Trường Tiểu học
Giáo viên:
 Ngày dạy :..../...../ 20....

 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN
Tuần 13 Tiết 61
BÀI 36: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hành trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
- Thực hiện được việc đặt tính rồi tính và tính nhẩm trừ (có nhớ) dạng 100 trừ cho một số.
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực: Thông qua việc đặt tín và tính HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề, Nl giao tiếp
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhớm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: SHS, bảng phụ ghi bài 4
HS: SHS, bảng con, Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
TG
ND các hoạt động DH
HĐ của GV
HĐ của HS

5`7`


15`3`A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởiB. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: Biết cách đặt tính và tính dạng 100 trừ đi một số

Bài 4:Mục tiêu: HS biết đặt tính
a/ Đặt tínhrồi tính (theo mẫu)
100
- 5
95

Vậy 100 - 5 = 95

C. HĐ vận dụng
Mục tiêu: Giúp hs tính nhẩm dạng 100 trừ đi một số
b/ Tính nhẩm
100 - 1 100 - 6
100 - 3 100 - 2


Bài 5: Mục tiêu HS nhận ra lỗi sai khi đặt tính và tính có nhớ
Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng
Bài 6: Mục tiêu: Biết giải toán về ít hơn
B sáng : 100 chai sữa
B chiều ít hơn: 9 chai
Buổi chiêu : ... chai?E.Củng cố- dặn dò
Mục tiêu:Ghi nhớ,khắc sâu nội dung bài

* Ôn tập và khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”:Ôn lại cách tính nhẩm bài
- GV cho HS quan sát bảng phụ và trưởng ban học tập mời nối tiếp các bạn lên trả lời
- Bạn nào nhẩm nhanh, đúng bạn đó chiến thắng
- GV nhận xét - tuyên dương- Gv kết hợp giới thiệu bài! Nêu yêu cầu bài 4/73
? Bài 4a yêu cầu em làm gì
- Đọc mẫu
! Quan sát mẫu? Em có nhận xét gì về mẫu
? Mẫu làm như thế nào
? Khi đặt tính em cần chú ý gì
? Em tính từ đâu
! Nhẩm theo mẫu
Tương tự HS làm bảng con, bảng lớp theo tổ
Bảng lớp 100 - 7
Tổ 1: 100 - 4 Tổ 2 : 100 - 8
Tổ 3: 100 - 9
- Nhận xét - tuyên dương
! Nêu yêu cầu ý b
? Ý b yêu cầu gì
? Tính nhẩm là tính như thế nào
! Làm bài
- Nhận xét
! Kiểm tra chéo nhóm 2
? Bài 4 củng cố kiến thức gì
BÀi 5 yêu cầu gì
! Suy nghĩ thảo luận nhóm
! Đại diện nhóm trả lời
- Nhận xét

- GV nhận xét - bổ sung
? Qua bài khi đặt tính em cần chú ý điều gì
? Em tính từ đâu
! Đọc bài 6
? Bài toán cho em biết điều gì
? BÀi toán yêu cầu em làm gì
? Bài thuộc dạng toán nào
! Làm bài
- Nhận xét- bổ sung

-Bài học hôm nay ,con đã học thêm được điều gì?
-GV yêu cầu HS nêu cách tính bài
! Đặt tính và tính 100 - 8

- GV chốt lại cách tính số tròn trăm trừ đi một số


HS chơi


HS quan sát bảng phụ và SGK
Bài 3b/ 72
- HS nghe - ghivở2HS nêu
2 HS
LỚp Qs và 1 HS đọc mẫu

HStrả lời
Các hàng pải thẳng cột
- Nhẩm từ phải sang trái

Cá nhân
BC - BL

Nhận xét
2
nguon VI OLET