THỂ DỤC 1- TUẦN 33-34-35

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái (nhận biết đúng hướng và xoay người theo).

        Biết cách truyền cầu theo nhóm 2 người (số lần có thể còn hạn chế).

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường, 1 còi.  Mỗi HS một quả cầu.

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

     Ôn bài thể dục phát triển chung

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

   II/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm (nghỉ), quay phải (trái)

Thành 4 hàng dọc…tập hợp

Nhìn trước… ..thẳng        Thôi

Nghiêm (nghỉ)

Bên phải (trái)….quay

+       Nhận xét:

b. Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

+       Nhận xét:

22 – 24’

 

 

 

 

 

 

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs.

 

        Đội hình tập luyện

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

 

 

 

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

  I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

Thực hiện cơ bản đúng các đ.tác của bài thể dục phát triển chung.

Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ) với số lần tăng dần.

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

1


THỂ DỤC 1- TUẦN 33-34-35

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

            I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái (nhận biết đúng hướng và xoay người theo).

        Biết cách truyền cầu theo nhóm 2 người (số lần có thể còn hạn chế).

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường, 1 còi.  Mỗi HS một quả cầu.

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

     Ôn bài thể dục phát triển chung

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

   II/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm (nghỉ), quay phải (trái)

Thành 4 hàng dọc…tập hợp

Nhìn trước… ..thẳng        Thôi

Nghiêm (nghỉ)

Bên phải (trái)….quay

+       Nhận xét:

b. Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

+       Nhận xét:

22 – 24’

 

 

 

 

 

 

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs.

 

        Đội hình tập luyện

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

 

 

 

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

  I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

Thực hiện cơ bản đúng các đ.tác của bài thể dục phát triển chung.

Tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ) với số lần tăng dần.

             II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm : Sân trường  , 1 còi  .  Mỗi HS một quả cầu

            III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

   I/ MỞ ĐẦU

         GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

6 – 8’

 

        Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

1


         Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

+       Khởi động

     Ôn bài thể dục phát triển chung

     Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

 

 

 

 

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

      II/ CƠ BẢN:

a.Ôn bài thể dục phát triển chung

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8  nhịp

Nhận xét:

b.Chuyền cầu theo nhóm 2 người

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chuyền cầu

Nhận xét

22 – 24’

 

        GV quan sát nhắc nhở, sửa sai ở hs.

 

        Đội hình tập luyện

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs đảm bảo an toàn.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

 

 

 

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

    Tổng kết môn học

              I.  Mục tiêu:

Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học. Đánh giá kết quả học tập để phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo.

  1. Địa điểm và phương tiện:

Trong lớp học. G kẻ một bảng để chuẩn bị hệ thống các nội dung học.

Đội hình đội ngũ

Thể dục RLTTCB

Bài thể dục

Trò chơi vận động

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức

1. Phần mở đầu:

- G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

-  Khởi động

 

2 phút

 

    3 phút

 

 

- Đứng vỗ tay, hát.

* Trò chơi Diệt con vật có hại".

    2. Phần cơ bản:

- G cùng H hệ thống những kiến thức, kĩ năng đã học trong năm.

 

25  phút

 

 

 

- H kể lại những nội dung cơ bản đã học trong năm. G ghi lên bảng đã kẻ sẵn.

- Xen kẽ để một vài H lên minh họa.

- G đánh giá kết quả học tập và tinh thần, thái độ của H so với yêu cầu của chương trình.

- Tuyên dương một số cá nhân, tổ học tốt.

     3. Phần kết thúc:

- Hồi tĩnh.

- G dặn dò H tự ôn tập trong hè.

- Trò chơi "Diệt con vật có hại"

 

2 - 3 phút

2 phút

 

1 phút

 

- H đứng vỗ tay và hát.

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 33-34-35

1


Bài : CHUYỀN CẦU -TRÒ CHƠI “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH” .

            I/ MỤC TIÊU :

-Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người .

-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi .

II/ CHUẨN BỊ :

Vệ sinh sân tập, còi. Kẻ vạch chuẩn bị.

III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1.Phần mở đầu :

PP vận động :

-Phổ biến nội dung :

-Giáo viên theo dõi.

