tiết 5

giáo án Tiếng Anh 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
2k7yvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2010 1:15:54 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Week : 02Date of preparing : Period : 05 Date of teaching : New lesson : UNIT 1 : GREETINGS LESSON C : HOW OLD ARE YOU ? Aim : Practice speaking about old. Objective : 1. Knowledge : By the end of the,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử tiết 5, Giáo Án Tiếng Anh 6 , Giáo án điện tử tiết 5, doc, 1 trang, 0.01 M, Tiếng Anh 6 chia sẽ bởi Trung Trương Ngọc đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Week :    02       Date of preparing :
Period :  05       Date of teaching  : 
New lesson :  UNIT 1 :                 GREETINGS 
   LESSON  C  :  HOW OLD ARE YOU ?
Aim : Practice speaking about old.
Objective :
1.    Knowledge : By the end of the lesson, students will be  able to ask and
                             answer about the old.
2.   Skills :      Listening and Speaking.
3.  Attitude :  Know  the way how  to use these structures in their daily life.
   III . Preparation :
Language content :
_  Grammar : How old are you? – I am eleven.   
_  Vocabulary : 
Techniques :      Individual , pairwork and groupwork
Teaching aids :  Textbook, posters and pictures.
   IV. Procedure :
Teacher’ Activities
Students’ Activities
CONTENTS
- Says  greetings.  
- Checks  attendances. 
 
- Gives instruction : Read the dialogue and write vocabulary.
- Checks and gives marks. 
 
 
- Gives innstruction : there are some inco
ect words, you must write them co
ect.
- Checks and give feedback.
 
- Gives  vocabulary.    
    +  Examples .
    + Shows the picture.
    + Shows the picture.
    + Shows the picture.
    + Shows the picture.
.......................................
+ Shows the picture.
- Teaches pronunciation.
*  Check vocabulary .
- Say greetings. 
- Monitor  answers.  
 
-  Follow the teacher’s instruction.    
- Individual. 
- Write on the board and take note.  
 
- Follow the teacher’s instruction.
- Individual.
 
- Write on the board and take note.
 
- Answer and copy. 
  +  Trẻ em . 
  +  1.    
  +  2.
  +  3
  +  4.
  ...........
  +  20.
-  Repeat. 
- Answer.
 
-  Listen.  
 
 
- Follow the teacher’s instruction.    
- Pairwork – groupwork. 
- Speak aloud and take note.
- Follow the teacher’s instruction.
 
- Individual.
 
 
- Write on the board and take note.
 
- Follow the teacher’s instruction.
 
- Individual.
 
 
 
 
- Write on the board and take note.
 
- Follow the teacher’s instruction.    
 
- Pairwork – groupwork. 
 
 
 
- Speak aloud and take note.
 
- Listen, take note and remember.
 
1.  Class order.  ( 1m )
 
2.  Check up.  (  5ms )
   - Read the dialogue.
   - Write vocabulary.
   - Checks students’ exercise books.
 
3.  New lesson.
    3.1.  Warm up . ( 4ms )
 
- Ogodningmor : Goodmorning.
- Fartenoonoodg  : Good afternoon.
- Veeningoogd  : Good evening.
- Nigghtood   : Goodnight.
    3.2.  Presentation.
       1.  Vocabulary. ( 5ms )
   -  Childrent ( n )
   -  One         ( n )
   -  Two        ( n )
   -  Three      ( n )
   -  Four        ( n )
   ...........................
   -  Twenty   ( n )
 
*  Check vocabulary :
      Rub out and Remember
       2.  Listen ( 3ms )
Textbook
    3.3.  Practice.
       1. Practice the dialogue  with your partner.  
 
Textbook
 
 
       2.Read the dialogue then math them co
ect. (5ms)
        A                            B
1. Hello,               a. Fine, thanks.
2. How                 b. You ?
3. I’m                   c.  are you ?
4. Fine                 d. Nam.
5. And                 e. thanks.
 
3. Write the numbers in words.(5ms)
a.  1  : One
b.  2.  : Two.
c.  15 : Fifteen.
d.  17 : Seventeen.
e.  20 : Twenty.
f.   9  :  nine.
g.  4  : Four.
h. 13 : Thirdteen.
 
     3.4.  Production. (10ms)
   Copmlete the dialogue:
Lan : Goodafternoon, Nga.
Nga : Goodafternoon, Lan.
Lan : How are you?
Nga :    I’m fine, thank you. And 
          you ?
Lan : Fine , thanks.
Nga : Goodbye.
Lan : Bye.
 
4.  Homework. (2ms)
-  Learn by heart vocabulary.

Week :    02       Date of preparing :
Period :  05       Date of teaching  : 
New lesson :  UNIT 1 :                 GREETINGS 
   LESSON  C  :  HOW OLD ARE YOU ?
Aim : Practice speaking about old.
Objective :
1.    Knowledge : By the end of the lesson, students will be  able to ask and
                             answer about the old.
2.   Skills :      Listening and Speaking.
3.  Attitude :  Know  the way how  to use these structures in their daily life.
   III . Preparation :
Language content :
_  Grammar : How old are you? – I am eleven.   
_  Vocabulary : 
Techniques :      Individual , pairwork and groupwork
Teaching aids :  Textbook, posters and pictures.
   IV. Procedure :
Teacher’ Activities
Students’ Activities
CONTENTS
- Says  greetings.  
- Checks  attendances. 
 
- Gives instruction : Read the dialogue and write vocabulary.
- Checks and gives marks. 
 
 
- Gives innstruction : there are some inco
ect words, you must write them co
ect.
- Checks and give feedback.
 
- Gives  vocabulary.    
    +  Examples .
    + Shows the picture.
    + Shows the picture.
    + Shows the picture.
    + Shows the picture.
.......................................
+ Shows the picture.
- Teaches pronunciation.
*  Check vocabulary .
- Say greetings. 
- Monitor  answers.  
 
-  Follow the teacher’s instruction.    
- Individual. 
- Write on the board and take note.  
 
- Follow the teacher’s instruction.
- Individual.
 
- Write on the board and take note.
 
- Answer and copy. 
  +  Trẻ em . 
  +  1.    
  +  2.
  +  3
  +  4.
  ...........
  +  20.
-  Repeat. 
- Answer.
 
-  Listen.  
 
 
- Follow the teacher’s instruction.    
- Pairwork – groupwork. 
- Speak aloud and take note.
- Follow the teacher’s instruction.
 
- Individual.
 
 
- Write on the board and take note.
 
- Follow the teacher’s instruction.
 
- Individual.
 
 
 
 
- Write on the board and take note.
 
- Follow the teacher’s instruction.    
 
- Pairwork – groupwork. 
 
 
 
- Speak aloud and take note.
 
- Listen, take note and remember.
 
1.  Class order.  ( 1m )
 
2.  Check up.  (  5ms )
   - Read the dialogue.
   - Write vocabulary.
   - Checks students’ exercise books.
 
3.  New lesson.
    3.1.  Warm up . ( 4ms )
 
- Ogodningmor : Goodmorning.
- Fartenoonoodg  : Good afternoon.
- Veeningoogd  : Good evening.
- Nigghtood   : Goodnight.
    3.2.  Presentation.
       1.  Vocabulary. ( 5ms )
   -  Childrent ( n )
   -  One         ( n )
   -  Two        ( n )
   -  Three      ( n )
   -  Four        ( n )
   ...........................
   -  Twenty   ( n )
 
*  Check vocabulary :
      Rub out and Remember
       2.  Listen ( 3ms )
Textbook
    3.3.  Practice.
       1. Practice the dialogue  with your partner.  
 
Textbook
 
 
       2.Read the dialogue then math them co
ect. (5ms)
        A                            B
1. Hello,               a. Fine, thanks.
2. How                 b. You ?
3. I’m                   c.  are you ?
4. Fine                 d. Nam.
5. And                 e. thanks.
 
3. Write the numbers in words.(5ms)
a.  1  : One
b.  2.  : Two.
c.  15 : Fifteen.
d.  17 : Seventeen.
e.  20 : Twenty.
f.   9  :  nine.
g.  4  : Four.
h. 13 : Thirdteen.
 
     3.4.  Production. (10ms)
   Copmlete the dialogue:
Lan : Goodafternoon, Nga.
Nga : Goodafternoon, Lan.
Lan : How are you?
Nga :    I’m fine, thank you. And 
          you ?
Lan : Fine , thanks.
Nga : Goodbye.
Lan : Bye.
 
4.  Homework. (2ms)
-  Learn by heart vocabulary.

 
- Reads the dialogue.  
 
 
- Gives instruction : practice the dialogue  with your partner.  
-Checks and gives feedback
 
 
- Gives instruction : Read the dialogue then macth these sentences co
ect.
 
 
 
-Checks and gives feedback
 
 
- Gives instruction : Now you  will write the numbers in the words.
 
 
 
 
 
-Checks and gives feedback
 
 
- Gives instruction : Complete the dialogue with your partners.
 
 
 
 
-Checks and gives feedback
 
 
- Explains what students must do at home
 
-  Read more time the dialogue.
-  Do exercise 3 and 4 in exercise book.
- Prepare lesson C  for next period.
 

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về tiết 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet-5.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU