Tiết thứ 31-40 (TD 10)

giáo án Thể dục 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       27      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wqdouq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/4/2009 9:01:07 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
27
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết thứ 31+32 theo PPCT Tên bài: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TTTC Giáo án số: 16 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kỷ thuật đệm bóng, phát bóng và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt 2. Kỷ năng: Bi,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiết thứ 31-40 (TD 10), Giáo Án Thể Dục 10 , Giáo án điện tử Tiết thứ 31-40 (TD 10), doc, 1 trang, 0.16 M, Thể dục 10 chia sẽ bởi Phong Trần Quang đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-thu-31-40-TD-10.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết thứ 31+32 theo PPCT Tên bài: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TTTC
Giáo án số: 16
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Kỷ thuật đệm bóng, phát bóng và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
2. Kỷ năng: Biết cách phối hợp và thực hiện được các kỷ thuật động tác đã học.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: 20 quả bóng chuyền
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV

II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn kỷ thuật đệm bóng, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 trước mặt
- Nữ: Ôn kỷ thuật phát bóng
3. Đổi nhóm:
- Nữ: Ôn kỷ thuật đệm bóng, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 trước mặt
- Nam: Ôn kỷ thuật phát bóng
5. Củng cố bài dạy:
6. Thả lỏng:

5’
3’
10’
2’
3’

( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
(GV
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (

(GV
- Mỗi nhóm 2-3 HS đệm bóng, chuyền bóng qua lại với nhau
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
GV hướng dẫn HS thả lỏng

TIẾT 2
1. Kiểm tra TTTC:
a. Đệm bóng qua lại: Tính đệm bóng liên tục và đúng kỷ thuật. Mỗi lần qua lại tính 1 điểm.
. Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt: Thực hiện như đệm bóng.
c Phát bóng: Mỗi qua phát bóng đúng kỷ thuật rơi đúng trong sân tính 2 điểm.
* Tổng điểm = ( a + b +c )/3
* Giáo viên căn cứ vào kết quả kiểm tra kết hợp với quá trình học tập rèn luyện của học sinh để đánh giá điểm cuối cùng.
2. Thả lỏng:

25`
3’

( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( (
(GV
- GV hướng dẫn HS thả lỏng

III. Phần kết thúc:
Nhận xét buổi học.
Dặn dò
Giao bài tập về nhà
5’
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV


Tiết thứ 33+34 theo PPCT Tên bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I
Giáo án số: 17
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn bài TDNĐ 16 động tác (nam riêng, nữ riêng)
2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn động tác
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: Giáo án
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV

II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Ôn luyện:
- Ôn động tác từ 1-8 (nam, nữ riêng)
3. Củng cố bài dạy:
4. Thả lỏng:

5’
3’
27`
2’
3’

( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
(GV
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (

(GV
- GV cho HS ôn luyện lại 2-3 lần bài tập sau đó chia thành từng nhóm 3-4 HS tự tiến hành tập luyện và nhận xét chỉnh sửa động tác cho nhau.
- GV quan sát HS tập luyện, chỉnh sửa những động tác mà HS tập sai, đa số bị mắc phải
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng

TIẾT 2
1. Ôn luyện: Động tác từ 1-8
2. Ôn luyện: Động tác từ 9-16
4. Củng cố bài dạy:
5. Thả lỏng:

10`
25
2’
3’

( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( (
(GV
- GV cho HS ôn luyện lại 2-3 lần bài tập sau đó chia thành từng nhóm 3-4 HS tự tiến hành tập luyện và nhận xét chỉnh sửa động tác cho nhau.
- GV quan sát HS tập luyện, chỉnh sửa những động tác mà HS tập sai, đa số bị mắc phải
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng

III. Phần kết thúc:
Nhận xét buổi học.
Dặn dò
Giao bài tập về nhà
5’

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV


Tiết thứ 35+36 theo PPCT Tên bài: Ôn TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Giáo án số: 18
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn tậo và kiểm tra bài TDNĐ 16 động tác (nam riêng, nữ riêng)
2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn động tác
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: Giáo án, thang điểm đánh giá
- Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV

II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Ôn luyện: Động tác từ 1-8
3. Ôn luyện: Động tác từ 9-16
4. Củng cố bài dạy:
5. Thả lỏng:

5’
3’
13`
14`
2’
3’

( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
(GV
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (

(GV
- GV cho HS ôn luyện lại 2-3 lần bài tập sau đó chia thành từng nhóm 3-4 HS tự tiến hành tập luyện và nhận xét chỉnh sửa động tác cho nhau.
- GV quan sát HS tập luyện, chỉnh sửa những động tác mà HS tập sai, đa số bị mắc phải
- GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng

TIẾT 2
1. KIỂM TRA BÀI TDNĐ (Nam riêng, Nữ riêng)
Thang điểm đánh giá:
+ Điểm 9-10: Tập đúng nhịp và tương đối đúng các kỷ thuật, động tác diễn cảm (có thể quên 1-2 nhịp).
+ Điểm 7-8: Tập tương đối đúng nhịp, đúng kỷ thuật, động tác ttương đối diễn cảm (có thể quên 2-4 nhịp).
+ Điểm 5-6: Tập tương đối khớp với nhịp hô, kỷ thuật động tác tương đối đúng, thể hiện diễn cảm bài chưa tốt (quên 4-8 nhịp).
+ Điểm dưới 5: Quên nhịp nhiều, tập chưa khớ với nhịp hô, kỷ thuật động tác không tốt, chưa có diễn cảm bài.
2. Thả lỏng:


GV chia bài tập thành 2 phần rồi cho HS bốc xăm thực hiện bài tập.
Động tác 1-8
Động tác 9-16
GV hướng dẫn HS thả lỏng

III. Phần kết thúc:
Nhận xét buổi học.
Dặn dò
Giao bài tập về nhà
5’

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV


Tiết thứ 37+38 theo PPCT Tên bài: TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG
CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN THÂN THỂ (TT)
NHẢY CAO-ĐÁ CẦU
Giáo án số: 19
Ngày soạn:
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường.
- 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực. Kỷ thuật di chuyển tâng
"búng" cầu
2. Kỷ năng: - Biết cách vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào việc tự tập luyện và rèn
luyện sức khoẻ hàng ngày.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập và tham gia luyện tập.
B. Phương pháp: Nêu-đặt vấn đề. Chia nhóm.
C. Chuẩn bị của GV và HS:
- Chuẩn bị của GV: Bộ cột xà nhảy cao, 20 quả cầu, SGK, tài liệu tham khảo…
- Chuẩn bị của HS: Bút, vở viết, vệ sinh sân bãi tập luyện.
D. Tiến trình bài dạy:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV

II. Phần cơ bản:
Vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện, vệ sinh môi trường:
a. Vệ sinh cá nhân:
- Trang phục: Gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đúng với quy định trang phục học đường và trang phục trong tập luyện TDTT
. Vệ sinh tập luyện:
- Giờ tập luyện và học TD phải phù hợp với điều kiện thời tiết của từng mùa. Tránh bố trí học và tập luyện vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều.
- Nội dung học và nơi tập luyện phải xuất phát từ đặc điểm khí hậu và thời tiết của từng vùng miền.
- chon nơi tập: Nơi tập phải bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo không khí lưu thông tốt.
c. Vệ sinh môi trường:
- Thường xuyên lao động vệ sinh trường lớp, môi trường xung quanh. Trồng cây xanh để lấy bóng mát đảm bảo thoáng mát hợp vệ sinh. Lắp đặt hệ thống nước để rửa tay chân sau khi tập luyện xong.

- Vệ sinh cá nhân trong tập luyện TDTT cần chú ý đến những điểm gì?
- Vệ sinh trong tập luyện TDTT cần chú ý đến những điểm gì?
- Vệ sinh môi trường cần chú ý đến những điểm gì?

III. Phần kết thúc:
Củng cố bài học
- Dặn dò và giao bài tập về nhà

- Như phần mở đầu

NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

TIẾT 2
I. Phần chuẩn bị:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học
- Kiểm tra bài cũ
5’

((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
((((((((((((((
(GV

II. Phần cơ bản:
1. Khởi động:
a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ.
. Khởi động chuyên môn: Tại chổ
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy nâng cao gót
2. Chia nhóm:
- Nam: Ôn 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thẻ lực.
- Nữ: Học cách di chuyển "tâng", "búng" cầu.
3. Đổi nhóm:
- - Nữ: Ôn 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thẻ lực.
- Nam: Học cách di chuyển "tâng", "búng" cầu.
3. Củng cố bài dạy:
3. Thả lỏng:

5’
3’
22`
2`
3`

( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
(GV
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( (
(

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

Tiết thứ 31+32 theo PPCT               Tên bài:     ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TTTC

Giáo án số: 16

Ngày soạn:

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Kỷ thuật đệm bóng, phát bóng và chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt

2. K năng: Biết cách phối hợp và thực hiện được các kỷ thuật động tác đã học.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, t giác tham gia luyện tập.

B. Phương pháp: Đồng loạt, chia nhóm.

C. Chuẩn bị của GV và HS:

- Chuẩn b của GV:   20 quả bóng chuyền

- Chuẩn b của HS: Bài cũ, V sinh sân bãi tập luyện.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ s.

- Ph biến nội dung, yêu cầu buổi học

- Kiểm tra bài cũ

5’

 

GV

II. Phần cơ bản:

1. Khởi động:

a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa gi.

b. Khởi động chuyên môn: Tại ch

- Chạy bước nh

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy nâng cao gót

2. Chia nhóm:

- Nam: Ôn kỷ thuật đệm bóng, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 trước mặt

- N: Ôn kỷ thuật phát bóng

 

3. Đổi nhóm:

- Nữ: Ôn kỷ thuật đệm bóng, kỷ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 trước mặt

- Nam: Ôn kỷ thuật phát bóng

 

5. Củng cố bài dạy:

 

 

6. Thả lỏng:

 

 

5’

 

3’

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

3’

 

                          

                          

                          

                           

GV

 

 

                       

 

 

                                

 

GV

- Mỗi nhóm 2-3 HS đệm bóng, chuyền bóng qua lại với nhau

 

 

- GV vừa dạy vừa củng c chỉnh sửa động tác cho HS.

 

-         GV hướng dẫn HS th lỏng

 

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

TIẾT 2

1. Kiểm tra TTTC:

a. Đệm bóng qua lại: Tính đệm bóng liên tục và đúng kỷ thuật. Mỗi lần qua lại tính 1 điểm.

b. Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt: Thực hiện như đệm bóng.

c Phát bóng: Mỗi qua phát bóng đúng kỷ thuật rơi đúng trong sân tính 2 điểm.

* Tổng điểm = ( a + b +c )/3

* Giáo viên căn cứ vào kết quả kiểm tra kết hợp với quá trình học tập rèn luyện của học sinh để đánh giá điểm cuối cùng.

2. Thả lỏng:

 

25'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

 

 

                         

 

 

 

 

 

                      

 

GV

 

 

 

- GV hướng dẫn HS thả lỏng

 

III. Phần kết thúc:

-         Nhận xét buổi học.

-         Dặn dò

-         Giao bài tập v nhà

5’

 

GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

Tiết thứ 33+34 theo PPCT             Tên bài:     ÔN TẬP HỌC KÌ I

Giáo án số: 17

Ngày soạn:

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Ôn bài TDNĐ 16 động tác (nam riêng, nữ riêng)

2. K năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn động tác

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, t giác tham gia luyện tập.

B. Phương pháp: Chia nhóm.

C. Chuẩn bị của GV và HS:

- Chuẩn b của GV:   Giáo án

- Chuẩn b của HS: Bài cũ, V sinh sân bãi tập luyện.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ s.

- Ph biến nội dung, yêu cầu buổi học

- Kiểm tra bài cũ

5’

 

GV

II. Phần cơ bản:

1. Khởi động:

a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa gi.

b. Khi động chuyên môn: Tại ch

- Chạy bước nh

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy nâng cao gót

2. Ôn luyện:

- Ôn động tác từ 1-8 (nam, nữ riêng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố bài dạy:

 

 

 

5’

 

3’

 

 

 

27'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

                          

                           

                          

                           

GV

 

 

                       

 

                                

 

GV

- GV cho HS ôn luyện lại 2-3 lần bài tập sau đó chia thành từng nhóm 3-4 HS tự tiến hành tập luyện và nhận xét chỉnh sửa động tác cho nhau.

- GV quan sát HS tập luyện, chỉnh sửa những động tác mà HS tập sai, đa số bị mắc phải

- GV vừa dạy vừa củng c chỉnh sửa động tác cho HS.

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

4. Thả lỏng:

3’

- GV hướng dẫn HS th lỏng

TIẾT 2

1. Ôn luyện: Động tác từ 1-8

 

2. Ôn luyện: Động tác từ 9-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố bài dạy:

 

5. Thả lỏng:

 

10'

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

3’

 

                             

 

                             

 

GV

- GV cho HS ôn luyện lại 2-3 lần bài tập sau đó chia thành từng nhóm 3-4 HS tự tiến hành tập luyện và nhận xét chỉnh sửa động tác cho nhau.

- GV quan sát HS tập luyện, chỉnh sửa những động tác mà HS tập sai, đa số bị mắc phải

 

- GV vừa dạy vừa củng c chỉnh sửa động tác cho HS.

- GV hướng dẫn HS th lỏng

 

 

III. Phần kết thúc:

-         Nhận xét buổi học.

-         Dặn dò

-         Giao bài tập v nhà

5’

 

 

GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

Tiết thứ 35+36 theo PPCT             Tên bài:     Ôn TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Giáo án số: 18

Ngày soạn:

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Ôn tậo và kiểm tra bài TDNĐ 16 động tác (nam riêng, nữ riêng)

2. K năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn động tác

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, t giác tham gia luyện tập.

B. Phương pháp: Chia nhóm.

C. Chuẩn bị của GV và HS:

- Chuẩn b của GV:   Giáo án, thang điểm đánh giá

- Chuẩn b của HS: Bài cũ, V sinh sân bãi tập luyện.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ s.

- Ph biến nội dung, yêu cầu buổi học

- Kiểm tra bài cũ

5’

 

GV

II. Phần cơ bản:

1. Khởi động:

a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa gi.

b. Khởi động chuyên môn: Tại ch

- Chạy bước nh

- Chy nâng cao đùi

- Chạy nâng cao gót

2. Ôn luyện: Động tác từ 1-8

 

 

 

3. Ôn luyện: Động tác từ 9-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

3’

 

 

 

13'

 

 

 

14'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           

                          

                           

GV

 

 

                       

 

                                

 

GV

- GV cho HS ôn luyện lại 2-3 lần bài tập sau đó chia thành từng nhóm 3-4 HS tự tiến hành tập luyện và nhận xét chỉnh sửa động tác cho nhau.

 

- GV quan sát HS tập luyện, chỉnh sửa những động tác mà HS tập sai, đa số bị mắc phải

 

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

4. Củng cố bài dạy:

 

5. Thả lỏng:

2’

 

3’

- GV vừa dạy vừa củng c chỉnh sửa động tác cho HS.

- GV hướng dẫn HS th lỏng

 

TIẾT 2

 

1. KIỂM TRA BÀI TDNĐ (Nam riêng, Nữ riêng)

Thang điểm đánh giá:

+ Điểm 9-10: Tập đúng nhịp và tương đối đúng các kỷ thuật, động tác diễn cảm (có thể quên 1-2 nhịp).

+ Điểm 7-8: Tập tương đối đúng nhịp, đúng kỷ thuật, động tác ttương đối diễn cảm (có thể quên 2-4 nhịp).

+ Điểm 5-6: Tập tương đối khớp với nhịp hô, kỷ thuật động tác tương đối đúng, thể hiện diễn cảm bài chưa tốt (quên 4-8 nhịp).

+ Điểm dưới 5: Quên nhịp nhiều, tập chưa khớ với nhịp hô, kỷ thuật động tác không tốt, chưa có diễn cảm bài.

 

2. Thả lỏng:

 

 

 

GV chia bài tập thành 2 phần rồi cho HS bốc xăm thực hiện bài tập.

-         Động tác 1-8

-         Động tác 9-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         GV hướng dẫn HS thả lỏng

 

III. Phần kết thúc:

-         Nhận xét buổi học.

-         Dặn dò

-         Giao bài tập v nhà

5’

 

 

GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

Tiết thứ 37+38 theo PPCT   Tên bài: TẬP LUYỆN TDTT VÀ SỬ DỤNG

  CÁC YẾU TỐ THIÊN NHIÊN ĐỂ RÈN LUYỆN THÂN THỂ (TT)

                                     NHẢY CAO-ĐÁ CẦU

Giáo án số: 19

Ngày soạn:

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện và vệ sinh môi trường.

    - 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực. Kỷ thuật di chuyển tâng

  "búng" cầu

2. K năng: - Biết cách vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào việc tự tập luyện và rèn

luyện sức khoẻ hàng ngày.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, t giác trong học tập và tham gia luyện tập.

B. Phương pháp: Nêu-đặt vấn đề. Chia nhóm.

C. Chuẩn bị của GV và HS:

 - Chuẩn b của GV: Bộ cột xà nhảy cao, 20 quả cầu, SGK, tài liệu tham khảo…

 - Chuẩn b của HS: Bút, vở viết, v sinh sân bãi tập luyện.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ s.

- Ph biến nội dung, yêu cầu buổi học

 

 

 

GV

II. Phần cơ bản:

  1. Vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện, vệ sinh môi trường:

a. Vệ sinh cá nhân:

- Trang phục: Gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đúng với quy định trang phục học đường và trang phục trong  tập luyện TDTT

b. Vệ sinh tập luyện:

- Giờ tập luyện và học TD phải phù hợp với điều kiện thời tiết của từng mùa. Tránh bố trí học và tập luyện vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều.

- Nội dung học và nơi tập luyện phải xuất phát từ đặc điểm khí hậu và thời tiết của từng vùng miền.

- chon nơi tập: Nơi tập phải bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo không khí lưu thông tốt.

c. Vệ sinh môi trường:

- Thường xuyên lao động vệ sinh trường lớp, môi trường xung quanh. Trồng cây xanh để lấy bóng mát đảm bảo thoáng mát hợp vệ sinh. Lắp đặt hệ thống nước để rửa tay chân sau khi tập luyện xong.

 

 

 

- Vệ sinh cá nhân trong tập luyện TDTT cần chú ý đến những điểm gì?

 

- Vệ sinh trong tập luyện TDTT cần chú ý đến những điểm gì?

 

 

 

 

 

 

- Vệ sinh môi trường cần chú ý đến những điểm gì?

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

III. Phần kết thúc:

-     Củng cố bài học

- Dặn dò và giao bài tập về nhà

 

- Như phần mở đầu

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

TIẾT 2

 

I. Phần chuẩn bị:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ s.

- Ph biến nội dung, yêu cầu buổi học

- Kiểm tra bài cũ

5’

 

 

GV

II. Phần cơ bản:

1. Khởi động:

a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa gi.

b. Khởi động chuyên môn: Tại ch

- Chạy bước nh

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy nâng cao gót

2. Chia nhóm:

- Nam: Ôn 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thẻ lực.

