VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI, LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
afzu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 8:39:18 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
0
Lần tải
19
File đã kiểm duyệt an toàn

Chương trình ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022 Thời gian tổ chức: sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 07 năm 2017. I. PHẦN NGHI THỨC (Ban tổ chức Đại hội) (7 giờ 30 ,xem chi tiết và tải về giáo án VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI, LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI, LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022, doc, 1 trang, 0.33 M, Giáo án khác chia sẽ bởi T� Nguy�?n Đông đã có 19 download

LINK DOWNLOAD

VAN-KIEN-DAI-HoI-CoNG-DOAN-Co-So-TRUoNG-THPT-THoI-LAIA-LAN-THU-XIIA-NHIEM-KY-2017-2022.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Chương trình
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI
LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022
Thời gian tổ chức: sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 07 năm 2017.
I. PHẦN NGHI THỨC (Ban tổ chức Đại hội) (7 giờ 30 phút)
1. Chào cờ: hát Quốc ca - Lời 1.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
3. Giới thiệu dự kiến và biểu quyết đoàn chủ tịch; Ban thư ký.
II. PHẦN NỘI DUNG: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:
1. Phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.
2. Thông qua Chương trình làm việc; Nội quy; Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đoàn chủ tịch: báo cáo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội lần 1.
4. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
5. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 -2017.
6. Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên vào văn kiện đại hội và gợi ý thảo luận tại hội trường. Sau đó Đoàn chủ tịch kết luận và xin ý kiến đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.
7. Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy.
- Đoàn chủ tịch: báo cáo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội lần 2.
8. Bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
9. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút: (Dùng bánh, nước)
10. Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.
11. Bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Họp BCH nhiệm kỳ mới (phiên thứ nhất) với Đảng ủy và Công đoàn ngành. (Hội trường tổ chức giao lưu văn nghệ)
13. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2017-2022 ra mắt. BCH mới hứa hẹn thể hiện quyết tâm. Hứa hẹn của đại diện đại biểu dự Đại hội cấp trên.
14. Chia tay, tặng hoa, tặng quà cho BCH nhiệm kỳ 2012-2017 không tham gia BCH nhiệm kỳ mới.
15. Ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.
16. Phát biểu bế mạc Đại hội.
III. PHẦN BẾ MẠC (Ban Tổ chức Đại hội) (11 giờ 30 phút)
1. Đáp từ của ban tổ chức.
2. Chào cờ bế mạc: hát Quốc ca - lời 1.
- Mời toàn thể đại biểu Đại hội dùng cơm trưa, giao lưu văn nghệ tại căn tin Trường THPT Thới Lai.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI
LẦN THỨ XII,
NHIỆM KỲ 2017-2022
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thới Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2017.


BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI
LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022
Phần mở đầu
Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hai không” với bốn nội dung, “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của ngành phát triển mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai lần thứ XII, có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022;

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chương trình

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI

LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Thời gian tổ chức: sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 07 năm 2017.

 

I. PHẦN NGHI THỨC (Ban tổ chức Đại hội) (7 giờ 30 phút)

1. Chào cờ: hát Quốc ca - Lời 1.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

3. Giới thiệu dự kiến và biểu quyết đoàn chủ tịch; Ban thư ký.

II. PHẦN NỘI DUNG: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

1. Phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.

2. Thông qua Chương trình làm việc; Nội quy; Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đoàn chủ tịch: báo cáo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội lần 1.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 -2017.

6. Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên vào văn kiện đại hội và gợi ý thảo luận tại hội trường. Sau đó Đoàn chủ tịch kết luận và xin ý kiến đại hội biểu quyết thống nhất thông qua.

7. Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy.

- Đoàn chủ tịch: báo cáo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội lần 2.

8. Bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

9. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút: (Dùng bánh, nước)

10. Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.

11. Bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Họp BCH nhiệm kỳ mới (phiên thứ nhất) với Đảng ủy và Công đoàn ngành. (Hội trường tổ chức giao lưu văn nghệ)

13. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2017-2022 ra mắt. BCH mới hứa hẹn thể hiện quyết tâm. Hứa hẹn của đại diện đại biểu dự Đại hội cấp trên.

14. Chia tay, tặng hoa, tặng quà cho BCH nhiệm kỳ 2012-2017 không tham gia BCH nhiệm kỳ mới.

15. Ban Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

16. Phát biểu bế mạc Đại hội.

III. PHẦN BẾ MẠC (Ban Tổ chức Đại hội) (11 giờ 30 phút)

1. Đáp từ của ban tổ chức.

2. Chào cờ bế mạc: hát Quốc ca - lời 1.

- Mời toàn thể đại biểu Đại hội dùng cơm trưa, giao lưu văn nghệ tại căn tin Trường THPT Thới Lai.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI

LẦN THỨ XII,

NHIỆM KỲ 2017-2022

 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Thới Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2017.

 

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI

LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Phần mở đầu

Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hai không” với bốn nội dung, “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của ngành phát triển mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai lần thứ XII, có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

VÀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ QUA

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG.

- Số lượng CCVCLĐ: 107 (tăng 09 do luân chuyển và nhận nhiệm vụ mới)

- Cơ cấu và chất lượng:

Tổng số đoàn viên: 107, trong đó: nữ 53; BCH công đoàn: 07, trong đó nữ 03; Tổ công đoàn: 10 tổ.

Trình độ đào tạo: Đại học: 94; Thạc sĩ: 10; TN THPT: 01 (Bảo vệ); Trung cấp y tế: 01; không bằng cấp: 01 (Tạp vụ).

Tổng số đảng viên: 49 (18 nữ); trình độ trung cấp chính trị có 08 đồng chí.

1


Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị của CCVCLĐ không ngừng được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ; đời sống của đoàn viên và người lao động  (ĐV-NLĐ) có sự chuyển biến tích cực, việc làm và thu nhập được ổn định, từng bước có cải thiện. Với những chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục thời gian qua đã giúp cho người làm công tác giáo dục yên tâm gắn bó với nghề, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ QUA.

Căn cứ nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kì 2012-2017 đã đề ra, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy và của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố, tập thể Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Thới Lai kiểm điểm, phân tích và đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện từng nhiệm vụ; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, cụ thể như sau:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (gọi chung là đoàn viên và người lao động).

Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các văn bản Luật và các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến ĐV-NLĐ. Hàng năm, có xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền; Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, nội quy và Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức Hội nghị công chức, viên chức hàng năm đúng quy định.

Ban Chấp hành công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV-NLĐ thông qua hoạt động vay vốn tín chấp ngân hàng; tổ chức góp vốn xoay vòng không lãi; tổ chức mừng sinh nhật; thăm viếng gia đình và tứ thân phụ mẫu của ĐV-NLĐ lúc ốm đau, hiếu hỷ; tham mưu và cùng với chính quyền tặng quà, tiền mặt, đồng phục nhân các dịp lễ 8/3; 20/10; 20/11 và tết cổ truyền đảm bảo đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ; phối hợp cùng với chính quyền tổ chức tham quan du lịch hàng năm.

Tham gia xét nâng lương thường xuyên và trước cho ĐV-NLĐ theo định kỳ hàng năm đảm bảo đầy đủ, chính xác.

* Kết quả đạt được:

+ 100% ĐV-NLĐ được triển khai kịp thời các văn bản mới;

+ 100% ĐV-NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ công dân ở địa phương. Không có ĐV-NLĐ vi phạm pháp luật;

+ 100% tổ công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng (tổ chức được 2 lần/nhiệm kỳ, ước tính trên 500 triệu đồng);

+ 100% ĐV-NLĐ được tổ chức mừng sinh nhật, được thăm viếng lúc ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ. (theo quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn)

1


+ Tổ chức tham quan du lịch hằng năm, cụ thể:

Năm 2013: Nha trang-Đà lạt; năm 2014: Vũng Tàu; năm 2015: Hà Tiên; năm 2016: không tổ chức được; năm 2017: Phan Thiết-Mũi Né.

