CHÚ Ý: Tuần 25 t46 là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

Tuần 25 t46 giáo án Giáo án khác

Đăng ngày 2/26/2017 10:47:30 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

1/Mục đích của đề kiểm tra: Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo. 2/ Hình thức đề kiểm tra: Tự luận với nhiều bài tập nhỏ. 3/ Thiết lập ma trận..

Bình luận

Nội dung1/Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo.

2/ Hình thức đề kiểm tra:
Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.

3/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


đề 1:
Tổng ba góc của một tam giác.
Tam giác cân
Biêt định lí tổng ba góc của một tam giác
Biết khái niệm và các định lí về tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
(Câu 1)
1,0 đ
33%
(Câu 1)
2,0 đ
67%


Số câu: 1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 2:
Định lí pytago

Hiểu các định lí pytago thuận và đảo
Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

(Câu 2)
1,0 đ
33%
(câu 2)
2,0 đ

67%

Số câu:1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 3:
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


(câu 3)
4,0 đ
100%

Số câu:1
Số điểm:4,0
Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu:1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ:10%
Số câu:1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ:30%
Số câu:1
Số điểm:6,0
Tỉ lệ:60%
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%


4/ Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Câu 1:(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A, có
𝐵
40
0. Tính số đo của
𝐴 𝑣à
𝐶 ?
Câu 2:(3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A.CóAB=8cm, BC =10cm .Tính cạnh AC?
Câu 3: (4đ) Cho (ABC cân tại A. Vẽ AHBC (HBC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC.

5/ Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

1
Tam giác ABC cân tại A nên
𝐵
𝐶
40
0

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:

𝐴
𝐵
𝐶
180
0


𝐴
180
0
𝐵
𝐶


𝐴
180
0
40
0
40
0
100
0

1,0đ

0,5đ
0,5đ
1,0đ

2
Áp dụng định lí pytago vào tam giác vuông ABC ta có:
BC2 = AC2 + AB2
( 102 = AC2 + 82
( 100 = AC2 + 64
( AC2 = 100- 64 =36
( AC = 6(cm)

1,0đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

3
Vẽhình, viết đúng giả thiết, kết luận


Chứng minh:
Xét hai tam giác vuông BAH và CAH ta có:
AH là cạnh chung
AB = AC (gt)
Do đó:(BAH = (CAH (ch.cgv)
Suy ra: HB = HC (hai cạnh tương ứng )
b) Vì (BAH = (CAH (cmt)
𝐵𝐴𝐻
𝐶𝐴𝐻

( AH là tia phân giác của góc BAC.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,5đ
0,5đSponsor Documents