TKB học sinh khối sáng từ 23/12

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-12-21 20:00:53 Tác giả Lợi Trường THCS-THPT Hưng loại .xlsx kích thước 0.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI HỌC KỲ I (K9-12 HKII) NĂM HỌC 2019 - 2020 THỜI KHÓA BIỂU LỚP KHỐI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 23/12/2019 9A1 9A2 9A3 9A4 10A1 10A2 10A3 11A1 11A2 11A3 12A1 12A2Thø 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC 2 TOAN HOA SINH NHAC SU LY TOAN VAN TOAN VAN NN GDCD 3 NHAC NN HOA SU LY DIA TOAN VAN TOAN VAN NN VAN 4 SINH VAN VAN VAN TOAN HOA SU TOAN HOA NN SU VAN 5 KTCN VAN VAN VAN TOAN SU DIA TOAN NN HOA HOA NNThø 3 1 VAN SINH HOA NN GDCD KTNN VAN DIA HOA TOAN VAN NN

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI
HỌC KỲ I (K9-12 HKII)
NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU LỚP KHỐI SÁNG
ÁP DỤNG TỪ 23/12/2019

9A1 9A2 9A3 9A4 10A1 10A2 10A3 11A1 11A2 11A3 12A1 12A2
Thø 2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
2 TOAN HOA SINH NHAC SU LY TOAN VAN TOAN VAN NN GDCD
3 NHAC NN HOA SU LY DIA TOAN VAN TOAN VAN NN VAN
4 SINH VAN VAN VAN TOAN HOA SU TOAN HOA NN SU VAN
5 KTCN VAN VAN VAN TOAN SU DIA TOAN NN HOA HOA NN
Thø 3 1 VAN SINH HOA NN GDCD KTNN VAN DIA HOA TOAN VAN NN
2 VAN LY SU NN KTNN NN VAN NN HOA KTCN VAN TOAN
3 SU LY KTCN SINH VAN TOAN KTNN NN TOAN GDCD DIA TOAN
4 LY TOAN SINH KTCN VAN TOAN HOA HOA VAN NN LY DIA
5 HOA TOAN VAN SU TOAN LY HOA LY VAN NN
Thø 4 1 NN NHAC TOAN TOAN HOA NN DIA GDCD TOAN SINH SU TOAN
2 NN SU TOAN TOAN NN NN GDCD SINH LY TOAN SINH TOAN
3 DIA SU NHAC LY NN GDCD NN KTCN SINH TOAN TOAN DIA
4 TOAN NN LY VAN SINH HOA NN NN DIA LY TOAN SU
5 TOAN GDCD NN DIA HOA SINH
Thø 5 1 HOA VAN NN VAN SU VAN SINH LY SU DIA NN HOA
2 SINH VAN NN VAN DIA VAN SU SU NN LY NN HOA
3 NN KTCN TOAN TOAN VAN NN LY VAN NN HOA LY VAN
4 VAN SINH TOAN LY HOA LY TOAN VAN VAN HOA DIA VAN
5 VAN TOAN LY HOA LY SU TOAN HOA VAN NN
Thø 6 1 TOAN HOA DIA SINH TOAN DIA VAN TOAN GDCD VAN SINH SU
2 LY DIA TOAN HOA DIA SINH VAN HOA VAN SU TOAN SINH
3 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL GDCD TOAN
4 SHL SHL
5
Thø 7 1 VAN VAN GDCD TOAN NN TOAN LY TOAN LY TOAN VAN NN
2 GDCD TOAN VAN TOAN NN TOAN LY TOAN KTCN TOAN VAN NN
3 SU TOAN VAN NN LY VAN NN VAN NN VAN TOAN LY
4 TOAN NN SU GDCD VAN VAN NN NN TOAN VAN TOAN LY
5

Nguồn:Lợi Trường THCS-THPT Hưng

 
 
 
LINK DOWNLOAD

xlsx.pngTKB_Lop_khoi_sang_AD_23122019.xlsx[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
nnt80q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-12-21 20:00:53
Loại file
xlsx
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử TKB học sinh khối sáng từ 23/12

giáo án có liên quan

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/12
  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ THỜI KHÓA BIỂU
  TKB học sinh khối sáng từ 23/12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ THỜI KHÓA BIỂU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2019

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/12
  Tài liệu khác
  TKB học sinh khối sáng từ 23/12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2019

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/12
  Mầm non
  TKB học sinh khối sáng từ 23/12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2019

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/12
  Giáo án khác
  TKB học sinh khối sáng từ 23/12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2019

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/10
  Mầm non
  TKB học sinh khối sáng từ 23/10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 5

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/10
  Tài liệu khác
  TKB học sinh khối sáng từ 23/10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/10
  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ THỜI KHÓA BIỂU
  TKB học sinh khối sáng từ 23/10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY VÀ THỜI KHÓA BIỂU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối sáng từ 23/10
  Giáo án khác
  TKB học sinh khối sáng từ 23/10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2017

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối chiều từ 23/12
  Tài liệu khác
  TKB học sinh khối chiều từ 23/12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2019

  Xem: 0

 • TKB học sinh khối chiều từ 23/12
  Giáo án khác
  TKB học sinh khối chiều từ 23/12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2019

  Xem: 0