Unit 8. Out and about

giáo án điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       33      0
Ngày đăng 2019-01-05 22:00:17 Tác giả Thủy Nguyễn Thị Thanh loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

A. OBJECTIVES By the end of the lesson, students will be able to remind the knowledge that they’ve learnt Simple present vs. Present progressive. Skills: Speaking, writing, reading and listening. Ps S

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

A. OBJECTIVES
                 By the end of the lesson, students will be able to remind the knowledge that they’ve learnt
                 Simple present vs. Present progressive.
                 Skills: Speaking, writing, reading and listening.
                 Ps Ss have great passion for studying
B. TEACHING AIDS.
Lesson plan, English book visual aids, projector, laptop, speaker..
C. METHODS: T/ WhC, pair, group, individual work
D. CONTENTS:
I. Organization:(1’)
II. Warmer (5’)
Chatting
III. New lesson
Teacher’s activities
Students’ activities
Activity 1:
- Review the present simple tense and guides them to do exercises.
- Ss change the sentences into the negative, inte
ogative forms and answer.
- T. gives feedback
Form:
* Present simple: S + V-s / es + O.
* Use: Talk about things happen regularly.
Chain game:
- Introduces the topic & asks Ss to practice in groups, using the past simple to talk about their vacation.
- Asks Ss to give the answers.
- Co
ects S’s pronunciation & comments
-asks ss to do ex 1/92
 
Activity 2.
* Present progressive: S + tobe + V-ing.
* Use: Talk about thing happening now.
. Complete the sentences: GP 2 – P92.
- Introduces the requirement & Asks Ss to work in pairs to use the ve
s in the parentheses to complete the sentences in present progressive.
- Asks Ss to compare the keys.
- Asks Ss to give the keys by repeating in chorus. Then co
ects S’s pronunciation
Cues:
a. Minh….his bike. (ride)
b. They ……for a bus. (wait)
c. She ……TV. (watch)
d. We ……soccer. (play)
Present simple tense :
Form:
(+) S + V-s/es ...
(-) S + don’t / doesn’t + V(inf) ...
(?) Wh... do/ does + S + V(inf)... ?
Example
I go to school.
I am going to school
- Practicing in groups, using the past simple to talk about their vacation.
- Giving the answers.
- Co
ecting the pronunciation
 
a. How do y go..?
b. Travel/travels
c. Walk/don’t walk
d. Does..walk/ walks
-Working in pairs to use the ve
s in the parentheses to complete the sentences in present progressive.
- Comparing the keys & give the keys.
- Co
ecting the keys.
 
* Answer keys:
a. Minh is riding his bike.
b. They are waiting for a bus.
c. She is watching TV.
d. We are playing soccer.
e. He is listening to music.
f. They are walking to school.
He is traveling to Hanoi.

e. He ……to music. (listen )
f. They ……to school. (walk)
He …… to Hanoi. (travel)
Activity 3:
- Review the prepositions.
- Sts complete the paragraph with the words in the box (Grammar Practice 3 on page 93).
- T. gives feedback.
Key:
Look at the food store. A girl is in the store. A boy is waiting in front of the store. There are mountains behind the store and some houses opposite it. There are some trees to the left of store. There is a truck to the right of the store.
Activity 4:
- T asks sts to list the question words they have learnt.
- Sts complete the sentence (Grammar Practice 4on page 93).
- T. gives feedback.
Activity 5:
- Sts contrast: present simple and present progressive tenses.
- Sts complete the sentence (Grammar Practice 5on page 94).
- Introduces the requirement & Asks Ss to work in pairs to use the ve
s in the parentheses to complete the sentences in present progressive & in simple present.
* Example:
- (play) They play volleyball everyday.
They’re playing volleyball now.
- Asks Ss to compare the keys.
- Asks Ss to give the keys
- Co
ects & comments.
a. (ride)
 
b. (go)
 
c. (walk)
 
d. (drive
She …her bike to school.
She …her bike now.
We …to school by bus everyday.
We …to school by bus now.
I …to school everyday.
I …to school now.
He … his truck.
He … his truck at the moment.
e. (ride)
 
f. (go)
She …her bike to school.
She …her bike now.
We …to school by bus everyday.

 
 
 
Prepositions :
to the left of
to the right of
in
in front of
behind
opposite
 
Questions words:
a. Where
b. Who
c. What
d. What
e. How
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Working in pairs to use the ve
s in the parentheses to complete the sentences in present progressive & in simple present.
- Comparing the keys & give the keys.
Answer keys:
a. She rides her bike to school.
She is riding her bike now.
b. We go to school by bus everyday.
We’re going to school by bus now.
c. I walk to school everyday.
I’m walking to school now.
d. He drives his truck.
He’s driving his truck at the moment

 
g. (walk)
 
h. (drive
We …to school by bus now.
I …to school everyday.
I …to school now.
He … his truck.
He … his truck at the moment.
 
 
IV. Summary (2 mins)
                 Present simple tense
                 Present progressive tense
                 Questions words
                 Prepositions
V. Homework(2 mins)
Prepare for unit 9
 

Nguồn:Thủy Nguyễn Thị Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Unit 8. Out and about
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngunit_8_grade_6_grammar_practice.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
6j030q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-05 22:00:17
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
33
giáo án điện tử Unit 8. Out and about

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2017

  Xem: 0

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2019

  Xem: 0

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2019

  Xem: 0

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2016

  Xem: 7

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2014

  Xem: 6

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 9

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2016

  Xem: 0

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 0

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 7

 • Unit 8. Out and about
  Tiếng Anh 6
  Unit 8. Out and about

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2016

  Xem: 0