THỂ DỤC 1- TUẦN 27-28

BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG

 

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung theo nhịp hô (có thể còn quên tên hoặc thứ tự động tác).

        Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

        Biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc bằng vợt gỗ.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường, 01 còi

        Mỗi HS một quả cầu.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

ĐL

Phương pháp tổ chức

I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……, theo đội hình vòng tròn.

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển thành vòng tròn khởi động.

II/ CƠ BẢN:

      a.Ôn bài thể dục

         Mỗi động tác thực hiện (2x8 nhịp)

 

       b. Ôn Đội hình đội ngủ.

        Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số,  đứng  nghiêm, đứng nghỉ.

       

 

 

 

c . Tâng cầu

        Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

 

 

 

 

 

        GV hô nhịp hs tập luyện, wan sát nhắc nhở sửa sai ở HS.

 

        Từ đội hình trên gv gọi 01 hàng lên ôn lại cách: Đội hình tập luyện

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

GV

Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, tổ trưởng quản lí nhóm, gv wan sát bao quát lớp sửa sai ở hs.          

        GV nhắc lại lại nội dung ôn tập, sau đó tổ chức cho hs tập luyện theo đội hình vòng tròn.

        GV quan sát, sửa sai hs, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: Thực hiện 1 số đ. tác thả lõng.

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

 

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

BAØI THEÅ DUÏC

            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung theo nhịp hô.

        Biết cách chơi và tham gia chơi tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc bằng vợt gỗ.

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1


        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

ĐL

Phương pháp tổ chức

I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động:

       Xoay cổ tay, chân, hông, gối ……, theo đội hình vòng tròn.

       Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6 m)

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển thành vòng tròn khởi động.

    II/ CƠ BẢN:

a. Ôn bài thể dục

Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

       Nhận xét:

 

b. Tâng cầu

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

HS luyện tập Tâng cầu cá nhân

       Nhận xét:

22 – 24’

 

 

        GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở hs.

 

 

        GV nhắc lại lại nội dung ôn tập, sau đó chia lớp ra thành nhiều nhóm cho hs tập luyện.

 

 

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 27-28

BÀI 53: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

I. Mục tiêu

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 5 khăn bịt mắt, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

- Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

 

- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tácđể H tập theo.(1 lần)

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển H tập

G nhận xét sửa sai uốn nắn.(3 lần)

G chia nhóm cho H tập luyện, cán sự nhóm điều khiển quân của nhóm mình

1


 

Kiểm tra thử.

 

 

 

- Ôn trò chơi “Kết bạn”.

 

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

Chọn 1 nhóm lên tập mẫu, H +G quan sát nhận xét đánh giá

G cho từng nhóm lên thực hiện 2 trong 4 nội dung trên. G +H nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi thử cùng một nhóm. cho H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

đẻ thi đua xem nhóm nào chiến thắng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn RLTTCB, chơi trò chơi mà mình thích.

BÀI 54: TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH ”

 

I. Mục tiêu

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, vòng nhựa đeo tay, bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích”.

 

 

 

 

 

  3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện. H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một bảng đích.

G đi giúp đỡ sửa sai cho H.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích.

BÀI 55: TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH ”

I. Mục tiêu

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, vòng nhựa đeo tay, bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

1


Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích”.

 

 

 

 

 

 

- Thi đua tung vòng vào đích.

 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện. H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một bảng đích.

G đi giúp đỡ sửa sai cho H.

 

G cho các nhóm chọn 5 H tung chuẩn nhất lên trình diễn tung 10 vòng vào đích. G + H nhận xét khen thưởng.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích.

BÀI 56: TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH ”VÀ “CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU”

 

I. Mục tiêu

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích ”và “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, vòng nhựa đeo tay, bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích”.

 

 

 

 

 

- Thi đua tung vòng vào đích.

 

 

Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện. H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Mỗi nhóm chơi một bảng đích.

G đi giúp đỡ sửa sai cho H.

G cho các nhóm chọn 5 H tung chuẩn nhất lên trình diễn tung 10 vòng vào đích. G + H nhận xét khen thưởng.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách thực hiện. H chơi thử 1 lần G nhận xét sửa sai.

1


 

 

3. Phần kết thúc ( 6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

Cho lớp chơi chính thức theo 2 nhóm.

Có số quân bằng nhau.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn bài thể dục, chơi trò chơi mà mình thích.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 27-28

OÂN ÑI ÑEÀU- TROØ CHÔI KEÁT BAÏN

 

I. MUÏC TIEÂU: OÂn ñi ñeàu theo 4 haøng doïc, yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng theo nhòp hoâ cuûa GV. 

+ Troø chôi: “Keát baïn” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi 1 caùch chuû ñoäng.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

- Chuaån bò: Coøi, Keû saân chôi

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.

Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc

* Troø chôi:

Laøm theo hieäu leänh

 

2’

2’

 

1’

 

Taäp hôïp haøng doïc

 

 

 

Theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ: Ñi ñeàu 1 4 haøng doïc HS ñi thöôøng hoâ theo nhòp 1, 2

2. Baøi môùi: OÂn Ñi ñeàu

Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu vaø neâu toùm taét ñoäng taùc cho HS taäp theo khaåu leänh:  “baét ñaàu”. Sau ñi 5-10m thì hoâ”ñöùng laïi ñöùng”

. Troø chôi: Chôi troø “Keát baïn”

 

9’

 

10’

 

 

 

 

8’

 

4 haøng doïc

 

Ñi 1 haøng doïc, taäp theo toå

 

 

 

 

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi chaäm vöøa voã tay vöøa haùt.

Giaùo vieân cuøng HS heän thoáng baøi

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt giôø hoïc veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu vaø ñi kieãng goùt 2 tay choáng hoâng.

 

2’

 

2’

 

Ñi theo voøng troøn

OÂN ÑI ÑEÀU- TROØ CHÔI KEÁT BAÏN

I. MUÏC TIEÂU:

-OÂn ñi ñeàu theo 4 haøng doïc, yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng theo nhòp hoâ cuûa GV.

- Troø chôi: “Keát baïn” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi 1 caùch chuû ñoäng.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

- Saân tröôøng

1


- Chuaån bò: Coøi, Keû saân chôi

III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.

Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc

* Troø chôi:

Laøm theo hieäu leänh

 

2’

2’

 

1’

 

Taäp hôïp haøng doïc

 

 

 

Theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ: Ñi ñeàu 1 4 haøng doïc HS ñi thöôøng hoâ theo nhòp 1, 2

2. Baøi môùi: OÂn Ñi ñeàu

Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu vaø neâu toùm taét ñoäng taùc cho HS taäp theo khaåu leänh:  “baét ñaàu”. Sau ñi 5-10m thì hoâ”ñöùng laïi ñöùng”

. Troø chôi: Chôi troø “Keát baïn”

 

9’

 

10’

 

 

 

 

8’

 

4 haøng doïc

 

Ñi 1 haøng doïc, taäp theo toå

 

 

 

 

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi chaäm vöøa voã tay vöøa haùt.

Giaùo vieân cuøng HS heän thoáng baøi

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt giôø hoïc veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu vaø ñi kieãng goùt 2 tay choáng hoâng.

 

2’

 

2’

 

Ñi theo voøng troøn

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 27-28

NHAÛY DAÂY, DI CHUYEÅN TUNG VAØ BAÉT BOÙNG TC: “DAÃN BOÙNG”

I. Muïc tieâu:

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc di chuyeån tung vaø baét boùng baèng hai tay ( di chuyeån vaø duøng söùc tung boùng ñi hoaëc choïn ñieåm rôi ñeå baét boùng goïn ).

- Thöïc ñöôïc nhaûy daây kieåu chaân tröôùc, chaân sau .

- Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän taâng caàu baèng ñuøi hoaëc tung boùng 150g töø tay noï sang tay kia , vaën mình chuyeån boùng töø tay noï sang tay kia , ngoài xoåm tung vaø baét boùng , cuùi ngöôøi chuyeån boùng töø tay noï sang tay kia qua khoeo chaân.

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:

                 + Moãi HS 1 daây nhaûy, duïng cuï tung vaø baét boùng ñeå chôi troø chôi.

                 + Doïn veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp

Noäi dung

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

 

+ Taäp hôïp lôùp

+ Khôûi ñoäng.

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, chaïy nheï nhaøng 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

 

a) Baì taäp RLTTCB

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

 

+ OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.

b) Troø chôi vaän ñoäng: “Daãn boùng

+ GV neâu teân troø chôi, giaûi thích keát hôïp chæ daãn caùch chôi vaø laøm maãu.

+ Cho HS chôi thöû. GV nhaän xeùt vaø giaûi thích theâm caùch chôi.

+ Cho HS chôi chính thöùc 2 laàn ( caùn söï ñieàu khieån)

 

* OÂn di chuyeån tung (chuyeàn) vaø baét boùng.

+ Töø ñoäi hình troø chôi GV cho HS chuyeån thaønh ñoäi hình haøng doïc ñeå taäp döôùi hình thöùc thi xem toå naøo coù nhieàu ngöôøi tung (chuyeàn) vaø baét boùng gioûi ( ñeå caùc em bình choïn.)

* OÂn nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau, taäp caù nhaân theo toå. GV coù theå cho töøng toå thi nhaûy, sau ñoù choïn moãi toå 1 em ra thi tröôùc lôùp.

 

+ Taäp hôïp lôùp.

+ GV heä thoáng baøi hoïc.

+ Cho HS taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh, troø chôi hoài tónh.

+ Nhaän xeùt tieát hoïc.

MOÂN THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN: TROØ CHÔI “DAÃN BOÙNG”

I. Muïc tieâu:

+ OÂn môùi hoïc cuõ moït soá noäi dung moân töï choïn.Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc.

+ Troø chôi “Daãn boùng” .Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi chuû ñoäng, nhanh nheïn, kheùo leùo.

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:

+ Treân saân tröôøng, veä sinh nôi taäp.

+ Moãi HS 1 daây nhaûy, duïng cuï tung vaø baét boùng ñeå chôi troø chôi.

+ Doïn veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp:

Noäi dung

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

 

 

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Taäp hôïp lôùp

+ Khôûi ñoäng.

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, chaïy nheï nhaøng 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+ OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. OÂn nhaûy daây.

 

a) “ Moân töï choïn”

* Ñaù caàu:

+ Taâng caàu baèng ñuøi.Taäp theo ñoäi hình 2 – 4 haøng ngang hoaëc voøng troøn, caùch nhau 1,5 m, do toå tröôûng ñieàu khieån hoaëc 1 voøng troøn do caùn söï ñieàu khieån.

+ Cho HS taäp caùch caàm caàu vaø ñöùng chuaån bò. GV uoán naén.

+ Chia toå luyeän taäp, sau ñoù cho moãi toå 1 nam, 1 nöõ ra thi.

* Neùm boùng:

+ OÂn 4 ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc.

+ Taäp ñoäng taùc boå trôï: Tung boùng töø tay noï sang tay kia, vaën mình chuyeån boùng, ngoài xoåm, cuùi ngöôøi chuyeån boùng.

+ Hoïc aùch caàm boùng

+ GV neâu ñoäng taùc, laøm maãu, keát hôïp giaûi thích.

+ GV ñieàu khieån cho HS taäp, ñi kieåm tra, uoán naén.

b) Troø chôi “Vaän ñoäng

1


 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

 

* GV neâu teân troø chôi, giaûi thích keát hôïp chæ daãn caùch chôi vaø laøm maãu.

+ Cho HS chôi thöû. GV nhaän xeùt vaø giaûi thích theâm caùch chôi.

+ Cho HS chôi chính thöùc 2 laàn ( caùn söï ñieàu khieån)

 

+ Taäp hôïp lôùp.

+ Hoài tónh.

* GV heä thoáng baøi hoïc.

+ Cho HS taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh, troø chôi hoài tónh.

Ñöùng voã tay vaø haùt.

+ Nhaän xeùt tieát hoïc, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS.

 

MOÂN THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN: TROØ CHÔI “DAÃN BOÙNG”

I. Muïc tieâu:

+ OÂn môùi hoïc cuõ moït soá noäi dung moân töï choïn.Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc.

+ Troø chôi “Daãn boùng” .Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi chuû ñoäng, nhanh nheïn, kheùo leùo.

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:

+ Treân saân tröôøng, veä sinh nôi taäp.

+ Moãi HS 1 daây nhaûy, duïng cuï tung vaø baét boùng ñeå chôi troø chôi.

+ Doïn veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp:

Noäi dung

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

 

 

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

 

+ Taäp hôïp lôùp

+ Khôûi ñoäng.

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, chaïy nheï nhaøng 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+ OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. OÂn nhaûy daây.

 

a) “ Moân töï choïn”

* Ñaù caàu:

+ Taâng caàu baèng ñuøi.Taäp theo ñoäi hình 2 – 4 haøng ngang hoaëc voøng troøn, caùch nhau 1,5 m, do toå tröôûng ñieàu khieån hoaëc 1 voøng troøn do caùn söï ñieàu khieån.

+ Cho HS taäp caùch caàm caàu vaø ñöùng chuaån bò. GV uoán naén.

+ Chia toå luyeän taäp, sau ñoù cho moãi toå 1 nam, 1 nöõ ra thi.

* Neùm boùng:

+ OÂn 4 ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc.

+ Taäp ñoäng taùc boå trôï: Tung boùng töø tay noï sang tay kia, vaën mình chuyeån boùng, ngoài xoåm, cuùi ngöôøi chuyeån boùng.

+ Hoïc aùch caàm boùng

+ GV neâu ñoäng taùc, laøm maãu, keát hôïp giaûi thích.

+ GV ñieàu khieån cho HS taäp, ñi kieåm tra, uoán naén.

b) Troø chôi “Vaän ñoäng

* GV neâu teân troø chôi, giaûi thích keát hôïp chæ daãn caùch chôi vaø laøm maãu.

+ Cho HS chôi thöû. GV nhaän xeùt vaø giaûi thích theâm caùch chôi.

+ Cho HS chôi chính thöùc 2 laàn ( caùn söï ñieàu khieån)

 

+ Taäp hôïp lôùp.

+ Hoài tónh.

1


 

* GV heä thoáng baøi hoïc.

+ Cho HS taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh, troø chôi hoài tónh.

Ñöùng voã tay vaø haùt.

+ Nhaän xeùt tieát hoïc, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS.

 

MOÂN THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN: TROØ CHÔI “TRAO TÍN GAÄY”

I. Muïc tieâu:

    -Bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc taâng caàu baèng ñuøi ,ñôõ chuyeãn caàu baèng mu baøn chaân .

   -Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän caùch caàm boùng 150g ,tö theá chuaän bò –ngaém ñích –neùm boùng .

   -Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi .Bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc duøng baøn tay ñaëp boùng naûy lieân tuïc xuoáng maët ñaát .Bieát caùch trao nhaän tín gaäy khi chôi  troø chôi .

II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän:

+ Treân saân tröôøng, veä sinh nôi taäp.

+ Moãi HS 1 daây nhaûy, duïng cuï tung vaø baét boùng ñeå chôi troø chôi.

+ Doïn veä sinh saân tröôøng, baûo ñaûm an toaøn luyeän taäp.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp:

Noäi dung

Phöông phaùp

1. Phaàn môû ñaàu

 

 

 

 

 

 

2. Phaàn cô baûn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phaàn keát thuùc

 

+ Taäp hôïp lôùp

+ Khôûi ñoäng.

+ Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp.

+ GV phoå bieán noäi dung baøi hoïc.

+ Khôûi ñoäng caùc khôùp coå tay, chaân, chaïy nheï nhaøng 1 voøng troøn, chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân.

+ OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. OÂn nhaûy daây.

 

a) “ Moân töï choïn”

 Ñaù caàu:

+ Taâng caàu baèng ñuøi.Taäp theo ñoäi hình 2 – 4 haøng ngang hoaëc voøng troøn, caùch nhau 1,5 m, do toå tröôûng ñieàu khieån hoaëc 1 voøng troøn do caùn söï ñieàu khieån.

+ Cho HS taäp caùch caàm caàu vaø ñöùng chuaån bò. GV uoán naén.

+ Chia toå luyeän taäp, sau ñoù cho moãi toå 1 nam, 1 nöõ ra thi.

b) Troø chôi “Vaän ñoäng”

* Neùm boùng:

+ OÂn 4 ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc.

+ Taäp ñoäng taùc boå trôï: Tung boùng töø tay noï sang tay kia, vaën mình chuyeån boùng, ngoài xoåm, cuùi ngöôøi chuyeån boùng.

+ Hoïc caùch caàm boùng

+ GV neâu ñoäng taùc, laøm maãu, keát hôïp giaûi thích.

+ GV ñieàu khieån cho HS taäp, ñi kieåm tra, uoán naén.

* GV neâu teân troø chôi, giaûi thích keát hôïp chæ daãn caùch chôi vaø laøm maãu.

+ Cho HS chôi thöû. GV nhaän xeùt vaø giaûi thích theâm caùch chôi.

+ Cho HS chôi chính thöùc 2 laàn ( caùn söï ñieàu khieån)

 

  • GV heä thoáng baøi hoïc

      + Taäp hôïp lôùp.

  • + Hoài tónh..

+ Cho HS taäp 1 soá ñoäng taùc hoài tónh, troø chôi hoài tónh. Ñöùng voã tay vaø haùt.

+ Nhaän xeùt tieát hoïc, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS.

1


 

THỂ DỤC 5- TUẦN 27-28

   BAØI 53: MÔN THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN - TROØ CHÔI: “CHUYEÀN VAØ BAÉT BOÙNG TIEÁP SÖÙC”

 

 I- MUÏC TIEÂU:

- Thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân( hoaëc baát cöù boä phaän naøo cuûa cô theå).

- Bieát caùch taâng caàu vaø phaùt caàu baèng mu baøn chaân.

- Troø chôi: “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc” . Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc  troø chôi.

II- ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN:

- Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch vaø maùt, ñaûm baûo an toaøn .

- Phöông tieän: coøi, caàu, boùng...

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

Noäi dung

ÑL

Phöông phaùp toå chöùc

A- Môû ñaàu:

* OÅn ñònh: - Baùo caùo só soá

- Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu giaùo aùn: Hoâm nay caùc em seõ oân ñoäng taùc chuyeàn caàu, taâng caàu, phaùt caàu baèng mu baøn chaân. Thöïc hieän troø chôi: “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”.

5-6

 

- Nghe HS baùo caùo vaø phoå bieán nhieäm vuï giaùo aùn

 

    

   

  

    

 

      GV     

* Khôûi ñoäng: Taäp ñoäng taùc khôûi ñoäng laøm noùng cô theå, ñeå cô theå thích öùng baøi saép taäp.

6 -> 8 laàn

- Cho HS khôûi ñoäng nhanh, goïn vaø traät töï

   

   

    

 

      GV   

* Kieåm tra baøi cuõ:

Goïi vaøi em taäp laïi kó thuaät taâng caàu vaø chuyeàn caàu.

 

1 -> 2 laàn

- Nhaän xeùt ghi keát quaû  möùc hoaøn thaønh ñoäng taùc cho HS

B- Phaàn cô baûn

25-27

 

 

I- Höôùng daãn kó thuaät ñoäng taùc:

   * OÂn luyeän kó thuaät ñoäng taùc chuyeàn caàu, taâng caàu, phaùt caàu baèng mu baøn chaân:

- Toaøn lôùp thöïc hieän kó thuaät ñ.taùc taâng caàu  vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân

- Töøng nhoùm thöïc hieän caùc ñ.taùc taâng caàu  vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.

- HS taäp luyeän caù nhaân caùc ñ.taùc taâng caàu  vaø chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân.

15-18

 

 

5 -> 6 laàn

 

4 -> 5 laàn

 

1 -> 2 laàn

 

 

 

- GV hoâ hieäu leänh cho HS taäp luyeän vaø quan saùt giuùp HS söûa sai kó thuaät ñoäng taùc.

 

 

 

  

   

    

 

      GV

 

II- Troø chôi: “Chuyeàn vaø baét boùng tieáp söùc”

-           Höôùng daãn kó thuaät troø chôi

-           Cho HS chôi thöû

-           Tieán haønh troø chôi

7-9’

 

 

1 laàn

 

- Höôùng daãn kó thuaät troø chôi cho HS naém vaø bieát caùch chôi

 

C- Keát thuùc:

3-4

 

 

-     Hoài tónh: Taäp ñoäng taùc thaû loûng cô theå, ñeå cô theå sôùm hoài phuïc

      -    Cuûng coá:

Hoâm nay caùc em vöøa oân noäi dung gì? (chuyeàn caàu, taâng caàu, phaùt caàu vaø thöïc hieän troø chôi).

6 -> 8 laàn

 

 

 

1->2 laàn

- Thaû loûng vaø nghæ ngôi tích cöïc

-    Cho HS traû lôøi nhöõng noäi dung vöøa ñöôïc oân luyeän.

- Nhaän xeùt vaø giao baøi cho HS veà taäp luyeän theâm ôû nhaø.

 

 

   

   

    

 

1


-     Nhaän xeùt vaø daën doø

Nhaän xeùt tieát hoïc vaø nhaéc nhôû caùc em veà caàn taäp laïi kó thuaät ñaõ hoïc thaät nhieàu laàn./.

 

 

      GV

 

   BAØI 54:  MÔN THEÅ THAO TÖÏ  – TROØ CHÔI: “CHAÏY ÑOÅI CHOÃ, VOÃ TAY NHAU”

I- MUÏC TIEÂU:

- Thöïc hieän neùm boùng 150 gam truùng ñích coá ñònh ( chöa caàn truùng ñích, chæ caàn ñuùng tö theá vaø neùm boùng ñi) vaø tung boùng baèng moät tay, baét boùng baèng hai tay; chuyeån boùng töø tay noï sang tay kia.

- Troø chôi: “Chaïy ñoåi choã voã tay nhau”. Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi. 

II- ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN:

- Ñòa ñieåm: Saân tröôøng saïch vaø maùt, ñaûm baûo an toaøn

- Phöông tieän: Coøi, boùng 150 gam, boùng soá 5…

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

Noäi dung

ÑL

Phöông phaùp toå chöùc

A- Môû ñaàu:

* OÅn ñònh: - Baùo caùo só soá

- Phoå bieán nhieäm vuï yeâu caàu giaùo aùn: Hoâm nay caùc em seõ hoïc ñoäng taùc neùm boùng truùng ñích vaø moät soá ñoäng taùc boå trôï. Troø chôi:“Chaïy ñoåi choã voã tay nhau”

5-6

 

- Nghe HS baùo caùo vaø phoå bieán nhieäm vuï giaùo aùn

    

   

   

     

 

      GV

* Khôûi ñoäng: Taäp ñoäng taùc khôûi ñoäng laøm noùng cô theå, ñeå cô theå thích öùng baøi saép taäp.

6 -> 8 laàn

- Cho HS khôûi ñoäng nhanh, goïn vaø traät töï

   

   

    

 

      GV

* Kieåm tra baøi cuõ:

Goïi vaøi em taäp laïi kó thuaät taâng caàu vaø chuyeàn caàu.

 

1 -> 2 laàn

- Nhaän xeùt ghi  möùc hoaøn thaønh ñoäng taùc cho HS

B- Phaàn cô baûn

25-27’

 

 

I- Höôùng daãn kó thuaät ñoäng taùc:

    1/- Neùm boùng truùng ñích: 

- Toaøn lôùp thöïc hieän kó thuaät ñ.taùc

- HS taäp luyeän caù nhaân caùc ñ.taùc

15-18’

 

5 -> 6 laàn

1 -> 2 laàn

- GV hoâ hieäu leänh cho HS taäp luyeän vaø quan saùt giuùp HS söûa sai kó thuaät ñoäng taùc.

   

   

    

GV

2/- OÂn kó thuaät tung boùng baèng 1 tay vaø baét boùng baèng 2 tay:

- Toaøn lôùp thöïc hieän kó thuaät ñ.taùc.

- HS taäp luyeän caù nhaân caùc ñ.taùc.

5 -> 6 laàn

1 -> 2 laàn

- Thöïc hieän laïi ñoäng taùc maãu ñeå hs xem vaø taäp theo.

 

   

   

    

GV

 

          

3/- Chuyeån boùng töø tay noï sang tay kia: 

- Toaøn lôùp thöïc hieän kó thuaät ñ.taùc

- HS taäp luyeän caù nhaân caùc ñ.taùc

5 -> 6 laàn

1 -> 2 laàn

- GV hoâ hieäu leänh cho HS taäp giuùp HS söûa sai kó thuaät ñoäng taùc.

II- Troø chôi: “Chaïy ñoåi choã, voã tay nhau”.

-     Höôùng daãn kó thuaät troø chôi

-     Cho HS chôi thöû

-     Tieán haønh troø chôi

7-9’

 

1 laàn

- Höôùng daãn kó thuaät troø chôi cho HS naém vaø bieát caùch chôi

 

 

C- Keát thuùc:

3-4

 

 

 

1

nguon VI OLET