Giáo Án Tin Học 8:Tin 8 (Tiết 15, 16)

giáo án điện tử Tin học Tin học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6ywwuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-10-09 23:08:59
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: Tiết: 15,16 BÀI THỰC HÀNH 3 KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN I. Mục đích, yêu cầu: - Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến. - Kết hợp được giữa lệnh writ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn:
Tiết: 15,16
BÀI THỰC HÀNH 3
KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
 
I. Mục đích, yêu cầu:
- Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.
- Kết hợp được giữa lệnh write(),writeln() với read(), readln()để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.
- Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực.
- Sử dụng được lệnh gán giá trị cho biến.
- Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng.
- Hiểu và thực hiện được việc tráo đổi giá trị của hai biến.
II. Phương pháp dạy học.
-         Phương pháp vấn đáp
-         Phương pháp trực quan
-         Phương pháp hoạt động nhóm.
III. Phương tiện dạy học.
-         Giáo án
-         Phòng máy, máy chiếu
IV. Tổ chức dạy học.
1. Ổn định lớp (1’)
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 ?1. Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng
 ?2. Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải bài toán sau: Tính điểm trung bình môn TBm nếu biết điểm kiểm tra miệng M, kiểm tra 15’ V15 điểm kiểm tra 45’ V45 với M, V15, V45 nhập vào từ bàn phím.
3. Dạy học bài mới:
 
Hoạt động của GV, HS
Ghi bảng
Thời gian
HS xem lại kiến thức bài học trước trong phần Nội dung.
 
 
 
- HS nêu các biến và kiểu dữ liệu của chúng trong chương trình:
Số lượng:interger; đơn giá, thanh tiền:real.
- GV giả sử phí dịch vụ là một số không đổi, yêu cầu HS nêu ra một loại dữ liệu kiểu hằng trong b
 
 
Bài 1. Viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến.
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
10’
 
 
 
 

ài: phí dịch vụ.
- HS nêu cách tính tiền khách hàng phải thanh toán:
Tiền thanh toán = Đơn giá x Số lượng + Phí dịch vụ.
- HS đặt tên cho các biến, hằng (chú ý cách đặt tên biến, hằng).
soluong, dongia, thanhtien, phi
- HS đặt công thức tính trên với ngôn ngữ lập trình Pascal:
thanhtien = dongia*soluong  + phi.
Gọi 1 HS lên bảng viết phần khai báo biến và hằng cho chương trình:
 
 
- 1 HS lên máy tính giáo viên gõ chương trình, HS dưới lớp gõ vào máy tính.
- Lưu chương trình.
- Cả lớp cùng kiểm tra chương trình trên máy chiếu, sau đó tự kiểm tra chương trình của mình.
- HS thay đổi dữ liệu, chạy chương trình và nhận xét kết quả.
Với đơn giá = 1, số lượng = 35000 cho kết quả sai.
- Yêu cầu giải thích? số lượng vượt qua phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu.
- HS nêu cách khắc phục để vẫn có thể nhập số lượng là 35000? Khai báo số lượng có kiểu dữ liệu là Real.
- HS sửa phần khai báo và chạy chương trình, kiểm tra kết quả.
* GV nhận xét chung về việc chọn kiểu dữ liệu cho các biến trong chương trình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
var
soluong:integer;
dongia,thanhtien:real;
const phi=10000;
 
Câu a.
 
Câu b.
 
 
 
Câu c.
 
Câu d.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7’
 
3’
 
 
 
4’
 
8’
 
Tiết 16:
 
 
- GV nêu tình huông: trên tay cầm 2 quyển sách, muốn đổi chỗ 2 quyển sách đó cho nhau làm như thế nào?
+ Cách 1:
Bước 1: Đặt quyển sách Q1 từ bên tay T1 sang tay bên kia T2.
Bước 2: Tay T1 lấy quyển Q2 từ tay T2.
Bài 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
7’
 
 
 
 
 
 

+ Cách 2 :
Bước 1 : Đặt Q1 ở tay T1 lên bàn (sau này gọi là trung gian)
Bước 2 : Tay T1 lấy quyển Q2 từ tay T2.
Bước 3 : Tay T2 lấy quyển sách Q1 từ mặt bàn lên.
Hay đấy cũng chính là đổi giá trị trên hai tay. Từ đó dẫn dắt đến việc muốn hoán đổi  giá trị 2 số có 2 cách:
Giáo viên lấy ví dụ minh hoạ:
x = 4, y=5 sau đó thực hiện theo các bước của từng cách.
 
x=9
y=4
x=5
 
 
tg=4
x=5
y=4
- Y/c học sinh so sánh 2 cách sau đó rút ra nhận xét: Chọn cách 2.
* Làm Bài 2.
- 1 HS lên gõ phần khai báo cho bài 2.
- 1 HS lên gõ 2 lệnh gán giữ liệu cho x và y với x = 4, y = 5 trong thân chương trình.
 
 
- 1HS lên gõ các lệnh hoán đổi giá trị x và y theo cách 2.
 
- 1HS lên gõ lệnh viết 2 giá trị x và y sau khi đổi chỗ ra màn hình.
- 1HS lên gõ các lệnh kết thúc chương trình.
- GV chạy chương trình và nhận xét.
- HS làm lại bài trên máy tính cá nhân.
- GV sửa lại phần khai báo: biến tg mang kiểu Real. Y/c học sinh dự đoán kết quả chạy chương trình?
- GV chạy chương trình cho HS quan sát? Giải thích kết quả thu được. Từ đó nhắc lại yêu cầu khi khai báo kiểu dữ liệu.
- HS xem bài tham khảo trong SGK, so sánh với bài vừa làm, nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
* Cách hoán đổi giá trị 2 biến x và y:
 
 
 
- Cách 1:
Bước 1: x=x+y
Bước 2 : y =x-y
Bước 3 : x =x-y ;
- Cách 2 : Cần đến biến trung gian.
Bước 1: tg=x;
Bước 2: x=y;
Bước 3 : y =tg ;
 
 
 
var x,y,tg :integer ;
Begin
  x :=4 ;
  y :=5 ;
  tg :=x ;
  x :=y ;
  y :=tg ;
  writeln(‘x= ’,x) ;
  writeln(‘ y= ’,y);
  readln;
end.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Trong phần tham khảo, không gán giá trị trực tiếp mà thông qua câu lệnh nhập dữ liệu.
+ Biến tg trong bài tham khảo là z.
- GV nhận xét và tổng kết ưu điểm của việc nhập dữ liệu thông qua câu lệnh nhập dữ liệu.
- GV đưa ra cú pháp câu lệnh nhập dữ liệu:
 
 
 
 
- GV chiếu bài tham khảo lên, chạy chương trình để đưa ra chú ý.
 
 
 
 
- GV sửa chương trình bằng thao tác đưa lệnh xuất dữ liệu ra màn hình vào trong cặp dấu ngoặc {}. Y.cầu HS dự đoán kết quả.
- GV chạy chương trình để kiểm nghiệm, rút ra nhận xét về tác dụng của cặp dấu ngoặc {}.
 
 
 
 
 
- Cú pháp lệnh nhập dữ liệu Read và Readln:
Read(danh sách biến);
hoặc
Readln(danh sách biến);
* Chú ý:
+ Nếu có nhiều biến, các biến cách nhau bởi dấu ,
+ Khi nhập giá trị, các giá trị cách nhau bởi dấu cách hoặc Enter.
 
 
 
 
 
10’
 
4. Hướng dẫn về nhà (3’):
- Xem lại nội dung phần Tổng kết sau bài thực hành
- Làm lại Bài 2 vào vở
- Chuẩn bị cho giờ sau 1 tiết Bài tập và 1 tiết kiểm tra 45’
VI. Rút kinh nghiệm.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tin 8 (Tiết 15, 16)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGAtchn8tiet1516.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tin 8 (Tiết 15, 16)
  Tin học 8
  Tin 8 (Tiết 15, 16)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2009

  Xem: 107

 • TIN 8 - TUAN 8 - TIET 15 + 16
  Tin học 6
  TIN 8 - TUAN 8 - TIET 15 + 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2012

  Xem: 0

 • TIN 7 - TUAN 8 - TIET 15 + 16
  Tin học 6
  TIN 7 - TUAN 8 - TIET 15 + 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2012

  Xem: 7

 • TIN 9 - TUAN 8 - TIET 15 + 16
  Tin học 6
  TIN 9 - TUAN 8 - TIET 15 + 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2012

  Xem: 0