Tiết 5.Con lắc đơn - 12CB giáo án Vật lý 12

Đăng ngày 7/22/2011 9:46:23 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết theo PPCT:

§3. CON LẮC ĐƠN

Ngày soạn: .............................

Tuần:

Ngày dạy:
- Lớp 12C: .............................
- Lớp 12E: .............................

 I. MỤC TIÊU
- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn.
- Xác định được lực kéo về tác dụng vào con lắc đơn.
- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn.
- Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng của con lắc khi dao động. Viết được công thức tính thế năng và cơ năng của con lắc đơn.
- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc đơn.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Chuẩn bị con lắc đơn.
2. Học sinh
Ôn tập kiến thức về phân tích lực.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1 (7 phút): Tìm hiểu thế nào là con lắc đơn

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản

- Cho HS quan sát con lắc đơn, nêu cấu tạo của con lắc đơn?

- Chính xác hoá kiến thức về cấu tạo của con lắc đơn. Mô tả quá trình dao động của con lắc?
- Xác nhận câu trả lời đúng. Nêu vị trí cân bằng của con lắc?
Vậy, dao động của con lắc đơn có phải là dao động điều hoà không?
- HS quan sát và đưa ra cấu tạo của con lắc đơn: gồm vật khối lượng m treo ở đầu một sợi dây.- Con lắc sẽ dao động qua lại vị trí dây treo có phương thẳng đứng.
- VTCB của con lắc là vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng.

§3. CON LẮC ĐƠN
I. Thế nào là con lắc đơn
1. Con lắc đơn gồm vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l.

2. VTCB: vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng.


Hoạt động 2 ( 17 phút): Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cơ bản- Để khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học, chọn trục tọa độ từ trái sang phải có gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O.- Con lắc chịu tác dụng của những lực nào và phân tích tác dụng của các lực đến chuyển động của con lắc?
- Xác nhận câu trả lời đúng. Nhận xét về tác dụng của Lực nào giữ cho vật chuyển động trên cung tròn?

- Nhận xét về hướng của ?
- Vậy, thành phần là lực kéo về. Dựa vào hình vẽ tìm mối liên hệ giữa Pt và P?
Dao động của con lắc đơn có phải là dao động điều hoà không?


- Xét trường hợp li độ góc α nhỏ để sinα (( ( (rad) và con lắc dao động trong trường hợp không có ma sát thì độ lớn lực kéo về liên hệ ntn với s và l?
- Nêu kết luận về dao động của con lắc đơn khi dao động nhỏ và không có ma sát?
nên
- So sánh công thức F = - k.x và công thức thấy có vai trò của k. Vậy,  có vai trò của đại lượng nào?
- Dựa vào công thức tính chu kì của con lắc lò xo, tìm công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn?
- Chính xác hoá nội dung kiến thức .Tính tần số góc và tần số của con lắc đơn?

- Con lắc chịu tác dụng của trọng lựcvà lực căng dây.
Phân tích 
- Ta có: nên lực giữ cho vật chuyển động trên cung tròn.
- Thành phầnluôn hướng về VTCB.
- Dựa vào hình vẽ có:

Dao động của con lắc đơn không phải là dao động điều hoà
- Trả lời:


- Khi dao động nhỏ và không có ma sát, con lắc đơn dao động điều hoà.

- Trả lời:  có vai trò của
- Trả lời:

- Trả lời:
II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học
Chọn trục

Sponsor Documents