Giáo Án Tiếng Anh 10:Unit 13. Films And Cinema

giáo án điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       9      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
yy100q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-04 10:09:59
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
9
File đã kiểm duyệt an toàn

Lesson Plan – Unit 13_Language Focus – Nguyen Thi Quynh Nam UNIT 13: FILMS AND CINEMA Lesson 5: Language Focus Name of teacher: Nguyen Thi Quynh Nam Date and time: 15h30 - Monday, March 5th, 2018 I. O

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 


                  Lesson Plan – Unit 13_Language Focus – Nguyen Thi Quynh Nam
 
 

UNIT 13: FILMS AND CINEMA
Lesson 5: Language Focus
Name of teacher: Nguyen Thi Quynh Nam
Date and time: 15h30 - Monday, March 5th, 2018
I. OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will be able to:
- pronounce /f/ and /v/ co
ectly
- expand the vocabulary related to adjectives of attitude
- know how to use structure “It is/was not until … that…”
- distinguish and use a / an and the co
ectly
II. LANGUAGE CONTENTS:
Vocabulary containing syllables /f/ and /v/
Vocabulary related to adjectives of attitude
Grammar related to the difference among a / an / the and structure “It is/was not until … that…”
III. TEACHING AIDS:
- Projector and screen;
- Blackboard and chalk.
IV. PROCEDURE:
Time
Stage
Steps/Activities
Work a
angement
Teacher activities
Learner activities
5’
Warm-up
- Divide the class into 2 big groups to play the game “Hot seat”
+ Each team sends a representative to the board
+ Show some words with /f/ and /v/ sound or related to
 
- Do as required
 
 
+ Send a representative
+ See the word (except for the representative)
Group work


                  Lesson Plan – Unit 13_Language Focus – Nguyen Thi Quynh Nam
 
 

Time
Stage
Steps/Activities
Work a
angement
Teacher activities
Learner activities
 
Warm-up
attitude on the screen one by one
+ Members of the teams explain to the representatives without saying the words
+ The representatives have to guess the words as fast as they can to be the winner
- Lead into the new lesson
 
 
+ Explain the word
 
 
 
+ Guess the words
 
 
10’
Pronunciation
- Introduce two syllables /f/ and /v/
- Ask students to read the words in the book (p.139) aloud in chorus
- Ask students to stand up and read the words aloud in a chain
- Give feedbacks
- Ask students to practice the sentences in the book (p.139) in pairs
- Go around and help students if necessary
- Ask some students to stand up and read the sentences aloud
- Give feedbacks
- Listen to the teacher
 
- Read the words aloud in chorus
 
- Stand up and read the words aloud in a chain
- Listen to the teacher
- Practice the sentences in pairs
 
- Ask teacher for help if necessary
- Stand up and read the sentences aloud
 
- Listen to the teacher
- Individual work
 
 
 
 
 
 
 
- Pair work
 
 
 
 
 
 
28’
Grammar and Practice
* Adjectives of attitude
- Give examples
- Underline the adjectives
- Ask students to give comment on the adjectives in the examples
- Analyze the usage of these adjectives
Exercise 1
- Ask students to work individually and write the
 
- Look at the examples
- Give comment on the adjectives in the examples
- Listen to the teacher
 
 
- Do as required
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individual work


                  Lesson Plan – Unit 13_Language Focus – Nguyen Thi Quynh Nam
 
 

Time
Stage
Steps/Activities
Work a
angement
Teacher activities
Learner activities
 
Grammar and Practice
adjectival form of ve
s
- Ask students to compare the answers with a friend
- Call some students to give their answers
- Feedback and give co
ect answers
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercise 2
- Introduce Exercise 2
- Ask students to do Exercise 2
- Call some students to read aloud their sentences in front of the class and explain
- Feedback and give co
ect answers
 
 
 
 
 
 
 
 
* It is/was not until..that..
- Give example
- Analyze the example by giving some questions
- Give the meaning, form and use of the structure
Exercise 3
 
- Compare the answers
 
- Do as required
KEY
1. fascinating
2. exciting
3. te
ifying
4. i
itating
5. ho
ifying
6. boring
7. surprising
8. amusing
9. emba
assing
10. frustrating
 
- Listen to the teacher
- Do Exercise 2
 
- Read aloud the sentences in front of the class and explain
KEY
1. a. depressing   
    b. depressed
2. a. interested     
    b. interesting
3. a. boring         
   b. bored
4. a. excited        
   b. exciting
5. a. exhausting   
    b. exhausted
 
- Listen to the teacher
- Answer some questions
- Listen to the teacher
 
 
 
 


                  Lesson Plan – Unit 13_Language Focus – Nguyen Thi Quynh Nam
 
 

Time
Stage
Steps/Activities
Work a
angement
Teacher activities
Learner activities
 
Grammar and Practice
- Introduce Exercise 3
- Ask students to work individually to do Exercise 3
- Ask students to exchange the answers in pairs
- Call on some students to write down their sentences on the board
- Co
ect and give marks
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* a/an or the
- Give the use of definite and indefinite articles
Exercise 4
- Ask students to do Exercise 4 individually, then compare the answers with a partner
- Call some students to read aloud the answers
- Check the answers
- Listen to the teacher
- Do as required
 
 
- Exchange the answers in pairs
- Write down the answers on the board
SUGGESTED ANSWERS
1. It was not until 1990 that she became a teacher
2. It was not until he was 30 that he knew how to swim
3. It was not until 1980 that they began to learn English
4. It was not until his father came home that the boy did his homework
5. It was not until the lights were on that the football match started
 
- Listen to the teacher
 
 
- Do as required
 
- Read aloud the answers
KEY
(1) a / (2) the  / (3 ) the
(4) an /(5) a /(6) a /(7) the /(8) the /(9)  the
 
 
- Individual work


                  Lesson Plan – Unit 13_Language Focus – Nguyen Thi Quynh Nam
 
 

Time
Stage
Steps/Activities
Work a
angement
Teacher activities
Learner activities
 
Grammar and Practice
 
(10) the /(11) the /(12) the /(13) the
 (14) an /(15) a /(16) a /(17) the /(18) a
 
2’
Homework
Ask students summarize the lesson, memorize the grammar and learn new vocabulary by heart
Do the homework
Individual work
*******************************************************************************************
RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày        tháng  3 năm 2018
Giáo viên hướng dẫn
(Họ tên và chữ ký)
Ngày        tháng 3 năm 2018
Giáo sinh
(Họ tên và chữ ký)
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Unit 13. Films and cinema
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngU13_LANGUAGEFOCUS_LESSONPLAN.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Unit 13: Films and Cinema (Speaking)
  Tiếng Anh
  Unit 13: Films and Cinema (Speaking)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2012

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 36

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2016

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2015

  Xem: 17

 • Unit 13. Films and cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2015

  Xem: 0

 • unit 13:films and cinema
  Tiếng Anh 11
  unit 13:films and cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2010

  Xem: 0

 • Unit 13. Films and cinema- speaking
  Tiếng Anh 10
  Unit 13. Films and cinema- speaking

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2015

  Xem: 0

 • Unit 13 Films and Cinema
  Tiếng Anh 11
  Unit 13 Films and Cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2009

  Xem: 204

 • Unit 13 Films and Cinema
  Tiếng Anh 10
  Unit 13 Films and Cinema

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2009

  Xem: 649

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU