Giáo Án Lịch Sử 6:Tuần 26 - Tiết 26

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
4oz1xq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-04-08 11:14:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2011 - 2012 HỌ VÀ TÊN:………………….. MÔN: GDCD 7 LỚP:…………………………… TUẦN: 26 – TIẾT: 26 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ. ĐỀ 1: A. Trắc nghiệm: (3 điểm) I. Khoanh tròn và

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

          TRƯỜNG THCS TAM THANH                       KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2011 - 2012
           HỌ VÀ TÊN:…………………..                        MÔN: GDCD 7              
          LỚP:……………………………                       TUẦN: 26 – TIẾT: 26
 
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ.
                                                                  ĐỀ 1:
 
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)
  Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là làm việc có kế hoạch?
    a) Làm đến đâu hay đến đấy.
    b) Vạch ra trước công việc sẽ làm và làm cho bằng được.
    c) Luôn làm việc theo sự nhắc nhở của người khác.  
    d) Cứ học từ từ, đến khi thi mới nỗ lực học rút .
  Câu 2: Việc làm nào sau đây vi phạm quyền giáo dục trẻ em?
    a) Buộc trẻ em phải tiêm phòng dịch.                                      c) Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
    b) Không cho trẻ em làm những công việc nặng nhọc.           d) Không cho con gái đến trường học.
  Câu 3: Tác dụng quan trọng nhất của rừng là:
    a) Ngăn lũ, chống xói mòn.                                      c) Phục vụ việc học tập, tìm hiểu tự nhiên.
    b) Lấy gỗ làm nhà, đồ dùng trong sinh hoạt.          d) Phục vụ tham quan, du lịch.
  Câu 4: Di sản văn hóa của nước ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới:
    a) Đền Hùng (Phú Thọ).                                           c) Dân ca Thanh Hóa.
    b) Bến Nhà Rồng.                                                     d) Hoàng thành Thăng Long.
II. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
  1. …………..là toàn bộ các điều kiện tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của …………. và thiên nhiên.
  2. ………………………là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ …………… của con người.
 III. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
 
(A) Quyền của trẻ em Việt Nam
(B) Việc làm cụ thể
Trả lời
1. Quyền được giáo dục.
a. Trẻ em được khai sinh.
1.........
2. Quyền được bảo vệ.
b. Trẻ em được tiêm chủng miễn phí.
2…….
3. Quyền được có quốc tịch.
c. Trẻ em phải lễ phép với người lớn.
3…….
4. Quyền được chăm sóc.
d. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam được mang quốc tịch Việt Nam.
4…….
 
e. Trẻ em được đi học.
 
 
B. Tự luận: (7 điểm)
  Câu 1: Thế nào là di sản văn hóa vật thể? Nêu ví dụ. (2 điểm)
  Câu 2: Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa. (3 điểm)
  Câu 3: Xử lí tình huống: (2 điểm)
    Tình huống: Hội phụ nữ xã vận động mọi nhà làm vệ sinh rác trong thôn xóm cho sạch sẽ. Lưu nói: Dọn rác là việc của công ty môi trường chứ phải của chúng ta đâu? Tại sao lại yêu cầu chúng ta làm?

   Em có tán thành ý kiến của Lưu không? Nếu là bạn của Lưu em sẽ nói gì với Lưu?
 …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: GDCD 7 – TIẾT PPCT: 26
 
ĐỀ 1:
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. (1 điểm) -  Mỗi ý đúng (0,25 điểm)
          1b, 2d, 3a, 4c.  
II. (1 điểm) - Mỗi cụn từ đúng (0,25 điểm)    
Môi trường – con người.
  2. Tài nguyên thiên nhiên – cuộc sống.
III. (1 điểm) - Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
          1e, 2a, 3d, 4b.
B. Tự luận: (7 điểm)
 Câu 1: (2 điểm)
  - Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
  - VD: Thánh địa Mỹ Sơn, động Phong Nha...
 Câu 2: Ý nghĩa của bảo vệ di sản văn hóa: (3 điểm)
  - Di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh là những cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc...(2 điểm)
  - Những di sản, di tích và cảnh đẹp đó cần được giữ gìn, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến…(1 điểm)
 Câu 3: Xử lý tình huống: (2 điểm)
     Em không tán thành ý kiến của Lưu. Nếu là bạn của Lưu sẽ giải thích cho Lưu hiểu ý nghĩa của việc giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ có lợi ích như thế nào và việc đó là trách nhiệm của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THCS TAM THANH                        KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2011 - 2012
           HỌ VÀ TÊN:…………………..                         MÔN: GDCD 7              
          LỚP:……………………………                         TUẦN: 26 – TIẾT: 26
 
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ.
                                                                 ĐỀ 2:
 
A. Trắc nghiệm: (3 điểm).
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (1 điểm)
  Câu 1: Việc làm nào sau đây thực hiện quyền bảo vệ của trẻ em?
    a) Các em được vui chơi, giải trí.                   c) Trẻ em được cha mẹ cho đi học.
    b) Trẻ em được khai sinh.                              d) Các em được nuôi dưỡng, chăm sóc.
  Câu 2: Di sản văn hóa được gọi là di tích lịch sử - văn hóa là:
    a) Địa đạo Củ Chi.                                         c) Động Phong Nha.
    b) Rõng Cóc Ph­ư¬ng.                                    d) VÞnh H¹ Long.
  Câu 3: Hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là:
    a) Khai thác rừng theo kế hoạch.                   c) Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc.
    b) Thả động vật về rừng.                               d) Phá rừng để trồng cây lương thực.
  Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện biết bảo vệ di sản văn hóa?
    a) Dọn vệ sinh xung quanh trường học.                         c) Khắc tên trên các vách đá ở Vịnh Hạ Long.
    b) Dọn vệ sinh xung quanh Vạn An Thạnh.                  d) Cất dấu cổ vật để bán.  
 II. Sắp xếp các di sản văn hóa vào 2 cột cho hợp lý: (1 điểm)
     Cố đô Huế/ Bến Nhà Rồng/ Ca Trù / Hát Xoan/ Vịnh Hạ Long/ Áo dài truyền thống/ Đền Hùng (Phú Thọ)/ Cồng Chiêng Tây Nguyên.
         Di sản văn hóa vật thể                                        Di sản văn hóa phi vật thể
        .............................................                                   .............................................
        .............................................                                   .............................................
        ............................................                                    .............................................
        ............................................                                     .............................................
 III. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
 
A
B
Trả lời
1. Di sản văn hóa vật thể.
a. Là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền bằng trí nhớ, chữ viết,….
1.........
2. Danh lam thắng cảnh.
b. Công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
2…….
3. Di sản văn hóa phi vật thể.
c. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm: Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,...
3…….
4. Di tích lịch sử - văn hóa.
d. Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.
4…….
 
 e. Là sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử văn hóa
 

B. Tự luận: (7 điểm)
  Câu 1: Nêu nội dung của quyền được bảo vệ, giáo dục của trẻ em Việt Nam? (2 điểm)
  Câu 2: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người? Em có thể làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? (3 điểm)
  Câu 3: Xử lí tình huống: (2 điểm)
   Tình huống: Bố Quân ốm. Mẹ Quân đi làm về muộn, rất mệt. Mẹ nhờ Quân đi nấu cháo cho bố ăn, nhưng Quân cằn nhằn tỏ vẻ khó chịu, Quân đang chuẩn bị đi dự sinh nhật bạn.
a)      Theo em, Quân đã thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình chưa? Vì sao?     
    b) Nếu em là bạn của Quân em sẽ làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………......

                                                            ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
                                                        MÔN: GDCD 7 – TIẾT PPCT: 26
 
ĐỀ 2:
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. (1 điểm) - Mỗi ý đúng (0,25 điểm)
          1b, 2a, 3d, 4b  
II. (1 điểm) - 2 ý đúng (0,25 điểm)      
 - Di Sản văn hóa vật thể: Cố đô Huế; Bến Nhà Rồng; Đền Hùng (Phú Thọ); Vịnh Hạ Long.
- Di sản văn hóa phi vật thể: Áo dài truyền thống; Ca trù; Hát xoan; cồng chiêng Tây Nguyên.
III. (1 điểm) - Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
          1c, 2d, 3a, 4b.
B. Tự luận: (7 điểm)
  Câu 1: Nội dung các quyền của trẻ em Việt Nam: (2 điểm)
   - Quyền bảo vệ: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. (1 điểm)
  - Quyền giáo dục: (1 điểm)
   + Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ.
   + Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
  Câu 2: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người, tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. (2 điểm)
   Để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên em có thể làm là: Tham gia làm vệ sinh trường, lớp, nơi ở; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền vận động mọi người bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường và địa phương tổ chức. (1 điểm)
  Câu 3: Xử lý tình huống: (2 điểm)
    a) Quân chưa thực hiện tốt bổn phận của một người con, vì Quân không nghe lời mẹ và không biết chăm sóc cha mẹ khi ốm đau.
    b) Nếu em là bạn của Quân em sẽ khuyên Quân phải thương yêu, kính trọng cha mẹ, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau không nên đi chơi.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 26 - Tiết 26
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKT_1_TIET_HKII_GDCD7Hong__T_26.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuần 26 - Tiết 26
  Lịch sử 6
  Tuần 26 - Tiết 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2012

  Xem: 0

 • Tuần 26- Tiết 26
  Lịch sử 6
  Tuần 26- Tiết 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2012

  Xem: 6

 • Tuần 26 - Tiết 26 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 26 - Tiết 26 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 26- Lý 6- Tiết 26
  Vật lý 6
  Tuần 26- Lý 6- Tiết 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2013

  Xem: 0

 • LY 6-TUẦN 26-TIẾT 26
  Sinh học 7
  LY 6-TUẦN 26-TIẾT 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2014

  Xem: 0

 • Tuần 26 - lí 6 - tiết 26
  Giáo án khác
  Tuần 26 - lí 6 - tiết 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 5

 • MÔN LÝ-TUẦN 26-TIẾT 26
  Giáo án khác
  MÔN LÝ-TUẦN 26-TIẾT 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

  Xem: 3

 • Tuần 26 - Tiết 26 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 26 - Tiết 26 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 7

 • Tuần 26. Tiết 26 GD 6
  GD công dân 6
  Tuần 26. Tiết 26 GD 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2014

  Xem: 0

 • Tuần 26 - Tiết 26 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 26 - Tiết 26 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0