+ 100% ĐV-NLĐ đóng góp các loại quỹ mang tính từ thiện xã hội hàng năm như quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và tháng hành động “Vì trẻ em được 33.180.000 đồng; quỹ hỗ trợ giáo viên và học sinh vùng đặc biệt khó khăn được 11.844.000 đồng; quỹ “Vì người nghèo” được 68.826.965 đồng; chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa, Trường sa” được 1.288.000 đồng; ủng hộ xây dựng tượng đài Gạc Ma, bệnh xá huyện đảo Trường sa được 1.288.000 đồng; ủng hộ các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, chất độc da cam được 25.230.000 đồng và nuôi dưỡng, chăm sóc 01 bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền phụng dưỡng hàng tháng là 500.000 đồng và thăm viếng nhân dịp lễ, tết bằng quà trị giá 500.000 đồng/lần; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt được 13.767.000 đồng.

+ 100% ĐV-NLĐ được nâng lương hưởng thâm niên thường xuyên đúng quy định.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức, lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền tổ chức tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của ngành; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tuyên truyền về biển đảo đến ĐV-NLĐ bằng nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền trong họp Hội đồng, trong các buổi hợp đoàn thể; niêm yết trên bảng tin; in ấn tài liệu để trong tủ sách pháp luật; Gửi qua hộp thư điện tử cá nhân; tổ chức các buổi tọa đàm; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật…

Thường xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại cơ quan; gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ; Xây dựng tủ sách pháp luật đặt tại phòng giáo viên; Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị và phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp cùng tham gia cải cách hành chính Nhà nước tại đơn vị.

Vận động ĐV-NLĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ như luân phiên tổ chức Hội thao hoặc Hội thi văn nghệ trong ĐV-NLĐ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức giải bóng chuyền truyền thống chào mừng 30/4; 1/5 với các đơn vị bạn trong thành phố; tham gia thi đấu bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, cờ tường, cầu lông Mừng Đảng, Mừng xuân với các ban ngành đoàn thể thuộc huyện Thới Lai.

1


 Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng để giới thiệu cho Đảng xem xét và phát triển Đảng viên trong đội ngũ công đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng chi bộ đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

* Kết quả đạt được:

+ 100% ĐV-NLĐ thực hiện tốt chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước;

+ Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, vượt chuẩn được 10 đồng chí, đang học 8 đồng chí, tăng 7 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ.

+ 100% ĐV-NLĐ đăng ký việc làm cụ thể theo chuyên đề hàng năm để “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;

+ Giới thiệu 36 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. (Bảng phụ lục 1)

 3. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động

Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp trin khai hướng dẫn đăng ký thi đua cá nhân và vận động ĐV-NLĐ đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; Phân công chỉ đạo và phối hợp thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành giáo dục và địa phương phát động, như các cuộc vận động: “Hai không” với 4 nội dung; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Hai tốt”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Thực hiện cải cách hành chính”; “Dân vận khéo”; “Xây dựng công đoàn vững mạnh” và phong trào thi đua “Hai giỏi” dành cho ĐV-NLĐ nữ.

Qua các phòng trào thi đua đã phát hiện được nhiều các điển hình tiên tiến trong đơn vị, đã giới thiệu cho chi bộ những ĐV-NLĐ tiêu biểu để bồi dưỡng kết nạp Đảng và nhân rộng điển hình tiên tiến tại đơn vị.

* Kết quả đạt được:

+ 100% ĐV-NLĐ đăng ký thi đua hàng năm. (thi đua Chính quyền; Công đoàn); (Bảng phụ lục 2)

+ 100% ĐV-NLĐ nữ đăng ký “Hai giỏi” và  trên 95% chị em đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp;

+ 100% ĐV-NLĐ đăng ký và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động; tham dự đầy đủ các buổi mitting kỷ niệm các ngày lễ lớn;

+ 100% viên chức tham gia phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã đăng ký đươc 98 giải pháp Cá nhân và có 10 giải pháp của Nhóm nhà giáo cùng nhau phát trin;

1


+ Giáo viên giỏi cấp trường được 57 đ/c (năm 2013: 17 đ/c; năm 2014: 19 đ/c; năm 2016: 21 đ/c); Giáo viên giỏi cấp thành phố đạt 07 đ/c; cấp quốc gia: 01 đ/c trong cả nhiệm kỳ;

+ Đã cử 01 giáo viên tiêu biểu của mình tham gia Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng năm 2016; 01 giáo viên được tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu tại Hà Nội.

       4. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách, duy trì sinh hoạt lệ của Ban Chấp hành, sinh hoạt công đoàn theo quy định của Điều lệ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế trong nội bộ của công đoàn.

 Quan tâm công tác phát triển đoàn viên mới, cấp thẻ Công đoàn. Tổ chức đa dạng, phong phú các hình thức hoạt động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn phù hợp thực tiễn của đơn vị theo hướng chú trọng hoạt động của tổ công đoàn.

* Kết quả đạt được:

+ Kết nạp 100% Công Đoàn viên mới khi đủ điều kiện.(27 đ/c trong cả nhiệm kỳ).

+ 100% Công Đoàn viên tham gia hoạt động Công Đoàn.

+ 100% cán bộ công đoàn tham dự họp, tập huấn theo công văn triệu tập.

+ Họp BCH Công đoàn, tổ chức sinh hoạt công đoàn 1 lần/ 1 tháng.

+ Danh hiệu thi đua từ năm 2012 đến 2016 : Công đoàn vững mạnh Xuất sắc.

   5. Công tác nữ công.

   Ban Nữ công đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chương trình công tác của Công đoàn ngành trong nữ ĐV-NLĐ. Thường xuyên tham mưu cho BCH CĐ và BGH để thực hiện các chế độ chính sách pháp luật đối với lao động nữ, duy trì tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, tổ chức đầy đủ các hoạt động k niệm về giới, các hoạt động xã hội trong lao động nữ theo quy định.

*Kết quả đạt được:

+ 100% chị em đăng ký “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” hàng năm.

+ Trên 95 % chị em đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp hàng năm.

+ 100% chị em đăng ký thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

+ Nhắc nh khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

+ CLB nữ công tổ chức sinh hoạt ít nhất 2 tháng/ 1lần.

6. Công tác tài chính.

 Ban chấp hành Công đoàn đã thực hiện tốt việc thu, chi tài chính Công đoàn đúng nguyên tắc, đảm bảo theo quy chế chi tiêu nội bộ; quyết toán, dự toán hàng năm kịp thời, chính xác với LĐLĐ thành phố.

1


 Ban chấp hành Công đoàn sử dụng tài chính công đoàn theo hướng giảm chi Quản lý hành chính và tăng chi hoạt động phong trào để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho ĐV-NLĐ.

* Kết quả thực hiện:

+ Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn.

+ Tự kiểm tra hồ sơ sổ sách tài chính công đoàn ít nhất: 02 lần/năm.

+ Kế toán tài chính công đoàn tham dự 100% các lớp tập huấn.

+ Dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn cơ sở hàng năm đúng quy định. (Bảng phụ lục 3)

7. Công tác kiểm tra Công đoàn.

 Ban chấp hành Công đoàn định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện thiếu sót nhằm hoàn chỉnh các loại hồ sơ sổ sách. Quan tâm kiện toàn UBKT Công đoàn, vận động các đồng chí phụ trách kiểm tra tham dự các lớp bồi dưỡng tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác kiểm tra. Đồng thời, chỉ đạo Ban TTND tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan theo quy định của pháp luật.

Ủy ban kiểm tra công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu giúp ban chấp hành, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra tài chính Công đoàn theo quy định.

* Kết quả đạt được:

+ BCH CĐ thực hiện tự kiểm tra hồ sơ sổ sách ít nhất: 02 lần/năm.

+ UBKT CĐ kiểm tra thực hiện điều lệ ít nhất: 02 lần/năm.

+ UBKT CĐ kiểm tra tài chính công đoàn ít nhất: 02 lần/năm.

+ 100% cán bộ của UBKT CĐ tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ.

  8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

 Ban chấp hành Công đoàn xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động hàng tháng, kế hoạch hoạt động năm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị, trong đó có xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của ĐV-NLĐ.

 Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đoàn viên và người lao động để hoàn thành các nhiệm vụ Công đoàn đề ra; chú trọng công tác sơ, tổng kết hoạt động Công đoàn và thực hiện chế độ báo cáo về Công đoàn Ngành theo định kỳ theo quy định.

* Kết quả đạt được:

+Thành tích thi đua tập thể của tổ chức Công đoàn và thi đua tập thể của đơn vị luôn ở mức cao, ổn định và bền vững. (Bảng phụ lục 2).

1


+Hàng năm được Đoàn kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra công tác tài chính của Công đoàn ngành đều kết luận là chấp hành tốt theo quy định.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm.

- Kỹ năng hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Ban chấp hành còn hạn chế, chủ yếu là phổ biến tài liệu, thông tin; việc nắm bắt diễn biến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của ĐV-NLĐ còn chậm.

- Các đồng chí trong Ban chấp hành đều là kiêm nhiệm nên việc đầu tư thời gian cho công tác còn hạn chế.

- Công tác khen thưởng (bằng vật chất) gương điển hình qua từng đợt thi đua thực hiện chưa kịp thời. Trong nhiệm kỳ còn có 02 viên chức vi phạm kỷ luật của cơ quan:  01 khiển trách, 01 cảnh cáo.

2. Nguyên nhân.

   a. Chủ quan.

- Hoạt động Công đoàn đòi hỏi luôn phải đổi mới, để đáp ứng nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của ĐV-NLĐ; Chủ tịch công đoàn còn thiếu quan tâm tích luỹ  kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động, chưa đáp ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết của ĐV-NLĐ.

- Các đồng chí trong ban Công đoàn đều là kiêm nhiệm nên không có nhiều thời gian nghiên cứu, đầu tư có chiều sâu cho công tác.

  b. Khách quan.

- Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ kiêm nhiệm công tác Công đoàn chưa được bù đắp thỏa đáng với công sức đầu tư (chủ yếu là cống hiến), chưa tạo được động lực kích thích phát huy được sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động.

- Công đoàn Trường THPT Thới Lai không có khoản thu nào khác ngoài kinh phí và đoàn phí công đoàn, bên cạnh kinh phí của Nhà trường dành cho hỗ trợ hoạt động của công đoàn rất hạn hẹp nên có nhiều hoạt động phải thu hẹp phạm vi tổ chức. 

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành giáo dục, đặc điểm ngành nghề của Nhà giáo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chủ đề mỗi năm học để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mới thu hút được đông đảo ĐV-NLĐ tham gia hoạt động.

Quan tâm xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Công đoàn có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ tốt, biết phát huy trí tuệ tập thể Ban chấp hành, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ Công đoàn, thường xuyên bám sát các tổ Công đoàn, sâu sát công đoàn viên để kịp thời năm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, kịp thời nắm bắt những nhân tố mới, những ý tưởng hay, để nhân rộng những điển hình tiêu biểu, tiên tiến nhằm đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Công đoàn.

1


Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền, nhất là với bộ phận chuyên môn, cần xây dựng quy chế phối hợp với Chính quyền đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn để tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động nói chung và hoạt động của Công đoàn nói riêng mới mang lại hiệu quả thật sự.

 * ĐÁNH GIÁ CHUNG: (Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua)

Trong nhiệm kỳ qua tổ chức Công đoàn đã có nhiều quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV-NLĐ. Ban chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ nhiệt tình, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoạt động, đã đưa được công tác tài chính và công tác thi đua đã đi vào nề nếp ổn định. Đã xây dựng được tổ chức công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai vững mạnh, hòa nhịp được với sự phát triễn chung của Công đoàn ngành giáo dục thành phố.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017- 2022 VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

I.NH HÌNH CHUNG.

 a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, hỗ trợ của chính quyền với hoạt động công đoàn và sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong các hoạt động của Công đoàn ngành giáo dục thành phố.

- Ban chấp hành Công đoàn nhiệt tình, năng n, được ĐV-NLĐ tín nhiệm, tin tưởng. Hoạt động Công đoàn đã ổn định và đi vào nề nếp, tập thể luôn đoàn kết, tâm huyết với ngành nghề; đa số Công đoàn viên đều nhiệt tình tham gia các hoạt động Công đoàn.

- Những kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua là bài học kinh nghiệm, để công đoàn tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

b. Khó khăn:

- Cán bộ công đoàn đều là kiêm nhiệm, vừa giảng dạy, vừa học tập để làm công tác công đoàn nên quỹ thời gian dành cho công tác công đoàn có giới hạn.

- Kinh phí hoạt động Công Đoàn có giới hạn nên khó có điều kiện hoạt động trong mọi lĩnh vực, dễ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động các phong trào.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2022.

1. Về mục tiêu, phương hướng tổng quát:

Với phương châm của Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 cần tập trung xây dựng đội ngũ CCVCLĐ có ý thức giai cấp công nhân và bản lĩnh chính trị, có trình độ và nghề nghiệp ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời, đổi mới tổ chức và

1


phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với thực tiễn của công đoàn cơ sở; chú trọng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ.

Tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định trong cơ quan; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tiến bộ.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

a. Nhóm chỉ tiêu riêng của tổ chức công đoàn:

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động; Không vi phạm pháp luật.

+ 100% tổ công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng không lãi (theo kế hoạch); tham gia đóng góp quỹ “Tứ thân phụ mẫu” tại cơ quan (theo kế hoạch).

+ Tổ chức mừng sinh nhật cho ĐV-NLĐ hàng năm. Thăm viếng gia đình và tứ thân phụ mẫu của ĐV-NLĐ lúc ốm đau, hiếu hỷ đầy đủ kịp thời.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ tham gia viết đề tài sáng kiến, đề tài khoa học kỷ thuật hoặc chuyên đề đổi mới phương pháp.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ đăng ký thi đua hàng năm. (thi đua Chính quyền và thi đua Công đoàn)

+ Kết nạp Công Đoàn viên mới và cấp thẻ Công đoàn: 100% khi đủ điều kiện.

+ 100% cán bộ Công đoàn, UBKT CĐ, Kế toán Công đoàn, Ban TTND tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ khi được triệu tập.

+ Họp BCH Công đoàn; Tổ chức sinh hoạt công đoàn định kỳ 1 lần/tháng.

+ 100% ĐV-NLĐ tham gia các hoạt động do Công Đoàn tổ chức, phát động.

+ Giới thiệu 30 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ nữ đăng ký thi đua “Hai giỏi”; Phấn đấu 100% chị em đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp hàng năm; Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

+ CLB nữ công tổ chức sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 lần/ 2 tháng.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ tham gia các hoạt động xã hội: đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và tháng hành động “Vì trẻ em”; quỹ “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Hàng năm xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn. Dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn cơ sở đúng quy định.

+ Ban chấp hành Công đoàn, UBKT, Kế toán, Ban TTND thực hiện tự kiểm tra hồ sơ sổ sách ít nhất: 2 lần/năm. (Vào tháng 12 và tháng 5 hàng năm)

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI, LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN