Trường Tiểu học
Giáo viên:
 Ngày dạy :..../...../ 20....

 Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN
Tuần 15 Tiết : 71
BÀI 42: ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIÊU
Sau bài học, HS có khả năng:
`1. Kiến thức, kĩ năng
– Nhận dạng được và gọi đúng tên điểm, đoạn thẳng.
– Biết vẽ và ghi tên đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li.
– Sử dụng các đoạn thẳng để tạo hình.
2. Phẩm chất, năng lực
a. Năng lực:
- Thông qua việc quan sát, nhận biết được các điểm đoạn thẳng có trong mỗi hình, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
- Thông qua việc thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình theo mẫu, tạo hình từ các đoạn tthẳng, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ, phương tiện hoc toán.
b. Phẩm chất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thước thẳng để vẽ đoạn thẳng, các đoạn thẳng để dùng cho BT4…
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thời gian
Nội dung và mục tiêu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

5’
A. Hoạt động khởi động
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

* Ôn tập và khởi động
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Đường và chân là đôi bạn thân.
-GV giới thiệu bài…
- HS hát và vận động theo bài hát Đường và chân là đôi bạn thân.

- HS nhắc lại tên bài

10’

B. Hoạt dộng hình thành kiến thức
Mục tiêu: Nhận dạng được và gọi đúng tên điểm, đoạn thẳng.
1. Giới thiệu điểm
- GV chấm một chấm lên bảng, giới thiệu với HS đây là một điểm, đặt điểm là A và giới thiệu với HS đây là điểm A.
– GV tiếp tục tương tự như vậy với điểm B. GV lưu ý với HS, để đặt tên cho một điểm, người ta thường dùng chữ cái in hoa.- HS nhắc lại.- HS thực hành vẽ điểm C vào bảng con.
2. Giới thiệu đoạn thẳng
– GV chấm hai điểm A, B lên bảng, cho HS gọi tên hai điểm đó.
- GV dùng thước thẳng nối hai điểm A, B rồi giới thiệu với HS đây là đoạn thẳng AB,
– GV cho HS rút ra nhận xét đoạn thẳng AB đi qua hai điểm A và B.
-Học sinh gọi tên hai điểm A,B

- HS nhắc lại tên gọi đoạn thẳng AB.
-HS rút ra nhận xét đoạn thẳng AB đi qua hai điểm A và B.

15’

C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Mục tiêu:Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về điểm và đoạn thẳng đã học vào làm bài tập
Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng có trong hình sau:

- GV nêu BT1.
- Yêu cầu hs làm bài
-Gọi HS chữa miệng

*GV chốt lại cách gọi tên các điểm và đoạn thẳng.
-HS xác định yêu cầu bài tập.
- HShoạt động cá nhân nhận ra và gọi được tên các điểm và đoạn thẳng có trong hình đã cho.
- HS nêu kết quả
- HS khác nhận xét
HS lắng nghe và ghi nhớBài 2: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau ( theo mẫu)

- GV nêu BT2.

-GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
-Gọi HS chữa miệng
*GV chốt lại cách đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình.
-HS xác định yêu cầu bài tập.
-HS quan sát và lắng nghe
- HS quan sát mỗi hình, nhận ra và đếm được số đoạn thẳng có trong mỗi hình.
- HS nêu kết quả
- HS khác nhận xét
HS lắng nghe và ghi nhớBài 3: Vẽ đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li ( theo mẫu).

a)Vẽ đoạn thẳng MN.
b)Vẽ đoạn thẳng PQ.
c)Vẽ hình vào vở ô li theo mẫu.

- GV nêu BT3.

-GV hướng dẫn mẫu
+ Vừa nói, vừa thực hành vẽ: Đánh dấu hai điểm A, B. Dùng
nguon VI OLET