:

THỂ DỤC 1- TUẦN 11-12

BÀI 11: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

 

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước (có thể còn thấp), hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo giáo viên).

Bước đầu làm  quen với trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh,……….

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

Khởi động:

Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 8 m)

6 – 8’

 

Lớp trưởng tập trung lớp thành  4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

Từ đội hình trên HS di chuyển thành vồng tròn và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

  a. Đứng đưa 1 chân ra trước, 2 tay chống hông

Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

 

+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông

+ Nhịp 2: Về TTCB

+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông

+ Nhịp 4: Về TTCB.

b. Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức

 

Hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

 

22 - 24’

 

GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.

GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs.

 

 

 

 

GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

BÀI 12: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

 

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

Biết cách đứng kiểng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

Làm  quen wen với trò chơi (động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách).

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

1


:

 

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

Khởi động:

Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.

6 – 8’

 

Lớp trưởng tập trung lớp thành  4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.

 

    II/ CƠ BẢN:

Đứng kiểng gót hai tay chống hông.

      Nhận xét:

Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện

Nhận xét:

c. Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện.

 

Nhận xét

 

d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức

 

   Hướng dẫn và tổ chức HS chơi

   Nhận xét:

 

22-24’

 

GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.

GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 

Đội hình như trên.

 

GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 

GV vừa thị phạm vừa hô nhịp cho hs tập.

GV quan sát, nhắc nhở hs nào thực hiện chưa tốt.

GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát.

Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ.

 

     

THỂ DỤC 2- TUẦN 11-12

BÀI  21 :  TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN- ÔN BÀI THỂ DỤC”

I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng.

- Ôn trò chơi “bỏ khăn”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

  -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

  - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (23 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình,

1


:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn

 

 

 

 

- Trò chơi “Bỏ khăn”

 

 

 

 3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.G chọn 2 HS ở 2 vị trí khác nhau để điểm số.

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển lớpđiểm số. G giúp đỡ sửa sai.

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện

2 HS lên chơi mẫu G nhận xét sửa sai.

G chia tổ cho HS chơi thử (1 lần ) G nhận xét sửa sai, cho HS chơi chính thức.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

BÀI  22 :  TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN - ÔN BÀI THỂ DỤC”

I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng.

- Ôn trò chơi “bỏ khăn”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình,

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS.

1


:

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang, hàng dọc.

 

 

-  Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.

 

 

 

 

 

- Trò chơi “Bỏ khăn”

 

 

 

3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

- Củng cố

- Nhận xét

 

- Dặn dò

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.G chọn 2 HS ở 2 vị trí khác nhau để điểm số.

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển lớpđiểm số. G giúp đỡ sửa sai.

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện.

2 HS lên chơi mẫu G nhận xét sửa sai.

G chia tổ cho HS chơi thử (1 lần ) G nhận xét sửa sai, cho HS chơi chính thức.

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

TROØ CHÔI  “NHOÙM BA,NHOÙM BAÛY- ÔN BÀI THỂ DỤC”

 

I/MUÏC TIEÂU:

-Ôn Bài thể dục

-Biết caùch chôi vaø tham gia ñöôïc vaøo troø chôi .

II/ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm:Treân saân tröôøng ,veä sinh an toaøn nôi taäp.

-Phöông tieän :Chuaån bò moät coøi.

III/NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1/Phaàn môû ñaàu:

-GV nhaän lôùp,phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc

*Ñöùng taïi choã,voã tay,haùt

-Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân 60-80m

-Ñi thöøông theo voøng troøn(ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà)vaøhít thôû,sau ñoù cho hs ñöùng laïi,quay traùi vaø giaõn caùch moät saûi tay.

*OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung:moãi ñoäng taùc 2x8 nhòp do caùn söï lôùp hoaëc gv ñieàu khieån.

2/Phaàn cô baûn:

-Troø chôi”Nhoùm ba,nhoùm baûy”

Töø ñoäi hình voøng troøn ñaõ coù gv coù theå ñeå nguyeân nhö vaäy hoaëc doàn nhoû laïi ñeå neâu teân troø chôi,höùông daãn caùch chôi,luùc ñaàu cho hs ñöùng taïi choã chöa ñoïc vaàn ñieäu,gv hoâ”Nhoùm ba!”ñeå hs laøm quen hình thaønh nhoùm 3 ngöôøi,sau ñoù hoâ”Nhoùm baûy!”ñeå hs hình thaønh nhoùm 7ngöôøi,sau moät soá laàn,gv cho hs ñoïc vaàn ñieäu keát hôïp vôùi troø chôi.

 

-Taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng doïc ,sau ñoù cho hs ñi thöôøng theo voøng troø oân baøi TD.

 

X x x x x x x x x x

X x x x x x x x x x

X x x x x x x x x x

X x x x x x x x x x

 

GV

 

-Taäp lôùp 4 haønh ngang oân baøi TD

 

 

 

 

-Yeâu caàu caùc em tham gia nhieät tình,chuû ñoäng,traät töï trong luùc chôi.

1


:

-Ñi ñeàu chia toå cho hs oân taäp döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröûông,sau ñoù cho töøng toå trình dieãn baùo caùo keát quaû taäp luyeän.

3/Phaàn keát thuùc:

-Cuùi ngöôøi thaû loûng

-Nhaûy thaû loûng

*Troø chôi (dogv choïn)

-Gv cuøng hs heä thoáng baøi

-Gv nhaän xeùt giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.Nhaéc hs oân taäp ñoäng taùc ñi ñeàu ñeå giôø hoïc tôùi kieåm tra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chia laøm 2 nhoùm toå 1,2, toå 3,4 1 nhoùm taäp ñi ñeàu.

 

 

-Taäp lôùp 4 haøng ngang cho caùc em thaû loûng.

BÀI 20 : ĐIỂM SỐ 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN- TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”

I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác vươn thở và tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy, điều hòa.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng.

- Học trò chơi “bỏ khăn”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ỏ mức ban đầu,chưa chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 8 động tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình hàng ngang

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng tập mẫu  hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình,

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.

5 HS lên làm mẫu điểm số G giúp đỡ sửa sai

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.G chọn 2 HS ở 2 vị trí khác nhau để điểm số.

1


:

 

 

 

-Trò chơi “Bỏ khăn”

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố 

- Nhận xét

- Dặn dò

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển lớpđiểm số. G giúp đỡ sửa sai.

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện

2 HS lên chơi mẫu G nhận xét sửa sai.

G chia tổ cho HS chơi thử (1 lần ) G nhận xét sửa sai, cho HS chơi chính thức.

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học. 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 11-12

ÑOÄNG TAÙC BUÏNG CUÛA BAØI TDPTC

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , löôøn cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc buïng cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi vaø khaên bòt maét, coù theå chuaån bò theâm moõ, chieâng cho troø chôi “Bòt maét baét deâ”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän loùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp vaø chôi troø chôi “Bòt maét baét deâ”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc :

- Taäp theo ñoäi hình haøng ngang.

- Laàn ñaàu GV laøm maãu vaø hoâ, nhöõng laàn sau ban caùn söï lôùp laøm maãu.

- GV nhaän xeùt roài cho taäp theo nhoùm.

- GV ñeán töøng toå quan saùt keát hôïp söûa chöõa ñoäng taùc sai.

- Cho caùc toå taäp thi ñua vôùi nhau.

Hoïc ñoäng taùc buïng :

- Caùch höôùng daãn töông töï nhö khi daïy ñoäng taùc chaân: moãi laàn 2 x 8 nhòp.

  + laàn 1: GV vöøa laøm maãu, vöøa giaûi thích vöøa hoâ nhòp chaäm.

  + Laàn 2 vaø 3 :  Vöøa laøm maãu vöøa cho HS taäp theo.

 

  + Laàn 4 vaø 5: GV chæ hoâ nhòp nhöõng khoâng laøm maãu vôùi toác ñoä trung bình.

- Chuù yù nhaéc nhôû HS:

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS chuù yù theo doõi.

 

 

 

 

 

 

 

- HS theo doõi.

 

  + HS thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa HS.

  + HS laøm theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

- HS laéng nghe.

 

1


:

  + ÔÛ nhòp 1 vaø 5: 2 tay duoãi thaúng vaø voãtay vaøo nhau, caùnh tay ngang vai.

  + ÔÛ nhòp 2 vaø 6: khi gaäp thaân treân xuoáng caàn gaäp saâu, 2 chaân thaúng.

Chôi troø chôi: “Chaïy ñoåi choã voã tay nhau”:

- Troø chôi ñaõ hoïc ôû lôùp 2 neân khoâng caàn nhaéc laïi caùch chôi

- GV chuù yù nhaéc HS khi di chuyeån ñoåi choã phaûi chaïy theo ñöôøng quy ñònh, traùnh va chaïm nhau. Khi gaëp nhau caùc em voã tay nhau vaø coù theå hoâ “Chaøo baïn!”

III. Daïy baøi môùi:

- Taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh (do GV choïn), sau ñoù voã tay theo nhòp vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- Nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn 5 ñoäng taùc theå duïc phaùt trieån chung ñaõ hoïc.

 

 

 

 

- 1 HS nhaéc laïi caùch chôi.

- HS chuù yù.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

ÑOÄNG TAÙC TOAØN THAÂN CUÛA BAØI TDPTC

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , löôøn  , buïng cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc toaøn thaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc caùc troø chôi .(có thể không thực hiện)

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän :  Coøi, keû saün vaïch cho troø chôi “nhoùm 3 nhoùm 7”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh hình voøng troøn quay maët vaøo trong, khôûi ñoäng caùc khôùp vaø chôi troø chôi “Chui qua haàm” hoaëc troø chôi HS öa thích.

- Chaïy chaäm theo ñòa hình töï nhieân.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi TDPTC ñaõ hoïc.

- OÂn töø  3 - 5 laàn, taäp theo ñoäi hình haøng ngang.

- Chia toå oân luyeän 5 ñoäng taùc, GV ñeán töøng toå theo doõi vaø söûa chöõa.

- Cho caùc toå thi ñua vôùi nhau taäp 5 ñoäng taùc vöøa oân döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV .

Hoïc ñoäng taùc toaøn thaân:

- Caùch höôùng daãn töông töï nhö khi daïy ñoäng taùc buïng.

  + laàn 1: GV vöøa laøm maãu, vöøa giaûi thích vöøa hoâ nhòp chaäm.

  + Laàn 2 vaø 3 :  Vöøa laøm maãu vöøa cho HS taäp theo.

  + Laàn 4 vaø 5: GV chæ hoâ nhòp nhöõng khoâng laøm maãu vôùi toác ñoä trung bình.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

- HS taäp luyeän theo toå.

 

- Caùc nhoùm thi ñua vôùi nhau.

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

  + HS thöïc hieän theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

- HS chuù yù laéng nghe.

1


:

- Khi daïy ñoäng taùc toaøn thaân , GV caàn chuù yù nhaéc nhôû HS:

  + Nhòp 1vaø 5 böôùc chaân traùi hoaëc phaûi leân 1 böôùc ngaén, 2 tay ñöa leân cao song song vôùi nhau.

  + Nhòp 2 vaø 6: thu chaân veà roài cuùi gaäp thaân treân veà tröôùc - xuoáng thaáp, ñaàu goái khoâng co.

  + Nhòp 3: khi khuîu goái caàn thaúng löng, maét nhìn phía tröôùc .

Chôi troø chôi:”Nhoùm 3 nhoùm 7”(có thể không thực hiện)

- GV nhaéc nhôû HS thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi vaø ñaûm baûo an toaøn, vui veû, ñoaøn keát.

III. Phaàn keát thuùc:

- Taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh (do GV choïn), voã tay theo nhòp vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- GV nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao BT veà nhaø: OÂn 6 ñoäng taùc TDPTC ñaõ hoïc.

 

 

 

 

 

 

 

- HS tieán haønh chôi.

 

 

- HS thöïc ieän theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

OÂN CAÙC ÑOÄNG TAÙC ÑAÕ HOÏC CUÛA BAØI TDPTC

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , löôøn , buïng toaøn thaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc caùc troø chôi

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Keát baïn”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp .

- Chôi troø chôi: “Chaün - leû”. Caû lôùp ñöùng thaønh voøng troøn moãi em caùch nhau 1 caùnh tay.

  +Khi naøo GV hoâ “chaün” thì töøng ñoâi (hoaëc 4, 6 em) chaïy laïi naém tay nhau.

