Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ

Đăng ngày 2/26/2017 11:40:27 AM | Thể loại: Ngữ văn 11 | Chia sẽ bởi: Tính Phạm Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

TUN 4 (HKII)       Ngày son: 19/02/2017

Tiết: 82        Ngày dy: 24/02/2017

 

THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

  - Hiểu mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.

- Sử dụng các cách lập luận bác bỏ trong bài văn nghị luận.

II. DỰ KIẾN TỔ CHỨC DẠY HỌC

   1. Những kỹ năng sống cơ bản:
- Vận dụng và phân tích các cách lập luận bác bỏ.

- Giao tiếp, trao đổi và trình bày vấn đề.

 - Phân biệt giữa đúng – sai, phù hợp – lệch lạc, khoa học – thiếu khoa học trong nhận định, đánh giá các quan điểm, ý kiến.

- Kiên quyết và tự tin trong trình bày quan điểm cá nhân.

 2. Hình thức tổ chức và phương pháp:

- Diễn giảng, vấn đáp

- Thảo luận nhóm.

- Nêu vấn đề

 3. Phương tiện và yếu tố bổ trợ:

 - Giáo viên: Sách giáo khoa, phương tiện trực quan (trình chiếu powerpoint), tài liệu tham khảo, thảo luận nhóm..

- Học sinh: Sách giáo khoa, soạn bài, tài liệu tham khảo.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số

 2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giới thiệu bài mới: Bác bỏ là một thao tác quan trọng giúp bài văn nghị luận thêm sâu sắc và giàu tính thuyết phục. Thao tác này không chỉ hữu ích cho việc viết bài văn nghị luận mà còn cần thiết trong cuộc sống. Bài học này sẽ giúp các em nắm được, mục đích, yêu cầu và cách bác bỏ một ý kiến sai lầm.

4. Tiến trình bài mới:

 

Thời gian

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung bài học

10 phút

Hoạt động 1:

- Giáo viên cho học sinh xem ví dụ về bác bỏ và thao tác lập luận bác bỏ.

? Em hiểu như thế nào là “bác bỏ”?

- Giáo viên cho ví dụ minh họa

- Giáo viên gọi 1 học sinh trả lời.

- Giáo viên nhận xét, giảng giải, chốt lại.

 

?Từ ví dụ trên, em hãy cho biết em hiểu thế nào là lập luận bác bỏ?

- Gọi học sinh trả lời.

 

- Giáo viên nhận xét, phân tích, chốt ý.

 

 

 

 

Hoạt động 2:

? Mục đích của em khi thực hiện bác bỏ một quan điểm, ý kiến nào đó là hướng đến điều gì?

- Giáo viên gọi học sinh trả lời câu hỏi.

- Giáo viên nhận xét, giảng giải, chốt ý.

 

  ? Để bác bỏ thành công chúng ta cần đảm bảo những yêu cầu nào trong quá trình lập luận bác bỏ?

- Giáo viên gọi học sinh trả lời

- GV nhận xét, giảng giải, góp ý.

 

 

 

 

Học sinh trả lời câu hỏi .

- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.

- Học sinh suy nghĩ, phân tích quan niệm đó

 

 

-  Học sinh trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân

 

 

 

 

 

- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.

 

 

- Học sinh trả lời câu hỏi  của hoạt động 2.

 

 

 

- Học sinh lắng nghe, ghi chép lại.

 

- Học sinh trả lời câu hỏi  của hoạt động 2.

 

 

- HS lắng nghe, ghi nhận.

I. Khái niệm, mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.

1. Khái niệm:

- Bác bỏ: gạt đi, bác đi, không chấp nhận.

 

 

 

 

 

 

 

- Lập luận bác bỏ là dùng lý lẽ, dẫn chứng đúng đắn, mang tính khoa học để chỉ rõ những sai lầm lệch lạc, thiếu khoa học của một quan điểm, ý kiến nào đó. Nói một cách ngắn gọn, lập luận bác bỏ là dùng thao tác bác bỏ trong bài văn nghị luận.

 

 

2. Mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ:

a) Mục đích:

Trao đổi lại, tranh luận lại để chỉ ra những luận điểm, luận cứ và ý kiến sai nhằm khẳng định lại tính đúng đắn của vấn đề.

 

 

 

b) Yêu cầu:

- Nắm chắc những sai lầm, lệch lạc trong quan điểm, ý kiến của người khác.

- Đưa ra những dẫn chứng, lý lẽ thuyết phục, mang tính khoa học.

- Kiên định khi bác bỏ với thái độ thẳng thắn, khách quan.

15 phút

Hoạt động 3: Hoạt động nhóm 4-5 HS/nhóm (5 phút).

* Đọc các đoạn trích SGK/tr 24-25, trả lời các câu hỏi sau:

- Tác giả đã bác bỏ điều gì? Đó là luận điểm, luận cứ hay lập luận?

- Phân tích cách thức bác bỏ mà tác giả sử dụng (lí lẽ, dẫn chứng như thế nào?).

 

- Gọi đại diện nhóm 1 làm ngữ liệu 1a.

 

- Gọi nhóm 2 nhận xét, bổ sung.

 

- Giáo viên giảng giải, nhận xét, chốt ý.

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên gọi đại diện nhóm 3 trả lời câu hỏi ngữ liệu 1b.

 

 

- Giáo viên gọi nhóm 4 nhận xét, bổ sung.

 

 

 

- Giáo viên giảng giải, nhận xét, chốt ý.

 

 

- Giáo viên gọi đại diện nhóm 5 trả lời câu hỏi ngữ liệu 1c.

- GV gọi nhóm 6 nhận xét, bổ sung.

 

- GV giảng giải, nhận xét, chốt ý.

 

 

 

[?] Hoạt động 4:

Từ những bài tập trên em hãy rút ra cách thức để chúng ta thực hiện thao tác bác bỏ.

- GV gọi 1 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, chốt ý.

 

 

 

 

Học sinh nhanh chóng ổn định nhóm và thảo luận.

- Nhóm 1, 2 thảo luận ngữ liệu 1a;

- Nhóm 3, 4 thảo luận ngữ liệu 1b; nhóm 5, 6 thảo luận ngữ liệu 1c.

 

 

- Học sinh đại diện nhóm 1 trình bày về ngữ liệu 1a.

- 1 học sinh nhóm 2 nhận xét, bổ sung.

- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.

 

 

 

 

 

 

- 1 học sinh đại diện nhóm 3 trình bày về ngữ liệu 1b.

 

 

- 1 học sinh đại diện nhóm 4 nhận xét, bổ sung.

 

 

- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.

 

 

- 1 học sinh đại diện nhóm 5 trình bày ngữ liệu 1c.

 

- Nhóm 6 nhận xét, bổ sung.

 

- Học sinh lắng nghe, ghi nhận.

 

 

 

 

HS suy nghĩ, khái quát kiến thức.

 

 

- 1 HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, ghi lại.

II. Cách bác bỏ

1. Phân tích ngữ liệu:

a)

* Bác bỏ luận điểm: “Nguyễn Du là một con bệnh thần kinh”.

* Cách thức bác bỏ:

- Chỉ ra sai lầm: Căn cứ vào thơ của Nguyễn Du mà cho rằng ông mắc bệnh thần kinh.

- So sánh với những thi sĩ khác: Pa-xcan, những thi sĩ Anh Cát Lợi, Na Uy, Đan Mạch.

- Dùng nhiều kiểu câu:

  + Câu khẳng định: “Không thế đâu”; “Nếu không có bằng chứng gì khác… ta cho là tưởng tượng của nghệ sĩ”.

  + Câu hỏi tu từ: “Tác giả căn cứ vào đâu…, hay vào những di bút của thi sĩ?”

- Đưa ra đối sánh: kẻ tạo ra tuyệt tác “Truyện Kiều” không thể nào là con bệnh thần kinh.

b)

* Bác bỏ luận cứ: “Nhiều đồng bào…tiếng nước mình nghèo nàn”

* Cách bác bỏ:

- Trực tiếp bác bỏ: “Lời trách cứ này khồn có cơ sở nào cả”

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ, Ngữ văn 11. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ trong chủ đề Ngữ văn 11 được chia sẽ bởi bạn Tính Phạm Văn đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Ngữ văn 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập TUẦN 4 (HKII) Ngày soạn: 19/02/2017 Tiết: 82 Ngày dạy: 24/02/2017 THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ I, bên cạnh đó MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hiểu mục đích, đề nghị của thao tác lập luận bác bỏ, thêm nữa - Sử dụng những cách lập luận bác bỏ trong bài văn nghị luận, nói thêm II, cho biết thêm DỰ KIẾN TỔ CHỨC DẠY HỌC 1, tiếp theo là Những kỹ năng sống cơ bản: - Vận dụng và phân tích những cách lập luận bác bỏ, tiếp theo là - Giao https://nslide.com/giao-an/tuan-21-thao-tac-lap-luan-bac-bo.zv6r0q.html