THỂ DỤC 1- TUẦN 31-32

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).

        Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi (có kết hợp vần điệu).

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

     Ôn bài thể dục phát triển chung

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

 

   II/ CƠ BẢN:

aTrò chơi:Kéo cưa lừa xẻ

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét:

 

 

b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

Nhận xét

 

22 – 24’

 

        Đội Hình

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát nhớ nhở hs.

 

        Đội hình tập luyện

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

    Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

    Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

    Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Thực hiện cơ bản đúng các đ.tác của bài thể dục pát triển chng (thực hiện theo nhịp hô nhưng có thể còn chậm).

        Biết cách tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

6 – 8’

 

1


         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

     Ôn bài thể dục phát triển chung

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

 

   II/ CƠ BẢN:

a.Ôn bài thể dục phát triển chung

Giáo viên tổ chức HS luyện tập

Nhận xét:

 

 

 

 

 

 

b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

Nhận xét

22 – 24’

 

        Cả lớp cùng thực hiện theo nhịp hô của GV.

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

 

                             GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs.

        Đội hình tập luyện

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  * *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

- Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

- Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

- Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 31-32

 

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu cho bạn.

-- Làm quen với trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, cầu, bóng bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Chuyền cầu theo nhóm hai người.

 

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, phổ biến cách thực hiện chuyền cầu. G chuyền mẫu, hướng dẫn HS cách tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm hai người.

H chơi thử theo nhóm hai người. G nhận xét sửa sai cho H

G chia nhóm cho H tập

1


- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách ném bóng theo nhóm hai người, người nhặt bóng, người ném bóng.

H chơi thử theo nhóm. G nhận xét sửa sai cho H

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn chuyền cầu, chơi trò chơi mà mình thích

BÀI 62: CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”

I. Mục tiêu

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu cho bạn.

- Tiếp tục ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, cầu, bóng bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Chuyền cầu theo nhóm hai người.

 

 

 

 

 

- Thi chuyền cầu theo nhóm hai người

 

 

 

- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

 

 

 

 

- Thi ném bóng trúng đích

 

3. Phần kết thúc ( 5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, phổ biến cách thực hiện chuyền cầu. G chuyền mẫu, hướng dẫn HS cách tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm hai người.

H chơi thử theo nhóm hai người. G nhận xét sửa sai cho H

G chia nhóm cho H tập

 

G cho các nhóm cử đại diện lên thichuyền cầu theo từng đôi.

H + G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách ném bóng theo nhóm hai người, người nhặt bóng, người ném bóng.

H chơi thử theo nhóm. G nhận xét sửa sai cho H

Các tổ cử đại diện lên thi ném bóng vào đích, tổ nào ném trúng nhiều tổ đó được biểu dương.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn chuyền cầu, chơi trò chơi mà mình thích

BÀI 63: CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I. Mục tiêu

1


- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác hơn giờ trước.

- Tiếp tục ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, cầu, bóng bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Chuyền cầu theo nhóm hai người.

 

 

 

 

 

- Thi chuyền cầu theo nhóm hai người

 

 

 

 

Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

 

 

 

 

3. Phần kết thúc ( 5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, phổ biến cách thực hiện chuyền cầu. G chuyền mẫu, hướng dẫn HS cách tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm hai người.

H chơi thử theo nhóm hai người. G nhận xét sửa sai cho H

G chia nhóm cho H tập

 

G cho các nhóm cử đại diện lên thichuyền cầu theo từng đôi.

H + G nhận xét đánh giá, xem tổ nào đón và chuyền cầu được nhiều nhất.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách chơi

H chơi thử theo nhóm. G nhận xét sửa sai cho H

Cho H chơi chính thức có phân thắng thua.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn chuyền cầu, chơi trò chơi mà mình thích

BÀI 64: CHUYỀN CẦU - TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”

I. Mục tiêu

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm hai người.Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

- Tiếp tục ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, ném được vào đích..

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, cầu, bóng bảng đích kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục .

1


 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Chuyền cầu theo nhóm hai người.

 

 

 

 

 

- Thi chuyền cầu theo nhóm hai người

 

 

 

- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

 

 

 

- Thi ném bóng trúng đích

 

 

3. Phần kết thúc ( 5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

- Nhận xét

- Dặn dò

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác, phổ biến cách thực hiện chuyền cầu. G chuyền mẫu, hướng dẫn HS cách tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm hai người.

H chơi thử theo nhóm hai người. G nhận xét sửa sai cho H

G chia nhóm cho H tập

 

G cho các nhóm cử đại diện lên thichuyền cầu theo từng đôi.

H + G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu, hướng dẫn HS cách ném bóng theo nhóm hai người, người nhặt bóng, người ném bóng.

H chơi thử theo nhóm. G nhận xét sửa sai cho H

Các tổ cử đại diện lên thi ném bóng vào đích, tổ nào ném trúng nhiều tổ đó được biểu dương.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

HS về ôn chuyền cầu, chơi trò chơi mà mình thích

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 31-32

TUNG BAÉT BOÙNG CAÙ NHAÂN- TROØ CHÔI “AI KEÙO KHOÛE”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Bieát caùch tung baét boùng caù nhaân ( tung boùng baèng moät tay vaø baét boùng baèng hai tay ).

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân khoaûng 100 - 200 m

- Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi: GV choïn.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn tung baét boùng caù nhaân:

- Cho HS thöïc hieän laïi caùch caàm boùng, tö theá chuaån bò baét boùng.

- Sau ñoù oân caùch di chuyeån ñeå baét boùng.

- Cho HS thöïc hieän vaøi laàn roài cho HS thi ñua taäp maãu tröôùc lôùp.

Troø chôi “Ai keùo khoûe”:

- GV nhaéc laïi caùch chôi.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo toå.

 

- HS luyeän taäp theo nhoùm ñoâi.

 

 

 

1


- Cho HS tieán haønh chôi.

- Höôùng daãn HS naém tay nhau sao cho vöøa chaéc vöøa an toaøn.

- Nhaéc nhôû caùc em khi chôi khoâng ñöôïc ñuøa nghòch ñeå ñaûm baûo an toaøn.

- Cho HS thi ñua choïn ngöôøi voâ ñòch.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn tung baét boùng caù nhaân.

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

- Caùc toå thi ñua.

 

- HS thöïc hieän.

TROØ CHÔI “AI KEÙO KHOÛE”

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

- Bieát caùch tung baét boùng caù nhaân ( tung boùng baèng moät tay vaø baét boùng baèng hai tay ).

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân khoaûng 100 - 200 m

- Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp.

- Chôi troø chôi “Chaõy ngöôïc chieàu theo tín hieäu”

II. Phaàn cô baûn:

OÂn tung baét boùng caù nhaân:

- Cho HS thöïc hieän laïi caùch caàm boùng, tö theá chuaån bò baét boùng.

- Sau ñoù oân caùch di chuyeån ñeå baét boùng.

 

- Cho HS thöïc hieän vaøi laàn roài cho HS thi ñua taäp maãu tröôùc lôùp.

Troø chôi “Ai keùo khoûe”:

- GV nhaéc laïi caùch chôi.

- Cho HS tieán haønh chôi.

- Höôùng daãn HS naém tay nhau sao cho vöøa chaéc vöøa an toaøn.

- Nhaéc nhôû caùc em khi chôi khoâng ñöôïc ñuøa nghòch ñeå ñaûm baûo an toaøn.

- Cho HS thi ñua choïn ngöôøi voâ ñòch.

III. Phaàn keát thuùc:

- Thaû loûng, hít thôû saâu.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS thöïc hieän ñoäng taùc chính xaùc.

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn tung baét boùng caù nhaân.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo ñoäi hình 4 haøng ngang.

 

- HS luyeän taäp taïi choã , di chuyeån moät soá laàn.

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

- Caùc toå thi ñua.

 

- HS thöïc hieän.

TUNG VAØ BAÉT BOÙNG CAÙ NHAÂN- TROØ CHÔI “CHUYEÅN ÑOÀ VAÄT”

 

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

-Thực hiện được tung và bắt bóng theo nhóm hai ba người .

1


-Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Chuaån bò coøi, 1 quaû boùng vaø saân chôi cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn môû ñaàu:

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân khoaûng 100 - 200 m

- Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp.

II. Phaàn cô baûn:

OÂn ñoäng taùc tung vaø baét boùng theo nhoùm hai ngöôøi:

- GV höôùng daãn HS laïi caùch tung vaø baét boùn caù nhaân.

- Sau ñoù cho töøng ñoâi moät tung vaø baét boùng.

- Chuù yù: ñoäng taùc phoái hôïp toaøn thaân vaø khi thöïc hieän tung vaø baét boùng.

- Sau moät soá laàn, GV HD caùch di chuyeån ñeå baét boùng .

- Chuù yù: Khi di chuyeån caàn nheï nhaøng, nhanh nheïn, kheùo leùo, thaåy boùng vöøa taàm baét cuûa baïn.

Troø chôi “Chuyeån ñoà vaät”

GV neâu teân troø chôi.

- Caùch chôi: Nhöõng em soá 1 cuûa moãi haøng chaïy nhanh leân chuyeån quaû boùng ôû voøng troøn leân oâ vuoâng vaø nhaët maãu goã ôû oâ vuoâng ñeå vaøo voøng troøn, sau ñoù chaïy nhanh veà baïn soá 2 vaø ñöùng ôû cuoái haøng. Baïn thöù thì laïi chuyeån maãu goã töø voøng troøn leân oâ vuoâng vaø nhaëc quaû boùng töø oâ vuoâng veà voøng troøn, sau ñoù chaïy nhanh veà voã tay baïn thöù ba. Cöù nhö theá cho ñeán heát. Haøng naøo veà tröôùc, ít phaïm quy hôn thì thaéng cuoäc.

- Caùc tröôøng hôïp phaïm quy:

  + Laøm boùng hoaëc goã ra khoûi vò trí oâ vuoâng hoaëc hình troøn. Phaûi nhaët trôû laïi vaø tin chaéc noù ñaõ ñöùng yeân thì môùi tieáp tuïc chaïy ñi.

  + Xuaát phaùt tröôùc khi baïn chaïm tay.

- Cho moät nhoùm laøm maãu.

- Toå chöùc cho HS chôi thöû roài thi ñua.

- GV laøm troïng taøi.

- Nhaéc nhôû caùc em chôi trong an toaøn, khoâng chen laàn xoâ ñaåy nhau.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt tieát hoïc.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo toå.

 

- HS luyeän taäp theo nhoùm ñoâi.

 

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc toå thi ñua.

 

 

 

- HS thöïc hieän.

TUNG, BAÉT BOÙNG THEO NHOÙM  NGÖÔØI- TROØ CHÔI “CHUYỂN ÑOÀ VAÄT”

 

A. MUÏC TIEÂU :

-Thực hiện được tung và bắt bóng theo nhóm hai ba người .

-Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :

- Ñòa dieåm : Treân saân tröôøng, veä sinh saïch seõ, baûo ñaûm an toaøn taäp luyeän.

- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, quaû boùng vaø saân cho troø chôi.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

1


I. Phaàn môû ñaàu :

- GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

- Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân khoaûng 100 - 200 m

- Ñöùng thaønh voøng troøn khôûi ñoäng caùc khôùp baèng baøi theå duïc phaùt trieån chung.

II. Phaàn cô baûn :

Tung vaø baét boùng theo nhoùm 3 ngöôøi :

- Töøng HS ñöùng taïi choã tung vaø baét boùng moät soá laàn.

- Chia lôùp thaønh nhoùm 3 ngöôøi. Töøng HS ñöùng theo hình tam giaùc thöïc hieän caùc ñoäng taùc tung baét boùng.

- Chuù yù: Caàn phoái hôïp toaøn thaân

- Sau vaøi laàn, GV höôùng daãn HS di chuyeån baét boùng.

- Noùi ñaàu laø tieán, luøi baét boùng, sau ñoù laø sang traùi sang phaûi baét boùng. Ñoäng taùc caàn nhanh, kheùo leùo.

Troø chôi “Chuyeån ñoà vaät”:

- GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi,, nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy.

- Cho HS tieán haønh chôi vaøi laàn roài cho thi ñua laáy thaønh tích.

- Khi HS thöïchieän thuaàn thuïc GV coù theå taêgn theâm soá boùng vaø soá goã ñeå HS thöïc hieän seõ phaûi chuyeån ñoà nhieàu hôn.

- GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc.

III. Phaàn keát thuùc:

- Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt.

- GV cuøng HS heä thoáng baøi vaø nhaän xeùt

- Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn tung vaø baét boùng caù nhaân.

 

 

- HS thöïc hieän.

 

 

 

 

 

- HS luyeän taäp theo nhoùm 3 ngöôøi.

 

 

 

 

 

 

 

- HS laéng nghe.

 

- Caùc toå thi ñua.

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän.

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 31-32

BAØI: 61: MOÂN TÖÏ CHOÏN – NHAÛY DAÂY TAÄP THEÅ

 

I / Muïc tieâu

      OÂn moät soá noäi dung cuûa moân töï choïn. Yeâu caàu thöïc hieân cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích.

      OÂn nhaûy daây taäp theå. Yeâu caàu thöïc hieân cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích.                                                                                                                                                          

II / Ñaëc ñieåm – phöông tieän

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän : Duïng cuï ñeå taäp moân töï choïn, moãi toå 2-3 daây nhaûy daøi.

III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp

 

NOÄI DUNG

ÑL

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1 . Phaàn môû ñaàu

- Taäp hôïp lôùp , oån ñònh : Ñieåm danh só soá

- GV  phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc

Khôûi ñoäng                       

  +Xoay caùc khôùp coå chaân , ñaàu goái, hoâng, vai, coå tay.

  +Taäp theo ñoäi hình haøng ngang hoaëc voøng troøn.

  +Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân theo moät haøng doïc do caùn söï daãn ñaàu 200-250m.

6 -10 phuùt

1  phuùt

 

 

 

 

 

 

1- 2 phuùt

 

 

- Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo 

 

 

GV

 

 

1


  +Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.

  +OÂn moät soá ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.

2 .  Phaàn cô baûn

a).Moân töï choïn :

  -Ñaù caàu:

  +OÂn chuyeàn caàu theo nhoùm 2 ngöôøi.

  +Thi taâng caàu baèng ñuøi.

  Caùch toå chöùc thi nhö baøi 60.

 

 

 

 

  -Neùm boùng:

  +OÂn caàm boùng, ñöùng chuaån bò – ngaém ñích-neùm boùng vaøo ñích.

  -Ñoäi hình vaø caùch daïy nhö baøi 60.

Ñoäng taùc :

  -Ñoäng taùc daïy nhö baøi 60.

b) Nhaûy daây:

  -GV cuøng HS nhaéc laïi caùch nhaûy daây:

  +Cho moät nhoùm HS laøm maãu.

  +Chia toå ñeå HS töï ñieàu khieån luyeän taäp.

  -GV giuùp ñôõ vaø nhaéc HS tuaân thuû kæ luaät ñeå ñaûm baûo an toaøn.

3 .Phaàn keát thuùc

- GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc.

-  Cho HS ñi ñeàu 2-4 haøng doïc vaø haùt .

- Troø chôi : “Laøm theo hieäu leänh”.

- GV nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø

- GV hoâ giaûi taùn

 

 

2-3 phuùt

 

 

1 phuùt

2-3 phuùt.

 

18- 22 phuùt

9-11 phuùt

9-11  phuùt

4-5 phuùt

4-5 phuùt

 

 

 

 

 

9-11 phuùt

2-3  phuùt

 

 

 

 

9-11 phuùt

 

 

6-7 phuùt

 

 

4- 6 phuùt

1 -2  phuùt

1- 2  phuùt

1 phuùt

1 – 2 phuùt

 

 

- HS nhaän xeùt

 

 

 

 

- HS taäp hôïp theo ñoäi hình haøng ngang

 

GV

 

 

GV

 

 

GV     

 

- Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc

 

GV

- HS hoâ” khoeû”

BAØI: 62: MOÂN TÖÏ CHOÏN – TROØ CHÔI “CON SAÂU ÑO”

 

I / Muïc tieâu

      OÂn moät soá noäi dung cuûa moân töï choïn. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích.                

      Troø chôi: “Con saâu ño”. Yeâu caàu bieát caùch chôivaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng nhaèm reøn luyeän söùc maïnh tay.                                                                                                                                                                                                                                                               

II / Ñaëc ñieåm – phöông tieän

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän

Phöông tieän : Duïng cuï ñeå taäp moân töï choïn , keû saân ñeå toå chöùc troø chôi “Con saâu ño” vaø 2 coøi.

III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp

 

NOÄI DUNG

ÑL

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1


1 . Phaàn môû ñaàu

- Taäp hôïp lôùp , oån ñònh : Ñieåm danh só soá.

- GV  phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.

Khôûi ñoäng                       

  +Xoay caùc khôùp coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai, coå tay.

  +Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân theo 1 haøng doïc do caùn söï daãn ñaàu 200- 250m.

  +Ñi theo ñöôøng voøng troøn vaø hít thôû saâu.

  +OÂn moät soá ñoäng taùc cuûa baøi phaùt trieån chung.

  +Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra vaøi ñoäng taùc trong baøi TD phaùt trieån chung.

2 .  Phaàn cô baûn

a).Moân töï choïn :

  -Ñaù caàu:

  +OÂn taâng caàu baèng ñuøi: taäp theo nhoùm theo ñoäi hình haøng ngang do caùn söï ñieàu khieån.

  +OÂn chuyeàn caàu theo nhoùm 3 ngöôøi. GV chia HS trong toå taäp luyeän thaønh töøng nhoùm 3 ngöôøi, nhoùm naøy caùch nhoùm kia toái thieåu 2m, em naøy caùch em kia 2 – 3m ñeå caùc em töï quaûn lí taäp luyeän.

Ñoäng taùc :

  -Em thöù  nhaát taâng caàu sang em thöù hai, em thöù  hai nhaän caàu vaø taâng caàu sang em thöù ba, em thöù ba nhaän caàu vaø taâng trôû veà em thöù nhaát, cöù theá tieáp tuïc.

  -Neùm boùng:  

  +OÂn caàm boùng, ñöùng chuaån bò , ngaém ñích, neùm boùng vaøo ñích. Ñoäi hình vaø caùch daïy nhö baøi 60.

  +Thi neùm boùng truùng ñích. Tuyø theo soá boùng vaø ñích ñaõ chuaån bò GV cho HS moãi ñôït laàn löôït neùm (2-5 HS) , coù ñaïi dieän cuûa caùc toå khaùc nhau ñeå choïn ngöôøi neùm gioûi nhaát moãi ñôït, sau ñoù nhöõng em ñaït thaønh tích cao nhaát seõ döï thi voâ ñòch.

b) Troø chôi vaän ñoäng

  -Troø chôi “Con saâu ño”.

  -GV neâu teân troø chôi, cuøng 2 HS nhaéc laïi caùch chôi.

  -Cho moät nhoùm leân laøm maãu. HS chôi thöû.

  -GV giaûi thích theâm caùch chôi.

  -HS chính thöùc chôi.

 

3 .Phaàn keát thuùc

- GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc.

 

6 -10 phuùt

1  phuùt

 

 

1- 2 phuùt

 

2-3 phuùt

 

 

1 phuùt

2-3 phuùt

 

1 phuùt

 

18-22 phuùt

 

 

9-11 phuùt

9-11  phuùt

3-4  phuùt

 

4-6 phuùt

 

 

 

 

 

 

2-3 laàn

 

 

 

9-11 phuùt

 

 

 

4-5 phuùt

6-7 phuùt

 

 

9-10 phuùt

 

1-2 laàn

 

1-2 laàn

1-2 phuùt

2 phuùt

 

4- 6 phuùt

 

- Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo 

 

 

 

GV

 

GV

 

 

- HS taäp hôïp theo ñoäi hình haøng ngang

 

GV

 

 

 

 

GV

 

- Taäp ñoäng loaït theo ñoäi hình voøng troøn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV     

 

- Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc

 

1


-  Cho HS ñi ñeàu 2-4 haøng doïc vaø haùt

- Troø chôi : GV töï choïn

- GV nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.

- GV hoâ giaûi taùn

1 -2  phuùt

1- 2  phuùt

1 phuùt

1 – 2 phuùt

 

GV

- HS hoâ” khoeû”

 

BAØI: 63 MOÂN TÖÏ CHOÏN – TROØ CHÔI “DAÃN BOÙNG”

 

I / Muïc tieâu

      OÂn moät soá noäi dung cuûa moân töï choïn. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc vaø naâng cao thaønh tích.

      Troø chôi: “Daãn boùng”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng ñeå reøn luyeän kheùo leùo, nhanh nheïn.                                                                                                                                                                 

II / Ñaëc ñieåm – phöông tieän

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän : Keû saân ñeå toå chöùc troø chôi vaø duïng cuï ñeå taäp moân töï choïn .

III / Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp

 

NOÄI DUNG

ÑL

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

1 . Phaàn môû ñaàu

- Taäp hôïp lôùp , oån ñònh : Ñieåm danh só soá

- GV  phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc

 

 

 Khôûi ñoäng                       

  +Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân theo 1 haøng doïc 200- 250m.

  +Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.

  +OÂn moät soá ñoäng taùc cuûa baøi phaùt trieån chung.

 

  KTBC : GV töï choïn.

2 .  Phaàn cô baûn

a).Moân töï choïn :

  -Ñaù caàu:

  +OÂn taâng caàu baèng ñuøi: Chia soá HS trong toå taäp luyeän thaønh töøng nhoùm 3-5 ngöôøi. Nhoùm naøy caùch nhoùm kia toái thieåu 2m, trong töøng nhoùm em noï caùch em kia 2-3m ñeå caùc em töï quaûn lí taäp luyeän.

  +Thi taâng caàu baèng ñuøi: tuyø theo ñòa ñieåm, GV saùng taïo ñòa hình vaø caùch thi, sau ñoù cho nhöõng HS nhaát, nhì thi voâ ñòch.

  -Neùm boùng:

  +OÂn caàm boùng, ñöùng chuaån bò, ngaém ñích, neùm boùng vaøo ñích. (Ñoäi hình nhö baøi 60)

  +Thi neùm boùng truùng ñích : do GV saùng taïo.

 

 

6 -10 phuùt

1  phuùt

 

 

 

 

 

1- 2 phuùt

1 phuùt

2-3 phuùt

Moãi ñoäng taùc 2x8 nhòp

1 phuùt

18- 22 phuùt

9-11  phuùt

5-6 phuùt

 

 

 

 

5-6 phuùt

 

 

 

5-6 phuùt

 

3-4 phuùt

 

 

 

 

- Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo 

GV

 

GV

 

 

- HS nhaän xeùt.

 

 

- HS taäp hôïp theo ñoäi hình haøng ngang

 

GV

 

 

- HS taäp hôïp theo ñoäi hình haøng ngang.

 

 

1

nguon VI OLET