THỂ DỤC 1- TUẦN 25-26

BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung (có thể còn we6n tên động tác).

        Bước đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường, 01 còi

        Mỗi HS một quả cầu.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

ĐL

Phương pháp tổ chức

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

                   GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển đứng sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn bài thể dục

       Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng.

        Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện

 

 

 

 

 

 

 

c. Tâng cầu

        Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

 

22 – 24’

 

 

        Đội hình tập luyện

 

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

                    

 

                        GV

        GV quan sát, nhắc nhở sửa sai ở HS.

 

 

 

        GV nhắc lại lại nội dung ôn tập, những sai lầm thường mắc và cách sửa sai cho HS nắm.

        Đội Hình tập luyện.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

                   GV

 

        GV giới thiệu quả cầu, sau đó làm mẫu đ. Tác vừa giải thích cách chơi. Tổ chức cho HS tập luyện.

        Chia lớp thành nhiều nhóm tập lyện, GV wan sát nhớp nhở hs đảm bảo an toàn.

        GV quan sát, nhắc nhở sửa sai

III/ KẾT THÚC:

 

 

1


        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ

 

 BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

  I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung.

        Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc tung cầu lên cao rồi bắt lại.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường, 01 còi

        Mỗi HS một quả cầu.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

ĐL

Phương pháp tổ chức

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

 

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

           *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

                   GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

    a. Ôn bài thể dục

        Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Tâng cầu

        Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

 

 

 

  22 – 24’

 

 

        Đội hình tập luyện

 

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

                    

 

                        GV

        GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở hs.

 

        GV nhắc lại lại nội dung ôn tập, những sai lầm thường mắc và cách sửa sai cho HS nắm. Sau đó tổ chức cho hs tập luyện theo đội hình vòng tròn.

        GV quan sát, sửa sai hs, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: Thực hiện 1 số đ. tác thả lõng.

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

 

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ                  

THỂ DỤC 2- TUẦN 25-26

ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTC B - TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG  NHẢY NHANH”

1


I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.

- Ôn đưng hai chân rộng bằng vai, hai tay ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V.

 

 

 

- Học trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”

 

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG  NHẢY NHANH”

 

I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

1


2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

 

 

 

 

 

- Ôn trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

BÀI 51: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

 

 

 

 

 

- Ôn trò chơi “Kết bạn”.

 

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

1


- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

BÀI 52:HOÀN THIỆN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

 

I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

 

- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

 

 

 

- Ôn trò chơi “Kết bạn”.

 

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN25-26

TROØ CHÔI NEÙM TRUÙNG ÑÍCH

 

I. MUÏC TIEÂU:

-Bieát caùch nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao daây , quay daây , ñoäng taùc nhaûy daây nheï nhaøng , nhòp ñieäu .

- Bieát caùch thöïchieän baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa vaø côø .

- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :

-          Coøi, Daây nhaûy,(neùm boùng)

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

1


NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 • Phaàn môû ñaàu:
  1.      Nhaän lôùp :

- GV phoå bieán noäi dung ,yeâu caàu giôø hoïc

    2.  Khôûi ñoäng : Chaïy chaäm theo moät haøng doïc xung quanh saân taäp

Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung

* Troø chôi :

"Chim bay coø bay "

 

 

4 haøng doïc

 

voøng troøn quanh saân taäp

 

 

hình troøn

 • Phaàn cô baûn
 1. Kieåm tra baøi cuõ :

-  Nhaûy daây

 1. Baøi môùi :

- Nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân

- Caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh

giaùo vieân nhaéc nhôû theo doõi söûa sai

- Caùc toå thi ñua vôùi nhau hoïc sinh ñoàng loaït nhaûy, tính trong moät löôïc

- Töøng toå cöû 5 baïn nhaûy ñöôïc nhieàu laàn nhaát leân thi ñoàng loaït

Troø chôi

"Neùm boùng truùng ñích"

 

 

4 – 8 hoïc sinh

 

 

moãi toå 1 khu vöïc rieâng

 

 

 

1 laàn

 

GSV/124

 • Phaàn keát thuùc
  1. Hoài tónh :

- Ñöùng thaønh voøng troøn thaû loûng,hít thôû saâu

- Heä thoáng baøi 

 1. Nhaän xeùt – Daën doø

- Tuyeân döông – bình choïn, toå caù nhaân

- Nhaûy daây kieåu chuïm chaân

 

 

Voøng troøn

 

 

4 haøng doïc

 

 

BÀI TDPTC- NHAÛY DAÂY. TROØ CHÔI NEÙM BOÙNG TRUÙNG ÑÍCH.

 

I.MUÏC TIEÂU:

-Bieát caùch nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao daây , quay daây , ñoäng taùc nhaûy daây nheï nhaøng , nhòp ñieäu .

- Bieát caùch thöïchieän baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa vaø côø .

- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc

II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :

Saân tröôøng

Coøi, Boùng, daây nhaûy

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 • Phaàn môû ñaàu:
  1. Nhaän lôùp :

- GV phoå bieán noäi dung ,yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng : Ñi theo voøng troøn vaø hít thôû saâu giô tay töø thaáp leân cao

* Troø chôi :

-  Tìm nhuõng quaû aên ñöôïc

-  Chaïy chaäm treân ñòa hình saân taäp

 

 

4 haøng doïc

 

voøng troøn

 

 

1


 • Phaàn cô baûn
  1. Kieåm tra baøi cuõ :

-  Nhaûy daây

 1. Baøi môùi :

-OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa vaø côø

SGK /126

-  GV ñeo hoa laøm maãu, hoïc sinh taäp thöû 1 laàn; roài taäp chính thöùc HS taäp 8 ñoäng taùc

-  Laàn 1 : Hoâ khoâng laøm maãu

-  Laàn 2 : ñeå caùn söï hoâ GV ñi giuùp ñôõ söûa sai cho HS

 • *Troø chôi :"Neùm boùng truùng ñích"
 • Phaàn keát thuùc
  1. Hoài tænh :

- Ñöùng thaønh voøng troøn voã tay, haùt : 1 –2 '

- Ñöùng taïi choã ñöùng saâu  4-5 laàn 

 1. Nhaän xeùt – Daën doø

- Heä thoáng baøi hoïc

- Giao baøi veà nhaø

 

 

     4 – 8 HS

 

4 haøng ngang

 

 

1-2 laàn

moãi laàn 2x8 nhòp

 

 

Theo khu vöïc ñaõ quy ñònh moãi toå      SGK/126

 

 

Voøng troøn

 

 

4 haøng doïc

 

 

NHAÛY DAÂY . TROØ CHÔI “HOAØNG ANH - HOAØNH YEÁN ”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Bieát caùch nhaûy daây chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao  daây , quyay daây , ñoäng taùc tieáp ñaát nheï nhaøng , nhòp ñieäu .

- Bieát caùch thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi côø vaø hoa .

- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi, trang bò cho HS moãi em 2 laù côø nhoû.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi hoa, côø:

- GV löu yù caùch caàm côø, hoa: tay dang ngang, côø hoa ñöùng.

- Cho HS tieán haønh oân baøi theå duïc PTC:

  + Laàn 1: GV chæ huy, khoâng laøm maãu.

  + Laàn 2: cho caùn boä lôùp ñieàu khieån, coøn GV ñi xung quanh theo doõi vaø löu yù HS ñoäng taùc thöôøng sai cuûa lôùp vaø ñoäng taùc buïng, löôøn, toaøn thaân.

OÂn nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân:

- GV neâu yeâu caàu: Ñeå taêng daàn toác ñoä nhaûy vaø nhaûy laøm sao cho ñöôïc nhieàu laàn nhaûy.

- Cho HS LT nhoùm ñoâi: laàn löôït ngöôøi nhaûy - ngöôøi ñeám.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo toå.

 

 

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo nhoùm ñoâi.

1


- Baùo keát quaû cuûa töøng caù nhaân.

- GV TK vaø tuyeân döông HS coù soá laàn nhaûy nhieàu nhaát .

Troø chôi “Hoaøng Anh - Hoaøng Yeán”:

- GV neâu luaät chôi (SGV trang 31, 32)

- Löu yù vaïch giôùi haïn 2 ñoäi song song caùch nhau 1m ôû giöõa saân, vaïch giôùi haïn 7 - 9m hoaëc tuøy tình hình saân baõi vaø theå löïc HS, GV naâng daàn ñoä khoù.

- Khi hoâ teân haøng, GV keùo daøi gioïng noùi ñeå taêng theâm tính haáp daãn cho troø chôi.

- Yeâu caàu HS taäp trung, phaûn öùng nhanh leï, chaïy hoaëc ñuoåi thaät nhanh. Haøng naøo coù nhieàu baïn bò baét thì thua cuoäc.

III. Phaàn keát thuùc:

- Yeâu caàu HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc thö giaõn.

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- BT veà nhaø: OÂn baøi TDPTC vaø nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân.

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

- Caùc toå thi ñua.

 

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

NHAÛY DAÂY KIEÅU CHUÏM HAI CHAÂN

 

A. MUÏC TIEÂU :

- Bieát caùch nhaûy daây chuïm hai chaân vaø thöïc hieän ñuùng caùch so daây , chao  daây , quyay daây , ñoäng taùc tieáp ñaát nheï nhaøng , nhòp ñieäu .

- Bieát caùch thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung vôùi côø vaø hoa .

- Böôùc ñaàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc.

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi, baøn gheá.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân taäp.

- Khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Chim bay - coø bay”

II. Phaàn cô baûn :

OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung :

- GV löu yù: Caùch ñieàu khieån, khaåu leänh, gioïng hoâ phuø hôïp vôùi töøng ñoäng taùc.

1. Vöôn thôû.   5. Buïng.

2. Tay.    6. Toaøn thaân.

3. Chaân.   7. Nhaûy.

4. Löôøn.   8. Ñieàu hoøa.

- GV theo doõi chung, löu yù HS nhòp leû: hít vaøo, nhòp chaün: thôû ra.

Kieåm tra nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân :

- Goïi teân theo danh saùch.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

- HS tieán haønh chôi.

 

 

- HS thöïc hieän theo söï ñieàu khieån cuûa lôùp tröôûng.

- Lôùp trieån khai ñoäi hình, ñoàng dieãn theå duïc.

 

 

 

 

 

- HS ñöùng theo ñoäi hình haøng ngang.

1


- Ñaùnh giaù theo quy ñònh boä moân.

Chôi troø chôi “Hoaøng Anh - Hoaøng Yeán”:

- GV neâu teân troø chôi.

- Yeâu caàu HS taäp trung, phaûn öùng mau leï, chaïy hoaëc ñuoåi thaät nhanh. Haøng naøo coù nhieàu baïn bò baét, haøng ñoù thua cuoäc.

- GV coâng boá ñoäi thaéng cuoäc, ñoäi thua chaïy 1 voøng.

III. Phaàn keát thuùc :

- Yeâu caàu HS thöïc hieän caùc ñoäng taùc thö giaûn.

 

- GV nhaän xeùt giôø hoïc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc vaø nhaûy daây kieåu chuïm chaân.

- Laàn löôït ñeám vaø taäp thay nhau.

- Thôøi gian moãi ñôït nhaûy laø 10 giaây.

 

 

- HS thöïc hieän.

- Moãi ñôït 2 ñoäi chôi, sau 2 ñôït chaïy.

 

 

 

- HS chaïy chaäm theo töøng voøng troøn, vöøa ñi, vöøa hít thôû saâu. Hít vaøo tay buoâng

thaúng xuoáng thôû ra.

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 25-26

PHOÁI HÔÏP CHAÏY, NHAÛY, MANG VAÙC- TC “CHAÏY TIEÁP SÖÙC NEÙM BOÙNG VAØO RỔ”                     

I. Muïc tieâu

- Thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc phoái hôïp chaïy nhaûy , vaùc mang .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc.

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän

+ Doïn  veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp.

