Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 8 giáo án Sinh học 8

Đăng ngày 7/29/2009 9:36:11 PM | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 28 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SINH HỌC -8
I- TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
Khoanh tròn câu trả lời đúng
Câu 1: Trong cơ thể người gồm những hệ cơ quan nào?
1. Hệ cơ 2. hệ vận động
3. Hệ tuần hoàn 4. Hệ hô hấp
5. Hệ xương 6. hệ tiêu hoá
7. Hệ bài tiết 8. Hệ nội tiết
9. Hệ thần thần kinh 10. Hệ sinh dục
a. 1,2,3,4,5,6,7,8 b. 1,3,4,57,8,9,10 c. 2,3,4,6,7,8,9,10 d. 3,4,5,6,7,8,9,10
Câu 2: Khi ta chạy có những cơ quan nào phối hợp hoạt động?
1. Hệ vận động 2. Hệ tuần hoàn 3. Hệ hô hấp 4. Hệ bài tiết
5. Hệ nội tiết 6. hệ thần kinh 7. Hệ sinh dục
a. 1,2,3,4,5,6 b. 2,3,4,5,6,7 c. 1,3,4,5,6,7 d.1,2,3,5,6,7
Câu 3: Các thành phần chủ yếu trong tế bào là gì? a.Màng tế bào, chất tế bào, lưới nội chất và nhân
b. Màng tế bào, chất tế bào, các bào quan và nhân
c. Màng tế bào, chất tế bào, bộ máy gôn gi và nhân
d. cả b và c
Câu 4: ộ phận nào điều khiển mọi hoạt động của tế bào? a.Nhân b. Trung thể c. lưới nội chất d. Cả a,b và c
Câu 5: chức năng của mô liên kết là gì?
a. Nâng đỡ b. bảo vệ c. hấp thụ d. Cả 3 đều đúng
Câu 6: Loại cơ nào co giãn không theo ý muốn của cơ thể? a.Cơ trơn và cơ tim b. Cơ vân và cơ tim c. Cơ trơn và cơ vân d. Cả 3 đều đúng
Câu 7: Cung phản xạ gồm những bộ phận nào? a. Cơ quan thụ cảm b. Nơron hướng tâm, Nơron trung gian và nơron ly tâm
c. Cơ quan phản ứng d. Cả 3 đều đúng
Câu 8: Do đâu mà khớp động linh hoạt hơn khớp bán động.
a. Khớp động có diện khớp ở 2 đầu xương tròn và lớn có sụn trơn bóng
b. Giữa khớp có bao chứa dịch c. Diện khớp của khớp bán động phẳng và hẹp d. Cả 3 đều đúng.
Câu 9: Nguyên nhân của mỏi cơ là gì?
a. Cung cấp nhiều Oxi b. Cung cấp thiếu Oxi c. thải nhiều Cacbonnic d. Cả a và b
Câu 10: Thành phần của máu gồm những gì?
a. Huyết tương và các tế bào máu b. Huyết tương và bạch câu
c. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu d. Cả 3 đều đúng
Câu 11: Chức năng của huyết tương là gì?
a. Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoóc môn kháng thể và các chất khoáng
b. Tham gia vận chuyển chất thải.
c. Tiêu huỷ các chất thải, thừa do tế bào đưa ra.
d. Cả a và b
Câu 12: Tế bào lympho T đã phá huỷ các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, vi rút bằng cách nào?
a. Ngăn cản sự trao đổi chất của các tế bào bị nhiễm đó với môi trường trong.
b. Nuốt và tiêu hoá tế bào bị nhiễm đó.
c. Tiết ra các prôtêin đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm đó.
d. Cả b và c.
Câu 13: Thành phần bạch huyết khác thành phần máu ở chỗ nào?
a. Có ít hồng cầu, nhiều tiểu cầu b. Nhiều hồng cầu không có tiểu cầu
c. Không có hồng cầu, tiểu cầu ít d. cả a và d.
Câu 14: Chức năng của vòng tuần hoàn lớn là gì?
a. Cung cấp Oxi và chất dinh dưỡng cho tế bào
b. thải khí CO2 khỏi cơ thể.
c. Nhận khí Oxi từ phổi đưa về tim
d. Cả 3 đều đúng
Câu 15: Khi tâm thất trái co, máu được đẩy đi đâu?
a. Động mạch phổi

Sponsor Documents