- Nữ: Học cách di chuyển "tâng", "búng" cầu.

3. Đổi nhóm:

- - Nữ: Ôn 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thẻ lực.

- Nam: Học cách di chuyển "tâng", "búng" cầu.

3. Củng cố bài dạy:

 

3. Thả lỏng:

 

 

5’

 

3’

 

 

 

22'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2'

 

3'

 

                          

                           

                          

                           

GV

 

 

 

                         

 

                           

 

GV

 

- Nữ di chuyến đến sân học đá cầu

 

 

- GV vừa dạy vừa chỉnh sửa động tác cho HS

- GV hướng dẫn HS thả lỏng

III. Phần kết thúc:

-         Nhận xét buổi học.

-         Dặn dò

-         Giao bài tập v nhà

5’

 

 

GV

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

Tiết thứ 39+40 theo PPCT             Tên bài:     NHẢY CAO-ĐÁ CẦU-CHẠT BỀN

Giáo án số: 20

Ngày soạn:

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - 1 Số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực.

   - Kỷ thuật di chuyển tâng "búng cầu", chuyền cầu bằng mu bàn chân

2. K năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng thực hiện được kỷ thuật động tác

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, t giác tham gia luyện tập.

B. Phương pháp: Chia nhóm.

C. Chuẩn bị của GV và HS:

- Chuẩn b của GV:   Giáo án

- Chuẩn b của HS: Bài cũ, V sinh sân bãi tập luyện.

D. Tiến trình bài dạy:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị:

- Nhận lớp, kiểm tra sĩ s.

- Ph biến nội dung, yêu cầu buổi học

- Kiểm tra bài cũ

5’

 

GV

II. Phần cơ bản:

1. Khởi động:

a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa gi.

b. Khởi động chuyên môn: Tại ch

- Chạy bước nh

- Chạy nâng cao đùi

- Chạy nâng cao gót

2. Chia nhóm:

- Nam: Ôn 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực.

- Nữ: + Ôn kỷ thuật di chuyển tâng "búng cầu".

          + Học kỷ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân

 

3. Đổi nhóm:

- Nữ: Ôn 1 số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực.

- Nam: + Ôn kỷ thuật di chuyển tâng "búng cầu".

          + Học kỷ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân

 

 

5’

 

3’

 

 

 

27'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           

                          

                           

GV

 

 

                    

 

 

                               

 

GV

- Nữ di chuyển đến sân đá cầu

 

                    

 

 

                               

 

GV

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

 

 

4. Củng cố bài dạy:

 

5. Thả lỏng:

 

 

 

2’

 

3’

- Nam di chuyển đến sân đá cầu, nữ di chuyển đến sân học nhảy cao

 

- GV vừa dạy vừa củng c chỉnh sửa động tác cho HS.

- GV hướng dẫn HS th lỏng

 

TIẾT 2

1. Ôn luyện:

- Nam: + Ôn di chuyển tâng "búng cầu", chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Nữ: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi (20m x 2 lần)

          + Chạy lặp lại 3-4 lần x 100m

2. Ôn luyện:

- Nam: + Ôn di chuyển tâng "búng cầu", chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Nữ: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi (20m x 2 lần)

          + Chạy lặp lại 3-4 lần x 100m

 

3. Củng cố bài dạy:

 

 

4. Thả lỏng:

 

35'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

3’

 

 

 

 

 

GV

 

- Nam di chuyển đến sân học đá cầu

 

 

- GV vừa dạy vừa củng c chỉnh sửa động tác cho HS.

 

- GV hướng dẫn HS th lỏng

 

 

III. Phần kết thúc:

-         Nhận xét buổi học.

-         Dặn dò

-         Giao bài tập v nhà

5’

 

                 

                 

                 

                 

 

GV

 

 

 

 

 

 

 

--1--

 


Giáo viên: Trần Quang Phong                                                     Giáo án Thể dục 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--1--

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết thứ 31-40 (TD 10)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự