Trường: Tiểu học Hòa Bình
Lớp: Bốn 5
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Nhật Thủy
Giáo sinh: Thân Thu Hà
Ngày dạy: 29/03/2016
MỞ RỘNG VỐN TỪ: DU LỊCH – THÁM HIỂM

Mục tiêu
Học sinh biết hoạt động nào là du lịch, thám hiểm.
Học sinh biết một số từ chỉ tên các con sông, chỉ địa danh
Học sinh bước đầu hiểu ý nghĩa 1 số câu tục ngữ.
Học sinh giải được một số câu đố về các con sông.
Giáo dục học sinh lòng ham hiểu biết và biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Các hoạt động dạy học
Khởi động.
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: câu khiến được dùng để làm gì?
 Câu khiến ( câu cầu khiến, câu mệnh lệnh) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn ,… của người nói, người viết với người khác.
Câu 2: điền khuyết:
Muốn đặt cầu khiến, ta có thể dùng một trong những cách sau:
Thêm từ …..vào trước động từ.
Thêm từ……vào cuối câu.
Thêm từ…….vào đầu câu.
Câu 3: Em hãy đặt một câu khiến.
Giới thiệu bài
Du lịch và thám hiểm là sở thích của rất nhiều người, trong đó có HS của chúng ta. Vậy để hiểu được các hoạt động du lịch- thám hiểm chúng ta cùng đi tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay: Mở rộng vốn từ du lịch thám hiểm.
Tìm hiểu bài.
Hoạt động 1: Kể về bản thân.
Hình thức: Thảo luận theo tổ.
Em hãy kể với các bạn trong nhóm về một chuyến du lịch, thám hiểm của mình.
Mời một số học sinh đứng lên kể câu chuyện của mình.
Hoạt động 2: Hoạt động nào là hoạt động du lịch thám hiểm.
Hoạt động nhóm 4: Hoạt động nào là hoạt động du lịch thám hiểm và sắp xếp tranh vào hai cột:
Du lịch:
Bức tranh 1: Đi biển chơi.
Bức tranh 2: Vào thăm đảo khỉ
Bức tranh 3: Đi thăm quan nước ngoài.
Thám hiểm:
Bức tranh 1: Ra Bắc Cực
Bức tranh 2: Vào rừng Amazon
Một số bức tranh khác:
Bức tranh 1: Đi thăm họ hàng
Bức tranh 2: đi làm từ thiện.
Thông qua các câu chuyện vừa kể:
Theo em du lịch là gì?

Theo em thám hiểm là gì?
Mở rộng:
GV giới thiệu tiếp chân dung hai nhà thám hiểm: Cô- lôm- bô (người đầu tiên tìm ra Châu Mỹ); Ma- gien- lăng (người đầu tiên chỉ huy một hạm đội thuyền đi vòng quanh thế giới và khẳng định trái đất hình cầu).
Hai ông làm các công việc đó thì các ông được gọi là gì, các em có biết không?
Ngoài 2 nhà thám hiểm này ra em có biết nhà thám hiểm nào khác không?
Nhà thám hiểm Amx- tơ- rông( người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng).
Phạm Tuân làngười đã bay vào vũ trụ để nghiên cứu.
Hoạt động 3: Tìm từ đồng nghĩa với du lịch, thám hiểm và đặt câu với từ du lịch, thám hiểm và những từ đã nêu.


Hoạt động 4: Tìm hiểu ý nghĩa của các câu tục ngữ về chủ đề du lịch thám hiểm.
Em hãy nối câu thành ngữ ở cột A với ý đúng ở cột B.


Đi một ngày đàng học một sàng khôn

1.Đi nhiều nơi sẽ học hỏi được nhiều thứ.

2. Cứ đi đường là sẽ khôn hơn.

3. Nếu đi một ngày sẽ mang về được một sàng khôn.
Giải nghĩa câu:
Em hiểu từ đàng trong câu thành
ngữ trên có nghĩa là gì?
Còn từ sàng có nghĩa là gì?
GV chốt:
Một ngày đi là một ngày thêm hiểu biết, học được nhiều điều hay.
Hay hiểu rộng ra là: Chịu khó hoà mình vào cuộc sống, đi đây, đi đó, con người sẽ hiểu biết nhiều, sớm khôn lớn, trưởng thành.
Em hãy nêu một tình huống có sử dụng câu thành ngữ trên.
Giáo dục:
Khi đi ra ngoài, chúng ta sẽ học thêm được rất nhiều điều nhưng cô lưu ý với các con: chúng ta phải biết sàng lọc những điều hay, lẽ phải để bổ sung thêm, vốn hiểu biết cho bản thân nhé.
Hoạt động 5: trò chơi:Du lịch trên sông.
Thế các con có muốn đi cho biết đó, biết đây không? Cô mời các con đi du lịch với cô thông qua trò chơi:Du lịch trên sông.
Phổ biến luật chơi: 8 HS tham gia