THỂ DỤC 1- TUẦN 23-24

BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG

           I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng của bài thể dục phát triển chung.

        Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác toàn thân của bài TD phát triển chung.

        Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

           II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  tranh thể dục

           III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Học động tác phối hợp

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập

       Nhận xét:

 

 

b. Ôn 6 động tác thể dục đã học

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

       Nhận xét

c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh”

Giáo viên hướng dẫn và  tổ chức học sinh chơi                   

\

         Nhận xét:

22 – 24’

 

GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập.

 

 

 

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

        GV nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm.

 

        Đồi hình tập luyện như trên.

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.

III/ KẾT THÚC:

    Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

    Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

    Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 - 4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

BAØI THEÅ DUÏC – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

        Bước đầu biết cách thực hiện đ.tác đều hòa của bài TD phát triển chung.

        Biết cách điểm số đúng hàng học theo tổ và lớp.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  tranh thể dục

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVÐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

6 – 8’

 

1


        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

        Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

II/ CƠ BẢN:

a. Học động tác điều hoà

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập

       Nhận xét

 

b. Ôn 7 động tác thể dục đã học (cả bài )

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

       Nhận xét:

 

* Ôn điểm số hàng dọc theo tổ (hàng)

Giáo viên tổ chức học sinh thực hiện.

       Nhận xét:

c. Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh”

Giáo viên hướng dẫn và  tổ chức học sinh chơi                   

 

 

 

22 – 24’

 

        GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem và hô nhịp cho hs tập.

 

 

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

        GV nêu những sai lầm thường mắc và cách sửa cho hs nắm.

 

        Đồi hình tập luyện như trên.

        GV quan sát nhắc  nhở và sửa sai ở hs.

 

        Từ đội hình trên cho hs quay sang phải hoặc trái thành hàng dọc. Điểm số theo hàng.

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi, các trường hợp phạm qui cho hs nắm, có thể gọi 1 – 2 em thị phạm mẫu, nhẫn xét. Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi.

        GV biểu dương đội thắng, khuyến khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 23-24

BÀI 45: TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB,  đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Học trò chơi “Kết bạn ”.Yêu cầu nắm vững cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi.

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

 

1


- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

 

 

 

 

 

 

 

- Đi theo vạch kẻ, hai tay dang ngang.

 

 

- Trò chơi “Nhảy ô”

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

G nêu tên động tác, làm mẫu và giải thích động tác. H lần lượt đi theo từng hàng từng em. G nhận xét sửa sai cho từng H

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi .G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

BÀI 46: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY- TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. Mục tiêu

- Học đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Kết bạn ”.Yêu cầu nắm vững cách chơi và biết tham gia chơi.

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

 

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tậpđi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(2 lần)

G chỉ cho H biết vạch chuẩn bị, vạch xuất phát đi, vạch bắt đầu chạy và vạch đích.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

1


 

 

 

 

 

- Trò chơi “Kết bạn”.

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi .G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

BÀI 47: ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY- TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. Mục tiêu

- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Kết bạn ”.Yêu cầu nắm vững cách chơi và biết tham gia chơi.

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “Kết bạn”.

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(2 lần)

G chỉ cho H biết vạch chuẩn bị, vạch xuất phát đi, vạch bắt đầu chạy và vạch đích.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi .G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

1


BÀI 48: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNGVÀ ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY- TRÒ CHƠI “NHẢY Ô”

I. Mục tiêu

- Tiếp tục ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Nhảy ô ”.Yêu cầu nắm vững cách chơi và biết tham gia chơi.

. II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “Nhảy ô”.

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(2 lần)

G chỉ cho H biết vạch chuẩn bị, vạch xuất phát đi, vạch bắt đầu chạy và vạch đích.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi .G chơi mẫu (1 lần), hướng dẫn cho từng H thực hiện.

G kết hợp sửa sai

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

THỂ DỤC 3- TUẦN 23-24

TROØ CHÔI “CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC”

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Bieát caùch nhaûy daây  vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao daây , qua daây .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc  .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

1


- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Ñöùng ngoài theo leänh”

II. Phaàn cô baûn:

OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân:

- Cho caùc toå luyeän taäp theo töøng khu vöïc quy ñònh.

- GV ñi ñeán töøng toå nhaéc nhôû vaø giuùp ñôõ nhöõng em coøn chöa thuaàn thuïc.

