slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17
slide 18
Trang 18
slide 19
Trang 19
slide 20
Trang 20
slide 21
Trang 21
slide 22
Trang 22
slide 23
Trang 23

Tiet 54 -Ruou Etylic giáo án Hóa học 9

Đăng ngày 3/2/2009 9:19:52 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 327 | Lần xem: 932 | Page: 23 | FileSize: 3.49 M | File type: ppt
932 lần xem

Bình luận

Nội dung

Công thức phân tử: C2H6O
Phân tử khối: 46
Tiết 54 :
Người thực hiện
Nguyễn Hồng Quân
Trường THCS Đông Tiến- Yên Phong-Bắc Ninh
Nội dung bài học
I - Tính chất vật lí :
II - Cấu tạo phân tử :
III - Tính chất hoá học :
IV - ứng dụng :
V - Điều chế :
I - Tính chất vật lí :
H2O
cách Pha chế rượu 450
A
D
C
B
Bạn trả lời sai rồi.Thử lại nhé!

Xin chóc mõng.B¹n tr¶ lêi ®óng råi
* Bước 1: Tính toán
+Tìm thể tích rượu có trong 500 ml rượu 450.
+Tính thể tích dung dịch rượu 250 pha được
-> Tính lượng nước cần thêm .
* Bước 2: Pha chế

II - Cấu tạo phân tử :

Dạng Rỗng
Dạng đặc
C C O
H
H
H
H
H
H
III - Tính chất hoá học:
1. Rượu Etylic có cháy không?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
?
?
?
C2H5OH (l) + O2 (k)  …… + ..…..
to
Phương trình phản ứng đốt cháy rượu Etylic
2. Rượu etylic có phản ứng với natri không?
2
2
2
2
(l)
(r)
(dd)
(k)
PHẢN ỨNG CỦA RƯỢU ETYLIC VỚI NATRI
Dụng cụ và Hóa chất
Trình tự thí nghiệm
Ống nghiệm
Rượu etylic
Natri kim loại
2. Rượu etylic có phản ứng với natri không?
C2H5O
Na
H
2
Natri etylat
2
2
2
(l)
(r)
(dd)
(k)
A.Trong phân tử rượu etylic có nguyên tử O
B.Trong phân tử rượu etylic có nguyên tử H và O
C.Trong phân tử rược etylic có nguyên tử C, H và O
D.Trong phân tử rượu etylic có nhóm -OH
3.Phản ứng với axit axetic:
(Phản ứng este hóa) ( sẽ học ở bài 45)
C2H5OH
Rượu - Bia
Nước hoa
Giấm ăn- axit axetic
Cao su tổng hợp
Dược phẩm
IV - ứng dụng :
Những ứng dụng của rượu etylic

1. Sản xuất rượu bia để uống.
2. Dùng làm chất diệt khuẩn, sát trùng.
3. Dùng làm dung môi pha vecni ,nước hoa.
4. Là nguyên liệu sản xuất giấm ăn.
5. Để tẩy trắng quần áo

6. Sản xuất dược phẩm.
7. Nguyên liệu sản xuất cao su tổng hợp.
8. Làm nhiên liệu,chất đốt.
9. Làm chất diệt côn trùng.
IV - Điều chế :
C
C2H2
C2H4
C2H5OH
1/ C + 2 H2
CH4
CH4
2/ 2 CH4
C2H2 + 3 H2
3/ C2H2 + H2
C2H4
4/ C2H2 + H2O
C2H5OH
Ni, t0
Axit, t0
t0
Pd, t0
(1)
(4)
(3)
(2)
GIẢI

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.Dẫn toàn bộ sản phẩm
cháy đi qua nước vôi trong dư thu được kết tủa.Tính khối lượng
kết tủa.
PT: C2H5OH + 3O2 2 CO2 + 3H2O
0,2 mol
0,4 mol
PT: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3? + H2O
0,4 mol
0,4 mol
+ Khối lượng kết tủa thu được là :
mCaCO3 = nCaCO3.MCaCO3 = 0,4 . 100 = 40 (g)
GIẢI
+Đọc phần Em có biết " Vì sao cồn
(rượu Etylic) diệt được vi khuẩn?"
+Làm bài tập 2,3,4,5 SGK trang 139
+Chuẩn bị bài 45: Axit axetic

Sponsor Documents