TUẦN 32 -35

giáo án Giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qk4z0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/15/2018 4:32:35 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 KHỐI 4 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 32 (Từ 16/4/2018 đến 20/4/2018) Ngày Buổi Tiết  Môn  TÊN BÀI DẠY Tiết CT  ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI  Thứ hai: 16/4/2018  Sáng 1 HĐTT Chào ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử TUẦN 32 -35, Giáo Án Giáo Án , Giáo án điện tử TUẦN 32 -35, docx, 1 trang, 0.04 M, Giáo án chia sẽ bởi Yến Võ Thị Phương đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

TUAN-32-35.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2
KHỐI 4 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 32
(Từ 16/4/2018 đến 20/4/2018)
Ngày
Buổi
Tiết
 Môn

TÊN BÀI DẠY
Tiết CT

ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI

Thứ hai: 16/4/2018
 Sáng
1
HĐTT
 Chào cờ
63
2
Tiếng việt
Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 1)
249
3
Tiếng việt
Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 2)
250
4
Toán
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 2)
156 Chiều
1
Khoa học
Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật (Tiết 3)
63
2
HĐGD Mĩ thuật
Em tham gia giao thông (Tiết 3)
32
3
HĐGD Thể chất
Bài 63
63


 Thứ ba: 17/4/2018
 Sáng
1
Anh văn


2
Anh văn


3
Toán
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 3)
175
4
Tiếng việt
Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 3)
251 Chiều
1
HĐGD Kĩ thuật
Lắp ô tô tải (Tiết 2)
32
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 155, 156
63
3
HĐNGLL
Các hoạt động tìm hiểu về ngày thống nhất đất nước 30/4
32


 Thứ tư: 18/4/2018
 Sáng
1
Toán
Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1)
158
2
Tiếng việt
Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 1)
252
3
Anh văn


4
Anh văn

 Chiều
1
HĐGD Âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn
32
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 157, 158
64
3
Tiếng việt
Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 2)
253


 Thứ5: 19/4/2018
 Sáng
1
HĐGD Thể chất
Bài 64
64
2
Khoa học
Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 1)
64
3
Toán
Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2)
159
4
Tiếng việt
Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 3)
254Chiều
1
Lịch sử
Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) – Tiết 1
32
2
Địa lí
Phiếu kiểm tra 2
32
3
việt ôn
Luyện tập bài 32A, 32B
32


Thứ 6: 20/4
 Sán g
1
Toán
Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 3)
160
2
Tiếng việt
Bài 32C: Nghệ sĩ múa rừng xanh (Tiết1)
255
3
Tiếng việt
Bài 32C: Nghệ sĩ múa rừng xanh (Tiết 2)
256
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
64
5
HĐGD Đạo đức
Dành cho địa phương (Tiết 1)
32


 DUYỆT KHỐI TRƯỞNG


Võ Thị Phương Yến
TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2
KHỐI 4 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 33
(Từ 23/4/2018 đến 27/4/2018)
Ngàyy
Buổi
Tiết
 Môn

TÊN BÀI DẠY
Tiết CT

ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI

Thứ hai: 23/4/2018
 Sáng
1
HĐTT
 Chào cờ
65
2
Tiếng việt
Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 1)
257
3
Tiếng việt
Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 2)
258
4
Toán
Bài 101: Ôn tập về biểu đồ
161 Chiều
1
Khoa học
Động vật trao đổi chất như thế

 


 

 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 

             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 32

                                                                              (Từ 16/4/2018 đến 20/4/2018)                                                                                                                                                                                                                                  

Ngày

Buổi

Tiết

 

     Môn  

 

                            TÊN BÀI DẠY 

Tiết CT 

 

ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI

Thứ hai:  16/4/2018

    Sáng

 

1

HĐTT

 Chào cờ

63

 

2

Tiếng việt

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 1)

249

 

3

Tiếng việt

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 2)

250

 

4

Toán

Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 2)

156

 

Chiều

1

Khoa học

Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật (Tiết 3)

63

 

2

HĐGD Mĩ thuật

Em tham gia giao thông (Tiết 3)

32

 

3

HĐGD Thể chất

Bài 63

63

 

   Thứ ba: 17/4/2018

      Sáng

1

Anh văn

 

 

 

2

Anh văn

 

 

 

3

Toán

Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 3)

175

 

4

Tiếng việt

Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 3)

251

 

          Chiều

1

HĐGD Kĩ thuật

Lắp ô tô tải (Tiết 2)

32

 

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 155, 156

63

 

3

HĐNGLL

Các hoạt động tìm hiểu về ngày thống nhất đất nước 30/4

32

 

    Thứ tư: 18/4/2018

       Sáng

 

 

1

Toán

Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1)

158

 

2

Tiếng việt

Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 1)

252

 

3

Anh văn

 

 

 

4

Anh văn

 

 

 

     Chiều

 

 

1

HĐGD Âm nhạc

Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn

32

 

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 157, 158

64

 

3

Tiếng việt

Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 2)