- Cho HS luyeän taäp töøng ñoâi thay nhau ngöôøi taäp - ngöôøi ñeám.

- GV chuù yù nhaéc nhôû caùc em khi nhaûy xong neân thaû loûng tích cöïc.

Troø chôi “Chuyeàn boùng tieáp söùc”:

- GV neâu quy taéc troø chôi.

- Tieán haønh cho HS chôi theo toå cho thuaàn thuïc.

- Cho HS thi ñua giöõa caùc toå.

- Nhaän xeùt vaø tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc.

III. Phaàn keát thuùc:

- Chaïy chaäm, thaû loûng tích cöïc, hít thôû saâu.

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt.

- Yeâu caàu HS thöïc hieän nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân.

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo toå.

 

 

- HS luyeän taäp theo nhoùm ñoâi.

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

- Caùc toå thi ñua.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

TROØ CHÔI “CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC”

 

A. MUÏC TIEÂU :

- Bieát caùch nhaûy daây  vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao daây , qua daây .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc  .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch ñeå chuaån bò cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Keùo cöa löøa xeû”

- Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung.

II. Phaàn cô baûn :

OÂn nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân:

- Taäp theo toå taïi khu vöïc theo quy ñònh.

- GV phaân coâng töøng ñoâi taäp thay nhau ngöôøi taäp - ngöôøi ñeám.

- Thi nhaûy giöõa caùc toå, toå naøo nhaûy ñöôïc soá laàn nhieàu nhaát seû ñöôïc thöôûng.

- GV nhaän xeùt.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo khu vöïc ñaõ phaân.

 

 

- HS thi ñua.

 

 

1


Troø chôi “Chuyeàn boùng tieáp söùc”:

- Cho HS tieán haønh chôi theo ñoäi hình 4 haøng doïc.

- GV nhaän xeùt vaø tyueân döông.

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm 2 chaân

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn nhaûy daây kieåu chuïm 2 chaân.

 

- HS tieán haønh chôi troø chôi.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN - TROØ CHÔI “NEÙM TRUÙNG ÑÍCH”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

 -Bieát caùch nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây ,chao daây ,quay daây, ñoäng taùc nhaûy daây nheï nhaøng .

   -Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 6 - 8 quaû boùng, HS moãi em moät sôïi daây nhaûy

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm töø 200 --> 250m theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, khuyûu tay, vai, goái, hoâng.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân 

 

 

Troø chôi “Neùm boùng truùng ñích”

 

 

 

 

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñi ñöôøng theo nhòp, vöøa ñi vöøa haùt

- Ñöùng taïi choã thöïc hieän moät soá ñoäng taùc thaû loûng

- Nhaän xeùt tieát hoïc

- Giao baøi taäp veà nhaø: Nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân

 

- Ñoäi hình 4 haøng doïc --> 4 haøng ngang

 

- Ñoäi hình voøng troøn

 

 

 

 

- Laàn 1,2 taäp ñoàng loaït

- Laàn 3,4 taäp theo toå

- Laàn 5 moãi toå ñaïi dieän moät em ra thi ñaáu

- GV neâu teân troø chôi, giaûi thích caùch chôi vaø laøm maãu ñoäng taùc. HS chôi thöû moät laàn

GV h/d theâm nhöõng tröôøng hôïp phaïm qui ñeå HS naém vöõng theâm luaät chôi roài môùi chôi chính thöùc

 

 

 

 

- Töï oân luyeän

 

NHAÛY DAÂY- TROØ CHÔI “NEÙM TRUÙNG ÑÍCH”

 

A. MUÏC TIEÂU :

-  OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân. Yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

1


- Chôi troø chôi: “Neùm truùng ñích”. Yeâu caàu HS bieát caùch chôi vaø bieát tham gia chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng.

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : GV chuaån bò coøi, 6 - 8 quaû boùng, HS moãi em moät sôïi daây nhaûy.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy nheï nhaøng töø 200 --> 250m theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Taäp baøi TD phaùt trieån chung

II. Phaàn cô baûn :

OÂn nhaûy daây caù nhaân kieåu chuïm hai chaân

Troø chôi “Neùm boùng truùng ñích”

III. Phaàn keát thuùc :

- Ñi voøng troøn, thaû loûng vaø hít thôû saâu

- HS thöïc hieän “Neùm boùng truùng ñích”

- Giao baøi taäp veà nhaø: Nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân

 

- Ñoäi hình 4 haøng doïc --> 4 haøng ngang

- Ñoäi hình voøng troøn

 

 

 

- Nhö phöông phaùp tieát 47

- Nhö phöông phaùp tieát 47

 

 

- Töø 2 - 3 HS. HS nhaän xeùt , GV nhaän xeùt

- Töï oân luyeän

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 23-24

BẬT XA- TRÒ CHƠI “CON SÂU ĐO

 

I. Môc tiªu:

- Häc kü thuËt bËt xa. Yªu cÇu biÕt ®­îc c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng

- Trß ch¬i “Con s©u ®o”. Yªu cÇu biÕt ®­îc c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- VÖ sinh an toµn s©n tr­êng.

- ChuÈn bÞ: Cßi dông cô phôc vô bËt xa, kÎ s½n v¹ch chuÈn bÞ vµ xuÊt ph¸t cho trß ch¬i

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

- Trß ch¬i “§øng ngåi theo hiÖu lÖnh”

* Ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)Bµi tËp RLTTCB

- Häc kü thuËt bËt xa

+GV nªu tªn bµi tËp, HD gi¶i thÝch kÕt hîp lµm mÉu c¸ch t¹o ®µ(t¹i chç)C¸ch bËt xa råi cho HS bËt thö vµ bËt chÝnh thøc

+Tr­íc khi tËp nªn cho HS khëi ®éng kü l¹i c¸c khíp, tËp bËt nh¶y nhÑ nhµng tr­íc, yªu cÇu HS khi ch©n tiÕp ®Êt cÇn lµm ®éng t¸c chóng ch©n(Ho·n xung), sau khi ®· thùc hiÖn ®­îc t­¬ng ®èi thµnh th¹o, míi yªu cÇu HS bËt hÕt søc r¬i xuèng hè c¸t hoÆc ®Öm. tr¸nh tuyÖt ®èi ®Ó c¸c em dïng hÕt søc bËt xa r¬i xuèng s©n gh¹ch hoÆc trªn nÒn cøng

+GV nªn HD c¸c em thùc hiÖn phèi hîp bµi tËp nhÞp nhµng chó ý ®¶m b¶o an toµn

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Lµm quen víi trß ch¬i “Con s©u ®o”. GV nªu tªn trß ch¬i, giíi thiÖu c¸ch ch¬i thø nhÊt

- Cho 1 sè HS ra lµm mÉu ®ång thêi gi¶i thÝch ng¾n gän c¸ch ch¬i cho HS ch¬i thö 1 lÇn ®Ó biÕt c¸ch ch¬i, sau ®ã ch¬i chÝnh thøc

6- 10’

 

 

 

 

18- 22’

12- 14’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- 8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


. Cho HS tËp theo 2- 4 hµng däc cã sè ng­êi b»ng nhau. Mçi hµng trë thµnh 1 ®éi thi ®Êu

- Mét sè tr­êng hîp ph¹m quy

+Di chuyÓn tr­íc khi cã lÖnh hoÆc ng­êi tr­íc ch­a vÒ t¬Ý n¬i

+BÞ ngåi xuèng mÆt ®Êt

+Kh«ng thùc hiÖn di chuyÓn theo quy ®Ýnh

C. PhÇn kÕt thóc.

- Ch¹y chËm th¶ láng tÝch cùc, hÝt thë s©u

- GV cïng HS hÖ thèng bµi

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc

- GV giao bµi tËp vÒ nhµ «n bËt xa

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẬT XA, PHỐI HỢP CHẠY NHẢY- TRÒ CHƠI “CON SÂU ĐO

 

I. Môc tiªu:

- «n bËt xa vµ häc phèi hîp ch¹y nh¶y. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng

- Trß ch¬i : Con s©u ®o”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i ë møc ®é t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- VÖ sinh an toµn s©n tr­êng.

- ChuÈn bÞ: Cßi dông cô vµ ph­¬ng tiÖn luyÖn tËp bËt xa vµ s©n ch¬i cho trß ch¬i nh­ bµi 45

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- Ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- Trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ

* TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)Bµi tËp RLTTCB

- «n bËt xa

+Tr­íc khi tËp,GV nªn cho HS khëi ®éng kü l¹i c¸c khíp, tËp bËt nh¶y nhÑ nhµng 1 sè lÇn, sau ®ã nh¾c l¹i yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn bµi tËp

+Khi tæ chøc luyÖn tËp,GV cã thÓ chia sè HS trong líp thµnh tõng líp tËp t¹i nh÷ng n¬i quy ®Þnh

+GV cho thi ®ua gi÷a c¸c tæ 1 lÇn xem tæ nµo cã ng­êi bËt xa nhÊt sÏ ®­îc khen th­ëng. Khi bË xong. GV nh¾c c¸c em th¶ láng tÝch cùc

* Thi bËt nh¶y tõng ®«i mét, tæ nµo nhiÒu ng­êi bËt xa h¬n ®­îc biÓu d­¬ng

- Häc phèi hîp ch¹y nh¶y

+GV HD c¸ch tËp luyÖn phèi hîp, gi¶i thÝch ng¾n gän c¸c ®éng t¸c vµ lµm mÉu, sau ®ã cho HS tËp thö 1 lÇn ®Ó n¾m ®­îc c¸ch thùc hiÖn bµi tËp

+Cho HS tËp theo ®éi h×nh hµng däc, em ®øng ®Çu hµng thùc hiÖn xong ®i ra khái ®Öm hoÆc hè c¸t, em tiÕp theo míi ®ù¬c xuÊt ph¸t

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “Con s©u ®o”. GV nªu tªn trß ch¬i, giíi thiÖu c¸ch ch¬i thø 2, HD vµ gi¶i thÝch c¸ch ch¬i cho HS ch¬i thö, sau ®ã míi ch¬i chÝnh thøc. Cã thÓ cho tõng ®«i thi víi nhau hoÆc tËp hîp HS thµnh 2 hµng däc cã sè ng­êi b»ng nhau ®Ó thi ®ua víi nhau, ®éi nµo di chuyÓn nhanh nhÊt Ýt ph¹m quy ®«Þ ®ã th¾ng. 2 ®éi thi tõ 1- 2 lÇn GV lµ träng tµi vµ cã thÓ cö thªm HS gi¸m s¸t, sau c¸c lÇn ch¬i th× cho ®æi ng­êi gi¸m s¸t ®Ó tÊt c¶ c¸c em ®Òu ®­îc ch¬i

6- 10’

 

 

 

 

18- 22’

8- 12’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


C. PhÇn kÕt thóc.

- GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp hoÆc ®i th­êng theo nhÞp 2- 4 hµng däc

- GV cïng HS hÖ thèng bµi

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc vµ giao bµi tËp vÒ nhµ bËt xa

 

 

4- 6’

 

 

 

PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY, MANG VÁC-  TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”

 

I. Môc tiªu:

- «n phèi hîp ch¹y,nh¶y vµ häc ch¹y, mang, v¸c. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc ®é cí b¶n ®óng

- Trß ch¬i “KiÖu ng­êi”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- VÖ sinh an toµn s©n tr­êng.

- ChuÈn bÞ: Cßi, dông cô phôc vô tËp luyÖn phèi hîp ch¹y nh¶y, mang, v¸c, kÎ c¸c v¹ch chuÈn bÞ, xuÊt ph¸t giíi h¹n

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- Xoay c¸c khíp cæ tay, c¶ng tay, c¸nh tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng

- Ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

* Trß ch¬i “KÕt b¹n”

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)Bµi tËp RLTTCB

- «n bËt xa: 6- 7 phót. Chia nhãm tËp luyÖn theo khu vùc ®· quy ®Þnh. Yªu cÇu hoµn thiÖn kü thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch

- TËp phèi hîp ch¹y nh¶y

+GV nh¾c l¹i c¸ch tËp luyÖn phèi hîp, lµm mÉu sau ®ã cho HS thùc hiÖn bµi tËp

+Cho HS tËp theo ®«Þ h×nh hµng däc, ®iÒu khiÓn c¸c em tËp luyÖn theo hiÖu lÖnh cßi, em ®øng ®©ï hµng thùc hiÖn xong ®i ra khái ®Öm hoÆc hè c¸t,GV míi cho em tiÕp ®­îc xuÊt ph¸t

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “KiÖu ng­êi”. GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i vµ lµm mÉu ®éng t¸c kiÖu t¹i chç, sau ®ã míi cho di chuyÓn. Sau 1 vµi lÇn thùc hiÖn thö, míi tæ chøc cho c¸c em ch¬i chÝnh thøc. Khi tæ chøc cho HS ch¬i cÇn gi÷ kû luËt tËp luyÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c em

C. PhÇn kÕt thóc.

- §i th­êng theo nhÞp võa ®i võa h¸t

- §øng t¹i chç thùc hiÖn 1 sè ®éng t¸c th¶ láng(do GV chän)

- GV cïng HS hÖ thèng bµi

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ giao bµi tËp vÒ nhµ

6- 10’

 

 

 

 

 

18- 22’

12- 14’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 6’

 

 

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẬT XA-  TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”

 

I. Môc tiªu:

- KiÓm tra bËt xa. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch

- Trß ch¬i “KiÖu ng­êi”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i ë møc ®é t­¬ng ®èi chñ ®éng

II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn.

- VÖ sinh an toµn s©n tr­êng.

1


- ChuÈn bÞ cßi, th­íc d©y, ®Öm hoÆc hè c¸t, bµn ghÕ dông cô phôc vô cho kiÓm tra. KÎ c¸c v¹ch chuÈn bÞ, xuÊt ph¸t vµ khu vùc kiÓm tra

III. Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p lªn líp.

Néi dung

Thêi l­îng

C¸ch tæ chøc

A. PhÇn më ®Çu:

- TËp hîp líp phæ biÕn néi dung bµi häc.

- Ch¹y chËm theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn

- TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung

* Trß ch¬i “Lµm theo hiÖu lÖnh”

B. PhÇn c¬ b¶n.

a)Bµi tËp RLTTCB

- KiÓm tra bËt xa

+LÇn l­ît tõng em thùc hiÖn bËt xa r¬i xuèng ®Öm hoÆc hè c¸t. Mçi em thùc hiÖn 2 lÇn, ®o thµnh tÝch cña lÇn nh¶y xa h¬n

+Tæ kiÓm tra sau phôc vô tæ kiÓm tra tr­íc vµ ng­îc l¹i

+GV cÇn bao qu¸t chung vµ yªu cÇu HS gi÷ trËt tù kû luËt

+C¸ch ®¸nh gi¸ dùa trªn møc ®é thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng HS theo møc sau

Hoµn thµnh tèt: Thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, thµnh tÝch ®¹t 140 cm (Nam) vµ 130cm(N÷)

- Hoµn thµnh: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c, thµnh tÝch ®¹t tèi thiÓu 120cm (Nam)Vµ 100cm(N÷)

- Ch­a hoµn thµnh: thùc hiÖn kh«ng ®óng ®éng t¸c thµnh tÝch ®¹t d­íi 120cm (Nam) 100cm(n÷)

- TËp phèi hîp ch¹y,mang,v¸c. Chia tæ tËp luyÖn theo khu vùc ®· quy ®Þnh

b)Trß ch¬i vËn ®éng

- Trß ch¬i “KiÖu ng­êi”. GV nªu tªn trß ch¬i nh¾c l¹i c¸ch ch¬i cho ch¬i thö 1 lÇn råi míi cho ch¬i chÝnh thøc. Mçi tæ lµ 1 ®éi, 3 HS lµ 3 nhãm thùc hiÖn kiÖu ng­êi ®i chuyÓn nhanh trong 5- 7 m. Thi gi÷a c¸c tæ víi nhau. Khi tæ chøc cho HS ch¬i cÇn ®¶m b¶o an toµn cho c¸c em. KhuyÕn khÝch thi ®ua gi÷a c¸c nhãm, tæ víi nhau

C. PhÇn kÕt thóc.

- §i theo vßng trßn th¶ láng, hÝt thë s©u

- GV nhËn xÐt phÇn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸

- GV giao bµi tËp vÒ nhµ nh¶y d©y kiÓu chôm ch©n

6- 10’

 

 

 

 

 

18- 22’

12- 14’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 6’

 

 

4- 6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỂ DỤC 5- TUẦN 23-24

NHẢY DÂY, BẬT CAO- TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”

 

I- Môc tiªu:

- ¤n di chuyÓn tung vµ b¾t bãng, «n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc, ch©n sau. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- ¤n bËt cao. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng.

- Lµm quen trß ch¬i Qua cÇu tiÕp søc. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc.

II- §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ mçi em mét d©y nh¶y vµ ®ñ bãng ®Ó häc sinh tËp luyÖn.

iiI- c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

Ho¹t ®éng 1: Më ®Çu 6 - 10 phót

- Gi¸o viªn nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc: 1-2 phót.

- C¶ líp ch¹y chËm trªn ®Þa h×nh tù nhiªn xung quanh s©n tËp: 1  phót.

1

nguon VI OLET