Trường Tiểu học
Giáo viên:
Ngày dạy :..../...../ 20....

Lớp: 2
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: TOÁN
Tuần 11 Tiết 51
BÀI 31: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện tính và so sánh các phép tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực:
- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, ...
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời gian
Nội dung và
mục tiêu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

5’
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho HS và kết nối với bài học mới.



* Khởi động
- Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi “Gió thổi”.
- Cách chơi: Quản trò hướng dẫn, mỗi hs sẽ tưởng tượng mình là một cái cây. Tất cả đứng giang tay ra để tạo hàng cây, gió thổi bên nào sẽ nghiêng về bên đó. VD: (Quản trò) Gió thổi, gió thổi. (Cả lớp) Về đâu, về đâu. ( Quản trò) Bên trái, bên trái. (Cả lớp) Nghiêng người sang trái…
- Gv nhận xét, tuyên dương hs tích cực chơi tốt.

- Hs chơi trò chơi “ Gió thổi”
- Lớp đáp lời và kết hợp động tác.







25’














5’

















7’


















8’























6’

B. Thực hành, luyện tập
Mục tiêu:
- Thực hiện tính và so sánh các phép tính cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toán liên quan đến phép cộng ( có nhớ) trong phạm vi 100.
Cách tiến hành:
Bài 4: a, Tính (trang 63)
23 + 9 + 40 = ?
51 + 9 + 10 = ?















b, >,<,=
(trang 63)

12 + 18…18 + 12
37 + 24…37 + 42
65 + 7 … 56 + 7
76 + 4 … 74 + 6
- Gv kết hợp giới thiệu bài














a,- Gọi hs nêu yêu cầu a.
- Khi tính phải chú ý điều gì?

- Yêu cầu 2 hs làm bài trên bảng. Lớp làm bài vào vở.






- Gọi hs đọc bài làm, nhận xét
- Gọi hs chữa miệng nêu rõ cách tính.
- Gv chốt đáp án đúng.
b, - Đọc yêu cầu b.
- Hướng dẫn hs thực hành tính rồi so sánh kết quả.
* Lưu ý: hs có thể tự sáng tạo phát hiện kết quả rồi so sánh không cần thực hiện phép tính mà vẫn điền đúng dấu.
- Yêu cầu hs làm bài vào vở, 1 hs làm phiếu nhóm.
- Chiếu bài và chữa bài của hs
- Gv kết luận ra đáp án đúng.
*Gv chốt lại cách tính phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.
- HS lắng nghe.
- HS ghi tên bài vào vở.













- Hs nêu yêu cầu a
- Phải chú ý tính từ trái sang phải.
2Hs làm bài trên bảng, dưới lớp làm bài vào vở.
23 + 9 + 40 = 32 + 40
= 72
51 + 9 + 10 = 60 + 10
= 70
- Hs nhận xét bài của bạn
- Hs đổi chéo vở chữa
nguon VI OLET