Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc giáo án Ngữ văn

Đăng ngày 7/20/2009 7:18:53 AM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 56 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc _ Nguyễn Đình Chiểu
A/ Vài nét về thể loại
B/ Tác phẩm
I/ Xuất xứ đại ý
II/ Phân tích :
1/ Lung khởi (1-2)
Mở đầu bài văn, tác giả đã
a/ Dựng lên khung cảnh bão táp của thời đại
Súng giặc đất rền
Lòng dân trời tỏ
Hai câu tứ tự cô đọng hàm xúc đã khái quát đầy đủ hai mặt của biến cố chính trị lớn lao : Một bên là cuộc xâm lăng ào át của kẻ thù với những vũ khi tối tân, một bên là vai trò ý chí chống xâm lược của nhân dân khi thời bình vốn tiềm ẩn lặng lẽ, nay hiện lên sáng ngời rực rỡ. Hai mặt đó trong thực tế lịch sử đã xung đột mãnh liệt, chi phối toàn bộ thời cuộc. Cho nên không phải ngẫu nhiên tác giả sử dụng những yếu tố đối lập : Đất > < Trời Rền > < Tỏ Súng giặc > < Lòng dân
( Những yếu tố không gian rộng lớn, những hình ảnh đối lập kết hợp với những động từ mạnh (rền, tỏ), Nguyễn Đình Chiểu đã nêu bật tính chất nghiêm trọng quyết liệt của tình thế.
Và cũng bằng cách đối chọi súng giặc với lòng dân, sức mạnh vật chất với sức mạnh tinh thần,
( Tác giả còn bộc lộ một quan điểm nhìn nhận thời cuộc khá sâu sắc và tiến bộ.
Tiếp theo, Nguyễn Đình Chiểu
b/ Giới thiệu khái quát về người nông dân trong lao động sản xuất:
_ Mười năm công vỡ ruộng (thời gian dài) _ Một trận nghĩa đánh Tây (thời gian ngắn)
_ Còn – Danh nổi như phao (nhẹ, bề mặt _ Mất – Tiếng vang như mõ (rất quan
mỏng chưa đủ sức lắng sâu vào tâm hồn trọng trong đời sống làng quê xưa,
thường bay xa, lắng đọng
(Với thủ pháp đối lập về thời gian và kết quả, Nguyễn Đình Chiểu đã ca ngợi và khẳng định cái tốt đẹp hơn hẳn của những con người vì nghĩa, đồng thời phản ánh chân thực sự chuyển biến đột xuất, sức vùng lên mau lẹ của những người nông dân yêu nước như cái vươn vai thần kì của Thánh Gióng
Hai câu lung khởi ngăn gọn đã làm đủ chức năng của nó : Một mặt khái quát được bối cảnh lịch sử vời hình tượng trung tâm của thời đại, một mặt nêu rõ được chủ đề tư tưởng của tác phẩm đó là thái độ ca ngợi cái chết vẻ vang tinh thần bất diệt của những người nông dân yêu nước đã hi sinh trong trận Cần Giuộc
2/ Thích thực
Trong phần này , bằng bút pháp sinh động, tác giả tập trung mô tả hình tượng người nghĩa quân trong cả quá trình đi từ cuộc đời lao động âm thầm khổ cực đến cuộc đời chiến đấu anh dũng vẻ vang.
Mở đầu đoạn văn cũng là hai câu tứ tự
a/ Giới thiệu nguồn gốc của người nghĩa sĩ :
Côi cút làm ăn
Toan lo nghèo khó
Chỉ 8 chữ thôi nhưng( Nguyễn Đình Chiểu đã nêu được hai nét hiện thực cơ bản theo nhau như bóng với trong đời sống của người nông dân xưa : Quanh năm vất vả mà suốt đời nghèo khó lo toan
Và cũng chỉ 8 chữ ấy thôi nhưng Nguyễn Đình Chiểu đã chứa đựng trong đó bao nhiêu kiếp sống

Sponsor Documents