tiet 50: phương trình trạng thái KLT

Đăng ngày 2/25/2010 10:05:46 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Quy Nguyễn Thị Bảo | Lần tải: 474 | Lần xem: 324 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án tiet 50: phương trình trạng thái KLT, . . nslide.com chia sẽ tới các bạn giáo án tiet 50: phương trình trạng thái KLT .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , giáo án tiet 50: phương trình trạng thái KLT thuộc chủ đề Chất khí được chia sẽ bởi thành viên Quy Nguyễn Thị Bảo đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Chất khí , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Vật lý Vật lý 10 Nhiệt học Chất khí ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Ngày soạn: 28/02/2009 Ngày dạy:03/02/2009 Tiết:50 Bài 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG (Tiết 1) I, nói thêm là MỤC TIÊU: 1, kế tiếp là Về kiến thức: - Từ những phương trình của định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Claperôn và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trưng cho những đẳng quá trình, ngoài ra 2, nói thêm Về kĩ năng: - Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự phụ thuộc của một đại lượng song song vào đa dạng đại lượng khác, bên cạnh đó Cụ thể trong bài https://nslide.com/giao-an/tiet-50-phuong-trinh-trang-thai-klt.7g7fvq.html

Nội dung

Ngày soạn: 28/02/2009 Ngày dạy:03/02/2009
Tiết:50 Bài 31
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
(Tiết 1)
I.MỤC TIÊU:
1.Về kiến thức:
- Từ các phương trình của định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Claperôn và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trưng cho các đẳng quá trình.
2.Về kĩ năng:
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự phụ thuộc của một đại lượng đồng thời vào nhiều đại lượng khác. Cụ thể trong bài là sự phụ thuộc của p đồng thời vào V và T.
- Vận dụng được phương trình Claperôn để giải các bài tập trong SGK.
- Vẽ đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ (p,v) và đường đẳng tích trong hệ toạ độ (p,v).
3.Về thái độ:
- Hứng thú trong học tập vật lý, yêu thích tìm tòi khoa học, trân trọng đối với những đóng góp vật lý cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.
- Có tác phong tỉ mỉ ,cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Hình vẽ 31.3
- Phiếu học tập.
2.Học sinh:
- Ôn lại các bài 29 và 30.
- Bảng hoạt động nhóm.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Hoạt động 1(5 phút): Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, chuẩn bị điều kiện xuất phát, đặt vấn đề.
TG
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV

 4
phút
1
phút
- Học sinh báo cáo- Trả lời
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra bài cũ:
+ Phát biểu định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sáclơ và viết biểu thức?ĐVĐ:Định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sáclơ chỉ xác định mối liên hệ giữa hai trong ba thông số trạng thái của một lượng khí khi thông số còn lại không đổi. Trong thực tế thường xảy ra các quá trình trong đó cả ba thông số p,V,T đều biến thiên phụ thuộc lẫn nhau.Các em hãy nhìn vào hình 31.1, khi ta nhúng một quả bóng bàn bẹp vào nước nóng, quả bóng phồng lên như cũ.Trong quá trình này ,cả nhiệt độ , thể tích và áp suất của lượng khí chứa trong quả bóng đều thay đổi. Vậy phương trình nào xác định mối liên hệ giữa ba thông số của lượng khí này? Tiết học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều đó.2.Hoạt động 2(5 phút): phân biệt khí thực và khí lý tưởng
TG
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Nội dung kiến thức

 5
phút
- Trả lời- Trả lời

- Trả lời
* Trước hết chúng ta cùng phân biệt khí thực và khí lý tưởng.

- Nhắc lại định nghĩa khí lý tưởng?
- Đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:
+ Khí trong tự nhiên có tuân theo định luật Bôilơ-Mariốt và định luật Sáclơ hay không?
( Nhấn mạnh:chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các định luật chất khí.)
+ Trong trường hợp nào có thể coi gần đúng khí thực là khí lí tưởng?
- Nhận xét , bổ sung
(Ở những điều kiện áp suất và nhiệt độ thông thường có thể coi gần đúng khí thực là khí lí tưởng.
- Khi không yêu cầu độ chính xác cao, ta có thể áp dụng các định luật về chất khí lí tưởng để tính áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí thực.)


I.Khí thực và khí lí tưởng.
- Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các định luật chất khí.
- Ở những điều kiện áp suất và nhiệt độ thông thường có thể coi gần đúng khí thực là khí lí tưởng.3.Hoạt động 3(20 phút):Xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng
TG
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Nội dung kiến thức

20
phút- Lượng khí chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 1’ bằng quá trình đẳng nhiệt:
p1V1=p2V2
- Lượng khí chuyển từ trạng thái 1’ sang trạng thái 2 bằng quá trình đẳng tích.

- Từ (1) và (2) ta có: