TKB SỐ 2 NĂN HỌC 2017-2018

Đăng ngày 9/18/2017 9:14:02 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Ngọc Hồ Duy | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án TKB SỐ 2 NĂN HỌC 2017-2018, Giáo án khác. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu TKB SỐ 2 NĂN HỌC 2017-2018 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án TKB SỐ 2 NĂN HỌC 2017-2018 thuộc danh mục Giáo án khác được giới thiệu bởi thành viên Ngọc Hồ Duy tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Giáo án khác , có tổng cộng 6 trang, thuộc định dạng .xls, cùng danh mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Trường THCS Quang Trung Năm học 20167-2018 Học kỳ 1 THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2017 THỨTIẾT 6A (Hiền) 6B (Ngân) 6C (Duyên) 7A (Đồng) 7B (Nga) 7C (Chung) 8A (Việt) 8B (Bằng S) 8C (Vy) 9A (Đôn) 9B (Hoàn) 9C (Thương) 21Toán - Ngântin - ChâuCNghệ - PhươngĐịa - ĐônVăn - Hườngtin - ChungNNgữ 2 - DuyênHóa 2 - ViệtToán 2 - Vy 2Sử - ĐônToán - NgânNNgữ - DuyênVăn - HườngSử - BHítToán - ChâuHóa 2 - ViệtTD - HuânVăn 2 - Phương 3MT - ĐồngNNgữ - Duyêntin - ChâuSinh - https://nslide.com/giao-an/tkb-so-2-nan-hoc-2017-2018.hkjv0q.html

Nội dung

"Trường THCS Quang Trung
Năm học 20167-2018
Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI CHIỀU
Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2017

THỨ TIẾT "6A
(Hiền)" "6B
(Ngân)" "6C
(Duyên)" "7A
(Đồng)" "7B
(Nga)" "7C
(Chung)" "8A
(Việt)" "8B
(Bằng S)" "8C
(Vy)" "9A
(Đôn)" "9B
(Hoàn)" "9C
(Thương)"
2 1 Toán - Ngân tin - Châu CNghệ - Phương Địa - Đôn Văn - Hường tin - Chung NNgữ 2 - Duyên Hóa 2 - Việt Toán 2 - Vy
2 Sử - Đôn Toán - Ngân NNgữ - Duyên Văn - Hường Sử - BHít Toán - Châu Hóa 2 - Việt TD - Huân Văn 2 - Phương
3 MT - Đồng NNgữ - Duyên tin - Châu Sinh - Việt Địa - Đôn Sử - BHít Văn 2 - Phương Toán 2 - Vy TD - Huân
4 NNgữ - Ngọc MT - Đồng Toán - Ngân Sử - BHít Toán - Châu Địa - Đôn TD - Huân Toán 2 - Vy Hóa 2 - Việt
5 SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL
3 1 Nhạc - Thọ Văn - T Hương MT - Đồng Toán - Châu CNghệ - Minh NNgữ - Nga Lí 2 - Nghị Toán 2 - Hoàn NNgữ 2 - Chung
2 tin - Châu Văn - T Hương GDCD - BHít NNgữ - Nga Nhạc - Thọ Văn - Hường Văn 2 - Bích Lí 2 - Nghị Toán 2 - Hoàn
3 Văn - T Hương Lý - Nghị tin - Châu Văn - Hường NNgữ - Nga Sử - BHít Toán 2 - Hoàn TD - Minh Văn 2 - Bích
4 GDCD - BHít CNghệ - Nga Văn - T Hương Nhạc - Thọ Văn - Hường Toán - Châu TD - Minh NNgữ 2 - Chung Lí 2 - Nghị
5 NNgữ 2 - Chung Văn 2 - Bích TD - Minh
4 1 Toán - Ngân NNgữ - Duyên Văn - T Hương Sử - BHít tin - Nguyên Toán - Châu Lí 2 - Nghị Văn 2 - Phương MT - Đồng
2 NNgữ - Ngọc Toán - Ngân Văn - T Hương tin - Nguyên Toán - Châu Văn - Hường Văn 2 - Phương TD - Huân Toán 2 - Vy
3 Văn - T Hương tin - Châu Toán - Ngân Văn - Hường Sử - BHít Lý - Nghị Toán 2 - Vy NNgữ 2 - Duyên NNgữ 2 - Chung
4 Sinh - Hiền GDCD - BHít NNgữ - Duyên Văn - Hường Lý - Nghị Địa - Đôn Toán 2 - Vy MT - Đồng NNgữ 2 - Chung
5 Toán - Châu Địa - Đôn tin - Chung
5 1 CNghệ - Huân Địa - Hiên Văn - T Hương Toán - Châu Sinh - Việt CNghệ - Thương Toán 2 - Hoàn NNgữ 2 - Chung Lí 2 - Nghị
2 Địa - Hiên Văn - T Hương Sinh - Hiền GDCD - Hường Toán - Châu NNgữ - Nga Lí 2 - Nghị Hóa 2 - Thương Toán 2 - Hoàn
3 Lý - Nghị Sinh - Hiền Địa - Hiên Sinh - Việt NNgữ - Nga Toán - Châu NNgữ 2 - Chung Toán 2 - Hoàn Hóa 2 - Thương
4 CNghệ - Hiền GDCD - Hường Sinh - Việt Hóa 2 - Thương Lí 2 - Nghị NNgữ 2 - Chung
5
6 1 Văn - T Hương CNghệ - Nga Nhạc - Thọ Lý - Nghị Văn - Hường MT - Đồng NNgữ 2 - Duyên Toán 2 - Vy Văn 2 - Phương
2 Văn - T Hương Toán - Ngân CNghệ - Phương MT - Đồng Văn - Hường NNgữ - Nga TD - Huân NNgữ 2 - Duyên Toán 2 - Vy
3 CNghệ - Huân Nhạc - Thọ Toán - Ngân NNgữ - Nga tin - Nguyên GDCD - Hường Toán 2 - Vy Văn 2 - Phương Lí 2 - Nghị
4 Toán - Ngân Văn - T Hương Lý - Vy tin - Nguyên NNgữ - Nga Nhạc - Thọ MT - Đồng Lí 2 - Nghị TD - Huân
5
7 1 Sinh - Hiền Toán - Ngân Sử - Đôn Toán - Châu CNghệ - Minh Sinh - Việt K9 Tuần chẵn Khối 8 Hóa 2 - Thương Văn 2 - Bích Toán 2 - Hoàn
2 NNgữ - Ngọc Sử - Đôn Toán - Ngân CNghệ - Hiền Toán - Châu Văn - Hường SHĐ Ngược lại Văn 2 - Bích Hóa 2 - Thương TD - Minh
3 Toán - Ngân NNgữ - Duyên Sinh - Hiền Địa - Đôn Sinh - Việt Văn - Hường Tuần lẻ Toán 2 - Hoàn TD - Minh Hóa 2 - Thương
4 tin - Châu Sinh - Hiền NNgữ - Duyên NNgữ - Nga MT - Đồng CNghệ - Thương HĐNGLL TD - Minh Toán 2 - Hoàn Văn 2 - Bích
5 SHL - Hiền SHL - Ngân SHL - Duyên SHL - Đồng SHL - Nga SHL - Chung SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL