Tin 8 _ Tiết 11 giáo án Tin học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 94       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bhczzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/21/2014 5:10:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
94

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tuần 6 - Tiết 11
Ngày dạy: 24/09/2014
BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH.

1. MỤC TIÊU:
. Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết về khái niệm biến, biến được biến là một công cụ quan trọng trong lập trình.
- Học sinh hiểu được việc lưu trữ dữ liệu của biến nhớ qua các ví dụ trong sách giáo khoa.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khai báo tên biến, khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp chung để khai báo biến.
- Học sinh hiểu hơn lợi ích của việc sử dụng biến trong chương trình qua ví dụ sách giáo khoa.
. Kĩ năng:
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc khai báo biến theo yêu cầu của giáo viên đưa ra.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc khai báo biến theo yêu cầu của từng bài toán.
. Thái độ:
Thói quen:
- Hình thành ở học sinh thói quen nghiên cứu, tìm tòi và tư duy trong môn tin củng như các môn học khác.
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Biến là công cụ lập trình.
- Cách khai báo biến.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, phần mềm Pascal.
3.2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bi trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5’)
Câu hỏi: Kiểu dữ liệu là gì?
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal có các kiểu dữ liệu cơ bản nào?
Hs: Trả lời.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

 Hoạt động 1: Biến là công cụ lập trình. (12’)
Gv: Giảng giải
Hs: Chú ý lắng nghe
Gv: Lấy ví dụ minh họa và giải thích
Hs: Quan sát, chú ý lắng nghe
Gv: Dẫn dắt học sinh đến khái niệm biến nhớ trong máy tính
Gv: Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong sách giáo khoa (trang 29)
Gv: (?) Vai trò của biến nhớ là gì ?
Hs: Trả lời theo ý hiểu
Gv: Nhận xét và đưa ra kết luận
Hs: Chú ý lắng nghe và ghi chép bài
Gv: (?) Giá trị của biến có thể thay đổi được không?
Hs: Trả lời có
Gv: Nhận xét và kết luận
Hs: Ghi chép bài
Gv: Lấy ví dụ để chỉ rõ mỗi biến cần có tên
Gv: Giải thích từ việc tính toán với con số biết trước đến việc sử dụng hai biến nhớ nào đó để tính toán
Hs: Học sinh chú ý lắng nghe
Gv: Lấy ví dụ áp dụng trong trường hợp giá trị cần tính toán là các biểu thức phức tạp (Lý do sử dụng biến
Hs: Quan sát trên máy chiếu.
1. Biến là công cụ lập trình.
- Hoạt động của máy tính là xử lý dữ liệu, mọi dữ liệu được nhập vào đều lưu trong bộ nhớ máy tính
VD: Cộng hai số a,
- Khái niệm biến nhớ : Biến nhớ là một công cụ lập trình quan trọng, nó cho biết chính xác dữ liệu cần xử lý được lưu ở vị trí nào trong bộ nhớ. Biến nhớ còn gọi tắt là biến
- Vai trò của biến nhớ: Biến dùng để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là giá trị của biến
- Giá trị của biến có thể thay đổi
VD 1: (SGK- trang 29)
X
Y
20 (=X+Y)
(2 biến X, Y là tên của các vùng nhớ tương ứng
VD 2: (SGK- trang 20)
X ( 100 + 50
Y ( X/3
Z ( X/5

Hoạt động 2: Cách khai báo biến. (18’)
Gv: Giới thiệu cách khai báo biến trong chương trình
Hs: Chú ý lắng nghe và ghi chép bài cẩn thận.
Gv: Lấy ví dụ minh họa cách khai báo biến.
Gv: Giải thích cú pháp của ví dụ trên
Gv: ( ?) các biến trong chương trình có kiểu dữ liệu gì?
Hs:Quan sát, vận dụng kiến thức đã học về kiểu dữ liệu chuẩn trả lời.
Gv:

 


Trường THCS Thạnh Đông                                                                        Kế hoạch bài học Tin Học 8

  Tuần 6 -  Tiết 11

  Ngày dạy: 24/09/2014

 

 

                       BÀI 4:       SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH.

 

 

                                

1. MỤC TIÊU:

1.1 . Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết về khái niệm biến, biến được biến là một công cụ quan trọng trong lập trình.

                          - Học sinh hiểu được việc lưu trữ dữ liệu của biến nhớ qua các ví dụ trong sách giáo khoa.

* Hoạt động 2:  - Học sinh biết cách khai báo tên biến, khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp chung để khai báo biến.

  - Học sinh hiểu hơn lợi ích của việc sử dụng biến trong chương trình qua ví dụ sách giáo khoa.

1.2 . Kĩ năng:

  • Hs thực hiện được:

-  Học sinh thực hiện được việc khai báo biến theo yêu cầu của giáo viên đưa ra. 

  • Hs thực hiện thành thạo:

-  Học sinh thực hiện thành thạo việc khai báo biến theo yêu cầu của từng bài toán.

1.3 . Thái độ:

  • Thói quen:

-  Hình thành ở học sinh thói quen nghiên cứu, tìm tòi và tư duy trong môn tin củng như các môn học khác.

  • Tính cách:

Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. NỘI DUNG BÀI HỌC:

- Biến là công cụ lập trình.

- Cách khai báo biến.

3. CHUẨN BỊ:

3.1. Giáo viên: Phòng máy, phần mềm Pascal.

3.2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bi trước bài mới.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)

Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.

Giáo viên: Nguyễn Hữu Khoa.                                                                         Năm học 2014 - 2015


Trường THCS Thạnh Đông                                                                        Kế hoạch bài học Tin Học 8

4.1. Kiểm tra miệng. (5’)

           Câu hỏi:  Kiểu dữ liệu là gì?

                          Trong ngôn ngữ lập trình Pascal có các kiểu dữ liệu cơ bản nào?

           Hs: Trả lời.

4.2. Tiến trình bài học:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG BÀI HỌC

 Hoạt động 1: Biến là công cụ lập trình.  (12’)

Gv: Giảng giải

 

 

Hs: Chú ý lắng nghe

Gv: Lấy ví dụ minh họa và giải thích

Hs: Quan sát, chú ý lắng nghe

Gv: Dẫn dắt học sinh đến khái niệm biến nhớ trong máy tính

Gv: Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong sách giáo khoa (trang 29)

 

 

Gv: (?) Vai trò của biến nhớ là gì ?

Hs: Trả lời theo ý hiểu

Gv: Nhận xét và đưa ra kết luận

Hs: Chú ý lắng nghe và ghi chép bài

 

Gv: (?) Giá trị của biến có thể thay đổi được không?

Hs: Trả lời có

Gv: Nhận xét và kết luận

Hs: Ghi chép bài

Gv: Lấy ví dụ để chỉ rõ mỗi biến cần có tên

Gv: Giải thích từ việc tính toán với con số biết trước đến việc sử dụng hai biến nhớ nào đó để tính toán

Hs: Học sinh chú ý lắng nghe

 

 

Gv: Lấy ví dụ áp dụng trong trường hợp giá trị cần tính toán là các biểu thức phức tạp

1. Biến là công cụ lập trình.

  - Hoạt động của máy tính là xử lý dữ liệu, mọi dữ liệu được nhập vào đều lưu trong bộ nhớ máy tính

VD: Cộng hai số a, b

 

 

 

- Khái niệm biến nhớ : Biến nhớ là một công cụ lập trình quan trọng, nó cho biết chính xác dữ liệu cần xử lý được lưu ở vị trí nào trong bộ nhớ. Biến nhớ còn gọi tắt là biến

 

 

- Vai trò của biến nhớ: Biến dùng để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là giá trị của biến

 

 

 

- Giá trị của biến có thể thay đổi

 

 

VD 1: (SGK- trang 29)

 

     X

                                Y

 

 

         20 (=X+Y)

2 biến X, Y là tên của các vùng nhớ tương ứng

Giáo viên: Nguyễn Hữu Khoa.                                                                         Năm học 2014 - 2015


Trường THCS Thạnh Đông                                                                        Kế hoạch bài học Tin Học 8

Lý do sử dụng biến

Hs: Quan sát trên máy chiếu.

 

VD 2: (SGK- trang 20)

          X 100 + 50

          Y X/3

          Z X/5

 

Hoạt động 2: Cách khai báo biến. (18’)

Gv: Giới thiệu cách khai báo biến trong chương trình

Hs: Chú ý lắng nghe và ghi chép bài cẩn thận.

 

 

 

Gv: Lấy ví dụ minh họa cách khai báo biến.

Gv: Giải thích cú pháp của ví dụ trên

Gv: ( ?) các biến trong chương trình có kiểu dữ liệu gì?

Hs:Quan sát, vận dụng kiến thức đã học về kiểu dữ liệu chuẩn trả lời.

Gv: Nhận xét và đưa ra kết luận

Hs: Chú ý lắng nghe

 

2. Khai báo biến.

 

- Tất cả các biến trong chương trình đều phải được khai báo trong phần khai báo của chương trình, gồm :

+ Khai báo tên biến

+ Khai báo kiểu dữ liệu của biến

- VD 3:  (SGK- trang 30- hình 26)

- Giải thích :

+ var: từ khóa của NNLT dùng để khai báo biến

+ m, n là các biến nguyên

+ S, dientich là các biến có kiểu thực

+ thong_bao là kiểu xâu.

Cú pháp:

          Var  <tên biến> : <Kiểu dữ liệu>;

 

 

4.1. Tổng kết. (5’)

-  Biến là gì? Vai trò của biến trong chương trình?

-  Nêu cú pháp khai báo biến? Cho ví dụ cụ thể?

4.2. Hướng dẫn học tập. (3’)

  • Đối với bài học ở tiết này:

-  Về nhà học bài cũ, làm các bài tập liên quan đến khai báo biến để thành thạo việc khai báo biến.

-  Học thuộc cú pháp khai báo biến.

  • Đối với bài học ở tiết tiếp theo:

-  Xem trước mục 3 và mục 4.

-  Trả lời câu hỏi Sự khác nhau giữa biến và hằng?

5. PHỤ LỤC.

 

 

 

--------------------

Giáo viên: Nguyễn Hữu Khoa.                                                                         Năm học 2014 - 2015


Trường THCS Thạnh Đông                                                                        Kế hoạch bài học Tin Học 8

 

Giáo viên: Nguyễn Hữu Khoa.                                                                         Năm học 2014 - 2015

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tin-8-_-Tiet-11.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)