Giáo Án Thể Dục 10:Tiết Thứ 1-10 (Td 10)

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kz3xtq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-08-04 08:59:37
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết thứ 1+2 theo PPCT Tên bài: GIỚI THIỆU MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH. THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU-CHẠY NGẮN Giáo án số: 01 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trìn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tiết thứ 1+2 theo PPCT             Tên bài: GIỚI THIỆU MỤC TIÊU, NỘI DUNG
   CHƯƠNG TRÌNH. THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU-CHẠY NGẮN
Giáo án số: 01
Ngày soạn:
A.   Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình lớp 10.
       - Học động tác 1-3 (Nam, Nữ riêng).
2. Kỷ năng: - Nắm được nội dung, mục tiêu chương trình lớp 10.
                   - Thực hiện cơ bản đúng động tác 1-3.
         - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau…
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
 - Chuẩn bị của GV: Kẻ vạch xuất phát, các mốc giới hạn, SGK…
 - Chuẩn bị của HS: Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
-     Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
5’
 




 
GV
II. Phần cơ bản:
1. Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình lớp 10.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
3. Học mới: Động tác 1-3
GV hướng dẫn từng động tác xen kẻ giữa Nam và nữ sau đó cho HS tự ôn, tập luyện cho nhóm khác.
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
8’
 
 
5’
 
3’
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
Giáo viên giới thiệu cho HS nắm được một số nội dung, mục tiêu cơ bản
                          
                            
                          
                            
GV
 
 






                       GV

- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng


TIẾT 2
 
1. Chia nhóm:
-   Nam: Ôn và ghép động tác 1-3
- Nữ: GV hướng dẫn HS chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau (Cự ly khoảng 15-20m), chạy tăng tốc 25-30m
2. Đổi nhóm:
- Nam: Chạy ngắn
- Nữ: Ôn TDNĐ động tác 1-3
3. Củng cố bài dạy:
 
4. Thả lỏng:
 
 
30’
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
 
                         
                            
 
 


 
 
 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết thứ 3+4 theo PPCT             Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU-CHẠY NGẮN
Giáo án số: 02
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
Kiến thức: - Ôn động tác 1-3, học động tác 4-5.
  - Các động tác bổ trợ, Kỷ thuật xuất phát thấp
2. Kỷ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác 1-5. Biết cách xuất phát thấp.
         - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau…
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
 - Chuẩn bị của GV: Kẻ vạch xuất phát, các mốc giới hạn, SGK…
 - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
-     Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




 
GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn động tác 1-3, học động tác 3-4
- Nữ: Ôn động tác 1-3, ôn chạy ngắn.
3. Đổi nhóm:
- Nam: Ôn chạy ngắn.
- Nữ: Học động tác 4-5
 
 
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
 
 
 
5’
 
3’
 
 
 
23’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 






                       GV

 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 


TIẾT 2
 
1. Chia nhóm:
-   Nam: Ôn động tác 1-5
- Nữ: + Ôn các bài tập chạy ngắn.
         + Luyện tập kỷ thuật “vào chổ”, “sẵn sàng”, “chạy”, xuất phát thấp với bàn đạp.
2. Đổi nhóm:
- Nam: Chạy ngắn
- Nữ: Ôn TDNĐ động tác 1-5
 
 
3. Chạy bền: Nam chạy 1000m, nữ 500m
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
 
30’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
2’
 
3’
 
 
                         
                            
 
 
 
 


 
GV
 
 - GV cho chạy vòng quanh Sân tập
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết thứ 5+6 theo PPCT             Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU-CHẠY NGẮN
Giáo án số: 03
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn động tác 1-5, học động tác 6-7.
  - Chạy lặp lại các đoạn ngắn có giới hạn, Kỷ thuật xuất phát thấp
2. Kỷ năng: Thực hiện cơ bản đúng động tác 1-7. Biết cách xuất phát thấp.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
 - Chuẩn bị của GV: Kẻ vạch xuất phát, các mốc giới hạn, SGK…
 - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




 
GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn động tác 1-5, học động tác 6-7
- Nữ: Ôn động tác 1-5, ôn chạy ngắn.
3. Đổi nhóm:
- Nam: Ôn chạy ngắn.
- Nữ: Học động tác 6-7
 
 
 
 
 
5. Củng cố bài dạy:
 
6. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
27’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 






                       GV

 
 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
 


TIẾT 2
 
1. Chia nhóm:
-   Nam, nữ: Ôn động tác 1-7
 
2. Học mới:
- Chạy có giới hạn độ dài bước chạy.
- Chạy lặp lại các đoạn ngắn.
 
 
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
 
10’
 
 
20’
 
 
 
 
5’
2’
 
3’
 
 
                         
                            
 
 


 
GV
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết thứ 7+8 theo PPCT             Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU-CHẠY NGẮN
Giáo án số: 04
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn động tác 1-7, Chạy lặp lại các đoạn ngắn có giới hạn
- Học động tác 8-9, Chạy tốc độ cao các đoạn ngắn, về đích
2. Kỷ năng: Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu kỷ thuật động tác.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
 - Chuẩn bị của GV: Dây đích, đồng hồ bấm giờ, SGK…
 - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




 
GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn động tác 1-7. Học động tác 8-9
- Nữ: Ôn chạy ngắn.
 
3. Đổi nhóm:
- Nam: Ôn chạy ngắn.
- Nữ: Ôn động tác 1-7. Học động tác 8-9
 
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
 
5. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
27’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 






                       GV

 
 
 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 


TIẾT 2
 
1. Chia nhóm:
-   Nam, nữ: Ôn động tác 1-7
 
2. Học mới:
- Chạy có giới hạn độ dài bước chạy.
- Chạy lặp lại các đoạn ngắn.
 
 
3. Chạy bền: Chạy biến tốc
4. Củng cố bài dạy:
 
5. Thả lỏng:
 
 
10’
 
 
15’
 
 
 
 
5’
2’
 
3’
 
 
                         
                            
 
 


 
GV
- GV cho chạy vòng quanh sân tập
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết thứ 9+10 theo PPCT             Tên bài: THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU-CHẠY NGẮN
Giáo án số: 05
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Ôn động tác 1-9, Chạy lặp lại các đoạn ngắn có giới hạn
  - Học động tác 10-11, Một số điểm trong luật thi đấu môn Điền kinh
2. Kỷ năng: Thực hiện cơ bản đúng các yêu cầu kỷ thuật động tác. Nắm được 1 số điểm cơ
bản trong luật thi đấu môn chạy ngắn. Vân dụng để làm trọng tài
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
 - Chuẩn bị của GV: Dây đích, đồng hồ bấm giờ, SGK…
 - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’
 




 
GV
II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn động tác 1-9.Học động tác10-11
- Nữ: Ôn chạy ngắn.
 
3. Đổi nhóm:
- Nam: Ôn chạy ngắn.
- Nữ: Ôn động tác 1-9. Học động tác 10-11
 
 
 
 
4. Củng cố bài dạy:
 
 
5. Thả lỏng:
 
 
5’
 
3’
 
 
 
27’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
 
3’
 
                          
                            
                          
                            
GV
 
 






                       GV

 
 
 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng


TIẾT 2
 
1. Chia nhóm:
-   Nam, nữ: Ôn động tác 1-7
 
2. Một số điểm trong luật thi đấu môn chạy ngắn.
- GV hướng dẫn 1 số điểm trong luật thi đấu
 
 
3. Tra thử: Chạy cự ly 80m
4. Củng cố bài dạy:
 
 
 
5. Thả lỏng:
 
 
10’
 
 
5’
 
 
 
 
20’
2’
 
 
 
3’
 
 






                       GV

 
 
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng
 
Phần kết thúc:
-         Nhận xét buổi học.
-         Dặn dò
-         Giao bài tập về nhà
5’
 




 
GV
 

 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết thứ 1-10 (TD 10)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTietthu1-10.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiết thứ 1-10 (TD 10)
  Thể dục 10
  Tiết thứ 1-10 (TD 10)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2009

  Xem: 182