Vua Quang Trung giáo án CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG

Đăng ngày 9/19/2009 6:33:37 AM | Thể loại: CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Vua Quang Trung
Tác giả Tạ Trí Đại Trường tổng kết rằng Nguyễn Huệ đã nhận được lời khen ngợi của không chỉ những người bầy tôi dưới quyền mà ngay cả của “đám thù nghịch từng chịu điên đảo vì ông”[78]


Vua Quang Trung (giả)[79] qua nét vẽ của họa sĩ Triều Thanh năm 1790[46]
Quang Trung Nguyễn Huệ là hoàng đế bách chiến bách thắng, lập nhiều chiến tích quân sự nhất trong lịch sử Việt Nam. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông, dù dưới danh hiệu Long Nhương tướng quân[e], Bắc Bình vương hay hoàng đế Quang Trung, ông đều lập công trạng hiển hách, chưa từng thất bại một trận nào

Sponsor Documents