Văn 9 chuẩn nhất - van 9cvdsyt doc

  • 14/08/2019 09:37:54
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 5.33 M, số trang : 1 ,tên van 9cvdsyt doc

Chi tiết

 


Nguyễn Anh Vũ

Ngày soạn: 12/08/2017

Ngày giảng: 9C 14/8/2017 – T4

 

Tiết 1- Bài 1

    Văn bản

PHONG CÁCH HỒ CHI MINH

                                 Lê Anh Trà

I. MỤC TIÊU:

- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.

1. Kiến thức:

- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chi Minh trong đời sống, trong sinh hoạt.

- I nghĩa của phong cách Hồ Chi Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế gii và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

       3. Năng lực chuyên biệt

      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.

       - Năng lực tổng hợp , phân tich.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.

                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.

                     - Tìm hiểu thêm về nhà văn Lê Anh Trà.

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, vở soạn bài, vở bài tập.

3. Bài mới

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

Ngày soạn: 12/08/2017

Ngày giảng: 9C 14/8/2017 – T4

 

Tiết 1- Bài 1

    Văn bản

PHONG CÁCH HỒ CHI MINH

                                 Lê Anh Trà

I. MỤC TIÊU:

- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.

1. Kiến thức:

- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chi Minh trong đời sống, trong sinh hoạt.

- I nghĩa của phong cách Hồ Chi Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế gii và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

       3. Năng lực chuyên biệt

      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.

       - Năng lực tổng hợp , phân tich.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.

                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.

                     - Tìm hiểu thêm về nhà văn Lê Anh Trà.

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, vở soạn bài, vở bài tập.

3. Bài mới

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động

của trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Khởi động:

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hướng chú i cho học sinh.

- Phương pháp: Thuyết trình.  

        H Chi Minh không chỉ là anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là danh nhân văn hoá thế giii. Bởi vậy, phong cách sống và làm việc của Bác Hồ không chỉ là phong cách sống và làm việc của người anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là của một nhà văn hoá là, một con người của nền văn hoá tương lai. Vậy vẻ đẹp văn hoá của phong cách Hồ Chi Minh được hình thành và biểu hiện trong suốt cuộc đời của Người ra sao?, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay

 

“Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta

Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa

Chỉ biết quên mình, cho hết thảy

Như dòng sông chảy nặng, phù sa…”

 

Điều chỉnh

 

 

 

Hoạt động 2: Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:

- Mục tiêu: Học sinh nắm được bố cục và phương thức biểu đạt của bài.

- Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở.

 

 

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN:

 

 

1. Tác giả, tác phẩm:

- Tác giả: Lê Anh Trà.

- H: Em hãy cho biết ai là người viết văn bản này? Lê Anh Trà)

- Trả lời.

 

- GV gii thiệu: Đây là văn bản nhật dụng.

 

- Tác phẩm: 1990)

 

 

2. Đọc và tìm bố cục:

- Hướng dẫn đọc: Giọng chậm rãi, bình rĩnh, khúc triết.

 

- Đọc.

- GV đọc mẫu một đoạn.

 

 

- Gọi 2 HS khá đọc tiếp.

- Đọc SGK.

 

 

 

- Bố cục: 2 phần.

- H: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung khái quát từng phần?

- Trả lời.

 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 

 

 

2 phần:

 

 

+ Phần 1: Hồ Chi Minh với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

 

 

+ Phần 2: Nét đẹp trong lối sống Hồ Chi Minh).

 

 

 

 

II. PHÂN TICH:

 

 

- Gọi HS đọc lại phần 1

 

 

- Đọc SGK.

1. HCM với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại:

- H: Theo em, những tinh hoa văn hoá nhân loại đến với Hồ Chi Minh trong hoàn cảnh nào?

- Trả lời

 

Người ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong cuộc đời hoạt động đầy gian nan vất vả, chủ tịch Hồ Chi Minh đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá từ phương đông tới phương tây...)

 

 

- H: Em có nhận xét gì về vốn tri thức của Hồ Chi Minh?

- Trả lời.

 

Vốn tri thức rất sâu rộng)

 

- Hồ Chi Minh có vốn tri thức thật sâu rộng.

- H: Để có vốn tri thức sâu rộng đó, Bác đã làm gì?

- Trả lời.

 

Bác đã nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ: Biết 29 ngoại ngữ và gii khoảng 10 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Hoa, Nga...)

 

- Người nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ.

- H: Chìa khoá để mở ra kho tri thức nhân loại của Người là gì?

- Trả lời.

 

Qua công việc lao động mà học hỏi, Người đã làm rất nhiều nghề: Phụ bếp, quét rác, viết báo...)

 

- Làm nhiều nghề.

- H: Động lực nào giúp Bác có được những tri thức ấy?

- Trả lời.

 

Người ham học hỏi, ham hiểu biết).

 

+ Đến đâu Bác cũng học hỏi.

=> Người muốn tìm đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách lầm than cơ cực).

 

 

 

 

 

- H: Điều quan trọng là chủ tịch Hồ Chi M

- Trả lời.

 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

inh đã tiếp thu nền tinh hoa nhân loại ở chỗ nào? HS thảo luận nhóm).

 

 

+ Tiếp thu một cách có chọn lọc.

 

 

+ Không chịu ảnh hưởng một cách thụ động.

 

 

+ Tiếp thu mọii đẹp, cái hay, đồng thời với việc phê phán những hạn chế, tiêu cực.

 

 

+ Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế).

 

 

 

 

- Bác tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, lấy văn hoá dân tộc làm nền tảng.

- H: Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả để làm nổi bật vấn đề Hồ Chi Minh với sự tiếp thu văn hoá nhân loại?

- Trả lời.

 

Lập luận chặt chẽ, luận cứ rõ ràng, phong phú, cụ thể, có sức thuyết phục, câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn).

 

 

Điều chỉnh

 

 

Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng:

-- Mục tiêu: Mở rộng kiến thức cho học sinh.

- Phương pháp: Thảo luận.

? Hãy sưu tầm một vài câu chuyện về Bác trong cuộc đời cách mạng của Người?

-HS sưu tầm những câu chuyện về Bác và kể trước lớp.

 

Điều chỉnh

 

 

4. Dặn dò:

Dặn dò: Học thuộc bài cũ; Soạn: Các phương châm hội thoại

Ki duyệt giáo án

14/8/2016

 

 

 

 

 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 

ĐÂY LÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÓ BẢN QUYỀN KHÔNG THỂ CHỈNH SỬA

NẾU CẦN GỌI: 0949.319.550 ĐỂ LẤY TÀI LIỆU GỐC

GIÁ: 50.000Đ/1 KÌ

CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ XEM

Ngày soạn: 12/08/2017

Ngày giảng: 9C – 16/8/2017 – T1

 

Tiết 2- Bài 1

    Văn bản

PHONG CÁCH HỒ CHI MINH (Tiếp)

                                 Lê Anh Trà

I. MỤC TIÊU:

- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chi Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.

1. Kiến thức:

- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chi Minh trong đời sốnmg, trong sinh hoạt.

- I nghĩa của phong cách Hồ Chi Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế gii và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

       3. Năng lực chuyên biệt

      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.

       - Năng lực tổng hợp , phân tich.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.

                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.

                     - Tìm hiểu thêm về nhà văn Lê Anh Trà.

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, vở soạn bài, vở bài tập.

3. Bài mới

 

 

Hoạt động 1: Khởi động:

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, định hướng chú ý cho học sinh.

- Phương pháp: Thuyết trình.  

        Giờ trước chúng ta đã tìm hiểu mục 1, sự tiếp thu văn hóa của chủ tịch Hồ Chí Minh…..Vậy lối sống của Bác của bác sau khi tiếp thu những tinh hoa văn hóa như thế nào, chúng ta cần học tập gì trong lối sống của Bác, chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi h«m nay

 

Điều chỉnh

 

 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:

- Mục tiêu: Học sinh nắm được bố cục và phương thức biểu đạt của bài.

- Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở.

Hoạt động của thầy

Hoạt động

của trò

Nội dung cần đạt

 

 

2. Nét đẹp trong lối sống Hồ Chi Minh:

- HS đọc phần 2 trong văn bản.

 

 

- H: Bằng sự hiểu biết về Bác, em cho biết phần 1 của văn bản nói về thời kỳ nào trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chi Minh?

- Trả lời.

 

Thời kỳ Bác hoạt động ở nước ngoài).

 

 

- H: Còn phần văn bản sau nói về thời kỳ nào trong sự nghiệp cách mạng của Bác?

- Trả lời.

 

- H: Khi trình bày những nét đẹp trong lối sống của Bác, tác giả đã tập trung vào những khia cạnh nào?

- Trả lời.

 

i ở, trang phục, ăn uống)

 

 

- H:i ở và nơi làm việc của Bác đợc gii thiệu như thế nào?

- Trả lời.

 

Ngôi nhà sàn bé nhỏ, mộc mạc, đơn sơ).

 

- Nơi ở và chỗ làm việc của Bác thật đơn sơ, mộc mạc.

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

- GV gii thiệu: Như nhà thơ Tố Hữu viết

 

 

"Nơi Bác ở: sàn mây, vách gió

Sáng nghe chim rừng hót sau nhà

Đêm trăng một ngọn đèn khêu nhỏ"

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa"

 

 

 

 

 

- H: Theo cảm nhận của tác giả thì trang phục của Bác như thế nào?

- Trả lời.

 

Giản dị: áo quần bà ba nâu, áo trấn thủ, dép cao su...)

 

- Bác ăn mặc thật giản dị.

"Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị,

Màu quê hương bền bỉ, đậm đà...

Ta bên Người, Người toả sáng quanh ta"

 

 

- H: Em thấy việc ăn uống của Bác được tác giả gii thiệu như thế nào?

- Trả lời.

 

Ăn uống đạm bạc: Cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa...)

 

- Ăn uống đạm bạc.

"Người thường bỏ lại đĩa thịt gà mà ăn hết mấy quả cà xứ Nghệ,"

 

 

Tránh nói to mà đi rất nhẹ trong vườn".

 

 

Việt Phương)

 

 

- H: Vì sao có thể nói, lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao?

- Trả lời.

 

Vì: Đây không phải là lối sống khắc khổ của những con người tự vui trong cảnh nghèo khó.

 

 

+ Cũng không phải là cách tự thần tháng hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời.

 

 

+ Mà đây là một cách sống có văn hoá đã trở thành một quan niệm thẩm mĩ: Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên).

 

=> Đây là một cách sống có văn hoá: Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên.

Cho nên Bác nói:

 

 

"Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ,

Trần mà như thế, kém gì tiên"

 

 

- H: Từ cách sống của Bác gợi ta nhớ đến cách sống của các vị hiền triết nào trong lịch sử?

- Trả lời.

 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm:

 

 

Thu ăn màng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao"

 

 

-> Cuộc sống gắn với thú quê đạm bạc mà thanh cao).

 

 

 

 

3. Nghệ thuật:

- H: Để làm nổi bật vẻ đẹp phong cách Hồ Chi Minh, người viết đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào?

- Trả lời.

 

+ Kết hợp giữa kể và bình luận.

 

 

+ Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu.

 

 

+ Đan xen thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cho người đọc thấy sự gần gũi giữa Hồ Chi Minh với các bậc hiền triết dân tộc.

 

 

+ Sử dụng nghệ thuật đối lập: Vĩ nhân mà hết sức giản dị, gần gũi, am hiểu mọi nền văn hoá nhân loại mà hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam).

 

 

Hoạt động 4: Tổng hợp kiến thức đã tìm hiểu qua bài học:

- Mục tiêu: HS khái quát kiến thức toàn bài.

- Phương pháp: Khái quát hoá.

 

 

III. TỔNG KẾT

- H: Qua văn bản này, em thấy vè đẹp của phong cách Hồ Chi Minh là gì?

- Trả lời.

 

- Nội dung: Ghi nhớ SGK 8).

- H: Từ đó, em thấy cần phải làm gì để rèn luyện theo phong cách Hồ Chi Minh?

- Trả lời.

 

Cần phải hoà nhập với khu vực và quốc tế nhưng cũng cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc).

 

 

 

 

IV. LUYỆN TẬP

- HS sưu tầm và đọc.

 

- Đọc một số đoạn thơ hay hoặc kể vài mẩu chuyện về lối sống giản dị của Bác.

- GV nhận xét.

 

 

Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng:

- Mục tiêu: Mở rộng kiến thức cho học sinh.

- Phương pháp: Thảo luận.

? Em thấy mình cần học tâp những gì trong phong cách sống của Bác và học tập như thế nào cho phù hợp?

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

-HS suy nghĩ trả lời và thảo luận trước lớp.

-GV nhận xét phần thảo luận của học sinh.

 

Điều chỉnh

 

4. Dặn dò:

Dặn dò: Học thuộc bài cũ; Soạn: Các phương châm hội thoại

Ki duyệt giáo án

14/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018


Nguyễn Anh Vũ

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 12/08/2017

Ngày giảng: 9C16/8/2016 – T2

                      

 

Tiết 3 - Bài 1

   Tiếng Việt:    

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

 

I. MỤC TIÊU:

- Nắm được những hiểu biết cốt yếu về hai phương châm hội thoại: Phương châm về lượng, phương châm về chất.

- Biết vận dụng các phương châm về lượng, phương châm về chất trong hoạt động giao tiếp.

1. Kiến thức: Nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất.

2. Kỹ năng: - Nhận biết và phân tich được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp cụ thể. Vận dụng phương châm về lượng, phương châm và chất trong h.đ giao tiếp.

       3. Năng lực chuyên biệt

      - Năng lực phát triển ngôn ngữ, tư duy sáng tạo.

       - Năng lực giao tiếp ứng xử thực tế.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1. Giáo viên: - Tìm hiểu kỹ văn bản, chuẩn kiến thức, soạn bài.

                       - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

2. Học sinh: - Soạn bài theo định hướng của SGK và sự hướng dẫn của GV.

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp 

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở soạn bài.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Khởi động:

 

Giáo án Ngữ văn9                                                                         Năm học 2017 - 2018

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