 

 

 

 

PP kiểm tra : Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy.

-Nhận xét.

2.Phần cơ bản :

Mục tiêu : Biết thực hiện Chuyền cầu theo nhóm hai người. Ôn  trò chơi “Ném bóng trúng đích”

PP làm mẫu -thực hành :

-Giáo viên yêu cầu HS chuyền cầu theo nhóm 2 người.

-Chú ý : luyện tập như tiết 64.

-Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

-Luyện tập như tiết 64.

-Nhận xét xem nhóm nào thực hiện trò chơi đúng .

3.Phần kết thúc :

-Giáo viên hệ thống lại bài. Nhận xét giờ học.

-Giao bài tập về nhà.

 

-Tập họp hàng.

-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.

-Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên địa hình tự nhiên :90-100m.

-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

-Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy (2x8 nhịp).

-Trò chơi/ tự chọn.

 

 

 

 

 

-Thực hiện 8-10 phút (như tiết 65)

 

-Thực hiện từ 8-10 phút.

-Chia 2 nhóm tham gia trò chơi.

-Cán sự lớp điều khiển .

-Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.

-Một số động tác thả lỏng.

-Trò chơi.

-Nhảy thả lỏng .

 

Bài : CHUYỀN CẦU -TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI” .

            I/ MỤC TIÊU :

-Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người .

-Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi .

II/ CHUẨN BỊ :

Vệ sinh sân tập, còi. Kẻ vạch chuẩn bị.

III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1.Phần mở đầu :

PP vận động :

-Phổ biến nội dung :

-Giáo viên theo dõi.

 

 

 

 

PP kiểm tra : Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy.

-Nhận xét.

2.Phần cơ bản :

Mục tiêu : Biết thực hiện Chuyền cầu theo nhóm hai người. Ôn  trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

PP làm mẫu -thực hành :

 

-Tập họp hàng.

-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.

-Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên địa hình tự nhiên :90-100m.

-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

-Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy (2x8 nhịp).

-Trò chơi/ tự chọn.

 

 

 

 

 

-Thực hiện 8-10 phút (như tiết 65)

1


-Giáo viên yêu cầu HS chuyền cầu theo nhóm 2 người.

-Chú ý : luyện tập như tiết 65.

-Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

-Luyện tập như tiết 65.

-Nhận xét xem nhóm nào thực hiện trò chơi đúng .

3.Phần kết thúc :

-Giáo viên hệ thống lại bài. Nhận xét giờ học.

-Giao bài tập về nhà.

 

-Thực hiện từ 8-10 phút.

-Chia 2 nhóm tham gia trò chơi.

-Cán sự lớp điều khiển .

-Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.

-Một số động tác thả lỏng.

-Trò chơi.

-Nhảy thả lỏng .

 

Bài : CHUYỀN CẦU.

            I/ MỤC TIÊU :

-Biết cách chuyển cầu bằng bảng cá nhân theo nhóm hai người .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi .

II/ CHUẨN BỊ :

Vệ sinh sân tập, còi. Kẻ vạch chuẩn bị.

III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1.Phần mở đầu :

PP vận động :

-Phổ biến nội dung :

-Giáo viên theo dõi.

 

 

 

 

PP kiểm tra : Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy.

-Nhận xét.

2.Phần cơ bản :

Mục tiêu : Biết thực hiện Chuyền cầu theo nhóm hai người.

PP làm mẫu -thực hành :

-Giáo viên yêu cầu HS chuyền cầu theo nhóm 2 người.

-Chú ý : luyện tập như tiết 67.

 

-Nhận xét xem tổ nào thực hiện chuyền cầu đúng .

3.Phần kết thúc :

-Giáo viên hệ thống lại bài. Nhận xét giờ học.

-Giao bài tập về nhà.

 

-Tập họp hàng.

-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.

-Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên địa hình tự nhiên :90-100m.

-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

-Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy (2x8 nhịp).

-Trò chơi/ tự chọn.

 

 

 

 

-Thực hiện 8-10 phút (như tiết 67)

 

-Thực hiện từ 8-10 phút.Thực hiện chuyền cầu theo tổ.

-Cán sự lớp điều khiển .

-Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.

-Một số động tác thả lỏng.

-Trò chơi.

-Nhảy thả lỏng .

Bài : CHUYỀN CẦU.

            I/ MỤC TIÊU :

-Biết cách chuyển cầu bằng bảng cá nhân theo nhóm hai người .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi .

II/ CHUẨN BỊ :

1.Giáo viên : Vệ sinh sân tập, còi. Kẻ vạch chuẩn bị.

2.Học sinh : Tập họp hàng nhanh.

III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

1.Phần mở đầu :

PP vận động :

-Phổ biến nội dung :

-Giáo viên theo dõi.

 

 

 

 

 

-Tập họp hàng.

-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.

-Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên địa hình tự nhiên :90-100m.

-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

-Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy (2x8 nhịp).

1


PP kiểm tra : Ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, toàn thân, nhảy.

-Nhận xét.

2.Phần cơ bản :

Mục tiêu : Biết thực hiện Chuyền cầu theo nhóm hai người.

PP làm mẫu -thực hành :

-Giáo viên yêu cầu HS chuyền cầu theo nhóm 2 người.

-Chú ý : luyện tập như tiết 67.

 

-Nhận xét xem tổ nào thực hiện chuyền cầu đúng .

3.Phần kết thúc :

-Giáo viên hệ thống lại bài. Nhận xét giờ học.

-Giao bài tập về nhà.

-Trò chơi/ tự chọn.

 

 

 

 

-Thực hiện 8-10 phút (như tiết 67)

 

-Thực hiện từ 8-10 phút.Thực hiện chuyền cầu theo tổ.

-Cán sự lớp điều khiển .

-Đứng tại chỗ vỗ tay, hát.

-Một số động tác thả lỏng.

-Trò chơi.

-Nhảy thả lỏng .

Chuyền cầu

 

I- Mục tiêu: Giúp hs

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

- Nhắc lại được những nội dung chính đã học trong năm.

- Thực hiện cơ bản đúng những động tác đã học trong năm.

II- Địa điểm, phương tiện:

  - Địa điểm : sân trường.

  - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 10 quả bóng nhỏ.

III Nội dung và phương pháp lên lớp :

  1 Mở đầu:

    - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

    * Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

    - Xoay các khớp cổ chân, tay, đầu gối, hông.

    - Ôn các động tác tay, chân, lườn, bung, toàn thân và nhảy của bài TD phat triển chung.

   2 Phần cơ bản:

    - GV hệ thống lại các nội dung đã học trong năm bằng hình thức cùng nhớ lại sau đó GV ghi lên bảng.

    - Cho hs lên bục thực hành động tác.

    - GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của hs trong năm đối với môn TD.

    - Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.

    - Tuyên dương một số tổ, cá nhân.

   3- Kết thúc:

     - Đi thường theo 2 4 hàng dọc và hát.

     * Trò chơi : hồi tĩnh.

      GV hệ thống bài học và nhận xét giờ học và dặn dò hs ôn tập trong hè.

 

Tổng kết mụn  học

 

I- Mục tiêu: Giúp hs

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

- Nhắc lại được những nội dung chính đã học trong năm.

- Thực hiện cơ bản đúng những động tác đã học trong năm.

II- Địa điểm, phương tiện:

  - Địa điểm : sân trường.

  - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 10 quả bóng nhỏ.

III Nội dung và phương pháp lên lớp :

  1 Mở đầu:

    - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

    * Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

1


    - Xoay các khớp cổ chân, tay, đầu gối, hông.

    - Ôn các động tác tay, chân, lườn, bung, toàn thân và nhảy của bài TD phat triển chung.

   2 Phần cơ bản:

    - GV hệ thống lại các nội dung đã học trong năm bằng hình thức cùng nhớ lại sau đó GV ghi lên bảng.

    - Cho hs lên bục thực hành động tác.

    - GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của hs trong năm đối với môn TD.

    - Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới.

    - Tuyên dương một số tổ, cá nhân.

   3- Kết thúc:

     - Đi thường theo 2 4 hàng dọc và hát.

     * Trò chơi : hồi tĩnh.

      GV hệ thống bài học và nhận xét giờ học và dặn dò hs ôn tập trong hè.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 33-34-35

 

TUNG, BẮT BÓNG THEO NHÓM 3 NGƯỜI- TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”

 

 

A. MỤC TIÊU :

  -Thực hiện được tung bắt bóng cá nhân (tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay ).

  -Biết cách tung bắt bóng theo nhóm  2-3 người .

  -Biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi, dây nhảy và bóng.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên khoảng 100 - 200 m

- Đứng thành vòng tròn khởi động bằng bài thể dục PTC

II. Phần cơ bản:

Ôn tung bắt bóng nhóm 3 người:

- Chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 3 HS.

- Cho HS luyện tập theo nhóm 3 người.

- Sau vài lần tập, GV có thể đổi vị trí đứng để tăng các tình huống khi tập luyện.

- Khi HS thưc hiện, tùy theo đường bóng cao hay thấp, gần hay xa mà nhắm tung bóng cho chính xác .

Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân :

- GV nhắc lại cách thực hiện các động tác nhảy dây.

- HS tự ôn động tác nhảy dây theo khu vực.

- Cho HS thực hiện trước lớp.

- Nhận xét.

Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”:

- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi.

- Cho HS chơi thử vài lần.

- Khi đã thành thạo thì cho thi đua.

- Tùy trình độ hoặc điều kiện GV có thể tăng thêm số lượng bóng và mẫu gỗ để HS có thể chuyển cùng một lúc nhiều đồ vật rèn luyện tính linh hoạt.

III. Phần kết thúc:

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác.

- Giao bài tập về nhà: Ôn bài thể dục phát triển chung và RLTTCB.

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

- HS luyện tập theo nhóm ba.

 

 

 

 

 

 

- HS luyện tập theo tổ.

 

 

 

- HS lắng nghe.

 

- Các tổ thi đua.

 

 

 

 

- HS thực hiện.

1


 

Ôn nhảy dây- Tung và bắt bóng cá nhân  và theo nhóm 2 - 3 người

 

I, Mục tiêu: Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biêtá cách tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiên cơ bản đúng một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II, Chuẩn bị:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị  cho 3 em 1 quả bóng, 2 em 1 dây nhảy

III, Hoạt động dạy-học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Phần mở đầu.

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.

- GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 

 

2-Phần cơ bản.

- Kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành các động tác đã học trong năm:

+ GV gọi những HS chưa hoàn thành các nội dung kiểm tra trong năm lên kiểm tra.

- Ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người và nhảy dây kiểu chụm chân.

GV khuyến khích các em nữ nhảy dây.

- Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”:

+ GV nêu tên trò chơi, chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài.

3-Phần kết thúc

-  GV cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

- GV nhận xét kiểm tra, biểu dương và nhắc nhở HS. 

- GV giao bài tập về nhà. 

- Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV.

- HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp),    chạy chậm xung quanh sân (200-300m) và chơi trò chơi.

 

- Những HS chưa hoàn thành phục vụ kiểm tra theo yêu cầu của GV.

 

 

  - Những HS không phải kiểm tra lại sẽ ôn luyện tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người hoặc nhảy dây.

HS tham gia trò chơi, thi đua giữa các tổ với nhau. Chú ý đảm bảo an toàn trong tập luyện.

 

 

- HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

- HS chú ý lắng nghe GV nhận xét.

tung, bắt bóng cá nhân theo nhóm 2- 3 người

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Thực hiện được tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi, dây nhảy, bóng để chuyền.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên khoảng 100 - 200 m

- Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp.

- Chơi trò chơi “Chim bay, cò bay”

II. Phần cơ bản:

Ôn động tác tung, bắt bóng tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2, 3 người:

- Chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 3 HS.

- Chú ý tung bóng khéo léo, đúng hướng tùy theo đường bóng cao hay thấp, gần hay xa.

- Sau vài lần tập, GV có thể đổi vị trí đứng để tăng các tình huống khi tập luyện.

- Khi HS thưc hiện, tùy theo đường bóng cao hay thấp, gần hay xa mà nhắm tung bóng cho chính xác .

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

 

- HS luyện tập theo nhóm ba.

 

 

 

 

 

1


Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân :

- GV nhắc lại cách thực hiện các động tác nhảy dây.

- HS tự ôn động tác nhảy dây theo khu vực.

- Cho HS thực hiện trước lớp.

Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”:

- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi.

- Cho HS chơi thử vài lần.

- Khi đã thành thạo thì cho thi đua.

- Tùy trình độ hoặc điều kiện GV có thể tăng thêm số lượng bóng và mẫu gỗ để HS có thể chuyển cùng một lúc nhiều đồ vật rèn luyện tính linh hoạt.

III. Phần kết thúc:

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét

- Giao bài tập về nhà: Ôn Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người để chuẩn bị KT.

 

 

 

 

- HS luyện tập theo tổ.

 

 

 

- HS lắng nghe.

 

- Các tổ thi đua.

 

 

 

 

- HS thực hiện.

TUNG VÀ BẮT BÓNG C NHN V THEO NHÓM 2, 3 NGƯỜI

 

A. MỤC TIÊU :

- Thực hiện được tung bóng c nhn v  theo nhóm 2-3  người .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được .

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Địa diểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện : Chuẩn bị còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi, bóng cho luyện tập và KT.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Phần mở đầu :

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên khoảng 100 - 200 m

- Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp.

- Chơi trò chơi “Kết bạn”

II. Phần cơ bản :

Kiểm tra tung và bắt bóng c nhn v nhóm 2, 3 HS:

- Mỗi lần 2, 3 HS thực hiện động tac 1tung, bắt bóng, khoảng cách từ 2 - 4 m.

- Chú ý: Cố gắng không để bóng rơi.

- Đánh giá: Theo 2 mức hoàn tàhnh và chưa hoàn thành

  + Hoàn thành: Trong 1 lượt thực hiện, mỗi em tung và bắt bóng được 2 lần. Độngtác phối hợp nhịp nhàng, khéo léo.

  + Chưa hoàn thành: Bắt được bóng dưới 2 lần, tung bóng còn thiếu sai sót, độngtác chưa nhịp nhàng, thiếu rèn luyện.

Trò chơi “Chuyển đồ vật” hoặc trò chơi dân gian ở địa phương:

- GV nêu tên trò chơi.

- Chia lớp thành nhiều đội để HS thi đua.

- Cho HS tiến hành thi đua.

- Nhận xét và tuyên dương.

III. Phần kết thúc :

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét, khen ngợi những HS thực hiện động tác chính xác.

- Giao bài tập về nhà: Ôn tung và bắt bóng (đối với những HS chưa hoàn thành bài)

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

- HS thực hiện theo tổ 3 người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe.

 

- Các tổ thi đua.

 

 

- HS thực hiện.

 

Ôn nhảy dây- Tung và bắt bóng cá nhân  và theo nhóm 2 - 3 người

1


I, Mục tiêu: Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biêtá cách tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiên cơ bản đúng một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II, Chuẩn bị:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị  cho 3 em 1 quả bóng, 2 em 1 dây nhảy

III, Hoạt động dạy-học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Phần mở đầu.

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.

- GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 

 

2-Phần cơ bản.

- Kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành các động tác đã học trong năm:

+ GV gọi những HS chưa hoàn thành các nội dung kiểm tra trong năm lên kiểm tra.

- Ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người và nhảy dây kiểu chụm chân.

GV khuyến khích các em nữ nhảy dây.

- Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”:

+ GV nêu tên trò chơi, chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài.

3-Phần kết thúc

-  GV cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

- GV nhận xét kiểm tra, biểu dương và nhắc nhở HS. 

- GV giao bài tập về nhà. 

- Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV.

- HS tập bài TD phát triển chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhịp),    chạy chậm xung quanh sân (200-300m) và chơi trò chơi.

 

- Những HS chưa hoàn thành phục vụ kiểm tra theo yêu cầu của GV.

 

 

  - Những HS không phải kiểm tra lại sẽ ôn luyện tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người hoặc nhảy dây.

HS tham gia trò chơi, thi đua giữa các tổ với nhau. Chú ý đảm bảo an toàn trong tập luyện.

 

 

- HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

- HS chú ý lắng nghe GV nhận xét.

Tổng kết môn học

 

I, Mục tiêu:

Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân nhẹ nhàng, nhịp điệu. Biêtá cách tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. Biết cách chơi và tham gia chơi được. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiên cơ bản đúng một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên.

II, Chuẩn bị:- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện.

- Phương tiện: Chuẩn bị  sân cho trò chơi.

III, Hoạt động dạy-học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Phần mở đầu.

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.

- GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 

 

2-Phần cơ bản.

- Tổng kết đánh giá kết quả học tập môn Thể dục:

+ GV cùng HS hệ thống tóm tắt các kiến thức, kĩ năng đã học trong các phần      + GV nhận xét đánh giá.

+ GV công bố kết quả học tập của HS.

+ Biểu dương những học sinh có kết quả học tập tốt, nhắc nhở những em còn hạn chế.

* Cho HS chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc trò chơi dân gian.

3-Phần kết thúc

-  GV cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

- GV nhắc nhở HS tiếp tục tập luyện trong dịp hè, vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để tham gia vào phong trào TDTT ở địa phương.

 

- Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV.

- HS đứng tại chỗ, vỗ tay, hát,    chạy chậm theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên xung quanh sân trường và tập bài TD phát triển chung.

 

 

 

  - HS chú ý lắng nghe để củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong năm.

 

 

  - Những HS có kết quả học tập còn hạn chế cần chú ý thêm.

- HS tham gia trò chơi. Chú ý đảm bảo an toàn trong tập luyện.

 

1


- GV nhận xét và kết thúc buổi học. 

- HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

- HS chú ý lắng nghe GV nhắc nhở, nhận xét.

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 33-34-35

BÀI: 65 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”

 

I / Mục tiêu

      Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.

      Trò chơi: “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn.                                                                                                                                                                 

II / Đặc điểm – phương tiện

Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập . đảm bảo an toàn tập luyện.

Phương tiện : Kẻ sân để tổ chức trò chơi và dụng cụ để tập môn tự chọn .

III / Nội dung và phương pháp lên lớp

 

NỘI DUNG

ĐL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1 . Phần mở đầu

- Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh sĩ số

- GV  phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học

 

 

 Khởi động                       

  +Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc 200- 250m.

  +Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

  +Ôn một số động tác của bài phát triển chung.

 

  KTBC : GV tự chọn.

2 .  Phần cơ bản

a).Môn tự chọn :

  -Đá cầu:

  +Ôn tâng cầu bằng đùi: Chia số HS trong tổ tập luyện thành từng nhóm 3-5 người. Nhóm này cách nhóm kia tối thiểu 2m, trong từng nhóm em nọ cách em kia 2-3m để các em tự quản lí tập luyện.

  +Thi tâng cầu bằng đùi: tuỳ theo địa điểm, GV sáng tạo địa hình và cách thi, sau đó cho những HS nhất, nhì thi vô địch.

  -Ném bóng:

  +Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném bóng vào đích. (Đội hình như bài 60)

  +Thi ném bóng trúng đích : do GV sáng tạo.

 

 

b) Trò chơi vận động

  -Trò chơi “Dẫn bóng

  -GV nêu tên trò chơi.

  -HS nhắc lại cách chơi.

  -Một nhóm lên làm mẫu.

  -HS chơi thử.

  -HS chơi chính thức.

3 .Phần kết thúc

- GV cùng HS hệ thống bài học.

6 -10 phút

1  phút

 

 

 

 

 

1- 2 phút

1 phút

2-3 phút

Mỗi động tác 2x8 nhịp

1 phút

18- 22 phút

9-11  phút

5-6 phút

 

 

 

 

5-6 phút

 

 

 

5-6 phút

 

3-4 phút

 

 

 

9-11 phút

2-3 lần

1-2 lần

3-4 phút

1- 2 lần

1-2 phút

1 phút

 

4- 6 phút

 

- Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo 

GV

 

GV

 

 

- HS nhận xét.

 

 

- HS tập hợp theo đội hình hàng ngang

 

GV

 

 

- HS tập hợp theo đội hình hàng ngang.

 

GV

 

 

1

nguon VI OLET