GIÁO ÁN HỘI GIẢNG VÒNG 1

GV :Nguyễn Thị Mai

Ngày dạy :16/10/2009

 

Môn :Luyện từ và câu

BÀI :LUYỆN VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM.

I.MỤC TIÊU:

  -Biết vận dụng được những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người ,tên địa lý Việt Nam để viết đúng các tên riêng Việt Nam trong BT1,viết đúng một vài tên riêng theo yu cầu BT2.

II.CHUẨN BỊ :

  Bản đồ địa lí Việt Nam – Bảng phụ -Phiếu bài tập.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1.KTBC:

  -Tiết trước học luyện từ và câu bài gì ?

  -Nêu qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam ?.

  -1 HS lên viết tên và địa chỉ gia đình em,1 HS viết tên địa lí Việt Nam .GV nhận xét ghi điểm –GV nhận xét bài cũ .

 2.Bài mới:

 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập.

  Bài 1:- 1 HS nêu yêu cầu và nội dung của bài .

  - Em hiểu như thế nào là Long thành ?

  +HS trả lời –GV nhận xét .

  -Bài ca dao giới thiệu cho ta biết điều gì?

  -GV phát phiếu học tập cho HS và nói :

+Trong bài ca dao có một số tên riêng không viết đúng quy tắc chính tả .

  -GV yêu cầu HS đọc thầm bài ca dao và dùng bút chì gạch chân những tên riêng viết sai vào phiếu.

  -Sau khi HS gạch xong ,GV yêu cầu một số em nêu miêng các từ sai để GV gạch trên bảng phụ .

  - Sau khi gạch xong ,GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập -1HS lên bảng làm .

*Trước khi HS làm bài GV hỏi:

-Khi viết tên các phố cổ ta viết như thế nào?

  - Sau khi HS làm bài xong GV thu và chấm một số bài .GV nhận xét bài làm trên bảng .

  -GV gọi 1 HS đọc lại toàn bài và hỏi :

  +Các tên riêng trong bài là tên người hay tên địa lý ?

  +Khi viết tên người, tên địa lý em viết như thế nào ?

  -HS khác nhận xét –GV nhận xét

  Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài .


  -GV treo bản đồ Việt Nam lên bảng lớp .Giải thích yêu cầu của bài .Trong trò chơi du lịch hôm nay các em phải thực hiện nhiệm vụ sau :

   +Tìm nhanh trên bản đồ tên các tỉnh thành phố nước ta .Viết lại tên đó cho đúng chính tả .

  + Tìm nhanh trên bản đồ các danh lam thắng cảnh ,di tích lịch sử của nước ta .Viết lại tên đó cho đúng chính tả .

-GV yêu cầu HS thảo luận 4 nhóm.

  -Sau thời gian quy định GV yêu cầu các nhóm lên dán kết quả của nhóm mình .HS nhóm khác nhận xét , GV nhận xét –Tuyên dương.

 2-Củng cố – dặn dò.

  -Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam ta cần viết như thế nào?

  -GV nhận xét tiết học

  -Chuẩn bị bài sau: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài.