PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA                      Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số : 01/TTr-THCS                         Nhân Nghĩa, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

TỜ TRÌNH

(V/v Đề nghị làm cửa sổ lớp học)

 

 

 Kính gửi: y ban nhân dân xã Nhân Nghĩa - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình

 

 Năm học 2012-2013 được s quan tâm của UBND xã Nhân Nghĩa, trường Tiểu học và THCS đã được xã Nhân Nghĩa h tr kinh phí đẻ xây tường bao ngăn giữa hai trường. Đặc biệt là trường THCS được UBND xã trích kinh phí sửa chữa dọi lại mái 02 phòng học cấp 4 nên cơ s vật chất của nhà trường tương đối được đảm bảo.

Nhưng đến nay  hai phòng học cấp 4 của nhà trường do xây dựng đã lâu (t năm 2001), nhà lại không có ô văng cửa nên cửa s của hai phòng học đã b hư hỏng hết. Vào mùa đông do nhà không có cửa s nên gió lùa vào lớp học làm ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh. Đặc biệt là những ngày mưa gió nước mưa lùa vào ướt hết c lớp học.

Trước đó, ngày 16/12/2013 trường THCS Nhân Nghĩa đã có tờ trình số 02/TTr-THCS đề nghị UBND xã Nhân Nghĩa hỗ trợ kinh phí để làm của sổ hai phòng học cấp 4, UBND xã đã cử người vào khảo sát thực tế. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi lên lớp dạy và học trong năm học mới,căn cứ vào chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/7/2014 của UBND huyện Lạc Sơn chỉ thị về việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2014-2015. Nay trường THCS Nhân Nghĩa tiếp tục lập tờ trình kính chuyển và đề ngh UBND xã Nhân Nghĩa quan tâm, giúp đỡ tr cấp kinh phí để làm cánh cửa hai phòng học cấp 4 cho nhà trường với s kinh phí d toán như sau:

Tổng số cửa sổ 06 x 2,7 m x 900.000 đồng/m2  = 14.580.000 đồng

(Mười bố triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)

  Kính mong UBND xã Nhân Nghĩa  xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ số kinh phí trên. Trường THCS Nhân Nghĩa xin trân trọng cảm ơn!

 

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt của phòng GD&ĐT Lạc Sơn