THỂ DỤC 1- TUẦN 13-14

BÀI 13: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

        Làm wen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng.

        Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

     GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

     Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+    Khởi động:

                      Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

                      Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp thành  4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

     Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện

       Nhận xét

b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện

       Nhận xét

* Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông

       Nhận xét

d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức

 

22 - 24’

 

 

        Gv nêu nội dung ôn tập và hô nhịp cho hs tập.

 

        GV quan sát và sửa sai ở hs

 

        GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.

 

 

 

 

 

 

 

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 

 

- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

BÀI 14: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/. MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

        Làm wen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

        Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi . 

III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

1


THỂ DỤC 1- TUẦN 13-14

BÀI 13: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau (mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

        Làm wen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. (đ. Tác đứng đưa chân sang ngang (chân nhấc khỏi mặt đất), hai tay chống hông, người giữ được thăng bằng.

        Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi (có thể còn chậm).

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm: Sân trường, 1 còi, 02 bóng

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

     GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

     Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+    Khởi động:

                      Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

                      Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1 – 2.

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp thành  4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

     Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện

       Nhận xét

b. Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện

       Nhận xét

* Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông

       Nhận xét

d. Trò chơi:Chuyền bóng tiếp sức

 

22 - 24’

 

 

        Gv nêu nội dung ôn tập và hô nhịp cho hs tập.

 

        GV quan sát và sửa sai ở hs

 

        GV tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho hs tập theo.

 

 

 

 

 

 

 

- GV quan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs. 

 

- Hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

- GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

- GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

BÀI 14: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THÊ CƠ BẢN- TC VẬN ĐỘNG

I/. MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.

        Làm wen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

        Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi . 

III/. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

1


NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Trò chơi: Diệt các con vật có hại.

GV quan sát, nhận xét.

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:

   a.Ôn phối hợp:

   Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện

       Nhận xét

 

   b.Ôn phối hợp

  • Nhịp 1: Đứng đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
  • Nhịp 2: Đứng hai tay chống hông.
  • Nhịp 3: Đứng đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
  • Nhịp 4: Về TTCB.

* Ôn phối hợp: Đứng đưa một chân ra trước(sau), hai tay chống hông

       Nhận xét

c.Trò chơi:Chạy tiếp sức

   Hướng dẫn và tổ chức HS chơi

   Nhận xét

22 – 24’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        GV hô nhịp cho hs tập luyện, quan sát nhắc nhở ở hs nào thực hiện chưa đúng.

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

                    

 

                               GV

        Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện. quan sát sửa sai ở hs.

        GV hướng dẫn hs ôn luyện, wan sát sửa sai ở hs.

        Đội hình như trên.

 

        GV quan sát, nhắc nhở hs nào thực hiện chưa tốt.

 

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

        GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 13-14

BÀI 25: TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN VÀ NHÓM BA, NHÓM BẢY”

I. Môc tiªu:

-Biết cách điểm số 1-2 ,1-2 theo đội hình vòng tròn .

-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi .

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

S©n tr­êng, cßi vµ 1-2 kh¨n.

III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

 

 

§Þnh l­îng

 

1


Néi dung

 

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc

SlLL

tg

Më ®Çu

- NhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.

- §øng vç tay h¸t.

- Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 60 - 80m sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh vßng trßn.

- §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.

- TËp bµi thÓ dôc, mçi ®éng t¸c 2 × 8 nhÞp.

 

 

 

 

 

 

 

6- 8

 

1

1phót

 

2phót

2phót

 

1phót

 

 

          

     

          

               

                    

           GV      

                     

                   

                     

C¬ b¶n

* Trß ch¬i “Bá kh¨n”: Gi¸o viªn nªu tªn trß ch¬i vµ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Tæ chøc cho häc sinh ch¬i

* Trß ch¬i “Nhãm ba, nhãm b¶y”. Gi¸o viªn nªu tªn trß ch¬i vµ nªu l¹i c¸ch ch¬i. Thùc hiÖn ch¬i, cã thÓ chia thµnh 2 vßng trßn kh¸c t©m do c¸n sù vµ gi¸o viª ®iÒu khiÓn

* §i ®Òu vµ h¸t trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo 4 hµng däc

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10   phót

 

8phót

 

 

 

 

3phót

                 

                    

           GV       

                      

                   

                 

        

        

         

        

               GV

KÕt thóc

- Cói ng­êi th¶ láng.

