nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ

Giáo án điện tử Ngữ văn 11

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 2/26/2017 11:40:27 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 0
Tác giả: Tính Phạm Văn
Nguồn: suu tam
File đính kèm: THAO_TAC_LAP_LUAN_BAC_BO1.doc
Xem: 0
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Ngữ văn 11, Mien phi 100%

SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Ngữ văn 11 Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ mien phi,tai lieu Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ mien phi,bai giang Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

TUẦN 4 (HKII) Ngày soạn: 19/02/2017
Tiết: 82 Ngày dạy: 24/02/2017

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Hiểu mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.
- Sử dụng các cách lập luận bác bỏ trong bài văn nghị luận.
II. DỰ KIẾN TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Những kỹ năng sống cơ bản: - Vận dụng và phân tích các cách lập luận bác bỏ.
- Giao tiếp, trao đổi và trình bày vấn đề.
- Phân biệt giữa đúng – sai, phù hợp – lệch lạc, khoa học – thiếu khoa học trong nhận định, đánh giá các quan điểm, ý kiến.
- Kiên quyết và tự tin trong trình bày quan điểm cá nhân.
2. Hình thức tổ chức và phương pháp:
- Diễn giảng, vấn đáp
- Thảo luận nhóm.
- Nêu vấn đề
3. Phương tiện và yếu tố bổ trợ:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, phương tiện trực quan (trình chiếu powerpoint), tài liệu tham khảo, thảo luận nhóm..
- Học sinh: Sách giáo khoa, soạn bài, tài liệu tham khảo.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giới thiệu bài mới: Bác bỏ là một thao tác quan trọng giúp bài văn nghị luận thêm sâu sắc và giàu tính thuyết phục. Thao tác này không chỉ hữu ích cho việc viết bài văn nghị luận mà còn cần thiết trong cuộc sống. Bài học này sẽ giúp các em nắm được, mục đích, yêu cầu và cách bác bỏ một ý kiến sai lầm.
4. Tiến trình bài mới:

Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài học

10 phút
Hoạt động 1:
- Giáo viên cho học sinh xem ví dụ về bác bỏ và thao tác lập luận bác bỏ.
? Em hiểu như thế nào là “bác bỏ”?
- Giáo viên cho ví dụ minh họa
- Giáo viên gọi 1 học sinh trả lời.
- Giáo viên nhận xét, giảng giải, chốt lại.

?Từ ví dụ trên, em hãy cho biết em hiểu thế nào là lập luận bác bỏ?
- Gọi học sinh trả lời.

- Giáo viên nhận xét, phân tích, chốt ý.
Hoạt động 2:
? Mục đích của em khi thực hiện bác bỏ một quan điểm, ý kiến nào đó là hướng đến điều gì?
- Giáo viên gọi học sinh trả lời câu hỏi.
- Giáo viên nhận xét, giảng giải, chốt ý.

? Để bác bỏ thành công chúng ta cần đảm bảo những yêu cầu nào trong quá trình lập luận bác bỏ?
- Giáo viên gọi học sinh trả lời
- GV nhận xét, giảng giải, góp ý.
- Học sinh trả lời câu hỏi .
- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.
- Học sinh suy nghĩ, phân tích quan niệm đó


- Học sinh trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân

- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.


- Học sinh trả lời câu hỏi của hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe, ghi chép lại.

- Học sinh trả lời câu hỏi của hoạt động 2.


- HS lắng nghe, ghi nhận.
I. Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.
1. Khái niệm:
- Bác bỏ: gạt đi, bác đi, không chấp nhận.- Lập luận bác bỏ là dùng lý lẽ, dẫn chứng đúng đắn, mang tính khoa học để chỉ rõ những sai lầm lệch lạc, thiếu khoa học của một quan điểm, ý kiến nào đó. Nói một cách ngắn gọn, lập luận bác bỏ là dùng thao tác bác bỏ trong bài văn nghị luận.


2. Mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ:
a) Mục đích:
Trao đổi lại, tranh luận lại để chỉ ra những luận điểm, luận cứ và ý kiến sai nhằm khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề.b) Yêu cầu:
- Nắm chắc những sai lầm, lệch lạc trong quan điểm, ý kiến của người khác.
- Đưa ra những dẫn chứng, lý lẽ thuyết phục, mang tính khoa học.
- Kiên định khi bác bỏ với thái độ thẳng thắn, khách quan.

15 phút
Hoạt động 3:

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download THAO_TAC_LAP_LUAN_BAC_BO1.doc