  + Khi naøo hoâ “leû” thì 3 em (hoaëc 5, 7 em)naém tay nhau.

  + Neáu em naøo bò thöøa seõ phaûi nhaûy loø coø 1 voøng quanh lôùp.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn 6 ñoäng taùc ñaõ hoïc:

- Taäp luyeän theo ñoäi hình 2 - 4 haøng ngang.

- Chia toå ñeå taäp luyeän

- GV ñeán töøng toå quan saùt, nhaéc nhôû keát hôïp söûa chöõa ñoäng taùc sai cho HS.

- Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå.

- GV bieåu döông nhöõng toå taäp toát, ñeàu.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

- HS laéng nghe caùch chôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc em trong toå thay nhau hoâ cho caùc baïn taäp.

- Moãi toå cöû ra vaøi baïn ñeå thi ñua.

 

- HS thöïc hieän.

1


:

- Choïn 5, 7 em laøm toát töï ñeám vaø taäp tröôùc lôùp.

Chôi troø chôi “Keát baïn”

- GV tröïc tieáp ñieåu khieån troø chôi

- Yeâu caàu caùc em chôi nhieät tình, ñoaøn keát nhöng traùnh gaây xoâ xaùc

- Nhöõng baïn bò leû 3 laàn seõ naém tay nhau chaïy xung quanh lôùp 2 voøng, vöøa chaïy vöøa haùt.

III. Phaàn keát thuùc:

- Taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh roài voã tay heo nhòp vaø haùt.

- GV cuøng caû lôùp heä thoáng baøi.

- GV nhaän xeùt tieát hoïc.

- Nhaéc nhôû HS veà nhaø tieáp tuïc oân taäp caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc.

 

- HS tieán haønh chôi.

ÑOÄNG TAÙC NHAÛY CUÛA BAØI TDPTC

 

A. MUÏC TIEÂU :

-Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân , löôøn , buïng toaøn thaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc nhaûy cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc caùc troø chôi

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch ñeå chôi troø chôi “Neùm truùng ñích”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp vaø chôi troø chôi “Chaün , leû”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn taäp caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc:

- Luyeän taäp theo ñoäi hình 2-4, haøng ngang.

- GV ñeán töøng toå quan saùt vaø uoán naén nhöõng HS chöa thöïc hieän ñuùng.

- Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV.

Hoïc ñoäng taùc nhaûy:

- Caùch höôùng daãng töông töï nhö ñoäng taùc chaân: moãi laàn 2 laàn 8 nhòp.

+ Laàn 1: GV vöøa laøm maãu, vöøa giaûi thích vöøa hoâ nhòp chaäm.

  + Laàn 2 vaø 3 :  Vöøa laøm maãu vöøa cho HS taäp theo.

 

  + Laàn 4 vaø 5: GV chæ hoâ nhòp nhöõng khoâng laøm maãu vôùi toác ñoä trung bình.

- Khi daïy ñoäng taùc nhaûy GV caàn chuù yù nhaéc nhôû HS:

  + ÔÛ nhòp 1 vaø 5: Khi baät nhaûy leân, 2 chaân taùch ra, sau ñoù rôi xuoáng 2 chaân giang roäng baèng vai .

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- Caùc HS trong toå thay nhau ñeám cho caùc baïn taäp.

 

 

- HS  theo doõi.

 

 

 

 

 

 

 

- HS chuù yù.

 

 

 

1


:

  + ÔÛ nhòp 3: Baät nhaûy ngöôøi leân 2 tay thaúng vaø voã tay vaøo nhau ôû treân ñaàu sau ñoù rôi xuoáng 2 chaân ñöùng roäng baèng vai.

  Chôi troø chôi “Neùm truùng ñích”:

- Troø chôi ñaõ hoïc ôû lôùp 2 neân GV chæ höôùng daãn sô qua roài cho caùc em chôi theo toå.

- GV nhaéc nhôû caùc em ñaûm baûo kæ luaät, an toaøn taäp luyeän.

- Toå chöùc thi giöõa caùc toå.

- Toå naøo thaéng seõ ñöôïc bieåu döông, toå naøo thua phaûi thöïc hieän ñoäng taùc nhö “con vòt”

III. Phaàn keát thuùc :

- Taäp moät soá ñoängtaùc hoài tónh sau ñoù voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- GV nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn caùc ñoäng taùc TDPTC ñaõ hoïc.

 

 

 

- 1 HS neâu laïi caùch chôi.

 

- HS chôi trong nghieâm tuùc.

 

 

 

 

- HS thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa GV.

- HS thöïc hieän.

 

 

 

     

THỂ DỤC 4- TUẦN 11-12

BAØI 21 TC “NHAÛY OÂ TIEÁP SÖÙC” OÂN 5 ÑOÄNG TAÙC ÑAÕ HOÏC CUÛA BAØI TDPTC

I- MUC TIEÂU:

- OÂn vaø kieåm tra thöû  5 ñoäng taùc cyûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc.

- Tieáp tuïc troø chôi”Nhaûy oâ tieáp söùc”.

II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

- Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

- Phöông tieän: coøi.

III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Khôûi ñoäng caùc khôùp.

Troø chôi: Chôi troø chôi do GV choïn.

 

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. Baøi theå duïc phaùt trieån chung.

OÂn 5 ñoäng taùc ñaõ hoïc cuûa baøi theå duïc: 5-7 phuùt. Taäp theo ñoäi hình haøng ngang.

Laàn 1: GV hoâ nhòp cho caû lôùp taäp, moãi ñoäng taùc taäp 2x8 nhòp.

Laàn 2: Caùn söï laøm maãu vaøhoâ nhòp cho caû lôùp taäp. GV nhaän xeùt 2 laàn taäp.

GV chia toå taäp luyeän. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

Kieåm tra thöû 5-6 ñoäng taùc. HS ngoài theo ñoäi hình haøng ngang, GV goïi laàn löôït 3-5 em leân kieåm tra thöû vaø coâng boá keát quaû kieåm tra ngay.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi:Nhaûy oâ tieáp söùc. GV cho HS taäp hôïp , giaûi thích luaät chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

 

 

 

HS chôi.

1


:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

GV chaïy nheï nhaøng cuøng HS trong saân tröôøng.

Chôi troø chôi thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

 

 

 

HS thöïc hieän.

BAØI 22

ÔN 5 ÑOÄNG TAÙC CUÛA BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG- TROØ CHÔI “KEÁT BAÏN”

 

I- MUC TIEÂU:

- Kieåm tra 5 ñoäng taùc: Vöôn thôû, tay, chaân, löng-buïng vaø phoái hôïp. Yeâu caàu ñuùng kó thuaät ñoäng taùc vaø ñuùng thöù töï.

- Troø chôi “Keát baïn”. Yeâu caàu chôi nhieät tình, chuû ñoäng.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

- Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

- Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Giaäm chaân taïi choã theo nhòp, voã tay.

Xoay caùc khôùp.

 

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. Kieåm tra baøi theå duïc phaùt trieån chung.

OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung: 2 laàn 8 nhòp.

Kieåm tra 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.

Noäi dung kieåm tra: Moãi HS thöïc hieän 5 ñoäng taùc theo ñuùng thöù töï.

Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra: Kieåm tra theo nhieàu ñôït, moãi ñôït 5 hoïc sinh.

Caùch ñaùnh giaù: (HT toát, HT hoaëc Chöa hoaøn thaønh.)

b. Troø chôi khôûi ñoäng: 3-4 phuùt

Troø chôi: Keát baïn. Nhaéc laïi caùch chôi, sau ñoù cho HS chôi.

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù, coâng boá keát quaû kieåm tra.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

 

 

 

HS thöïc haønh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS chôi.

 

HS thöïc hieän.

BAØI 23

HOÏC ÑOÄNG TAÙC THAÊNG BAÈNG - TROØ CHÔI “ MEØO ÑUOÅI CHUOÄT”

I- MUC TIEÂU:

- Troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät”. Yeâu caàu hoïc sinh naém ñöôïc luaät chôi, chôi töï giaùc, tích cöïc, chuû ñoäng.

- Hoïc ñoäng taùc thaêng baèng. Hoïc sinh nam, hoïc sinh naém ñöôïc kó thuaät ñoäng taùc vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng.

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

- Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

- Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

 

1

nguon VI OLET