+ Coøi, duïng cuï phuïc vuï luyeän taäpphoái hôïp chaïy, nhaûy vaø chaïy mang. Vaùc, keû vaïch xuaát phaùt vaø giôùi haïn.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

Noäi dung

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

 

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Taäp hôïp lôùp

+ Khôûi ñoäng.

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+  Troø chôi “ Keát baïn”

a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp RLTTCB

* OÂn baät xa.

+ GV chia nhoùm luyeän taäp theo khu vöïc quy ñònh. Yeâu caàu hoaøn thieän kó thuaät vaø naâng cao thaønh tích.

+ Taâïp phoái hôïp chaïy, nhaûy.

+ GV nhaéc laïi caùch luyeän taäp phoái hôïp, laøm maãu , sau ñoù cho HS thöïc hieän baøi taäp.

+ Cho HS taäp theo ñoäi hình haøng doïc, theo hieäu leänh coøi.

 

+ Troø chôi vaän ñoäng: (chaïy tieáp söùc )

* GV neâu troø chôi vaø phoå bieán caùch chôi.

+ Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn.

+ Cho moät nhoùm ra laøm maãu ñoàng thôøi giaûi thích ngaén goïn caùch chôi.

+ Cho HS taäp ñoäng taùc tieáp söùc thöû môùi cho caùc em taäp chính thöùc. Chuù yù giöõ kæ luaät taäp luyeän vaø ñaûm baûo an toaøn cho HS.

+ Hoài tónh.

+ Taäp hôïp lôùp.

1


 

 

3. Phaàn keát thuùc

 

+ HS ñi thöôøng theo nhòp vöøa ñi vöøa haùt.Ñöùng taïi choã thöïc hieän ÑT thaû loûng , hít thôû saâu.

+ GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS chuaån bò duïng cuï hoïc taäp tieát sau.

 

NHAÛY DAÂY CHAÂN TRÖÔÙC CHAÂN SAU – TC “CHAÏY TIEÁP SÖÙC NEÙM BOÙNG VAØO RỔ”

 

I. Muïc tieâu

- Thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc phoái hôïp chaïy nhaûy , vaùc mang .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän nhaûy daây kieåu chaân tröôùc , chaân sau .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc.

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän

+ Doïn  veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp.

+ Coøi duïng cuï,moät soá boùng roå hoaëc boùng da.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

Noäi dung

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

 

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

 

+ Taäp hôïp lôùp

+ Khôûi ñoäng.

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, ñi ñeàu 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+  Troø chôi “ Bòt maét baét deâ”

a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp RLTTCB

* Nhaûy daây kieåu chuïm chaân tröôùc chaân sau

+ GV höôùng daãn caùch nhaûy daây môùi vaø laøm maãu cho hs quan saùt.

+ GV cho caùc em thöïc hieän nhaûy töï do tröôùc ñeå hs naém ñöôïc caùch thöïc hieän ñoäng taùc, sau ñoù môùi taäp chính thöùc.

GV ñi ñeán töøng toå nhaéc nhôû söûa sai

+ Troø chôi vaän ñoäng: (chaïy tieáp söùcneùm boùng vaøo roå )

* GV toå chöùc vaø laøm troïng taøi, ñaûm baûo traät töï.

+ Yeâu caàu HS khôûi ñoäng tröôùc khi chôi ñeå ñaûm baûo an toaøn.

+ Hoài tónh.

+ Taäp hôïp lôùp.

+ HS ñi thöôøng theo nhòp vöøa ñi vöøa haùt.Ñöùng taïi choã thöïc hieän ÑT thaû loûng , hít thôû saâu.

+ GV nhaän xeùt ,ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc, daën HS chuaån bò duïng cuï hoïc taäp tieát sau.

 

TiÕt 51: Mét sè bµi tËp RLTTCB. Trß ch¬i: Trao tÝn gËy.

I, Môc tiªu:

- ¤n tung bãng b»ng mét tay, b¾t bãng b»ng hai tay; tung vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi, ba ng­êi; nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch.

- Trß ch¬i: Trao tÝn gËy. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i, b­íc dÇu tham gia ®­îc trß ch¬i ®Ó rÌn luyÖn sù nhanh nhÑn, khÐo lÐo.

II, §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

- S©n tr­êng s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

- ChuÈn bÞ 2 cßi, bãng, d©y, 2-4 tÝn gËy.

III, Néi dung, ph­¬ng ph¸p:

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p, tæ chøc

1, PhÇn më ®Çu:

- Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tËp luyÖn.

6-10 phót

1-2 phót

 

*  *  *  *  *  *  *  *

1


- Tæ chøc cho hs khëi ®éng.

2, PhÇn c¬ b¶n:

2.1, Bµi tËp rlttcb:

- ¤n tung bãng b»ng mét tay, b¾t bãng b»ng hai tay.

- ¤n tung bãng vµ b¾t bãng theo nhãm hai ng­êi.

- ¤n tung vµ b¾t bãng nhãm 3 ng­êi.

- ¤n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau.

- Tæ chøc thi nh¶y d©y hoÆc thi tung vµ b¾t bãng.

2.1, Trß ch¬i vËn ®éng:

- Trß ch¬i: Trao tÝn gËy.

- Gv tæ chøc cho hs ch¬i.

3, PhÇn kÕt thóc:

- Thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c th¶ láng.

- HÖ thèng néi dung bµi.

- NhËn xÐt tiÕt häc.

 

 

18-22 phót

9-11 phót

2 phót

 

2 phót

 

2 phót

2-3 phót

1 phót

 

9-11 phót

 

 

4-6 phót

2-3 phót

1-2 phót

1phót

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

 

 

 

- Chia líp lµm hai nhãm:

+ Mét nhãm thùc hiÖn bµi tËp RLTTCB

+ Mét nhãm ch¬i trß ch¬i: Trao tÝn gËy.

 

- Hs khëi ®éng c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, khíp h«ng.

- Hs ch¬i trß ch¬i.

 

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

 

 

TiÕt 52: Di chuyÓn tung, b¾t bãng. Trß ch¬i: Trao tÝn gËy.

I, Môc tiªu:

- ¤n tung vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi, nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau. yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c vµ n¨ng cao thµnh tÝch.

- Häc di chuyÓn tung (chuyÒn) vµ b¾t bãng, Yªu cÇu biÕt c¸ch thùc hiÖn vµ thùc hiÖn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng.

- Trß ch¬i: Trao tÝn gËy. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.

II, §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn:

- S©n tr­êng s¹ch sÏ, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn.

- ChuÈn bÞ: bãng, d©y, gËy.

III, Néi dung, ph­¬ng ph¸p:

Néi dung

§Þnh l­îng

Ph­¬ng ph¸p, tæ chøc

1, PhÇn më ®Çu:

- Gv nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tËp luyÖn.

- Tæ chøc cho hs khëi ®éng.

2, PhÇn c¬ b¶n:

2.1, Bµi tËp rlttcb:

- ¤n tung bãng vµ b¾t bãng theo nhãm hai, ba ng­êi.

- Di chuyÓn tung vµ b¾t bãng.

- ¤n nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau.

 

2.1, Trß ch¬i vËn ®éng:

- Trß ch¬i: Trao tÝn gËy.

- Gv tæ chøc cho hs ch¬i.

3, PhÇn kÕt thóc:

- Thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c th¶ láng.

- HÖ thèng néi dung bµi.

- NhËn xÐt tiÕt häc.

6-10 phót

1-2 phót

 

 

18-22 phót

9-10 phót

2 phót

 

4-5phót

2-3 phót

 

9-11 phót

 

4-6 phót

2-3 phót

1-2 phót

1phót

 

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

 

 

- Hs «n luyÖn.

 

- Hs tËp di chuyÓn tung vµ b¾t bãng.

- Hs «n nh¶y d©y.

- Hs khëi ®éng c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, khíp h«ng.

- Hs ch¬i trß ch¬i.

 

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

 

THỂ DỤC 5- TUẦN 25-26

Bµi 49: PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY- TRÒ CHƠI “CHUYỀN NHANH, NHẢY NHANH”

 

 I- Môc tiªu:

- TiÕp tôc «n bËt cao, phèi hîp ch¹y  bËt cao. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng vµ bËt tÝch cùc.

1

nguon VI OLET