Văn 9 chuẩn nhất

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-08-14 21:37:54 Tác giả Thanh Nguyễn Hữu loại .doc kích thước 5.33 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Nguyễn Anh Vũ Ngày soạn: 12/08/2017 Ngày giảng: 9C – 14/8/2017 – T4 Tiết 1- Bài 1 Văn bản PHONG CÁCH HỒ CHI MINH Lê Anh Trà I. MỤC TIÊU: - Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Nguyễn Anh Vũ

Ngày soạn: 12/08/2017
Ngày giảng: 9C – 14/8/2017 – T4
 
Tiết 1- Bài 1
    Văn bản
PHONG CÁCH HỒ CHI MINH
                                 Lê Anh Trà
I. MỤC TIÊU:
- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.
1. Kiến thức:
- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chi Minh trong đời sống, trong sinh hoạt.
- I nghĩa của phong cách Hồ Chi Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.
       3. Năng lực chuyên biệt
      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.
       - Năng lực tổng hợp , phân tich.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.
                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.
2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.
                     - Tìm hiểu thêm về nhà văn Lê Anh Trà.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
- SGK, vở ghi, vở soạn bài, vở bài tập.
3. Bài mới
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

Ngày soạn: 12/08/2017
Ngày giảng: 9C – 14/8/2017 – T4
 
Tiết 1- Bài 1
    Văn bản
PHONG CÁCH HỒ CHI MINH
                                 Lê Anh Trà
I. MỤC TIÊU:
- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.
1. Kiến thức:
- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chi Minh trong đời sống, trong sinh hoạt.
- I nghĩa của phong cách Hồ Chi Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.
       3. Năng lực chuyên biệt
      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.
       - Năng lực tổng hợp , phân tich.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.
                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.
2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.
                     - Tìm hiểu thêm về nhà văn Lê Anh Trà.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
- SGK, vở ghi, vở soạn bài, vở bài tập.
3. Bài mới
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 
Hoạt động của thầy
Hoạt động
của trò
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hướng chú i cho học sinh.
- Phương pháp: Thuyết trình.  
        Hồ Chi Minh không chỉ là anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là danh nhân văn hoá thế giii. Bởi vậy, phong cách sống và làm việc của Bác Hồ không chỉ là phong cách sống và làm việc của người anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là của một nhà văn hoá là, một con người của nền văn hoá tương lai. Vậy vẻ đẹp văn hoá của phong cách Hồ Chi Minh được hình thành và biểu hiện trong suốt cuộc đời của Người ra sao?, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay
 
“Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình, cho hết thảy
Như dòng sông chảy nặng, phù sa…”
 
Điều chỉnh
 
 
 
Hoạt động 2: Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: Học sinh nắm được bố cục và phương thức biểu đạt của bài.
- Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở.
 
 
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN:
 
 
1. Tác giả, tác phẩm:
- Tác giả: Lê Anh Trà.
- H: Em hãy cho biết ai là người viết văn bản này? Lê Anh Trà)
- Trả lời.
 
- GV giới thiệu: Đây là văn bản nhật dụng.
 
- Tác phẩm: 1990)
 
 
2. Đọc và tìm bố cục:
- Hướng dẫn đọc: Giọng chậm rãi, bình rĩnh, khúc triết.
 
- Đọc.
- GV đọc mẫu một đoạn.
 
 
- Gọi 2 HS khá đọc tiếp.
- Đọc SGK.
 
 
 
- Bố cục: 2 phần.
- H: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung khái quát từng phần?
- Trả lời.
 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 
 
 
2 phần:
 
 
+ Phần 1: Hồ Chi Minh với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
 
 
+ Phần 2: Nét đẹp trong lối sống Hồ Chi Minh).
 
 
 
 
II. PHÂN TICH:
 
 
- Gọi HS đọc lại phần 1
 
 
- Đọc SGK.
1. HCM với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại:
- H: Theo em, những tinh hoa văn hoá nhân loại đến với Hồ Chi Minh trong hoàn cảnh nào?
- Trả lời
 
Người ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong cuộc đời hoạt động đầy gian nan vất vả, chủ tịch Hồ Chi Minh đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá từ phương đông tới phương tây...)
 
 
- H: Em có nhận xét gì về vốn tri thức của Hồ Chi Minh?
- Trả lời.
 
Vốn tri thức rất sâu rộng)
 
- Hồ Chi Minh có vốn tri thức thật sâu rộng.
- H: Để có vốn tri thức sâu rộng đó, Bác đã làm gì?
- Trả lời.
 
Bác đã nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ: Biết 29 ngoại ngữ và giỏi khoảng 10 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Hoa, Nga...)
 
- Người nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ.
- H: Chìa khoá để mở ra kho tri thức nhân loại của Người là gì?
- Trả lời.
 
Qua công việc lao động mà học hỏi, Người đã làm rất nhiều nghề: Phụ bếp, quét rác, viết báo...)
 
- Làm nhiều nghề.
- H: Động lực nào giúp Bác có được những tri thức ấy?
- Trả lời.
 
Người ham học hỏi, ham hiểu biết).
 
+ Đến đâu Bác cũng học hỏi.
=> Người muốn tìm đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách lầm than cơ cực).
 
 
 
 
 
- H: Điều quan trọng là chủ tịch Hồ Chi M
- Trả lời.
 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

inh đã tiếp thu nền tinh hoa nhân loại ở chỗ nào? HS thảo luận nhóm).
 
 
+ Tiếp thu một cách có chọn lọc.
 
 
+ Không chịu ảnh hưởng một cách thụ động.
 
 
+ Tiếp thu mọi cái đẹp, cái hay, đồng thời với việc phê phán những hạn chế, tiêu cực.
 
 
+ Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế).
 
 
 
 
- Bác tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, lấy văn hoá dân tộc làm nền tảng.
- H: Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả để làm nổi bật vấn đề Hồ Chi Minh với sự tiếp thu văn hoá nhân loại?
- Trả lời.
 
Lập luận chặt chẽ, luận cứ rõ ràng, phong phú, cụ thể, có sức thuyết phục, câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn).
 
 
Điều chỉnh
 
 
Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng:
-- Mục tiêu: Mở rộng kiến thức cho học sinh.
- Phương pháp: Thảo luận.
? Hãy sưu tầm một vài câu chuyện về Bác trong cuộc đời cách mạng của Người?
-HS sưu tầm những câu chuyện về Bác và kể trước lớp.
 
Điều chỉnh
 
 
4. Dặn dò:
Dặn dò: Học thuộc bài cũ; Soạn: Các phương châm hội thoại
Ki duyệt giáo án
14/8/2016
 
 
 
 
 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 
ĐÂY LÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÓ BẢN QUYỀN KHÔNG THỂ CHỈNH SỬA
NẾU CẦN GỌI: 0949.319.550 ĐỂ LẤY TÀI LIỆU GỐC
GIÁ: 50.000Đ/1 KÌ
CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ XEM
Ngày soạn: 12/08/2017
Ngày giảng: 9C – 16/8/2017 – T1
 
Tiết 2- Bài 1
    Văn bản
PHONG CÁCH HỒ CHI MINH (Tiếp)
                                 Lê Anh Trà
I. MỤC TIÊU:
- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.
1. Kiến thức:
- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chi Minh trong đời sốnmg, trong sinh hoạt.
- I nghĩa của phong cách Hồ Chi Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.
       3. Năng lực chuyên biệt
      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.
       - Năng lực tổng hợp , phân tich.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.
                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.
2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.
                     - Tìm hiểu thêm về nhà văn Lê Anh Trà.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp : 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
- SGK, vở ghi, vở soạn bài, vở bài tập.
3. Bài mới
 
 
Hoạt động 1: Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hướng chú ý cho học sinh.
- Phương pháp: Thuyết trình.  
        Giờ trước chúng ta đã tìm hiểu mục 1, sự tiếp thu văn hóa của chủ tịch Hồ Chí Minh…..Vậy lối sống của Bác của bác sau khi tiếp thu những tinh hoa văn hóa như thế nào, chúng ta cần học tập gì trong lối sống của Bác, chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay
 
Điều chỉnh
 
 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
- Mục tiêu: Học sinh nắm được bố cục và phương thức biểu đạt của bài.
- Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở.
Hoạt động của thầy
Hoạt động
của trò
Nội dung cần đạt
 
 
2. Nét đẹp trong lối sống Hồ Chi Minh:
- HS đọc phần 2 trong văn bản.
 
 
- H: Bằng sự hiểu biết về Bác, em cho biết phần 1 của văn bản nói về thời kỳ nào trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chi Minh?
- Trả lời.
 
Thời kỳ Bác hoạt động ở nước ngoài).
 
 
- H: Còn phần văn bản sau nói về thời kỳ nào trong sự nghiệp cách mạng của Bác?
- Trả lời.
 
- H: Khi trình bày những nét đẹp trong lối sống của Bác, tác giả đã tập trung vào những khia cạnh nào?
- Trả lời.
 
Nơi ở, trang phục, ăn uống)
 
 
- H: Nơi ở và nơi làm việc của Bác đợc giới thiệu như thế nào?
- Trả lời.
 
Ngôi nhà sàn bé nhỏ, mộc mạc, đơn sơ).
 
- Nơi ở và chỗ làm việc của Bác thật đơn sơ, mộc mạc.
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

- GV giới thiệu: Như nhà thơ Tố Hữu viết
 
 
"Nơi Bác ở: sàn mây, vách gió
Sáng nghe chim rừng hót sau nhà
Đêm trăng một ngọn đèn khêu nhỏ"
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa"
 
 
 
 
 
- H: Theo cảm nhận của tác giả thì trang phục của Bác như thế nào?
- Trả lời.
 
Giản dị: áo quần bà ba nâu, áo trấn thủ, dép cao su...)
 
- Bác ăn mặc thật giản dị.
"Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị,
Màu quê hương bền bỉ, đậm đà...
Ta bên Người, Người toả sáng quanh ta"
 
 
- H: Em thấy việc ăn uống của Bác được tác giả giới thiệu như thế nào?
- Trả lời.
 
Ăn uống đạm bạc: Cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa...)
 
- Ăn uống đạm bạc.
"Người thường bỏ lại đĩa thịt gà mà ăn hết mấy quả cà xứ Nghệ,"
 
 
Tránh nói to mà đi rất nhẹ trong vườn".
 
 
Việt Phương)
 
 
- H: Vì sao có thể nói, lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao?
- Trả lời.
 
Vì: Đây không phải là lối sống khắc khổ của những con người tự vui trong cảnh nghèo khó.
 
 
+ Cũng không phải là cách tự thần tháng hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời.
 
 
+ Mà đây là một cách sống có văn hoá đã trở thành một quan niệm thẩm mĩ: Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên).
 
=> Đây là một cách sống có văn hoá: Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên.
Cho nên Bác nói:
 
 
"Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,
Trần mà như thế, kém gì tiên"
 
 
- H: Từ cách sống của Bác gợi ta nhớ đến cách sống của các vị hiền triết nào trong lịch sử?
- Trả lời.
 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm:
 
 
Thu ăn màng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"
 
 
-> Cuộc sống gắn với thú quê đạm bạc mà thanh cao).
 
 
 
 
3. Nghệ thuật:
- H: Để làm nổi bật vẻ đẹp phong cách Hồ Chi Minh, người viết đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào?
- Trả lời.
 
+ Kết hợp giữa kể và bình luận.
 
 
+ Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu.
 
 
+ Đan xen thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cho người đọc thấy sự gần gũi giữa Hồ Chi Minh với các bậc hiền triết dân tộc.
 
 
+ Sử dụng nghệ thuật đối lập: Vĩ nhân mà hết sức giản dị, gần gũi, am hiểu mọi nền văn hoá nhân loại mà hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam).
 
 
Hoạt động 4: Tổng hợp kiến thức đã tìm hiểu qua bài học:
- Mục tiêu: HS khái quát kiến thức toàn bài.
- Phương pháp: Khái quát hoá.
 
 
III. TỔNG KẾT
- H: Qua văn bản này, em thấy vè đẹp của phong cách Hồ Chi Minh là gì?
- Trả lời.
 
- Nội dung: Ghi nhớ SGK 8).
- H: Từ đó, em thấy cần phải làm gì để rèn luyện theo phong cách Hồ Chi Minh?
- Trả lời.
 
Cần phải hoà nhập với khu vực và quốc tế nhưng cũng cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc).
 
 
 
 
IV. LUYỆN TẬP
- HS sưu tầm và đọc.
 
- Đọc một số đoạn thơ hay hoặc kể vài mẩu chuyện về lối sống giản dị của Bác.
- GV nhận xét.
 
 
Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng:
- Mục tiêu: Mở rộng kiến thức cho học sinh.
- Phương pháp: Thảo luận.
? Em thấy mình cần học tâp những gì trong phong cách sống của Bác và học tập như thế nào cho phù hợp?
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

-HS suy nghĩ trả lời và thảo luận trước lớp.
-GV nhận xét phần thảo luận của học sinh.
 
Điều chỉnh
 
4. Dặn dò:
Dặn dò: Học thuộc bài cũ; Soạn: Các phương châm hội thoại
Ki duyệt giáo án
14/8/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 
 
 
 
 
Ngày soạn: 12/08/2017
Ngày giảng: 9C – 16/8/2016 – T2
                      
 
Tiết 3 - Bài 1
   Tiếng Việt:    
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
 
I. MỤC TIÊU:
- Nắm được những hiểu biết cốt yếu về hai phương châm hội thoại: Phương châm về lượng, phương châm về chất.
- Biết vận dụng các phương châm về lượng, phương châm về chất trong hoạt động giao tiếp.
1. Kiến thức: Nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất.
2. Kỹ năng: - Nhận biết và phân tich được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp cụ thể. Vận dụng phương châm về lượng, phương châm và chất trong h.đ giao tiếp.
       3. Năng lực chuyên biệt
      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.
       - Năng lực giao tiếp ứng xử thực tế.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.
                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.
2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:
- SGK, vở soạn bài.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: Khởi động:
 
Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguồn:Thanh Nguyễn Hữu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Văn 9 chuẩn nhất
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngVan_9cvdsyt.doc[5.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
l7060q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-08-14 21:37:54
Loại file
doc
Dung lượng
5.33 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Văn 9 chuẩn nhất

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Văn 9 chuẩn nhất
  Ngữ văn 9
  Văn 9 chuẩn nhất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2019

  Xem: 0

 • ANH 9 CHUAN NHAT
  Tiếng Anh 9
  ANH 9 CHUAN NHAT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2011

  Xem: 0

 • ls 9 chuan nhat
  Lịch sử 9
  ls 9 chuan nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2011

  Xem: 14

 • Nhac 9 Chuan nhat
  Âm nhạc 9
  Nhac 9 Chuan nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2011

  Xem: 0

 • ANH 9 CHUAN NHAT
  Tiếng anh 9
  ANH 9 CHUAN NHAT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2011

  Xem: 0

 • Toan 9 chuan nhat
  Hình học 8
  Toan 9 chuan nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2009

  Xem: 159

 • hoa 9-chuẩn nhất
  Hóa học
  hoa 9-chuẩn nhất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2011

  Xem: 0

 • Nhac 9 Chuan nhat
  Âm nhạc 9
  Nhac 9 Chuan nhat

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2011

  Xem: 7

 • LS 9 CHUAN NHAT
  Lich su 9
  LS 9 CHUAN NHAT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lich su 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2011

  Xem: 0

 • ANH 9 CHUAN NHAT
  Tiếng Anh 9
  ANH 9 CHUAN NHAT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2011

  Xem: 0