Toán

giáo án điện tử Vật lí
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-09-09 09:41:18 Tác giả Hoàng Nguyễn Đường loại .doc kích thước 0.15 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN, CẤP THCS (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. 2. Nguyên tắc Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội du

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN TOÁN, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
1. Mục đích
 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
2. Nguyên tắc
Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.
(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 
(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.
(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.
3. Nội dung điều chỉnh
Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:
(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.
(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.
(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.
1

 


4. Thời gian thực hiện 
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ  năm học 2011 - 2012.
5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung
- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.
- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như  sau:
+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.
+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.
- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.
 
5.1. Lớp 6
Số học
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
II
§5. Cộng hai số nguyên khác dấu
76
2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau (dòng 13 đến dòng 15 từ  trên xuống).
 
Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.
Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).
Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.
Ví dụ: Tìm .
Bước 1: .
1

 


 
 
 
 
 
Bước 2: .
Bước 3: Kết quả là .
Khi luyện tập thì cho phép học sinh viết như các ví dụ sau:
;  .
2
III
 
§4. Rút gọn phân số
14
Chú ý
Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.
3
§15. Tìm một số biết giá trị phân số của nó
54
2. Quy tắc
Thay từ “của nó” trong đầu bài và quy tắc ở mục 2, bằng từ  “của số đó”.
4
54
?1 và bài tập 126,127.
Thay từ “của nó” trong phần dẫn bằng từ  “của số đó”.
5
§17. Biểu đồ phần trăm
60, 61
Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt
Chỉ dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột và Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông. Không dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt.
 
Hình học
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
II
§4. Khi nào thì
§5. Vẽ góc biết số đo. 
80
 
83
Khi nào thì
Vẽ góc biết số đo. 
Dạy bài §5. Vẽ góc biết số đo trước bài §4. Khi nào thì . GV hướng dẫn HS làm bài tập của hai bài này trong SGK phù hợp với kiến thức được học.
 
 
5.2. Lớp 7
Đại số
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
I
§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
41
2. Khái niệm về căn bậc hai (từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống).
 
Trình bày như sau:
- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là và số âm kí hiệu là .
- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết .
- Bỏ dòng 11: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.
1

 


2
II
§5. Hàm số
62
1. Một số ví dụ về hàm số.
Giáo viên tự vẽ sơ đồ Ven và lấy ví dụ 1 như ví dụ ở phần khái niệm hàm số và đồ thị trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN môn toán cấp THCS.
3
Bài tập 39
71
Vẽ 4 đồ thị trên cùng 1 hệ trục.
Bỏ câu b và câu d.
 
4
IV
§5. Đa thức
38
?1
Sửa lại thành ?3.
 
5.3. Lớp 8
Đại số
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
I
§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
21
Ví dụ 2
Giáo viên đưa ra ví dụ về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức để thay ví dụ 2.
 
 
Hình học
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
I
§5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
81
Cả bài
Không dạy.
2
§6. Đối xứng trục
84
Mục 2 và mục 3
Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.
3
§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
102
Mục 3
Không dạy.
4
III
§8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
81
Mục 2, ?
Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên, ví dụ:
1

 


 
 
 
 
 
. .
5
Bài tập 57
92
 
Không yêu cầu học sinh làm.
 
5.4. Lớp 9
Đại số
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
I
§5. Bảng căn bậc hai
20-23
Cả bài
 
Không dạy.
2
II
§5. Hệ số góc của đường thẳng
58
Ví dụ 2
Không dạy.
 
3
Bài tập 28b; 31
58, 59
 
Không yêu cầu học sinh làm.
4
III
Bài tập 2
 
25
Kết luận của bài tập 2.
Kết luận của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10, không yêu cầu HS chứng minh và được sử dụng để làm các bài tập khác.
5
IV
§3. Phương trình bậc hai một ẩn
41
Ví dụ 2
Giải: Chuyển vế -3 và đổi dấu của nó, ta được: suy ra hoặc (viết tắt là ).
Vậy phương trình có hai nghiệm: .
(Được viết tắt ).
 
Hình học
 
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
1
I
§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
72
Kí hiệu
Kí hiệu tang của góc là , cotang của góc là .
2
§3. Bảng lượng giác
77-81
Cả bài
Không dạy
1

 


3
III
§6. Cung chứa góc
84-85
1. Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc”
Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.
4
§7. Tứ giác nội tiếp
88
3. Định lí đảo.
Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.
5
§9. Độ dài đường tròn, cung tròn
92
1. Công thức tính độ dài đường tròn
Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng công thức tính độ dài đường tròn.
 
_______________________________________
1

 


Nguồn:Hoàng Nguyễn Đường

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Toán
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngHuong_dan_mon_Toan_THCS.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
bea70q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-09-09 09:41:18
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Toán

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • TOÁN TOÁN TOÁN
  Toán học
  TOÁN TOÁN TOÁN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2014

  Xem: 0

 • toán toán toán
  Toán học 2
  toán toán toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2009

  Xem: 1

 • toàn toàn
  Ngữ văn 8
  toàn toàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2013

  Xem: 0

 • toan toan
  Toán học
  toan toan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2012

  Xem: 0

 • Toan toan tap
  Toán học
  Toan toan tap

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2011

  Xem: 0

 • Toan toan tap
  Toán học 1
  Toan toan tap

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2011

  Xem: 1

 • Toán toàn tập
  SGK bồi dưỡng HSG Toán
  Toán toàn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử SGK bồi dưỡng HSG Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2011

  Xem: 1

 • toan toan 3
  Toán 6
  toan toan 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2010

  Xem: 0

 • toan toan
  Số học 6
  toan toan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2010

  Xem: 10

 • Toan toan tap
  Toán học
  Toan toan tap

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2011

  Xem: 0