Uống rượu! giáo án Sáng tác

Đăng ngày 1/21/2010 8:21:22 PM | Thể loại: Sáng tác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

UỐNG RƯỢU

Nâng cốc đau thương uống cạn sầu,
Cho vơi niềm hận, bớt niềm đau,
Cho quên nhân thế, quên trời đất,
Quên lợi, quên danh, chuyện nghèo giàu.
* * *
Men rượu nâng hồn ta ngất ngây,
Đời vơi theo những chén rượu đầy.
Ta say cho biết đời không tỉnh,
Cho biết tình đời lắm đắng cay.
* * *
Cớ sao càng uống lại càng buồn?
Càng muốn quên càng như nhớ thêm?
Càng say ta thấy mình càng tỉnh,
Đứng giữa nhân gian vẫn một mình.
***

Sponsor Documents