Tkcl Hk2-Cả Năm 17-18 Của Tường-Huyện

giáo án điện tử Sinh học Khác (Sinh học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2018-05-26 09:35:16 loại .xls kích thước 0.03 M số trang 3
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) KHÁ(6,5-7,9) TB(5-6,4) YẾU(3,5-4,9) KÉM(0-3,4) ≥ 5 CN SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL NGỮ VĂN 1642 447 27,2 660 40

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GDĐT DUY XUYÊN
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN CẢ NĂM

KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) "KHÁ(6,5-7,9)" "TB(5-6,4)" "YẾU(3,5-4,9)" "KÉM(0-3,4)" ≥ 5
CN SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
NGỮ VĂN 1642 447 "27,2" 660 "40,2" 504 "30,7" 31 "1,9" 0 "0,0" 1611 "98,1"
TOÁN 1642 623 "37,9" 463 "28,2" 412 "25,1" 139 "8,5" 5 "0,3" 1498 "91,2"
T. ANH 1642 343 "20,9" 645 "39,3" 567 "34,5" 87 "5,3" 0 "0,0" 1555 "94,7"
VẬT LÝ 1642 520 "31,7" 648 "39,5" 421 "25,6" 52 "3,2" 1 "0,1" 1589 "96,8"
HÓA HỌC 1642 651 "39,6" 465 "28,3" 418 "25,5" 106 "6,5" 2 "0,1" 1534 "93,4"
9 SINH VẬT 1642 716 "43,6" 662 "40,3" 238 "14,5" 24 "1,5" 2 "0,1" 1616 "98,4"
SỬ 1642 653 "39,8" 610 "37,1" 319 "19,4" 60 "3,7" 0 "0,0" 1582 "96,3"
ĐỊA 1642 738 "44,9" 650 "39,6" 238 "14,5" 16 "1,0" 0 "0,0" 1626 "99,0"
GDCD 1642 958 "58,3" 528 "32,2" 140 "8,5" 14 "0,9" 2 "0,1" 1626 "99,0"
C NGHỆ 1642 1101 "67,1" 457 "27,8" 80 "4,9" 4 "0,2" 0 "0,0" 1638 "99,8"
NHẠC 1642 0 "0,0" 0 "0,0" 1642 "100,0" 0 "0,0" 0 "0,0" 1642 "100,0"
MỸ THUẬT 1642 0 "0,0" 0 "0,0" 1642 "100,0" 0 "0,0" 0 "0,0" 1642 "100,0"
THỂ DỤC 1642 0 "0,0" 0 "0,0" 1641 "99,9" 1 "0,1" 0 "0,0" 1641 "99,9"
NGỮ VĂN 1738 495 "28,5" 742 "42,7" 454 "26,1" 45 "2,6" 2 "0,1" 1691 "97,3"
TOÁN 1738 588 "33,8" 501 "28,8" 453 "26,1" 180 "10,4" 16 "0,9" 1542 "88,7"
T. ANH 1738 303 "17,4" 593 "34,1" 684 "39,4" 150 "8,6" 8 "0,5" 1580 "90,9"
VẬT LÝ 1738 554 "31,9" 659 "37,9" 435 "25,0" 88 "5,1" 2 "0,1" 1648 "94,8"
HÓA HỌC 1738 649 "37,3" 508 "29,2" 428 "24,6" 141 "8,1" 12 "0,7" 1585 "91,2"
8 SINH VẬT 1738 728 "41,9" 714 "41,1" 259 "14,9" 36 "2,1" 1 "0,1" 1701 "97,9"
SỬ 1738 634 "36,5" 651 "37,5" 366 "21,1" 82 "4,7" 5 "0,3" 1651 "95,0"
ĐỊA 1738 578 "33,3" 683 "39,3" 403 "23,2" 64 "3,7" 10 "0,6" 1664 "95,7"
GDCD 1738 1006 "57,9" 555 "31,9" 162 "9,3" 13 "0,7" 2 "0,1" 1723 "99,1"
C NGHỆ 1738 890 "51,2" 615 "35,4" 216 "12,4" 15 "0,9" 2 "0,1" 1721 "99,0"
NHẠC 1738 0 "0,0" 0 "0,0" 1735 "99,8" 3 "0,2" 0 "0,0" 1735 "99,8"
MỸ THUẬT 1738 0 "0,0" 0 "0,0" 1735 "99,8" 3 "0,2" 0 "0,0" 1735 "99,8"
THỂ DỤC 1738 0 "0,0" 0 "0,0" 1735 "99,8" 3 "0,2" 0 "0,0" 1735 "99,8"

KHỐI MÔN TSHS GIỎI(8-10) "KHÁ(6,5-7,9)" "TB(5-6,4)" "YẾU(3,5-4,9)" "KÉM(0-3,4)" ≥ 5
CN SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
NGỮ VĂN 1733 440 "25,4" 718 "41,4" 510 "29,4" 62 "3,6" 3 "0,2" 1668 "96,2"
TOÁN 1733 608 "35,1" 511 "29,5" 435 "25,1" 165 "9,5" 14 "0,8" 1554 "89,7"
T. ANH 1733 447 "25,8" 539 "31,1" 609 "35,1" 133 "7,7" 5 "0,3" 1595 "92,0"
VẬT LÝ 1733 654 "37,7" 722 "41,7" 328 "18,9" 27 "1,6" 2 "0,1" 1704 "98,3"
7 SINH VẬT 1733 775 "44,7" 625 "36,1" 302 "17,4" 26 "1,5" 5 "0,3" 1702 "98,2"
SỬ 1733 596 "34,4" 688 "39,7" 376 "21,7" 66 "3,8" 7 "0,4" 1660 "95,8"
ĐỊA 1733 656 "37,9" 598 "34,5" 400 "23,1" 77 "4,4" 2 "0,1" 1654 "95,4"
GDCD 1733 903 "52,1" 560 "32,3" 243 "14,0" 22 "1,3" 5 "0,3" 1706 "98,4"
C NGHỆ 1733 1183 "68,3" 426 "24,6" 113 "6,5" 10 "0,6" 1 "0,1" 1722 "99,4"
NHẠC 1733 0 "0,0" 0 "0,0" 1732 "99,9" 1 "0,1" 0 "0,0" 1732 "99,9"
MỸ THUẬT 1733 0 "0,0" 0 "0,0" 1732 "99,9" 1 "0,1" 0 "0,0" 1732 "99,9"
THỂ DỤC 1733 0 "0,0" 0 "0,0" 1732 "99,9" 1 "0,1" 0 "0,0" 1732 "99,9"
NGỮ VĂN 1819 421 "23,1" 823 "45,2" 494 "27,2" 72 "4,0" 9 "0,5" 1738 "95,5"
TOÁN 1819 726 "39,9" 549 "30,2" 367 "20,2" 152 "8,4" 25 "1,4" 1642 "90,3"
T. ANH 1819 435 "23,9" 551 "30,3" 587 "32,3" 221 "12,1" 25 "1,4" 1573 "86,5"
VẬT LÝ 1819 572 "31,4" 647 "35,6" 468 "25,7" 122 "6,7" 10 "0,5" 1687 "92,7"
6 SINH VẬT 1819 818 "45,0" 629 "34,6" 297 "16,3" 63 "3,5" 12 "0,7" 1744 "95,9"
SỬ 1819 807 "44,4" 597 "32,8" 305 "16,8" 90 "4,9" 20 "1,1" 1709 "94,0"
ĐỊA 1819 828 "45,5" 568 "31,2" 319 "17,5" 88 "4,8" 16 "0,9" 1715 "94,3"
GDCD 1819 948 "52,1" 584 "32,1" 239 "13,1" 43 "2,4" 5 "0,3" 1771 "97,4"
C NGHỆ 1819 1261 "69,3" 448 "24,6" 95 "5,2" 11 "0,6" 4 "0,2" 1804 "99,2"
NHẠC 1819 0 "0,0" 0 "0,0" 1819 "100,0" 0 "0,0" 0 "0,0" 1819 "100,0"
MỸ THUẬT 1819 0 "0,0" 0 "0,0" 1819 "100,0" 0 "0,0" 0 "0,0" 1819 "100,0"
THỂ DỤC 1819 0 "0,0" 0 "0,0" 1819 "100,0" 0 "0,0" 0 "0,0" 1819 "100,0"

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử TKCL HK2-Cả năm 17-18 của tường-huyện
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

xls.pngTKCL_Diem_TB_mon_ca_nam_Cua_huyen.xls[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
aqw00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-26 09:35:16
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Trang
3
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử TKCL HK2-Cả năm 17-18 của tường-huyện

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • TKCL HK2-Cả năm 17-18 của tường-huyện
  Giáo án khác
  TKCL HK2-Cả năm 17-18 của tường-huyện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 2

 • TKCL HK2-Ca năm 2012-2013 Cua Huyên
  Mầm non
  TKCL HK2-Ca năm 2012-2013 Cua Huyên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2013

  Xem: 0

 • TKCL HK2-Ca năm 2012-2013 cua Trương
  Mầm non
  TKCL HK2-Ca năm 2012-2013 cua Trương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2013

  Xem: 0

 • TKCL HK2 va Ca nam 2014-2015 Cua PGD
  Giáo án khác
  TKCL HK2 va Ca nam 2014-2015 Cua PGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2015

  Xem: 0

 • TKCL năm 2013
  Ngữ văn
  TKCL năm 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • TKCL năm 2014
  Ngữ văn
  TKCL năm 2014

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • TKCL Điểm TB Môn HKI 2016-2017 (Cua Huyện)
  Giáo án khác
  TKCL Điểm TB Môn HKI 2016-2017 (Cua Huyện)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2017

  Xem: 4

 • TKCL HK1 có SSMB Huyện
  Cao Đẳng - Đại học
  TKCL HK1 có SSMB Huyện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cao Đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2013

  Xem: 0

 • TKCL HK1 SS voi MB Huyện
  Cao Đẳng - Đại học
  TKCL HK1 SS voi MB Huyện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cao Đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2013

  Xem: 12

 • TKCL
  Tiểu học
  TKCL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2011

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU