Giáo Án Ngữ Văn 8:Văn 8 Tiết 10

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jlzfxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-10-06 13:05:19
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Soạn: /9 /2011 Dạy: /9/ 2011 Tiết 10: Xây dựng đoạn văn trong văn bản A. Mục tiêu bài học: Qua bài học này hs cần nắm được 1 . Kiến thức: - khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Soạn:      /9 /2011                          
Dạy:      /9/ 2011   
 
      Tiết 10:    Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 
A. Mục tiêu bài học: Qua bài học này hs cần nắm được
    1 . Kiến thức:
- khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn và cách trình bày nội dung đoạn văn.
2. Kỹ năng :
- Nhận biết được   từ ngữ chủ đề  ,câu chủ đề , quan hệ giữa các câu trong đoạn văn   đã cho  . 
-Hình thành chủ đề , viết các từ ngữ và câu chủ đề viết các câu liền mạch theo chủ đề và quan hệ nhất định .
- Trình bày đoạn văn theo kiểu qui nạp , diễn dịch song hành , tổng hợp .
     3 .Thái độ: Có ý thức  trong việc rèn kỹ năng viết đoạn văn.
B.Chuẩn bị
         1- Giáo viên:Chuẩn bị nội dung lên lớp.
         2- Học sinh : Ôn văn bản tức nước vỡ bờ-trường từ vựng; đọc và chuẩn
                         bị bài theo câu hỏi sgk.
C. Các hoạt động dạy và học
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ(3')
? Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần? Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào?
         * Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1')
Giờ trước các em đã nắm được bố cục của văn bản vậy để hiểu được khái niệm đoạn văn,câu chủ đề,biết cách viết 1 đoạn văn theo yêu cầu...
       * Hoạt động 3 : Bài mới ( 39' )
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
H Đ CỦA HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
 

GV yêu cầu h/s đọc Vb: Ngô Tất Tố và tác phẩm TĐèn.
? Văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn văn?
 
? Căn cứ vào đó em hãy tìm những dấu hiệu hình thức để nhận biết đoạn văn?
 
? Hãy khái quát các đặc điểm cơ bản của đv?
? Theo em đoạn văn là gì?
 Đoạn văn là một đơn vị trên câu, có vai trò quan trọng trong việc tạo lập văn bản.
? Văn bản chia làm mấy ý? mỗi ý được diễn đạt thành mấy đoạn văn?
Y/c h/s xác định đúng số ý và số đoạn văn, căn cứ vào dấu hiệu hình thức để xác định.
 
 
 
? Tìm các từ ngữ  chủ đề cho mỗi đoạn văn?
 
 
 
 
 
-H/s đọc lại VB.
- H/s phát hiện
 
 
- H/s phát hiện
- Khái quát
- Trả lời
 
- Nghe
 
 
 
 
 
- Đọc
- Phân tích
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Xác định
 
 
 
 
I/Thế nào là đoạn văn
*Bài tập: Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn.
-Gồm hai ý: Mỗi ý được viết  thành một đoạn văn.
- Đoạn đầu nói về tác giả NTT.
- Đoạn hai: Nói về tác phẩm tắt đèn.
-> Dấu hiệu n.dung.
 
- Dấu hiệu hình thức: Viết hoa , lùi đầu dòng và dấu chấm xuống dòng.
 
- Các đặc điểm cơ bản :
+ Về n.dung : đv có thể diễn đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.
+ Về hình thức : Đv là phần vb nằm giữa hai chỗ xuống dòng, chữ mở đoạn viết hoa và lùi đầu dòng.
* Bài tập 1: Văn bản “ Ai nhầm”
Văn bản gồm hai đoạn, mỗi đoạn biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.
Văn bản gồm 2 ý: Mỗi ý được diễn đạt thành một đoạn văn.
ý1: đoạn văn 1: thầy đồ chép bài văn tế ông thân sinh mình để tế bà chủ nhà chết.
ý2: ĐV2 Chủ nhà trách thầy chép nhầm, thầy cãi là do chết nhầm.
II/ Từ ngữ và câu trong đoạn văn:
1. Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn.
* Từ ngữ chủ đề:
- Đoạn văn1: Nói về tác giả NTT (Ông, nhà văn)
- Đoạn 2: Tác phẩm tắt đèn.

 
 
? Ý khái quát bao trùm cả đoạn văn là gì?
 
 
 
 
 
? Câu nào trong đoạn văn chứa đựng ý khái quát ấy?
( Câu then chốt)
? Nhận xét gì về câu chủ đề?
 
 
 
 
 
 
 
? Từ  nhận thức trên em hiểu từ ngữ chủ đề, câu chủ đề là gì? Chúng đóng vai trò gì trong văn bản?
GV khái quát.
GV yêu cầu H/s tìm hiểu văn bản.
? So sánh cách trình bày ý của hai đoạn văn trong văn bản trên?
? Đoạn 1 có đối tượng không.
? yếu tố nào duy trì đối tượng trong đoạn văn.
 
 
-H/s phát hiện
 
 
 
 
 
- Xác định
 
 
- Nhận xét
 
 
 
 
 
- Khái quát.
 
 
- Đọc ghi nhớ
 
 
- Quan sát vbản
 
- So sánh
 
 
 
 
- Nhận xét
 
Các câu trong đoạn văn thuyết minh cho đối tượng này.
* Ý khái quát đoạn văn2:
Đoạn văn đánh giá những thành công xuất sắc của NTT trong việc tái hiện thực trạng nông thôn Việt Nam trước CM tháng Tám.Khẳng định phẩm chất tốt đẹp của những người lao động chân chính.
* Câu chứa đựng ý khái quát: Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu nhất của NTT- Câu chủ đề.
* Nhận xét:
- Về nội dung: Câu chủ đề thường mang ý khái quát của cả đoạn văn.
- Về hình thức: Lời lẽ ngắn gọn, thường có đủ 2 thành phần chính( CN – VN).
- Về vị trí: Có thể đứng đầu hoặc cuối đoạn.
 
* Ghi nhớ: SGK
 
2. Cách trình bày nội dung đoạn văn:
 
a. Đoạn1: Không có câu chủ đề
 
 
- Yếu tố duy trì đối tượng trong đoạn văn là cụm từ NTT.
 
 
 
 
 

? Quan hệ ý nghĩa giữa các câu trong đoạn văn như thế nào
? Nội dung đoạn văn được triển khai theo trình tự nào.
 
 
? Cho biết cách trình bày ý?
? Tìm hai câu trực tiếp bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề?
 
 
 
? QH ý nghĩa giữa câu chủ đề với các câu khai triển và giữa các câu khai triển với nhau có gì khác biệt?
? Tìm các câu khai triển cho câu” qua một vụ thuế... VN đương thời”
 
 
? Nêu kết luận về mối quan hệ ý nghĩa giữa các câu trong đoạn văn?
   Một đoạn văn thường gồm nhiều câu có Qh chặt chẽ với nhau về ý nghĩa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tìm câu
 
 
 
 
 
-Thảo luận nhóm 2
 
 
-Tìm câu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kết luận
- Quan hệ ý nghĩa trong đoạn văn là quan hệ độc lập với nhau.
 
- Nội dung của đoạn văn được triển khai theo trình tự: Giới thiệu tác giả: quê hương, gia đình, con người, nghề nghiệp, thành phần.
- Được trình bày theo cách song hành.
b. Đoạn 2:
Câu chủ đề đặt ở vị trí mở đầu đoạn văn” Tắt đèn là TP tiêu biểu nhất của NTT” . Ý của đoạn văn được triển khai theo trình tự phân tích giá trị nội dung- giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
Trình bày theo cách diễn dịch.
 
 
 
 
* Hai câu triển khai:
- Qua một vụ thuế ... Việt nam đương thời.
- Tắt đèn làm nổi bật ... xã hội ấy.
* Sự khác biệt:
Câu chủ đề – các câu khai triển:
Quan hệ chính – phụ
Câu khai triển – câu khai triển: Quan hệ bình đẳng.
* Các câu khai triển:
- Trong tác phẩm... đểu cáng.
- Chúng mỗi tên mỗi vẻ... không có tính người.
-  Đặc biệt qua nhân vật chị Dậu...cao đẹp.
- Tài năng tiểu thuyết của NTT... Sinh động.
* Kết luận: các câu trong đoạn văn phải có mối quan hệ chặt chẽ về ý nghĩa trong đó:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Đoạn văn có câu chủ đề không? Nếu có thì đặt ở vị trí nào?
 
? Nội dung đoạn văn được trình bày theo trình tự nào?
GV: Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ triển khai làm sáng tỏ chủ đề của đoạn bằng các phép diễn dịch, quy nạp, song hành.
GV Khái quát ghi nhớ
 
 
GV nêu yêu cầu bài tập 2.
Cho hs làm bài tập nhóm5'
? Phân tích cách trình bày nội dung trong các đoạn văn?
 
 
 
? Từ câu chủ đề đã cho biết đoạn văn theo cách theo cách diễn dịch, biến đổi từ quy nạp thành diễn dịch.
 
 
- Nghe
 
 
 
 
 
 
 
-Phát hiện
 
 
 
-H/s nhận xét
 
 
Nghe , nhớ
 
 
 
-Đọc ghi nhớ
 
-Nghe
 
-TL nhóm
Đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung
 
- Làm bài cá nhân.
+ Câu chủ đề mang ý nghĩa khái quát của cả đoạn văn.
+ Câu khai triển trực tiếp bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề.
+ Câu chủ đề và câu khai triển có quan hệ chính phụ.
+ Các câu khai triển có quan hệ bình đẳng với nhau.
c. Đoạn văn:
-Đoạn văn có câu chủ đề.
-Đặt ở vị trí kết thúc đoạn văn” Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành phần tế bào”
->Nội đung đoạn văn được trình bày theo trình tự ( từ các ý cụ thể đến ý kết luận).
Gọi là cách trình bày ý theo kiểu quy nạp (Gọi tắt là đoạn văn quy nạp)
 
 
 
* Ghi nhớ: SGK
II/ Luyện tập
Bài tập 2
Đoạn a: Trình bày theo cách diễn dịch, có câu chủ đề” Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương”, đứng ở đầu đoạn văn.
Đoạn b: Song hành( Không có câu chủ đề)
Đoạn c:Song hành( Không có câu chủ đề)
Bài3:Câu chủ đề đã cho trước
Các câu triển khai:
Câu1: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lưu ý: Trước câu chủ đề thường có các từ ngữ được dùng để nối câu chủ đề, nối câu triển khai ở phía trước như: Vì vậy, cho nên, do đó, tóm lại
- Chữa bài
- Nhận xét
 
 
 
 
Câu 2, 3: Chiến thắng của Ngô Quyền, nhà Trần, Lê Lợi. Kháng chiến chống Pháp thành công. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng
 
            D. Hoạt động tiếp nối : ( 2')
       HS:Yếu,TB: - Khi xây dựng đvăn cần xác định câu chủ đề và cách trình bày nội dung cụ thể.           
                         - Học bài nắm được nội dung bài theo ghi nhớ sgk.
     HS :K,G:     - Làm bài tập còn lại
                        - Ôn tập kiểu văn bản tự sự, dàn ý bài văn tự sự  tuần sau viết văn 2 tiết.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử văn 8 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngSoan_van_8_tiet_10__20112012__doc.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tuần 10, văn 8, tiết 40
  Ngữ văn 6
  tuần 10, văn 8, tiết 40

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 0

 • tuần 10, văn 8, tiết 38
  Ngữ văn 6
  tuần 10, văn 8, tiết 38

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 0

 • tuần 10, văn 8, tiết 39
  Ngữ văn 6
  tuần 10, văn 8, tiết 39

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 0

 • văn 6 tiết 8 đến tiết 10
  Ngữ văn 6
  văn 6 tiết 8 đến tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2014

  Xem: 0

 • Le van Luong-Tiet 9 va 10 Hinh 8
  Lưu trữ tạm thời
  Le van Luong-Tiet 9 va 10 Hinh 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 9

 • Anh văn 8- Tuần 10- Tiết 28,29,30
  Tiếng Anh 8
  Anh văn 8- Tuần 10- Tiết 28,29,30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2012

  Xem: 0

 • tuần 3, văn 8, tiết 9,10,11,12
  Ngữ văn 6
  tuần 3, văn 8, tiết 9,10,11,12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2012

  Xem: 0

 • Giáo án văn 8 tiết 39-tuần 10
  Ngữ văn
  Giáo án văn 8 tiết 39-tuần 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2010

  Xem: 0

 • Van 8 KII-09-10-2cot-chi tiet
  Ngữ văn 8
  Van 8 KII-09-10-2cot-chi tiet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2009

  Xem: 233

 • tuần 10, văn 8, tiết 36 37
  Ngữ văn 6
  tuần 10, văn 8, tiết 36 37

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 0