Nhóm 6 (NO3) – Rèn luyện nghiệp vụ giáo dục Tiểu học

GIÁO ÁN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3

HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN

I/ Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Thực hành nghe nhịp đập của tim và đếm nhịp mạch đập.

b) Kỹ năng:

- Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn bé.

c) Thái độ:

 - Giáo dục HS biết bảo vệ cơ quan tuần hoàn.

- Biết cách bảo vệ sức khỏe và nâng cao hứng thú học môn TNXH.

II/ Chuẩn bị:

* GV: Hình trong SGK trang 16, 17.

- Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn

 * HS: SGK, vở.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Các hoạt động

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Ổn định tổ chức

- GV cho cả lớp hát một bài

- HS hát

II. . Kiểm tra bài cũ

- GV nêu câu hỏi và dử dụng trò chơi chiếc nón, kim dừng lại ở tên bạn

- HS lắng nghe

Dự kiến các câu trả lừoi của HS:

 


 

nào thì bạn đó sẽ lên bục giảng trả lời:

+ Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào?

+ Chỉ vị trí của tim trên hình vẽ và trên cơ thể của mình?

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, tổng kết và thưởng hoa điểm tốt ( mặt mếu) cho HS.

 

 

+ Gồm tim và các mạch máu

+ HS lên chỉ trên hình slide.

 

- 2 HS nhận xét

- HS lắng nghe

III. Dạy bài mới

a) Khởi động

 

b) Nội dung bài: Thực hành nghe nhịp đập của tim.

HOẠT ĐỘNG 1: THỰC HÀNH

* Mục tiêu: Biết nghe nhịp đập của tim và đếm nhịp mạch đập.

* Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân

 

- GV giới thiệu bài, nêu yêu cầu của bài và ghi bài lên bảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn HS:

+ Hướng dẫn thao tác kiểm tra mạch đập của mình trong 1 phút: Đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm theo hướng dẫn của GV.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Làm việc theo cặp.

Bước 3: Làm việc cả lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 2: LÀM VIỆC VỚI SGK

a. Mục tiêu: Chỉ được đường đi của máu trong

ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lên cổ tay trái của mình, đếm số nhịp mạch đập.

- GV gọi HS làm mẫu trước lớp.

 

 

- GV nhận xét.

- GV đưa ra câu hỏi:

+ Khi áp tai vào ngực bạn em nghe thấy gì?

+ Khi đặt ngón tay lên cổ tay em cảm thấy gì?

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét và kết luận: Tim luôn đập để bơm máu di khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập, máu không lưu thông được trong các mạch máu, cơ thể sẽ bị chết.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm mẫu và trả lời

 

 

 

- Từng cặp thực hiện như hướng dẫn của GV.

- HS trả lời:

+ Nhịp đậm của tim

 

+ Nhịp đậm từ cổ tay

- HS nhận xét.

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Làm việc cả lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nêu câu hỏi:

+ Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ. Vòng tuần hoàn nhỏ có chức năng gì?

+ Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn.Vòng tuần hoàn lớn có chức năng gì?

+ Chỉ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trên sơ đồ.

- GV theo dõi, gọi đại diện từng nhóm báo cáo, lên bảng chỉ và gọi các nhóm khác bổ sung.

- GV đưa ra bài học:

Tim luôn co bóp để đẩy máu vào 2 vòng tuần hoàn.

+ Tuần hoàn lớn (Động mạch chủ): đưa máu có nhiều ôxi và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, đồng thời nhận khí cácbonic và chất thải của các cơ quan rồi trở về tim.

 

 

- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu, trao đổi và thảo luận với nhau.

- HS chỉ trong SGK.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe và nhận xét, bổ sung.

 

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 3: TRÒ CHƠI GHÉP CHỮ VÀO HÌNH

a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học về 2 vòng tuần hoàn.

b. Cách tiến hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tuần hoàn nhỏ (Tĩnh mạch): đưa máu từ tim đến phổi lấy khi ôxi rồi thải khí cácbonic rồi trở về tim.

+ Mao mạch nối động mạch với tĩnh mạch.

 

 

 

 

 

 

 

- GV chia lớp làm 2 đội nêu yêu cầu luật chơi và hình thức thưởng phạt.

Phát cho mỗi đội1 bộ đồ chơi bao gồm: Sơ đồ câm hai vòng tuần hoàn và các tấm phiếu rời tên các loại mạch máu của 2 vòng tuần hoàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs mỗi đội chơi như đã hứơng dẫn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Củng cố dặn dò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu các đội thi đua ghép chữ vào hình, sơ đồ đúng vị trí, đẹp.

 

- GV gọi HS đội bạn nhận xét, đánh giá sản phẩm lẫn nhau.

- GV khen ngợi và thưởng cho đội thắng cuộc 1 phần quà. Đội về nhì sẽ phải làm theo yêu cầu mà đội thắng đưa ra.

 

- GV tổng kết lại kiến thức của bài học ngày hôm nay.

- Tuyên dương những HS tích cực giơ tay phát biểu

- Phê bình những HS còn mất trật tự, nói chuyện trong giờ.

- GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị bài mới “Vệ sinh tuần hoàn”

- 2 đội chơi dán sản phẩm của mình lên bảng.

- HS nhận xét

 

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe.