TRƯỜNG TIỂU HỌC …
Giáo viên:…….
Lớp: 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Toán – Tuần 16
Ngày …..… tháng …… năm …………..


Bài45: THỰC HÀNH LẮP GHÉP, XẾP HÌNH PHẲNG
Tiết 76: Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết.
- Vận dụng vào gấp và xếp các hình trong thực tế.
- Biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
a. Năng lực:
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
b. Phẩm chất:
- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: Máy tính, máy chiếu.Các tấm bìa, tờ giấy, que tính, thước thẳng, cây bút để HS thực hành xếp hình
Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Nội dung và mục tiêu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

5’
1.Khởi động:
Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
- GV cho HS chơi nhận diện hình


-GV giới thiệu bài, ghi bảng
- HS chơi nhận diện một số hình như: tam tác, tứ giác, vuông, tròn, chữ nhật
- HS lắng nghe, ghi vở

27’
2.Thực hành, luyện tập
Bài 1 (trang 90)
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận dạng hình tam giác, tứ giác, chữ nhật. Vận dụng đặc điểm các hình đó để ghép thành các hìnha)
b) HÌnh C là tứ giác-Yêu cầu HS đọc yc.

- Bài 1 yêu cầu gì?
- GV YC HS quan sát và nêu tên hình, đặc điểm hình

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra kết quả trong 03 phút


-GV mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả ở phần a. hình b có nhiều cách ghép
- Nhận xét đánh giá và kết luận.
-GV mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả ở phần b. YC nêu đặc điểm hình tứ giác
- Nhận xét đánh giá và kết luận.

- 1HS đọc, lớp đọc thầm
- HS nêu
- 3-4 HS TL(hình chữ nhật, hình tam tác).

- HS TL nhóm, QS các hình A, B, C và so sánh các mảnh bìa dùng để ghép với các hình đó.Xác định được vị trí cần ghép của mỗi mảnh bìa. Nêu các làm và kết quả của mình.
-HS đưa kết quả thảo luận nhóm
HS nhận xét


-HS đưa kết quả thảo luận nhóm
HS nhận xét
Bài 2 (trang 90)
Mục tiêu:Vận dụng đặc điểm các hình để thực hành xếp hình từ hình phẳng cho trước


Quy trình gấp:
-B1: Tờ giấy màu hình vuông đặt úp mặt, chéo góc, gấp đôi lấy dấu rồi mở ra
-B2: Gấp 2 đỉnh 2 bên trùng vào đường dấu giữa tạo thân cá
-B3+4: Gấp ngược 2 đỉnh về phía cạnh ngoài (theo đường gấp góc ngoài) tạo vây cá
-B5:Lật úp con cá lại
-B6: Vẽ thêm miệng, mắt cá
- Cho HS đọc YC

- Bài toán yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát quy trình gấp trong SGK hoi:
+Để gấp được con cá cần chuẩn bị những gì?
+Quy trình gấp con cá gồm mấy bước?
+Để bài gấp đẹp, khi gấp chú ý điều gì?
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 gấp con cá theo quy trình. GV quan sát, giúp đỡ
-GV cho các nhóm trình bày quy trình gấp trước lớp, nêu rõ cách thực hiện ở từng bước.
-GV nhận xét, tuyên dương
-GV cho HS trưng bày cá đã gấp và vẽ trang trí vào giấy A3 theo nhóm 4
-Tổ chức trưng bày “Viên hải dương học” và cho HS đi tham quan
-GV cho học sinh nêu cảm tưởng sau khi đi tham quan bài của lớp
-GV nhận xét, tuyên
nguon VI OLET