:

THỂ DỤC 1- TUẦN 5-6

Bài: 5: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU

        Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

        Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.

        Nhận biết đúng hướng để xoay theo (có thể còn chậm).

        Bước đầu làm quen trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

        GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

        HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

        Giậm chân ….giậm        Đứng lại …đứng

    (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

 

 

6 – 8’

 

     Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

 

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

                             GV

    II/ CƠ BẢN:

a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước …………….Thẳng .      Thôi

 

b. Tư  thế nghỉ .

     Tư thế nghiêm .

Bên phải (trái)….quay

     Nhận xét:

  c. Trò chơi vận động

       Trò chơi: “Qua đường lội”

 

 

 

 

22 – 24’

 

     Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

        GV quan sát, sửa sai ở HS.

 

 

     Phương thức tập luyện gióng như trên.

 

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

1


:

 

 

 

 

 

        GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

 

Bài: 6: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI  VẬN ĐỘNG

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

        Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

        Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ.

        Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó.

        Biết cách chơi trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

        Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.

        GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, ............

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

LVĐ

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 I/ MỞ ĐẦU

        GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh.

        Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.

        HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

        Giậm chân ….giậm        Đứng lại …đứng

    (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)

 

 

6 – 8’

 

     Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

        Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động.

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

*     *     *     *     *     *     *

    *     *     *     *     *     *     *

                             GV

    II/ CƠ BẢN:

a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp

- Nhìn trước …………….Thẳng .      Thôi

22 – 24’

 

 

     Đội Hình

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

1


:

 

b. Tư  thế nghỉ .

     Tư thế nghiêm .

     Bên phải (trái)….quay

     Nhận xét:

  c. Trò chơi vận động

       Trò chơi: “Qua đường lội”

 

 

 

 

 

 

 

        GV quan sát, sửa sai ở HS.

 

 

     Phương thức tập luyện gióng như trên.

 

 

 

        GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2  HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.

        GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.

III/ KẾT THÚC:

        Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát .

        Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học.

        Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.

6 – 8’

 

        Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ .

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

     *    *   *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 5-6

BÀI 9 :CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI -ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Mục tiêu

- Ôn 4 động tác vươn thở và tay, chân, lườn. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Học cách chuyển đội hìnhhàng dọc thành vòng tròn và ngược lại . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, nhanh và trật tự.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 4 động tác

- Động tác vươn thở,tay, chân lườn.

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

H + G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

1


:

 

 

 

 

- Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 

3. Phần kết thúc (5 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

- Củng cố

 

 

- Nhận xét

- Dặn dò

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ.

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

 

G nêu tên động tác giải thích động tác hô nhịp và dùng lời chỉ dẫncho HS cách nắm tay nhau di chuyển thành vòng tròn theo chiều ngược kim đồng hồ.

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

Giáo viên hô nhịp.

.

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

 

BÀI 10 : ĐỘNG TÁC BỤNG. CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

I. Mục tiêu

- Học dộng tác bụng, Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Ôn 4 động tác vươn thở và tay, chân, lườn. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi,tranh bài thể dục , kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (23 phút)

 

- Động tác bụng.

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác tập mẫu, hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

1


:

- Ôn 5 động tác

 

 

 

 

- Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

 

 

 

 

 

 

.

- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

 

- Nhận xét

- Dặn dò

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 5 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác giải thích động tác hô nhịp và dùng lời chỉ dẫncho HS cách nắm tay nhau di chuyển thành vòng tròn theo chiều ngược kim đồng hồ.

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

Giáo viên hô nhịp.

.

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục.

BÀI 11 :ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Mục tiêu

- Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn bụng. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi , kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(5 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn 5 động tác

 

 

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác,hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 5 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

1


:

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

 

- Nhận xét

- Dặn dò

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục

BÀI 12 :ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Mục tiêu

- Ôn 5 động tác vươn thở và tay, chân, lườn bụng. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát .

* Kiểm tra bài cũ

 

2. Phần cơ bản (23 phút)

- Ôn 5 động tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

2 HS lên bảng tập bài thể dục.

HS +G nhận xét đánh giá.

 

G nêu tên động tác,hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS .

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 5 động tác G kết hợp sửa sai cho HS

Chọn 5 HS tập đúng và đẹp nhất lên tập mẫu HS + G nhận xét đánh giá.

Chọn những HS tập chưa đúng lên thực hiện lại G làm mẫu hô nhịp cho HS tập

Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.

1


:

 

- Kiểm tra thử theo nhóm 6 HS.

 

 

- Trò chơi “ kéo cưa lừa xẻ”

 

 

 

 3. Phần kết thúc (6 phút )

- Thả lỏng cơ bắp.

 

 

- Củng cố

 

 

- Nhận xét

- Dặn dò

G hô nhịp liên hoàn cho HS tập 5 động tác.

G + HS nhận xét đánh giá

 

G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét sửa sai. G chia tổ cho HS tập.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

H + G. củng cố nội dung bài.

Một nhóm 5 HS  lên thực hiện lại động tác vừa học.

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn bài thể dục. 

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 5-6

ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THP

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU

-Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi - yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

- OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp - yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng.

- Chôi troø chôi “Thi xeáp haøng” - yeâu caàu bieát caùch chôi vaø chôi töông ñoái chuû ñoäng.

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC

- Saân tröôøng saïch seõ, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

- Coøi, duïng cuï taäp vöôït chöôùng ngaïi vaät.

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Phaàn chuaån bò

- Caùn söï taäp hôïp caùc baïn thaønh 4 haøng doïc roài chuyeån sang haøng ngang, baùo caùo sæ soá

- GV nhaän lôùp, phoå bieàn noäi dung, muïc tieâu, yeâu caàu giôø hoïc.

II. Phaàn cô baûn

1. OÂn ñoäng taùc:

- OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, quay phaûi, quay traùi.

- Laàn ñaàu Gv höôùng daãn HD taäp, laàn sau caùn söï ñieàu khieån

- GV ñi uoán naén hoaëc nhaéc nhôû HS thöïc hieän chöa toát.

2. OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät:

- GV chæ daãn laïi caùch ñi, caùch baät nhaûy ñeå vöôït qua chöôùng ngaïi vaät.

- Caû lôùp thöïc hieän theo haøng ngang. Sau ñoù taäp hôïp theo haøng doïc.

3. Chôi troø chôi: “Thi xeáp haøng”

- HS nhaéc laiï vaàn ñieäu “Xeáp haøng thöù töï - Ñöùng vaøo ñuùng choã”.

- Ñieåm soá.

 

- HS thöïc hieän

 

 

 

 

 

 

- HS thöïc hieän

 

 

 

 

 

 

 

1


:

- Nhaéc laïi caùch chôi vaø baét ñaàu cho chôi.

III. Phaàn keát thuùc

- GV cho HS ñi theo nhòp vaø haùt.

- GV nhaän xeùt giôø luyeän taäp.

- Veà nhaø oân luyeän ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät.

 

TROØ CHÔI “MEØO ÑUOÅI CHUOÄT”

A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU

- Tieáp tuïc oân taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá . Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc.

- OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp . Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng .

- Hoïc troø chôi “Meøo ñuoåi chuoät” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu bieát tham gia vaøo troø chôi .

B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC

- Saân taäp : saân tröôøng saïch seõ, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän .

- Duïng cuï : coøi, duïng cuï cho phaàn taäp ñi chöôùng ngaïi vaät thaáp .

C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

I. Khôûi ñoäng

- GV nhaän lôùp, phoå bieán

- Thöïc hieän caùc ñoäng taùc : chaïy chaäm theo 1 haøng doïc, giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp, xoay caùc khôùp coå tay, vai, ñaàu goái, ... Töø ñoäi hình haøng doïc chuyeån sang ñoäi hình voøng troøn .

II. Phaàn cô baûn

1. OÂn ñoäng taùc

- OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá.

 

- OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät.

2. Hoïc troø chôi: “Meøo ñuoåi chuoät”

- GV neâu teân troø chôi, giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi.

- Cho HS hoïc thuoäc vaàn ñieäu tröôùc khi chôi.

- Cho chôi thöû 2 laàn sau ñoù chôi chính thöùc.

- Gv giaùm saùt cuoäc chôi, kòp thôøi nhaéc nhôû caùc em , traùnh vi phaïm luaät chôi.

III. Phaàn keát thuùc

- Ñöùng voã tay vaù haùt.

- Nhaän xeùt giôø hoïc.

- Veá nhaø: OÂn ñi ñeàu, ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät.

 

- Caùn söï lôùp taäp hôïp 4 haøng doïc, chuyeån sang 4 haøng ngang, baùo caùo sæ soá .

 

 

 

 

 

- Taäp theo caùc toå, caùc em thay ñoåi laøm chæ huy.

- Taäp theo ñoäi hình haøng doïc.

- HS thöïc hieän.

ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP

 

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂÂn taäp ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät.Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái ñuùng.

+ Chôi troø : Chôi Meøo ñuoåi chuoät.

+ Yeâu caàu bieát caùch chôi. Chôi ñuùng luaät

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

CB: Coøi

Keû vaïch cho phaàn taäp  ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät

II. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

1


:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

 PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: ñöùng taïi choã voã tay haùt. Giaäm chöng taïi choã , ñeám theo nhòp

+ Giaäm chaân taïi choã, ñeám to theo nhòp

* Troø chôi:

+ Chui qua haàm

 

2’

 

1’

 

1’

 

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

 

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ. OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc

2. Baøi môùi: OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät. Tröôùc khi ñi giaùo vieân cho hoïc sinh ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, ñaàu goái, hoâng vai 1 soá laàn roài taäp.

3. Troø chôi: Meøo ñuoåi chuoät

+ Giaùo vieân chuù yù nhaéc nhôû hoïc sinh chôi ñaûm baûo an toaøn khoâng ngaùng chaân caûn ñöôøng

 

1’

 

8’

 

 

 

8’

 

Moãi ñoäng taùc thöïc hieän 2 laàn

Ñi ñeàu thöïc hieän 3 laàn.

Taäp theo ñoäi hình 4 haøng doïc

 

 

 

Chôi theo voøng

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: ñi theo voøng troøn roài thaû loûng vöøa hít thôû saâu

+ Giaùo vieân cuøng Hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt giôø hoïc.

+ OÂn ñi ñeàu vaø ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät

 

2’

 

2’

 

1’

 

 

BÀI 12: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI - TROØ CHÔI “MEØO ÑUOÅI CHUOÄT”

 

I. MUÏC TIEÂU:

+ Tieáp tuïc oân: Taäp hôïp haøng ngang, Yeâu caàu bieát thöïc hieän ñuùng  töông ñoái chính xaùc

+ Hoïc ñoäng taùc di chuyeån höôùng phaûi, traùi.

+ Yeâu caàu bieát vaø thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái ñuùng.

+ Chôi troø chôi : Meøo ñuoåi chuoät.

+ Yeâu caàu bieát caùch chôi.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

CB: Coøi

Keû vaïch chuaån bò duïng cuï phaàn taäp chuyeån höôùng.

II.NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY 

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu  giôø hoïc.

2. Khôûi ñoäng: Ñöùng taïi choã voã tay haùt

+ Giaäm chaân taïi choã theo nhòp

* Troø chôi: Keùo cöa löøa xeû

 

2’

 

1’

1’

2’

 

Taäp hôïp 4 haøng ngang

 

 

1


:

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ. Tieáp tuïc oân: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng.

2. Baøi môùi: Hoïc di chuyeån höôùng phaûi traùi.

+ Giaùo vieân neâu teân, laøm maãu vaø giaûi thích ñoäng taùc, hoïc sinh laøm theo luùc ñaàu ñi chaäm sau ñoù toác ñoä taêng daàn.

+ Giaùo vieân cho hoïc sinh ñi theo höôùng thaúng tröôùc  roài môùi chuyeån höôùng, luùc ñaàu ñi chaäm, sau ñoù ñi nhanh daàn khi chuyeån höôùng.

+ Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh ñaëc baøn chaân cho ñuùng höôùng.

3. Troø chôi: Meøo ñuoåi chuoät

 

6’

 

10’

 

 

 

 

 

 

8’

 

Taäp theo toå

 

 

 

 

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Coù lôùp ñi chaäm theo voøng troøn voã tay vaø haùt

+ Giaùo vieân cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt lôùp.

+ Veà oân di chuyeån höôùng traùi, phaûi

 

1’

 

2’

 

1’

 

Voøng troøn

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 5-6

TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ,QUAY SAU ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,VOØNG TRAÙI, ÑÖÙNG LAÏI TROØ CHÔI “BOÛ KHAÊN”( TIEÂT1 )

I-MUC TIEÂU: 

- Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang , doùng thaúng haøng ngang, ñieåm soá vaø quay sau cô baûn ñuùng .

-Bieát caùch ñi ñieàu voøng phaûi , voøng traùi , ñuùng höôùng vaø ñöùng laïi.

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay.

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. OÂn ÑHÑN

Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi.

Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån.

GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc nhoùm thi ñua hoïc toát.

Taäp hôïp caû lôùp ñeå giaùo vieân ñieàu khieån cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Boû khaên. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh, khoâng phaïm luaät.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

1


:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Cho HS chaïy thöôøng quanh saân taäp. Sau ñoù taäp hôïp 4 haøng doïc ñeå thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng.

TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ,QUAY SAU ÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,VOØNG TRAÙI, ÑÖÙNG LAÏI TROØ CHÔI “BOÛ KHAÊN” ( TIEÁT 2)

I-MUC TIEÂU:

- Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang , doùng thaúng haøng ngang, ñieåm soá vaø quay sau cô baûn ñuùng .

-Bieát caùch ñi ñieàu voøng phaûi , voøng traùi , ñuùng höôùng vaø ñöùng laïi.

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

-Phöông tieän: coøi.

III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HÑ CUÛA HOÏC SINH

1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.

Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc  taäp luyeän.

Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

Ñöùng taïi choã haùt voã tay.

2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.

a. OÂn ÑHÑN

Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñöùng laïi.

Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån.

GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc nhoùm thi ñua hoïc toát.

Taäp hôïp caû lôùp ñeå giaùo vieân ñieàu khieån cuûng coá.

b. Troø chôi vaän ñoäng

Troø chôi: Boû khaên. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh, khoâng phaïm luaät.

3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.

Cho HS chaïy thöôøng quanh saân taäp. Sau ñoù taäp hôïp 4 haøng doïc ñeå thaû loûng.

GV cuûng coá, heä thoáng baøi.

GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc.

 

HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.

 

HS chôi troø chôi.

 

 

HS thöïc haønh

 

 

Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

 

HS chôi.

 

 

 

HS thöïc hieän ñoäng taùc thaû loûng.

TAÄP HÔÏP HAØNG NGANG, DOÙNG HAØNGÑI ÑEÀU VOØNG PHAÛI,VOØNG TRAÙI,

TROØ CHÔI : “KEÁT BAÏN “

I-MUC TIEÂU:

-Thöïc hieän ñöôïc taäp hôïp haøng ngang, ñieåm ñuùng soá cuûa mình .

-Bieát caùch ñi ñeàu voøng phaûi , voøng traùi ñuùng höôùng vaø ngöôïc laïi .

- Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc troø chôi .

II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:

-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.

1

nguon VI OLET