LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Tiết 51)

LUYỆN TẬP VỂ CÂU KỂ :AI LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục luyện tập về câu kể: Ai là gì? Tìm được câu kể: Ai là gì? trong đoạn văn, nắm được tác dụng của mỗi câu, xác định được  bộ phận CN và VN trong các câu văn đó.

- Viết được đoạn văn có dùng câu kể: Ai là gì?   

II. ĐỒ DÙNG:

-GV: SGK, giáo án.

-HS: Vở, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động: Hát “ Chú voi con ở Bản Đôn”.

* Trò chơi: “ Ô số bí mật”

+ Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trả lời cho câu hỏi nào? Nêu ví dụ.

+ Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trả lời cho câu hỏi nào? Nêu ví dụ.

+ Khoanh vào trước đáp án đúng nhất: Tác dụng của Câu kể ai là gì? Là:

a) Giới thiệu về một người, một vật nào đó

b) Nhận định về một người, một vật nào đó

c) Cả a, b đều đúng

+ Đặt một câu kể Ai là gì và xác định CN- VN trong câu đó.- BC

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.

2. Bài mới:

 Hoạt động 1: Luyện tập về kiểu câu Ai là gì?

MT: - Tìm được câu kể, nắm được  tác dụng của mỗi câu, xác định được  bộ phận CN và VN trong các câu văn đó.

CTH:

Bài tập 1, 2: HS nêu yêu cầu bảng: Tìm câu kể Ai là gì? Có trong các đoạn văn sau: - SGK / 78

- HĐTQ lên điều khiển.

- GV chốt lại câu đúng.

a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên 

Cả hai ông đều không là ng ười Hà Nội

b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này

c) Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân

- GV lưu ý HS câu ‘‘ Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới’’  có chứa từ “ là” nhưng không phải  là câu kể: Ai là gì?

 

 

 

                                        PHIẾU GIAO VIỆC

 

1. Xác định CN- VN trong câu kể Ai là gì ? dưới đây và cho biết tác dụng của chúng.

Câu kể Ai là gì ?

Tác dụng

a)     Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên Huế

…………………………………………………..

 - Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

     ……………………………………………………

b)     Ông Năm là dân ngụ cư ở làng này.

…………………………………………………….

c)     Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

……………………………………………………….

 

2. Chia sẻ với các bạn trong nhóm.

 

- HS trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt.

Nguyễn Tri Phươnglà người Thừa Thiên – Giới thiệu

 CN   VN

Cả hai ông / đều không là ng ười Hà Nội – Nhận định

   CN   VN

Hoạt động 2: Vận dụng.

MT: Giúp HS viết được đoạn văn và thể hiện được sự vận dụng trong thực tế

CTH  

- HS đọc yêu cầu.

- Gv cùng HS thảo luậnTiêu chí đánh giá:

+ Đoạn văn phải trọn vẹn,đúng thể loại câu kể Ai là gì?, đúng ngữ pháp.Câu văn chân thực, giàu hình ảnh.

- Các nhóm trình bày, sắm vai.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt.

IV. CỦNG CỐ- DẶN DÒ

- Xem tranh đặt câu kể Ai là gì? ( nếu còn thời gian)

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- HS chuẩn bị tiết sau.

Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………