Unit 7. My neighborhood

giáo án Tiếng Anh 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
z1r00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2018 2:41:35 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UNIT 7 Week 13 Period 39 Lesson 1 MY NEIGHBORHOOD Getting Started + Listen and Read Grade 8 p 63-64 Objectives: help students learn some vocabulary of public places and use the present perfect te,xem chi tiết và tải về giáo án Unit 7. My neighborhood, Giáo Án Tiếng Anh 8 , Giáo án điện tử Unit 7. My neighborhood, docx, 1 trang, 0.04 M, Tiếng Anh 8 chia sẽ bởi H� Hà Th�? Thi đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

Unit-7.-My-neighborhood.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UNIT 7
Week 13
Period 39
Lesson 1
MY NEIGHBORHOOD
Getting Started + Listen and Read
Grade 8
p 63-64

Objectives: help students learn some vocabulary of public places and use the present perfect tense with “SINCE”
and “FOR”
Materials: pictures, posters, textbooks, cassette, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Students’ activities

5’
10’
15’
10’
3’
2’

Pictures (p63)
a.
.
c.
d.
e.
f.
Words
1. grocery store
2. swimming pool
3. hairdresser’s
4. stadium
5. drugstore
6. wet market

Answer Key: a1 b4 c6 d5 e3 f2
Today you will revise the names of places in the neighborhood and learn the present perfect tense.
e – was/were – been
since
for
a neighborhood
a pancake
(to) try – tried – tried
close by = near
delicious = tasty
has/ have + V-ed/3
v prep prep n
n
v
adjadj
v
thì, là, ở
từ
khoảng
hàngxóm
ánhxèo
thử
gần
ngon
đã …

Present Perfect Tense
Ex: We have been there since last week.
We have lived here for about ten years.
This is the first time that Na and Nam have met in theirneighborhood. You are going to hear a dialogue between Na and Nam.
1. Nam is new to the neighborhood.
2. Na lives in the neighborhood.
Answer Key:
a. newb. last week c. tired d. restaurant e. Hue d. pancake
Answer Key: 1. F 2. F
1. Are you new around here?
Yes, I have been here since last week.
2. How long have you lived here?
I have lived here for about 10 years.
Present Perfect Tense: have/ has +V-ed/3
. Learn vocabulary and structures by heart
. Practice the dialogue again
. Prepare Unit 7 Lesson 2 Speak (p64-65)
Vocabulary: parcel, airmail, surface mail, (to) weigh, weight
I. Warme
Matching
. Sts work in 2 groups
. Which group writes more co
ect words is the winne
Introduction
II. Pre-stage
1. Pre-teaching vocabulary
. situation
. situation
. situation
. example
. picture
. situation
. synonym
. synonym
. explanation
Setting the scene
True-False Statements Prediction
. Sts discuss in groups of fou
III. While-stage
1. Completing the sentences(p64)
. Sts work in pairs
. Sts read the dialogue in silent
. Sts give the answer + check their answers
. T gives feedback
2. Listening and practicing (p54)
. Sts listen to the dialogue
. Sts practice the dialogue in open pairs
3. Checking Prediction
. Sts check their prediction after practicing the dialogue
IV. Post-stage
Practicing the structures
. Sts practice it in pairs
. Some pairs perform their practice in front of the class
V. Consolidation
. Sts remember the structures
VI. Homework
. Sts copy down it

Getting teaching experience
UNIT 7
Week 13
Period 40
Lesson 2
MY NEIGHBORHOOD
SPEAK
Grade 8
p 64-65


Objectives: help students develop their speaking skills of the way how to send a letter or a parcel
Materials: pictures, posters, textbooks, cassette, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Students’ activities

5’
15’
20’
3’
2’

live
study
be
learn
play

lived
studied
was/ were
learned
played


Is there a post office in your neighborhood?
Today you will practice speaking of

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Unit 7. My neighborhood
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD Division of lessons: 1. Getting started and Listen & read 2. Speak 3. Listen 4. Read + focus 1,2 5. Write + focus 3,4,5 Date : Period : UNIT 7: LESSON 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ I. Aims :By the end of the lesson, students will be able to know more about Na’s new..

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

 • Unit 7: MY NEIGHBORHOOD
  Tiếng Anh 8

  Unit 7: MY NEIGHBORHOOD

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD Division of lessons 1. Getting started and Listen & read 2. Speak 3. Listen 4. Read 5. Write 6. Language focus Week: 14 Date: 17/11/2014 Period: 40 UNIT 7: LESSON 1 GETTING STARTED LISTEN AND READ  I. Aims: By the end of the lesson, students will be able to know more..

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Date of teaching: 21-25/11/2016 Class: 8A5, 8A7 Week: 15 Period: 42 UNIT 7: MY NEIGHBOR HOOD Lesson 1 LISTEN AND READ (p.p.63+64) I. OBJECTIVES: 1. Knowledge: By the end of the lesson, Sts will be able to know more about Na`s new neighbor. a. Grammar: Present perfect tense with since and for b...

 • Unit 7: MY NEIGHBORHOOD
  Tiếng Anh 8

  Unit 7: MY NEIGHBORHOOD

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

 • Unit 7. My neighborhood
  Tiếng Anh 8

  Unit 7. My neighborhood

  Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU