Văn kiện đại hội chi bộ nhiệm kì 2015-2017 (Full)

Đăng ngày 1/30/2015 3:48:22 PM | Thể loại: Đạo đức 1 | Chia sẽ bởi: Suý Cao Thống | Lần tải: 16 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.23 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
- Trang trí hội trường: Toàn thể đảng viên (13h30 ngày 15/01/2015)
- Cắt dán khẩu hiệu: Đ/c Sơn, Nhất
- Dâng hoa: Đ/c Nhất
- Quà tặng các cháu dâng hoa: Đ/c Thảo
- Văn nghệ: Đ/c Nhất, Thanh
- Âm thanh: Đ/c Thanh
- Trình chiếu: Đ/c Thanh
- Cơm trưa đại hội: Đ/c Mai, Thảo
- Dẫn chương trình: Đ/c Sơn
- Chuẩn bị hòm phiếu: Đ/c Sơn
- Phân công tham luận:
1/ Đ/c Thanh: Giải pháp nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ.
2/ Đ/c Thảo: Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
3/ Đ/c Trang: Lãnh đạo phong trào đoàn thanh niên trong nhà trường có hiệu quả.
4/ Đ/c Mai: Công tác lãnh đạo của CB trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM theo chuyên đề năm 2014 (nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhâ, nói đi đôi với làm).
5/ Đ/c An: Vai trò lãnh đạo của chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát.


Đem thẻ đảng để biểu quyết
DỰ KIẾN Ban kiểm phiếu