253

 

       Thứ5: 19/4/2018

     Sáng

1

HĐGD Thể chất

Bài 64

64

 

2

Khoa học

Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 1)

64

 

3

Toán

Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2)

159

 

4

Tiếng việt

Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 3)

254

 

Chiều

1

Lịch sử

Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) – Tiết 1

32

 

2

Địa lí

Phiếu kiểm tra 2

32

 

3

Tiếng việt ôn

Luyện tập  bài 32A, 32B

32

 

Thứ 6: 20/4

     Sán g

1

Toán

Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 3)

160

 

2

Tiếng việt

Bài 32C: Nghệ sĩ múa rừng xanh (Tiết1)

255

 

3

Tiếng việt

Bài 32C: Nghệ sĩ múa rừng xanh (Tiết 2)

256

 

4

HĐTT

Sinh hoạt lớp

64

 

5

HĐGD Đạo đức

Dành cho địa phương (Tiết 1)

32

 

                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG   

 

 

                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến


 

 

 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 

             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 33

                                                                              (Từ 23/4/2018 đến 27/4/2018)                                                                                                                                                                                                                                  

Ngàyy

Buổi

Tiết

 

     Môn  

 

                            TÊN BÀI DẠY 

Tiết CT 

 

ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI

Thứ hai:  23/4/2018

    Sáng

 

1

HĐTT

 Chào cờ

65

 

2

Tiếng việt

Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 1)

257

 

3

Tiếng việt

Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 2)

258

 

4

Toán

Bài 101: Ôn tập về biểu đồ

161

 

Chiều

1

Khoa học

Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 2)

65

 

2

HĐGD Mĩ thuật

Em tham gia giao thông (Tiết 4)

33

 

3

HĐGD Thể chất

Bài 65

65

 

   Thứ ba: 24/4/2018

      Sáng

1

Anh văn

 

 

 

2

Anh văn

 

 

 

3

Toán

Bài 102: Ôn tập về phân số

162

 

4

Tiếng việt

Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 3)

259

 

          Chiều

1

HĐGD Kĩ thuật

Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 1)

33

 

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 160, 161

65

 

3

HĐNGLL

Giáo dục kĩ năng sống – Chủ đề 6 – Sơ kết chủ điểm

33

 

    Thứ tư: 25/4/2018

       Sáng

 

 

1

Toán

Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiết 1)

163

 

2

Tiếng việt

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời (Tiết 1)

260

 

3

Anh văn

 

 

 

4

Anh văn

 

 

 

     Chiều

 

 

1

HĐGD Âm nhạc

Ôn tập 3 bài hát

33

Thay bằng ôn tập 3 bài hát.

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 162, 163

66

 

3

Tiếng việt

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời (Tiết 2)

261

 

       Thứ5: 26/4/2018

     Sáng

1

HĐGD Thể chất

Bài 66

66

 

2

Khoa học

Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 3)

66

 

3

Toán

Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiết 2)

164

 

4

Tiếng việt

Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời (Tiết 3)

262

 

Chiều

1

Lịch sử

Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) – Tiết 2

33

 

2

Địa lí

Biển, đảo và quần đảo (Tiết 1)

33

 

3

Tiếng việt ôn

Luyện tập  bài 33A, 33B

33

 

Thứ 6: 27/4

     Sán g

1

Toán

Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) - (Tiết 1)

165

 

2

Tiếng việt

Bài 33C: Các con vật quanh ta (Tiết 1)

263

 

3

Tiếng việt

Bài 33C: Các con vật quanh ta (Tiết 2)

264

 

4

HĐTT

Sinh hoạt lớp

66

 

5

HĐGD Đạo đức

Dành cho địa phương (Tiết 2)

33

 

                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG   

 


 

                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến

 

     TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 

             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 34

                                                                              (Từ 30/4/2018 đến 5/5/2018)                                                                                                                                                                                                                                  

Ngày

Buổi

Tiết

 

     Môn  

 

                            TÊN BÀI DẠY 

Tiết CT 

 

ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI

 

 

 

 

 

                    NGHỈ LỄ 30/4 &1/5

 

 

Thứ tư: 2/5/2018

    Sáng

 

1

HĐTT

 Sinh hoạt tập thể

67

 

2

Tiếng việt

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ (Tiết 1)

265

 

3

Tiếng việt

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ (Tiết 2)

266

 

4

Toán

Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiết theo) (Tiết 2)

166

 

Chiều

1

Khoa học

Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 1)

67

 

2

HĐGD Mĩ thuật

Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

34

 

3

HĐGD Thể chất

Bài 67

67

 

   Thứ  năm: 3/5/2018

      Sáng

1

Anh văn

 

 

 

2

Anh văn

 

 

 

3

Toán

Bài 104: Ôn tập về đại lượng

167

 

4

Tiếng việt

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ (Tiết 3)

267

 

          Chiều

1

HĐGD Kĩ thuật

Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 1)

34

 

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 165.166

67

 

3

HĐNGLL

Tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ và thực hiện lời Bác Hồ dạy

34

 

Thứ 6: 4/5/2018

       Sáng

 

 

1

Toán

Bài 105: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)

168

 

2

Tiếng việt

Bài 34B: Ai là người vui tính ? (Tiết 1)

268

 

3

Anh văn

 

 

 

4

Anh văn

 

 

 

     Chiều

 

 

1

HĐGD Âm nhạc

Ôn tập 2 bài TĐN hoặc hát

34

Ôn tập và kiểm tra Thay = ôn tập 2 TĐN hoặc hát

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 167.168

68

 

3

Tiếng việt

Bài 34B: Ai là người vui tính ? (Tiết 2)

269

 

Thứ 7: 5/5//2018

     Sáng

1

HĐGD Thể chất

Bài 68

68

 

2

Khoa học

Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 2)

68

 

3

Toán

Bài 106: Em ôn lại những gì đã học

169

 

4

Tiếng việt

Bài 34B: Ai là người vui tính ? (Tiết 3)

270

 

Chiều

1

Lịch sử

Phiếu kiểm tra 3

34

 

2

Địa lí

Biển, đảo và quần đảo (Tiết 2)

34

 

3

Tiếng việt ôn

Luyện tập  bài 34A, 34B

34

 

Chủ nhật:6/5

     Sán g

1

Toán

Bài 107: Em đã học được những gì?

170

 

2

Tiếng việt

Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào? (Tiết 1)

271

 

3

Tiếng việt

Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào? (Tiết 2)

272

 

4

HĐTT

Sinh hoạt lớp

68

 


 

 

5

HĐGD Đạo đức

Dành cho địa phương (Tiết 3)

34

 

                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG                                                 

 

                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến

         TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 

             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 35

                                                                              (Từ 7/5/2018 đến 11/5/2018)                                                                                                                                                                                                                                  

Ngày

Buổi

Tiết

 

     Môn  

 

                            TÊN BÀI DẠY 

Tiết CT 

 

ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI

Thứ hai:  7/5/2018

    Sáng

 

1

HĐTT

 Chào cờ

69

 

2

Tiếng việt

Bài 35A: Ôn tập 1 (Tiết 1)

273

 

3

Tiếng việt

Bài 35A: Ôn tập 1 (Tiết 2)

274

 

4

Toán

Bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

171

 

Chiều

1

Khoa học

Ôn tập và kiểm tra cuối năm (Tiết 1)

69

 

2

HĐGD Mĩ thuật

Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)

35

 

3

HĐGD Thể chất

Bài 69

70

 

   Thứ ba: 8/5/2018

      Sáng

1

Anh văn

 

 

 

2

Anh văn

 

 

 

3

Toán

Bài 109: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó

172

 

4

Tiếng việt

Bài 35A: Ôn tập 1 (Tiết 2)

275

 

          Chiều

1

HĐGD Kĩ thuật

Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 3)

35

 

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 170,171

70

 

3

HĐNGLL

Tổng kết chủ điểm. Chủ đề ATGT, GDKNS –Các hoạt động ôn tập, kiểm tra, tổng kết năm học

35

 

Thứ tư: 9/5/2018

       Sáng

 

 

1

Toán

Bài 110: Ôn tập về tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó

173

 

2

Tiếng việt

Bài 35B: Ôn tập 2 (Tiết 1)

276

 

3

Anh văn

 

 

 

4

Anh văn

 

 

 

     Chiều

 

 

1

HĐGD Âm nhạc

Tập biểu diễn

35

Kiểm tra HKII , Thay = tập biểu diễn 1 số bài hát đã học

2

Toán ôn

Luyện tập tiết 172,173

70

 

3

Tiếng việt

Bài 35B: Ôn tập 2 (Tiết 2)

277

 

   Thứ5: 10/5/2018

     Sáng

1

HĐGD Thể chất

Bài 70

70

 

2

Khoa học

Ôn tập và kiểm tra cuối năm (Tiết 2)

70

 

3

Toán

Bài 111: Em ôn lại những gì đã học

174

 

4

Tiếng việt

Bài 35B: Ôn tập 2 (Tiết 3)

278

 

Chiều

1

Lịch sử

Lịch sử địa phương

35

 

2

Địa lí

Phiếu kiểm tra 3

35

 

3

Tiếng việt ôn

Luyện tập  bài 35A,35B

35

 

Thứ 6: 11/5

     Sán g

1

Toán

Bài 112: Em đã học được những gì?

175

 

2

Tiếng việt

Bài 35C: Ôn tập 3 (Tiết 1)

279

 

3

Tiếng việt

Bài 35C: Ôn tập 3 (Tiết 2)

280

 

4

HĐTT

Sinh hoạt lớp

70

 

5

HĐGD Đạo đức

Thực hành kĩ năng cuối HKII và cả năm

35

 


                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG   

 

 

                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về TUẦN 32 -35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU