3: 69 chất).

e. Phân loại dựa vào tác dụng cảu ma tuý đối với tâm lý người sữ dụng:

Gồm 3 nhóm:

- Các chất ma tuý an thần

- Các chất ma tuý gây kích thích.

- Các chất ma tuý gây ảo giác.

3. Các chất ma tuý thường gặp:

Chia làm 3 nhóm:

a. Các chất ma tuý trong nhóm An thần:

(Thuốc phiện, morphin, heroin)

Chúng ta s nghiên cứu các chất c th

* Thuốc phiện:

Tên khoa học: Apium

Tên khác: Á phiện, nha phiến.

STT trong DM là 112.

Tiếng lóng: Cơm đen, hàng đen, thuốc đen.

Màu sắc: Khi mới chảy ra có màu trắng, sau chuyển màu đen..

Thuốc phiện có các loại sau:

-         Thuc phiện sống.

-         Thuốc phiện chín.

-         Xái thuốc phiện.

-         Thuốc phiện y tế.

* Morphine:

Têm khoa học: Morphine

STT trong DM là 103.

Màu sắc: Trắng

V : Đắng

Đặc điểm: Tồn tại dạng tinh bột, màu trắng, màu nâu.

Tác dụng: Giảm đau, tr ho, tr bệnh ỉa chảy

* Heroin:

Tên khoa học: Heroin

STT: 10

Tiếng lóng: Hàng trắng, cơm trắng

Đặc điểm: Tồn tại dạng tinh bột, có v đắng, màu sắc ph thuộc vào độ tinh khiết của heroin…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.

Câu hỏi: Theo em ma tuý co tác hại như thế nào?

- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, tr lời câu hỏi.

- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu tr lời của học sinh.

 

 

 

 

 

 

b. Các chất ma tuý kích thích:

* Lá cô ca:

Tên khoa học: Coca leaf

STT 64

Hình dạng: Hình trứng, sống dày

Màu sắc: Xanh đậm

Chiều dài 5cm

* Cocaine: Là sản phẩm của lá cô ca

Tên Khoa học: Cocaine

STT 65

Dạng tồn tại: Bét nh·o c« ca, Cocaine baz¬, Cocaine clohydrat, tinh thÓ co ca

VÞ: ®¾ng

Mµu s¸c: tõ ®en ®Õn tr¾ng tïy theo d¹ng tån t¹i

c. Các chất ma tuý gây ảo giác:

* Cần sa và các sn phẩm của nó

Tªn khoa häc: Cannabis - Sativa L.

Tªn gäi kh¸c: C©y gai dÇu, c©y lanh mÌo, c©y gai mÌo, c©y ®¹i ma, c©y lanh m¸n, c©y háa ma, c©y bå ®µ...

STT: 7

S¶n phÈm cña c©y cÇn sa bao gåm:

+ Th¶o méc cÇn sa

+ Nhùa cÇn sa

+ Tinh dÇu cÇn sa

* Lysergide (LSD)

Tªn khoa häc: Lysergide

STT: 27

D¹ng tån t¹i: bét tinh thÓ mµu tr¾ng.

B. TÁC HẠI CỦA MA TUÝ:

1. T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi b¶n th©n ng­êi sö dông

+ HÖ tiªu ho¸:

+ HÖ h« hÊp:

+ HÖ tuÇn hoµn:

+ §èi víi hÖ thÇn kinh:

+ Lµm suy gi¶m chøc n¨ng th¶i ®éc:

+ C¸c bÖnh vÒ da:

+ NghiÖn ma tuý dÉn ®Õn t×nh tr¹ng suy nh­îc toµn th©n, suy gi¶m søc lao ®éng.

+ G©y tæn h¹i vÒ tinh thÇn:

+ G©y tæn h¹i vÒ kinh tÕ:

+ VÒ nh©n c¸ch:

+ nh h­ëng ®Õn quan hÖ t×nh dôc vµ nßi gièng

2. G©y tæn h¹i vÒ kinh tÕ, t×nh c¶m, h¹nh phóc gia ®×nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV tổng hợp lại nội dung của bài học.

- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.

- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.

- Lµm tæn th­¬ng t×nh c¶m, lßng tù träng cña ng­êi th©n trong gia ®×nh do c¶m thÊy hæ thÑn víi b¹n bÌ, hµng xãm v× cã ng­êi thÇn lµ ng­êi nghiÖn ma tuý; lµm cho ng­êi th©n trong gia ®×nhf lu«n ph¶i sèng trong tr¹ng th¸i lo l¾ng, bån chån..

3. T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi nÒn kinh tÕ:

- Hµng ngµn tØ ®ång bÞ ng­êi nghiÖn tiªu phÝ - Hµng n¨m Nhµ n­íc ph¶i chi phÝ hµng ngµn tû ®ång cho viÖc xãa bá c©y thuèc phiÖn, cho c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý, c«ng t¸c phßng, chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý.

- Lµm suy gi¶m lùc l­îng lao ®éng cña gia ®×nh vµ x· héi c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng; lµm cho thu nhËp quèc d©n còng gi¶m, chi phÝ cho dù phßng vµ ch¨m sãc y tÕ l¹i t¨ng.

- nh h­ëng ®Õn t©m lý cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, kh¸ch du dÞch.

- Lµm lòng ®o¹n vµ chi phèi thÞ tr­êng tiÒn tÖ c¸c n­íc

- Lµ nguyªn nh©n h×nh thµnh tæ chøc Maphia

4. T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi trËt tù an toµn x· héi:

- TNMT lµ nguyªn nh©n lµm n¶y sinh, gia t¨ng t×nh h×nh téi ph¹m trong n­íc g©y ¶nh h­ëng ®Õn ANTT (trém, c­íp, bu«n b¸n ma tóy, bu«n b¸n ng­êi, khñng bè...);

- TNMT lµ NN, §K n¶y sinh, ph¸t triÓn c¸c TNXH kh¸c (m¹i d©m, cê b¹c...);

- G©y bÊt æn vÒ t©m lý cho QCND trªn ®Þa bµn.

III. Phần kết thúc:

1. Cũng c bài học:

2. Nhận xét giờ học.

- Mặt mạnh....

- Mặt yếu.......

3. Ra nhiệm vụ về nhà.

4.Kiểm tra vật chất,làm thủ tục xuống lớp.

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

tiet-31-32.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)