- Nh¶y th¶ láng.

- Rung ®ïi (dïng tay l¾c b¾p ®ïi)

- Gi¸o viªn cïng hs hÖ thèng bµi

- NhËn xÐt vµ giao bµi vÒ nhµ.

 

7- 8

5- 6

 

2phót

2phót

1phót

2phót

1phót

 

        

        

GV   

        

 

BÀI 26 : ĐIỂM SỐ 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN- TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”

I. Mục tiêu

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu biết và điểm số đúng rõ ràng.

- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,  khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1


1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn bài thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn.

 

 

 

 

 

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình,

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên động tác, hướng dẫn HS cách thực hiện.G chọn 2 HS ở 2 vị trí khác nhau để điểm số.

Từng tổ thực hiện điểm số G sửa sai.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển lớpđiểm số. G giúp đỡ sửa sai.

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện

2 HS lên chơi mẫu G nhận xét sửa sai.

G chia tổ cho HS chơi thử (1 lần ) G nhận xét sửa sai, cho HS chơi chính thức.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

BÀI 27 :  TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN”

I. Mục tiêu

- Học trò chơi vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát.

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

1


- Ôn bài thể dục

 

 

 

 

 

 

 

- Học trò chơi vòng tròn.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

G nêu tên động tác, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập.

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình,

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 8 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện.

H điểm số theo chu kì 1-2

G cho H tập nhảychuyển đội hìnhtừ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn.và ngược lại

H tập nhún chân bước tại chỗ và vỗ tay theo nhịp

Tập đi có nhún chân, vỗ tay theo nhịp, khi có lệnh nhảy chuyển đội hình.

G nhận xét sửa động tác sai cho H

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

BÀI 28 :  TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”

I. Mục tiêu

- Học trò chơi vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.

- Ôn đi dều. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác đều và đẹp.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Học trò chơi vòng tròn.

 

 

- Điểm số theo chu kì

 

- Ôn cách nhảy chuyển.

 

 

 

- Ôn vỗ tay kết hợp

 

- Học 4 vần điệu kết hợp với múa

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi luật chơi G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện.

H điểm số theo chu kì 1-2. G lấy bất kì 1 H làm chuẩn sau đó cho điểm số

 

G cho H tập nhảychuyển đội hìnhtừ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn.và ngược lại

H tập nhún chân bước tại chỗ và vỗ tay theo nhịp

Tập đi có nhún chân, vỗ tay theo nhịp, khi có lệnh nhảy chuyển đội hình.

G nhận xét sửa động tác sai cho H

G đọc vần điệu và thực hiện các bước như múa.

H thực hiện theo G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

1


 

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục.

  

THỂ DỤC 3- TUẦN 13-14

HOÏC ÑOÄNG TAÙC ÑIEÀU HOAØ CUÛA BAØI TDPTC

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc : vöôn thôû , tay , chaân , löôøn , buïng , toaøn thaân , nhaûy cuûa baøi taäp theå duïc phaùt trieån chung .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc ñieàu hoøa cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia  chôi ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc voøng troøn hoaëc oâ vuoâng cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp .

- Chôi troø chôi “Keát baïn” : Khi GV hoâ “hai” thì 2 em naêmm tay nhau, neáu hoâ “ba” thì 3 em naêm tay nhau, neáu em naøo bò thöøa seõ phaûi nhaûy loø coø 1 voøng quanh saân.

II. Phaàn cô baûn:

Chia toå luyeän taäp 7 ñoäng taùc ñaõ hoïc.

- GV ñi ñeán töøng toå quan saùt, nhaéc nhôû keát hôïp söûa chöõa ñoäng taùc sai cho HS.

- Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå, döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV.

Hoïc ñoäng taùc ñieàu hoaø :

- Caùch höôùng daãn töông töï nhö ñoäng taùc chaân: moãi laàn 2 laàn 8 nhòp.

  + Laàn 1: GV vöøa laøm maãu, vöøa giaûi thích vöøa hoâ nhòp chaäm.

  + Laàn 2 vaø 3 :  Vöøa laøm maãu vöøa cho HS taäp theo.

 

  + Laàn 4 vaø 5: GV chæ hoâ nhòp nhöng khoâng laøm maãu vôùi toác ñoä trung bình.

- Khi daïy ñoäng taùc ñieàu hoaø GV caàn chuù yù nhaéc nhôû HS:

  + Nhòp 1, 5: ñöa 2 tay leân cao nhöng thaû loûng, ñoàng thôøi naâng ñuøi leân vuoâng goùc vôùi thaân ngöôøi, caúng chaân thaû loûng (hít vaøo baêng muõi)

Chôi troø chôi “Chim veà toå”

- GV nhaéc laïi caùch chôi.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc em trong toå thay nhua hoâ cho caùc

baïn cuøng taäp.

 

 

- HS laéng nghe.

 

  + HS laéng nghe.

 

  + HS thöïc hieän.

 

  + HS thöïc hieän.

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

1


- GV nhaéc nhôû HS tích cöïc tham gia luyeän taäp, baûo ñaûm an toaøn vaø ñoaøn keát trong khi chôi.

III. Phaàn keát thuùc:

- Taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh sau ñoù voã tay theo nhòp vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- GV nhaän xeùt giôø hoïc.

- Nhaéc nhôû HS veà nhaø oân caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc.

- HS thöïc hieän.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

BAØI TDPTC- TROØ CHÔI “ÑUA NGÖÏA”

 

A. MUÏC TIEÂU :

- -Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc : vöôn thôû , tay , chaân , löôøn , buïng , toaøn thaân , nhaûy , ñieàu hoøa cuûa baøi taäp theå duïc phaùt trieån chung .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp vaø chôi troø chôi “Chaün - leû”

II. Phaàn cô baûn :

Chia toå luyeän taäp.

- GV ñi tôùi töøng toå quan saùt, ñoäng vieân nhaéc nhôû vaø söûa chöõa ñoäng taùc sai cho nhöõng em thöïc hieän chöa ñuùng.

- Laàn löôït thöïc hieän caùc ñoäng taùc döôùi söï ñieàu khieån cuûa GV.

- Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå, taïo khoâng khí soâi ñoäng cho buoåi hoïc.

Hoïc troø chôi”Ñua ngöïa”-Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác (có thể bằng xốp, bìa cứng,…).

- GV toå chöùa caùc ñoäi chôi vaø neâu teân troø chôi.

- Giaûi thích caùch cöôõi ngöïa, phi ngöïa vaø luaät chôi.

- GV coù theå hoûi nhöõng hieåu bieát veà loaøi ngöïa ñeå vaän duïng vaøo troø chôi.

- GV cho 1 soá HS laøm thöû .

- GV höôùng daãn theâm caùch chôi vaø neâu nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy, sau ñoù cho HS chôi chính thöùc.

Caùch chôi: Khi coù hieäu leänh cuûa GV, töøng em cöôõi ngöïa phi nhanh veà tröôùc theo caùch giaäm nhaûy baèng 2 chaân ñeå baät ngöôøi leân cao, veà tröôùc roài rôi xuoáng nheï nhaøng ôû tö theá chaân tröôùc chaân sau, 2 ñuøi vaãn keïp laáy ngöïa. Ñoäng taùc cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán vaùch giôùi haïn thì phi voøng quay trôû laïi vaùch xuaát phaùt, roài trao ngöïa cho baïn soá 2. Em soá 2 tieáp tuïc laøm nhö em soá 1. Cöù nhö vaäy cho ñeán heát.

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc em trong toå thay nhau hoâ cho caùc baïn cuøng taäp.

 

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

- Vaøi HS laøm maãu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


- Khi chôi GV caàn giaùm saùt caùc ñoäi vaø nhaéc nhôû caùc em thöïc hieän ñuùng caùch chôi, baûo ñaûm an toaøn khi chôi.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã thaû loûng, sau ñoù voã tay vaø haùt.

- GV cuøngHS heä thoáng baøi.

- GV nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao baøi taäp veà nhaø : OÂn baøi TDPTC ñaõ hoïc.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

BÀI  THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Thöïc hieän cô baûn ñuùng caùc ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Ñua ngöïa”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Ñöùng thaønh voøng troøn quay maët vaøo trong saân, khôûi ñoäng caùc khôùp vaø chôi troø chôi “Thi xeáp haøng nhanh”

II. Phaàn cô baûn:

- OÂn baøi TDPTC:

  + OÂn 8 ñoäng taùc 2, 3 laàn: taäp lieân hoaøn 2 x 8 nhòp.

  + Hoâ lieân tuïc töø ñoäng taùc naøy sang ñoäng taùc kia, tröôùc moãi ñoäng taùc GV neâu teân ñoäng taùc ñoù.

  + GV chuù yù söûa cho HS thöïc hieän chöa chính xaùc.

  + Khi taäp luyeän GV coù theå chia toå theo caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng, khuyeán khích toå chöùc cho caùc em taäp luyeän döôùi hình thöùc thi ñua.

- Toå chöùc cho HS thi ñua.

  + Moãi toå cöû 3, 4 em leân thi ñua.

  + GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông.

- Chôi troø chôi “Ñua ngöïa”:Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác (có thể bằng xốp, bìa cứng,…).

  + Cho khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp, nhaát laø coå chaân, ñaàu goái.

  + Höôùng daãn laïi caùch caàm ngöïa, phi ngöïa, caùch quay voøng.

  + GV höôùng daãn theâm caùch chôi vaø caùc tröôøng hôïp phaïm quy .

  + Cho tieán haønh chôi.

  + GV giaùm saùt caùc ñoäi vaø nhaéc nhôû caùc em thöïc hieän ñuùng caùch chôi, coù theå phaân coâng caùn söï laøm troïng taøi ñeå taát caû ñeáu ñöôïc chôi.

III. Phaàn keát thuùc:

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

  + HS thöïc hieän theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

 

 

 

 

  + 3, 4 HS leân thi ñua.

  + Caû lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

 

 

 

 

+ HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp.

  + HS chuù yù.

 

 

 

  + HS tieán haønh chôi.

 

 

 

 

1


- Ñöùng taïi choã voã tay.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- Nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao BT veà nhaø: OÂn luyeän baøi TDPTC ñeå chuaån bò kieåm tra.

 

HOAØN THIEÄN BAØI TDPTC

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Thöïc hieän cô baûn ñuùng caùc ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung .

-Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi “Ñua ngöïa”

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Giaäm chaân taïi choã, voã tay theo nhòp vaø haùt.

- Chaïy chaäm theo 1 haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Troø chôi “Keùo cöa löøa xeû” keát hôïp ñoïc caùc vaàn ñieäu.

II. Phaàn cô baûn:

- OÂn baøi TDPTC:

  + Taäp lieân hoaøn 8 ñoäng taùc, moãi ñoäng taùc 4 x 8 nhòp.

  + GV hoâ lieân tuïc heát ñoäng taùc naøy ñeán ñoäng taùc khaùc, tröôùc moãi ñoäng taùc GV neâu teân ñoäng taùc vaøo nhòp thöù 8.

  + Taäp töø 2 ñeán 3 laàn sau ñoù cho ban caùn söï lôùp hoâ.

  + Chia toå taäp luyeän theo caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng coù thi ñua. Khi taäp GV ñeán töøng toå xem xeùt vaø söõa loãi sai cho nhöõng ñoäng taùc chöa chính xaùc.

+ Toå chöùc thi ñua giöõa caùc toå.

  + Moãi toå cöû 3, 4 em leân thi ñua.

  + GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

  + Tuyø theo thöïc tieãn khaû naêng thöïc hieän ñoäng taùc cuûa HS, GV coù theå ñaûo thöù töï ñoäng taùc hoaëc neâu teân ñoäng taùc ñeå caùc em töï taäp.

- Chôi troø chôi “Ñua ngöïa”-Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác (có thể bằng xốp, bìa cứng,…).

  + Cho khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp, ñaëc bieät laø coå chaân, ñaàu goái.

  + Cho HS taäp laïi caùch caàm ngöïa, phi ngöïa, quay voøng.

  + Cho HS tieán haønh chôi.

  + Coù theå cöû 1 vaøi em thay nhau laøm troïng taøi ñeå taát caû ñeàu ñöôïc chôi.

  + Tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc vaø phaït ñoäi thua cuoäc baèng caùch ñoäi thua phaûi naém tay nhau vöøa nhaûy vöøa haùt 1 baøi.

III. Phaàn keát thuùc:

 

 

- HS thöïc hieän.

- HS thöïc hieän.

 

 

 

  + HS thöïc hieän theo nhòp ñeám cuûa GV.

 

 

  + HS taäp.

 

 

 

 

  + 3, 4 em ñaïi dieän toå thi ñua.

  + HS nhaän xeùt ñaùnh giaù.

 

 

 

 

 

 

 

- HS khôûi ñoäng kyõ caùc khôùp.

 

- HS oân taäp.

 

- HS chôi troø chôi.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

1


- Ñöùng taïi choã voã tay.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi.

- Nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao BT veà nhaø: OÂn luyeän baøi TDPTC ñeå chuaån bò kieåm tra.

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 13-14

BAØI 25          HOÏC ÑOÄNG TAÙC ÑIEÀU HOAØ-  TROØ CHÔI  “ CHIM VEÀ TOÅ ”

 

I.Muïc tieâu :

  -OÂn 7 ñoäng taùc ñaõ hoïc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc theo ñuùng thöù töï, chính xaùc vaø töông ñoái ñeïp. 

  -Troø chôi : “Chim veà toå Yeâu caàu HS naém ñöôïc luaät chôi, chôi töï giaùc, tích cöïc vaø chuû ñoäng

  -Hoïc ñoäng taùc ñieàu hoaø .Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng, nhòp ñoä chaäm vaø thaû loûng.                                                                                                                                                                               

II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän : Chuaån bò  coøi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:

Noäi dung

Ñònh löôïng

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.

  -GV  phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.

  -Khôûi ñoäng: 

   +Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai.

   +Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp.

   +Troø chôi: “Troø chôi hieäu leänh”.

 

2. Phaàn cô baûn:

  a) Baøi theå duïc phaùt trieån chung:

  * OÂn 7  ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung

   +Laàn 1: GV ñieàu khieån  vöøa hoâ nhòp cho HS taäp vöøa quan saùt ñeå söûa sai cho HS , döøng laïi ñeå söûa neáu nhòp naøo coù nhieàu HS taäp sai

   +Laàn 2: Môøi caùn söï leân hoâ nhòp cho caû lôùp taäp, GV quan saùt ñeå söûa sai cho HS (Chuù yù : Xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV neân nhaän xeùt).

  * Hoïc ñoäng taùc thaêng baèng

   +Laàn 1:

  -GV neâu teân ñoäng taùc, yù nghóa cuûa ñoäng taùc.

  -GV laøm maãu cho HS hình dung ñöôïc ñoäng taùc.

  -GV vöøa laøm maãu taäp chaäm töøng nhòp vöøa phaân tích giaûng giaûi ñeå HS taäp theo. 

Nhòp 1: Ñöa chaân traùi sang beân (thaû loûng chaân vaø baøn chaân khoâng chaïm ñaát, ñoàng thôøi hai tay dang ngang , baøn tay saáp (thaû loûng coå tay).

 Nhòp 2: Haï baøn chaân traùi xuoáng thaønh tö theá ñöùng hai chaân roäng baèng vai, ñoàng thôøi gaäp thaân saâu vaø thaû loûng, hai tay ñan cheùo nhau (tay traùi trong tay phaûi ngoaøi, thaû loûng coå tay).

6 – 10 phuùt

1 – 2 phuùt

 

 

 

 

2 – 3 phuùt

 

 

1 – 2  phuùt

 

18 – 22 phuùt

13 – 15 phuùt

1 – 2 laàn moãi ñoäng taùc

2 x 8 nhòp

 

 

 

 

 

4 – 5 laàn

moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5  phuùt

 

 

 

1 laàn

 

 

4 – 6 phuùt

6 – 8 laàn

6 – 8 laàn

 

1 – 2 phuùt

1 – 2 phuùt

 

-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.

               GV

 

 

 

 

 

 

-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.

 

  

  

                GV

 

  

  

                GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

 

 

 

 

GV

 

 

 

 

                 

    GV  

                 

                 

                 

 

GV

 

 

 

 

 

 

-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.

GV

 

1

nguon VI OLET