VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC giáo án Ngữ văn 11

Đăng ngày 3/6/2010 9:19:03 PM | Thể loại: Ngữ văn 11 | Lần tải: 30 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần: 6 Đọc văn Ngày soạn: 27/09/09
Tiết: 21, 22, 23 Ngày dạy: 30/09/09

Bài VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
Nguyễn Đình Chiểu
I. Mục tiêu bài học :
- Nắm được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu
- Cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài có một không hai trong lịch văn học trung đại Việt Nam và tiếng khóc đau thương của Nguyễn Đình Chiểu ; hiểu được những nét cơ bản về thể văn tế và thấy được giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài văn tế này.
II. :
1. Giáo viên : SGK, SGV, kế bài giảng
2. sinh : Đọc và soạn bài trước ở nhà
III. pháp : Vấn đáp, nêu câu hỏi, gợi mở, phát hiện,thảo luận nhóm, diễn giảng,…
IV. dung và trình bài :
1. Kiểm tra bài cũ: (5’) Đọc thuộc lòng và phân tích bài thơ “Chạy giặc” của Nguyễn Đình Chiểu.
2. dung bài :Vào bài: Nguyễn Đình Chiểu chính là ngọn cờ đầu của thơ văn yêu nước chống Pháp thế kỉ 19. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là bức tượng đài bi tráng về người nghĩa sĩ nông dân.
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung

40’


80’

5’
* HĐ 1 : HD tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của NĐC:
( HS làm 04 nhóm thảo luận lần lượt hai ý:
+ Nhóm 1,3:Giới thiệu về cuộc đời của NĐC.
+ 2,4: Giới thiệu về sự nghiệp thơ văn cuả . tích nội dung thơ.
( Mời đại diện nhóm 1 trình bày kết quả thảo luận.

( nhóm 3 bổ sung những ý còn thiếu
( Mời nhóm 4 trình bày kết quả thảo luận về sự ngiệp thơ văn của NĐC
( nhóm 2 bổ sung ý còn thiếu
( GV nhận xét và định hướng các ý chính cho HS chốt lại.
( Phần nghệ thuật thơ văn của NĐC, GV diễn giảng và cho ví dụ minh họa để HS nắm kĩ hơn.
* HĐ 2 : HD tìm hiểu tác phẩm:
( Nêu hoàn cảnh ra đời bài “VTNSCG” , đặc điểm thể loại và bố cục bài văn tế?

( GV chốt lại và yêu cầu HS xem trong SGK.


+ HD tìm bố cục và nội dung từng đoạn của bài văn tế.


( Yêu cầu học sinh đọc với giọng đọc thống thiết phù hợp với thể loại văn tế.


( Phân tích theo bố cục từng đoạn của bài văn tế.

( Trên bối cảnh thời đại hiện tại, tác giả đã khái quát ý nghĩa cái chết của người nông dân nghĩa sĩ ntn?
( Nhận xét và chốt lại ý chính

( Chia HS làm 04 nhóm trao đổi thảo luận.

( Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ được tái hiện trong bài văn tế như thế nào?
( Gợi mở: Lai lịch, hoàn cảnh sống, thái độ khi đất nước có giặc ngoại xâm, điều kiện để đánh giặc, tinh thần chiến đấu )
( nhóm 01 trình bày về kết quả thảo luận về lai lịch và hoàn cảnh sống của các nông dân nghĩa sĩ.
( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

( nhóm 02 trình bày kết quả thảo luận về thái độ của những nông dân nghĩa sĩ khi giặc đến.

( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung
( nhóm 03 trình bày kết quả thảo luận về điều kiện chiến đấu của họ

( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

( nhóm 03 trình bày kết quả thảo luận về


( 03 nhóm còn lại nhận xét, bố sung

( khóc bi tráng của tác giả xuất phát từ nhiều nguồn cảm xúc.Đó là những cảm xúc gì?

(

Sponsor Documents