TUẦN 32 -35

giáo án điện tử Âm nhạc
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-04-15 16:32:35 Tác giả Yến Võ Thị Phương loại .docx kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 KHỐI 4 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 32 (Từ 16/4/2018 đến 20/4/2018) Ngày Buổi Tiết Môn TÊN BÀI DẠY Tiết CT ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI Thứ hai: 16/4/2018 Sáng 1 HĐTT Chào cờ 63 2 Tiếng việ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
         TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 32
                                                                              (Từ 16/4/2018 đến 20/4/2018)                                                                                                                                                                                                                                  
Ngày

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai:  16/4/2018

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
63
 
2
Tiếng việt
Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 1)
249
 
3
Tiếng việt
Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 2)
250
 
4
Toán
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 2)
156
 
Chiều

1
Khoa học
Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật (Tiết 3)
63
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Em tham gia giao thông (Tiết 3)
32
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 63
63
 
   Thứ ba: 17/4/2018

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên (Tiết 3)
175
 
4
Tiếng việt
Bài 32A: Cuộc sống mến yêu (Tiết 3)
251
 
          Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Lắp ô tô tải (Tiết 2)
32
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 155, 156
63
 
3
HĐNGLL
Các hoạt động tìm hiểu về ngày thống nhất đất nước 30/4
32
 
    Thứ tư: 18/4/2018

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 1)
158
 
2
Tiếng việt
Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 1)
252
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Học bài hát tự chọn: Dành cho địa phương tự chọn
32
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 157, 158
64
 
3
Tiếng việt
Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 2)
253
 
       Thứ5: 19/4/2018

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 64
64
 
2
Khoa học
Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 1)
64
 
3
Toán
Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 2)
159
 
4
Tiếng việt
Bài 32B: Khát vọng sống (Tiết 3)
254
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) – Tiết 1
32
 
2
Địa lí
Phiếu kiểm tra 2
32
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 32A, 32B
32
 
Thứ 6: 20/4

     Sán g

1
Toán
Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiết 3)
160
 
2
Tiếng việt
Bài 32C: Nghệ sĩ múa rừng xanh (Tiết1)
255
 
3
Tiếng việt
Bài 32C: Nghệ sĩ múa rừng xanh (Tiết 2)
256
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
64
 
5
HĐGD Đạo đức
Dành cho địa phương (Tiết 1)
32
 
                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG   
 
 
                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến

 
 
 
         TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 33
                                                                              (Từ 23/4/2018 đến 27/4/2018)                                                                                                                                                                                                                                  
Ngàyy

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai:  23/4/2018

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
65
 
2
Tiếng việt
Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 1)
257
 
3
Tiếng việt
Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 2)
258
 
4
Toán
Bài 101: Ôn tập về biểu đồ
161
 
Chiều

1
Khoa học
Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 2)
65
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Em tham gia giao thông (Tiết 4)
33
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 65
65
 
   Thứ ba: 24/4/2018

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 102: Ôn tập về phân số
162
 
4
Tiếng việt
Bài 33A: Lạc quan yêu đời (Tiết 3)
259
 
          Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 1)
33
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 160, 161
65
 
3
HĐNGLL
Giáo dục kĩ năng sống – Chủ đề 6 – Sơ kết chủ điểm
33
 
    Thứ tư: 25/4/2018

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiết 1)
163
 
2
Tiếng việt
Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời (Tiết 1)
260
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn tập 3 bài hát
33
Thay bằng ôn tập 3 bài hát.
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 162, 163
66
 
3
Tiếng việt
Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời (Tiết 2)
261
 
       Thứ5: 26/4/2018

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 66
66
 
2
Khoa học
Động vật trao đổi chất như thế nào (Tiết 3)
66
 
3
Toán
Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiết 2)
164
 
4
Tiếng việt
Bài 33B: Ai là người lạc quan, yêu đời (Tiết 3)
262
 
Chiều

1
Lịch sử
Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) – Tiết 2
33
 
2
Địa lí
Biển, đảo và quần đảo (Tiết 1)
33
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 33A, 33B
33
 
Thứ 6: 27/4

     Sán g

1
Toán
Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) - (Tiết 1)
165
 
2
Tiếng việt
Bài 33C: Các con vật quanh ta (Tiết 1)
263
 
3
Tiếng việt
Bài 33C: Các con vật quanh ta (Tiết 2)
264
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
66
 
5
HĐGD Đạo đức
Dành cho địa phương (Tiết 2)
33
 
                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG   
 

 
                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến
 
     TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 34
                                                                              (Từ 30/4/2018 đến 5/5/2018)                                                                                                                                                                                                                                  
Ngày

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
 

 

 
 
 
                    NGHỈ LỄ 30/4 &1/5
 
 
Thứ tư: 2/5/2018

    Sáng
 

1
HĐTT
 Sinh hoạt tập thể
67
 
2
Tiếng việt
Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ (Tiết 1)
265
 
3
Tiếng việt
Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ (Tiết 2)
266
 
4
Toán
Bài 103: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiết theo) (Tiết 2)
166
 
Chiều

1
Khoa học
Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 1)
67
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)
34
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 67
67
 
   Thứ  năm: 3/5/2018

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 104: Ôn tập về đại lượng
167
 
4
Tiếng việt
Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ (Tiết 3)
267
 
          Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 1)
34
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 165.166
67
 
3
HĐNGLL
Tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ và thực hiện lời Bác Hồ dạy
34
 
Thứ 6: 4/5/2018

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 105: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)
168
 
2
Tiếng việt
Bài 34B: Ai là người vui tính ? (Tiết 1)
268
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Ôn tập 2 bài TĐN hoặc hát
34
Ôn tập và kiểm tra Thay = ôn tập 2 TĐN hoặc hát
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 167.168
68
 
3
Tiếng việt
Bài 34B: Ai là người vui tính ? (Tiết 2)
269
 
Thứ 7: 5/5//2018

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 68
68
 
2
Khoa học
Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (Tiết 2)
68
 
3
Toán
Bài 106: Em ôn lại những gì đã học
169
 
4
Tiếng việt
Bài 34B: Ai là người vui tính ? (Tiết 3)
270
 
Chiều

1
Lịch sử
Phiếu kiểm tra 3
34
 
2
Địa lí
Biển, đảo và quần đảo (Tiết 2)
34
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 34A, 34B
34
 
Chủ nhật:6/5

     Sán g

1
Toán
Bài 107: Em đã học được những gì?
170
 
2
Tiếng việt
Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào? (Tiết 1)
271
 
3
Tiếng việt
Bài 34C: Bạn thích đọc báo nào? (Tiết 2)
272
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
68
 

 
 
5
HĐGD Đạo đức
Dành cho địa phương (Tiết 3)
34
 
                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG                                                 
 
                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến
         TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC CHÂU 2 
             KHỐI 4                             LỊCH BÁO GIẢNG        TUẦN 35
                                                                              (Từ 7/5/2018 đến 11/5/2018)                                                                                                                                                                                                                                  
Ngày

Buổi

Tiết
 

     Môn  
 
                            TÊN BÀI DẠY 
Tiết CT 
 
ĐIỀU CHỈNH – GIẢM TẢI
Thứ hai:  7/5/2018

    Sáng
 

1
HĐTT
 Chào cờ
69
 
2
Tiếng việt
Bài 35A: Ôn tập 1 (Tiết 1)
273
 
3
Tiếng việt
Bài 35A: Ôn tập 1 (Tiết 2)
274
 
4
Toán
Bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
171
 
Chiều

1
Khoa học
Ôn tập và kiểm tra cuối năm (Tiết 1)
69
 
2
HĐGD Mĩ thuật
Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)
35
 
3
HĐGD Thể chất
Bài 69
70
 
   Thứ ba: 8/5/2018

      Sáng

1
Anh văn
 
 
 
2
Anh văn
 
 
 
3
Toán
Bài 109: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó
172
 
4
Tiếng việt
Bài 35A: Ôn tập 1 (Tiết 2)
275
 
          Chiều

1
HĐGD Kĩ thuật
Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 3)
35
 
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 170,171
70
 
3
HĐNGLL
Tổng kết chủ điểm. Chủ đề ATGT, GDKNS –Các hoạt động ôn tập, kiểm tra, tổng kết năm học
35
 
Thứ tư: 9/5/2018

       Sáng
 
 

1
Toán
Bài 110: Ôn tập về tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó
173
 
2
Tiếng việt
Bài 35B: Ôn tập 2 (Tiết 1)
276
 
3
Anh văn
 
 
 
4
Anh văn
 
 
 
     Chiều
 
 

1
HĐGD Âm nhạc
Tập biểu diễn
35
Kiểm tra HKII , Thay = tập biểu diễn 1 số bài hát đã học
2
Toán ôn
Luyện tập tiết 172,173
70
 
3
Tiếng việt
Bài 35B: Ôn tập 2 (Tiết 2)
277
 
   Thứ5: 10/5/2018

     Sáng

1
HĐGD Thể chất
Bài 70
70
 
2
Khoa học
Ôn tập và kiểm tra cuối năm (Tiết 2)
70
 
3
Toán
Bài 111: Em ôn lại những gì đã học
174
 
4
Tiếng việt
Bài 35B: Ôn tập 2 (Tiết 3)
278
 
Chiều

1
Lịch sử
Lịch sử địa phương
35
 
2
Địa lí
Phiếu kiểm tra 3
35
 
3
Tiếng việt ôn
Luyện tập  bài 35A,35B
35
 
Thứ 6: 11/5

     Sán g

1
Toán
Bài 112: Em đã học được những gì?
175
 
2
Tiếng việt
Bài 35C: Ôn tập 3 (Tiết 1)
279
 
3
Tiếng việt
Bài 35C: Ôn tập 3 (Tiết 2)
280
 
4
HĐTT
Sinh hoạt lớp
70
 
5
HĐGD Đạo đức
Thực hành kĩ năng cuối HKII và cả năm
35
 

                     DUYỆT                                                                                                             KHỐI TRƯỞNG   
 
 
                                                                                                                        Võ Thị Phương Yến
 

Nguồn:Yến Võ Thị Phương

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử TUẦN 32 -35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngTUAN_32.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qk4z0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-15 16:32:35
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử TUẦN 32 -35

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • TUẦN 32-35
  Giáo án
  TUẦN 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • tuan 32- 35
  Công nghệ 6
  tuan 32- 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 147

 • TUẦN 32 -35
  Giáo án
  TUẦN 32 -35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 31,32,35
  Toán học
  TUẦN 31,32,35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2012

  Xem: 8

 • Tuần 32,35,36
  Hóa học 9
  Tuần 32,35,36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2012

  Xem: 0

 • giaoanhoanhao tuàn 32..35
  Tập đọc 2
  giaoanhoanhao tuàn 32..35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2010

  Xem: 149

 • toan tuan 32-35
  Toán học 2
  toan tuan 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2011

  Xem: 7

 • Toán tuần 32-35
  Toán học
  Toán tuần 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 0

 • G/án Nguyệt tuần 32- 35
  Tiếng Việt
  G/án Nguyệt tuần 32- 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2014

  Xem: 0

 • giáo án Linh ( tuần 32- 35 )
  Toán học
  giáo án Linh ( tuần 32- 35 )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2014

  Xem: 0