VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       76      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:33:13 Tác giả Huyền Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÀI 15: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ I/ Mục tiêu Kiến thức: - Trình bày được những nét chính về tình hình chính tri nước ta thời Ngô – Đinh – Tiền Lê - Giải thích được thế kỉ X là thế kỉ mở

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
BÀI 15:
          BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ
 
I/ Mục tiêu
Kiến thức:
-         Trình bày được những nét chính về tình hình chính tri nước ta thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
-         Giải thích được thế kỉ X là thế kỉ mở đầu của chế độ phong kiến độc lập ở VN
-         Đánh giá được công lao của một số nhân vật lịch sử trong thế kỉ X như : Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn
Kĩ năng
Thuyết trình một nội dung lịch sử, kĩ năng so sánh, đánh giá, hợp tác
Thái độ:
Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, có ya thức tôn trọng, ghi nhớ công lao của các anh hung dân tộc, ‎ thức tự chủ dân tộc, thống nhất đất nước
Năng lực
Hợp tác, giải quyết vấn đề, phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Tranh ảnh, máy chiếu, tư liệu liên quan, phiếu thảo luận,...
2.Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi SHD.
III/ Tiến trình bài dạy
A. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu:
- Biết được nhưng nét cơ bản về chiến thắng Bạch Đằng và người lãnh đạo Ngô Quyền. Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.
- Biết dược nhưng nét cơ bản về thời Ngô – Đinh - Tiền Lê, nhưng nhân vật gắn liền với các triều đại trên.
* Nhiệm vụ
? Quan sát các hình ảnh 1,2, 3 hày trình bày nhưng hiểu biết của em về nhưng bức ảnh trên?
? Em biết gì về Ngô Quyền và trận thắng trên sông Bạch Đằng?
? Em biết gì về nhân vật Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn?
* Phương tiện, hình thức
- Máy chiếu, hình ảnh về Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, bút, giấy.
- Các câu chuyện về Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn..
A. Hoạt động khởi động
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


- Tổ chức hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.
 
B. Hoạt động hình thành kiến thức
 
GV hướng dẫn Hs độc thông tin trang 112, 113 trong tài liệu để hoàn thành các nhiệm vụ.
? Sau khi đánh đuổi được quân Nam Hán Ngô Quyền đã  xây dựng đất nước như thế nào?
? Cổ Loa là kinh đô củ cảu nước nào?
? Vì sao Ngô Quyền quyết định từi bỏ chức Tiết độ sứ?
? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền. Bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền đã làm cho dân chúng như thế nào?
Học sinh:
 
 
 
 
 
GV hướng dẫn HS xem lược đồ địa bàn chiếm đóng của 12 sứ quân.
 ? Tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất như thế nào? Tại sao sử củ gọi là loạn 12 sứ quân? Tình trạng này đặt ra yêu cầu gì?
? Em có nhận xét gì về hành động cảu Dương Tam Kha?
? Dựa vào lược đồ hãy xác định tên các  sứ quân và vùng đất cát cứ?
 
* GV mở rộng thuyết giảng thêm về tình hình cát cứ của 12 sứ quân và nguy cơ của dân tộc trước tình trạng trên.
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Tìm hiểu tình hình chính trị nước ta thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
1. 1 Tình hình nước ta thời Ngô
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa đồng thời bãi bỏ chức Tiết độ sứ.
- Bộ máy nhà nước: Vua đứng đầu có quyền quyết định mọi việc, giúp việc cho vua là 2 ban văn võ, các tướng lĩnh có công giữ các châu huyện quan trọng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Năm 944 Ngô Quyền Bị Dương Tam Kha sát hại để tiếm quyền.
- Đất nước rời vào tình trạng không ổn định, các thế lực cát cứ khắp nơi -> sử củ gọi là loạn 12 sứ quân.
1

 


* GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong trang 114 đề hoàn thành các nhiệm vụ.
? Đinh Bộ Lĩnh là người như thế nào? Em biết gì về nhân vật này?
? Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để thống nhất đất nước?
* Gv tiếp tục hướng dẫn HS quan sát kênh hình 5, 6, 7 kết hợp với đọc thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ.
? Vì sao Đinh Bộ Lĩnh xưng đế?
? Vì sao Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô?
? Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào? 
? Việc nhân dân xây dựng đền thờ và đúc tượng  Vua Đinh nói lên điều gì?
*GV chốt lại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GV hướng dân học sinh đọc thông tin trang 115 để hoàn thành các nhiệm vụ.
? Nêu tình hình nướ ta vào cuối thờ Đinh?
 ? Trình bày những hiểu biết của em về Lê Hoàn?
? Nêu nhưng quyết định của Lê Hoàn trước sự xâm lược cảu nhà Tống?
* GV hướng dẫn HS quan sát kênh hình kết hợp với thông tin trong tài liệu để trả lời.
  ? Em có nhận xét gì về việc tổ chức kháng chiến của Lê Hoàn?
  ? Dựa vào lược đồ hãy tường thuật diễn biến chiến thắng quân Tống?
? Chiến thắng quân Tống có ý nghĩa gì?
*GV chốt lại
1.2 Tình hình nước ta thời nhà Đinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Được sự ủng họ của nhân dân Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với các sứ quân khác đánh bại các sứ quân chăm dứt ình trạng cát cứ.
- Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng) đặt tên nước là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư.
- Ông phong vương cho các con và cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt.
- Ông cho xây cung điện đúc tiền đông để tiêu dùng...
1.3. Tình hình nước ta thời Tiền Lê
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
- Cuối năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị sát hại vua mới còn nhỏ tuồi.
- Nhà Tống lăm le đêm quân sang xâm lược nước ta.
- Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua để lãnh đạo kháng chiến. Ông trực tiếp lãnh đạo nghĩa quân đánh tan cuộc xâm lược của nhà Tống.
-> Cuộc kháng chiến không những biểu thị cho ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm mà còn chứng tỏ một bước phát triển mới cảu đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của nước Đại Cồ Việt
 
 
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong SHDH.
HS báo cáo kết quả ; bổ sung
GV nhận xét, đánh giá, kết luận
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
Hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu theo SHDH.
(- HS chia sẻ với bạn bè bằng việc: trao đổi sản phảm cho bạn, trưng bày, triển lãm sản phẩm, gửi thư điện tử.
GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen ngợi học sinh.)
 
 
1

 


Nguồn:Huyền Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_11_su_7_VNEN_BAI_15.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
z8b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:33:13
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
76
giáo án điện tử VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan